UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Zagovori diplom

Zbrano dne 12.09.2017 ob 10:37


Kristina Jerman

Zagovor za pridobitev naslova: Magistrica turizma
Datum: 12.09.2017
Ura in prostor zagovora: 10:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Družbeni vplivi tradicionalnih prireditev v Mestni občini Koper
Mentor : izr. prof. dr. Ksenija Vodeb
Somentor : /
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Igor Jurinčič
Član komisije: izr. prof. dr. Gordana Ivankovič

Na vrh


Tina Skarlovnik

Zagovor za pridobitev naslova: Magistrica turizma
Datum: 12.09.2017
Ura in prostor zagovora: 10:31 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Vrednotenje turističnih resursov Koroške regije za smučarski turizem
Mentor : izr. prof. dr. Igor Jurinčič
Somentor : /
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Ksenija Vodeb
Član komisije: izr. prof. dr. Gordana Ivankovič

Na vrh


Nassim Djaba

Zagovor za pridobitev naslova: Magister turizma
Datum: 18.09.2017
Ura in prostor zagovora: 12:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Sustainability measures in U.S. national parks: toward a comprehensive marketing strategy
Mentor : izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec
Somentor : /
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Janez Mekinc
Član komisije: izr. prof. dr. Gorazd Sedmak

Na vrh


Maja Grosek

Zagovor za pridobitev naslova: Magistrica turizma
Datum: 18.09.2017
Ura in prostor zagovora: 12:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Sustainability measures in U.S. national parks: toward a comprehensive marketing strategy
Mentor : izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec
Somentor : /
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Janez Mekinc
Član komisije: izr. prof. dr. Gorazd Sedmak

Na vrh


Martina Paliska Šaina

Zagovor za pridobitev naslova: magistrica dediščinskega turizma
Datum: 26.09.2017
Ura in prostor zagovora: 13:00 v Portorožu - Mala sejna soba (4. nadstropje)
Naslov : Vpliv vinskih in kulinaričnih prireditev na razvoj gastronomskega turizma (hrvaške) Istre
Mentor : doc. dr. Aleš Gačnik
Somentor : doc. dr. Zrinka Zadel
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Igor Jurinčič
Član komisije: doc. dr. Simon Kerma

Na vrh


Generiral programski paket VIS