UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Zagovori diplom

Zbrano dne 08.11.2017 ob 11:05


Lucija Avguštin

Zagovor za pridobitev naslova: Magistrica turizma
Datum: 24.11.2017
Ura in prostor zagovora: 14:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Slovenci in okolju prijazno počitnikovanje
Mentor : izr. prof. dr. Maja Uran Maravić
Somentor : doc. Emil Juvan
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec
Član komisije: doc. dr. Eva Podovšovnik

Na vrh


Generiral programski paket VIS