UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Zagovori diplom

Zbrano dne 10.12.2018 ob 07:59


Pia Peršič

Zagovor za pridobitev naslova: magistrica dediščinskega turizma
Datum: 10.12.2018
Ura in prostor zagovora: 14:00 v Portorožu - Mala sejna soba (4. nadstropje)
Naslov : Neizkoriščeni potenciali dediščine gradu Mokrice
Mentor : doc. dr. Aleš Gačnik
Somentor : izr. prof. dr. Gorazd Sedmak
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Igor Jurinčič
Član komisije: izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin

Na vrh


Tea Vrhunc

Zagovor za pridobitev naslova: Magistrica turizma
Datum: 27.12.2018
Ura in prostor zagovora: 09:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Zadovoljstvo gostov Grand Hotela Portorož
Mentor : izr. prof. dr. Eva Podovšovnik
Somentor : /
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Maja Uran Maravić
Član komisije: doc. dr. Marko Kukanja

Na vrh


Generiral programski paket VIS