UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Zagovori diplom

Zbrano dne 01.12.2017 ob 12:08


Martina Marušič

Zagovor za pridobitev naslova: magistrica dediščinskega turizma
Datum: 04.12.2017
Ura in prostor zagovora: 09:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Vključevanje dediščine v turistične prireditve Negove - primer otroških iger, izštevank in igrač
Mentor : doc. dr. Katja Hrobat Virloget
Somentor : /
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Gorazd Sedmak
Član komisije: doc. dr. Petra Kavrečič

Na vrh


Generiral programski paket VIS