UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Zagovori diplom

Zbrano dne 24.09.2018 ob 09:06


Sonja Breznik

Zagovor za pridobitev naslova: Magistrica turizma
Datum: 23.10.2018
Ura in prostor zagovora: 14:00 v Portorožu - Mala sejna soba (4. nadstropje)
Naslov : Model razvoja in trženja turistične dejavnosti vinarskega podjetja Zlati grič d. o. o.
Mentor : izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec
Somentor : doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec
Predsednik komisije: doc. dr. Simon Kerma
Član komisije: prof. dr. Helena Nemec Rudež

Na vrh


Anja Kržan

Zagovor za pridobitev naslova: magistrica dediščinskega turizma
Datum: 26.10.2018
Ura in prostor zagovora: 13:00 v Portorožu - Mala sejna soba (4. nadstropje)
Naslov : Prevetritve narodov v Brežicah - Predlog interpretacije na primeru izbrane urbane arhitekture
Mentor : doc. dr. Katja Hrobat Virloget
Somentor : doc. dr. Mateja Habinc
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Gorazd Sedmak
Član komisije: doc. dr. Zrinka Mileusnič

Na vrh


Generiral programski paket VIS