UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Zagovori diplom

Zbrano dne 27.02.2018 ob 09:29


Armin Čatak

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirani organizator turizma (VS)
Datum: 07.03.2018
Ura in prostor zagovora: 09:00 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Primerjalna analiza pohodniških poti na Bledu in sorodnih turističnih destinacijah
Mentor : doc. Emil Juvan
Somentor : /
Predsednik komisije: doc. dr. Marko Kukanja
Član komisije:

Na vrh


Tin Omahen

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirani organizator turizma (VS)
Datum: 07.03.2018
Ura in prostor zagovora: 09:00 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Zadovoljstvo gostov Radisson Blu Plaza hotela Ljubljana
Mentor : viš. pred. mag. Marija Rok
Somentor : /
Predsednik komisije: doc. dr. Marko Kukanja
Član komisije:

Na vrh


Elena Špindler

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana mediatorka v turizmu (VS)
Datum: 07.03.2018
Ura in prostor zagovora: 09:00 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Dostopnost turistične ponudbe mesta Koper slepim in slabovidnim osebam
Mentor : doc. dr. Janja Gabruč
Somentor : viš. pred. mag. Zorana Medarić
Predsednik komisije: doc. dr. Marko Kukanja
Član komisije:

Na vrh


Kristian Šumej

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirani organizator turizma (VS)
Datum: 07.03.2018
Ura in prostor zagovora: 09:00 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Marketinški načrt na primeru izbranega prehrambeno - gostinskega obrata
Mentor : prof. dr. Helena Nemec Rudež
Somentor : asist. dr. Žana Čivre
Predsednik komisije: doc. dr. Marko Kukanja
Član komisije:

Na vrh


Anita Zupančič

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (UN)
Datum: 07.03.2018
Ura in prostor zagovora: 09:00 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Potovalne navade Erasmus študentov
Mentor : doc. dr. Miha Lesjak
Somentor : /
Predsednik komisije: doc. dr. Marko Kukanja
Član komisije:

Na vrh


Generiral programski paket VIS