UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Zagovori diplom

Zbrano dne 21.09.2017 ob 11:34


Eva Kraljić

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (UN)
Datum: 27.09.2017
Ura in prostor zagovora: 12:30 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Vključenost dediščine v turistično ponudbo Občine Ribnica
Mentor : izr. prof. dr. Gorazd Sedmak
Somentor : /
Predsednik komisije: doc. dr. Janja Gabruč
Član komisije: doc. dr. Marko Kukanja

Na vrh


Eszter Palkovič

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (UN)
Datum: 27.09.2017
Ura in prostor zagovora: 13:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Analiza motivacijskih dejavnikov pri obisku ljubljanskega gradu na primeru generacije Y
Mentor : doc. dr. Janja Gabruč
Somentor : asist. mag. Žana Čivre
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Gorazd Sedmak
Član komisije: doc. dr. Marko Kukanja

Na vrh


Generiral programski paket VIS