UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Zagovori diplom

Zbrano dne 20.11.2018 ob 14:47


Pia Peršič

Zagovor za pridobitev naslova: magistrica dediščinskega turizma
Datum: 10.12.2018
Ura in prostor zagovora: 14:00 v Portorožu - Mala sejna soba (4. nadstropje)
Naslov : Neizkoriščeni potenciali dediščine gradu Mokrice
Mentor : doc. dr. Aleš Gačnik
Somentor : izr. prof. dr. Gorazd Sedmak
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Igor Jurinčič
Član komisije: izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin

Na vrh


Generiral programski paket VIS