UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Zagovori diplom

Zbrano dne 07.05.2019 ob 12:10


Vanja Tišler

Zagovor za pridobitev naslova: magistrica dediščinskega turizma
Datum: 15.05.2019
Ura in prostor zagovora: 11:30 v Portorožu - Učilnica 2 - 308 (3. nadstropje)
Naslov : Pogled čebelarjev na razvoj apiturizma v Sloveniji
Mentor : izr. prof. dr. Metod Šuligoj
Somentor : /
Predsednik komisije: doc. dr. Simon Kerma
Član komisije: doc. dr. Petra Kavrečič

Na vrh


Ajda Zvonar

Zagovor za pridobitev naslova: Magistrica turizma
Datum: 21.05.2019
Ura in prostor zagovora: 14:30 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Analiza potrebe po profesionalni funkciji odnosov z javnostmi na turistični fakulteti
Mentor : izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec
Somentor : viš. pred. dr. Petra Zabukovec Baruca
Predsednik komisije: doc. dr. Marijana Sikošek
Član komisije: doc. dr. Žana Čivre

Na vrh


Generiral programski paket VIS