UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Zagovori diplom

Zbrano dne 04.06.2018 ob 07:52


Nina Golyuk

Zagovor za pridobitev naslova: Magistrica turizma
Datum: 13.06.2018
Ura in prostor zagovora: 12:30 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Ruski trg kot strateški dejavnik razvoja zdravstvenega turizma v MC Medikor
Mentor : izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec
Somentor : /
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Gorazd Sedmak
Član komisije: izr. prof. dr. Janez Mekinc

Na vrh


Generiral programski paket VIS