UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Zagovori diplom

Zbrano dne 04.04.2018 ob 13:58


Suzana Hvala

Zagovor za pridobitev naslova: Magistrica turizma
Datum: 05.04.2018
Ura in prostor zagovora: 10:30 v Portorožu - Mala sejna soba (4. nadstropje)
Naslov : Nosilna zmogljivost občine Tolmin za turizem
Mentor : izr. prof. dr. Igor Jurinčič
Somentor : /
Predsednik komisije: doc. dr. Simon Kerma
Član komisije: izr. prof. dr. Igor Jurinčič, doc. dr. Aleš Gačnik

Na vrh


Katja Kovič

Zagovor za pridobitev naslova: magistrica dediščinskega turizma
Datum: 05.04.2018
Ura in prostor zagovora: 14:30 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Turistični potencial buč in bučnega olja
Mentor : doc. dr. Aleš Gačnik
Somentor : /
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Igor Jurinčič
Član komisije: doc. dr. Simon Kerma

Na vrh


Daša Okrožnik

Zagovor za pridobitev naslova: magistrica dediščinskega turizma
Datum: 18.04.2018
Ura in prostor zagovora: 10:00 v Portorožu - Mala sejna soba (4. nadstropje)
Naslov : Reprezentacije kulturne dediščine in nacionalne identitete v turizmu - primer Tajvana
Mentor : doc. dr. Irena Weber
Somentor : /
Predsednik komisije: doc. dr. Simon Kerma
Član komisije: lektor dr. Nina Lovec

Na vrh


Generiral programski paket VIS