UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Zagovori diplom

Zbrano dne 19.09.2018 ob 08:40


Silvija Šutej

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka kulturnega turizma (UN)
Datum: 24.09.2018
Ura in prostor zagovora: 10:00 v Portorožu - Mala sejna soba (4. nadstropje)
Naslov : Družbena odgovornost v nastanitvenih obratih
Mentor : izr. prof. dr. Gorazd Sedmak
Somentor : /
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Ksenija Vodeb
Član komisije: doc. dr. Dejan Paliska

Na vrh


Generiral programski paket VIS