UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Zagovori diplom

Zbrano dne 26.06.2017 ob 08:28


Nina Arko Krmelj

Zagovor za pridobitev naslova: Magistrica turizma
Datum: 03.07.2017
Ura in prostor zagovora: 12:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Večparametrski model organizacije trajnostnega karnevala "Pust v Cerknici"
Mentor : izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin
Somentor : /
Predsednik komisije: doc. dr. Simon Kerma
Član komisije: doc. dr. Aleš Gačnik

Na vrh


Mojca Grk

Zagovor za pridobitev naslova: magistrica dediščinskega turizma
Datum: 21.08.2017
Ura in prostor zagovora: 10:00 v Portorožu - Učilnica 2 - 308 (3. nadstropje)
Naslov : Vloga in pomen turistično informacijskega centra za turistično destinacijo
Mentor : izr. prof. dr. Gorazd Sedmak
Somentor : /
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec
Član komisije: izr. prof. dr. Ksenija Vodeb

Na vrh


Generiral programski paket VIS