UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Zagovori diplom

Zbrano dne 13.11.2017 ob 11:46


Irena Demšar

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana mediatorka v turizmu (VS)
Datum: 20.11.2017
Ura in prostor zagovora: 09:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Razvoj zelenega turizma v občini Cerkno na primeru kmetije Na Ravan
Mentor : doc. dr. Simon Kerma
Somentor : /
Predsednik komisije: lektor Ljudmila Sinkovič
Član komisije:

Na vrh


Sanja Ilić

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (VS)
Datum: 20.11.2017
Ura in prostor zagovora: 09:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Športne navade posameznikov v domačem okolju in med potovanjem
Mentor : doc. dr. Miha Lesjak
Somentor : /
Predsednik komisije: lektor Ljudmila Sinkovič
Član komisije:

Na vrh


Katarina Kaluža

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (VS)
Datum: 20.11.2017
Ura in prostor zagovora: 09:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Kakovost v prehrambenem obratu - vidik zaposlenih
Mentor : izr. prof. dr. Maja Uran Maravić
Somentor : /
Predsednik komisije: lektor Ljudmila Sinkovič
Član komisije:

Na vrh


Katarina Malgaj

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (UN)
Datum: 20.11.2017
Ura in prostor zagovora: 09:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Razvoj lokacije za poroke na Krasu: Villa Fabiani
Mentor : izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin
Somentor : /
Predsednik komisije: lektor Ljudmila Sinkovič
Član komisije:

Na vrh


Mateja Steinbach

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana mediatorka v turizmu (VS)
Datum: 20.11.2017
Ura in prostor zagovora: 09:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Vpliv kulture na imidž Slovenije v očeh Američanov
Mentor : doc. dr. Mojca Kompara
Somentor : doc. Emil Juvan
Predsednik komisije: lektor Ljudmila Sinkovič
Član komisije:

Na vrh


Rotija Žvelc

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (VS)
Datum: 20.11.2017
Ura in prostor zagovora: 09:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Kategorizacija postajališč za avtodome v Sloveniji
Mentor : viš. pred. mag. Tomi Brezovec
Somentor : /
Predsednik komisije: lektor Ljudmila Sinkovič
Član komisije:

Na vrh


Generiral programski paket VIS