UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Zagovori diplom

Zbrano dne 19.03.2019 ob 09:57


Mitja Petelin

Zagovor za pridobitev naslova: Magister turizma
Datum: 26.03.2019
Ura in prostor zagovora: 13:00 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Segmentacija spletnih mest slovenskih hotelov
Mentor : doc. dr. Dejan Križaj
Somentor : /
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Janez Mekinc
Član komisije: doc. dr. Miha Lesjak

Na vrh


Generiral programski paket VIS