UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Zagovori diplom

Zbrano dne 26.06.2018 ob 08:13


Kristina De Luca

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana mediatorka v turizmu (VS)
Datum: 27.06.2018
Ura in prostor zagovora: 09:30 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Meta-analiza raziskav o smrti in temnem turizmu
Mentor : izr. prof. dr. Metod Šuligoj
Somentor : /
Predsednik komisije: viš. pred. mag. Marija Rok
Član komisije:

Na vrh


Iva Emeršič

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (UN)
Datum: 27.06.2018
Ura in prostor zagovora: 09:30 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Razvojne možnosti športnega turizma v Občini Piran
Mentor : doc. dr. Miha Lesjak
Somentor : /
Predsednik komisije: doc. dr. Eva Podovšovnik
Član komisije:

Na vrh


Aleksandra Galinec

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (UN)
Datum: 27.06.2018
Ura in prostor zagovora: 09:30 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Primerjalna analiza poslovanja izolske, koprske in portoroške marine
Mentor : izr. prof. dr. Gordana Ivankovič
Somentor : /
Predsednik komisije: doc. dr. Eva Podovšovnik
Član komisije:

Na vrh


Sabina Grgič

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana mediatorka v turizmu (VS)
Datum: 27.06.2018
Ura in prostor zagovora: 09:30 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Obisk dežele z namenom učenja tujega jezika
Mentor : lektor dr. Nina Lovec
Somentor : /
Predsednik komisije: viš. pred. mag. Marija Rok
Član komisije:

Na vrh


Nastja Horvat

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (UN)
Datum: 27.06.2018
Ura in prostor zagovora: 09:30 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Socialni, ekonomski in ekološki vpliv prireditvenega turizma v Novem mestu: Primer Jazzinty
Mentor : izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin
Somentor : /
Predsednik komisije: doc. dr. Eva Podovšovnik
Član komisije:

Na vrh


Lucija Košnik

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (UN)
Datum: 27.06.2018
Ura in prostor zagovora: 09:30 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Strateške usmeritve razvoja turizma v občini Cerklje na Gorenjskem
Mentor : izr. prof. dr. Metod Šuligoj
Somentor : /
Predsednik komisije: doc. dr. Eva Podovšovnik
Član komisije:

Na vrh


Mateja Mohar

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (UN)
Datum: 27.06.2018
Ura in prostor zagovora: 09:30 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Ženski seksualni turizem: primer filma Paradise: love
Mentor : lektor dr. Nina Lovec
Somentor : /
Predsednik komisije: doc. dr. Eva Podovšovnik
Član komisije:

Na vrh


Tjaša Novak

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (UN)
Datum: 27.06.2018
Ura in prostor zagovora: 09:30 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Analiza odnosov med lokalnimi prebivalci in turisti - primer koprske tržnice
Mentor : lektor dr. Nina Lovec
Somentor : viš. pred. mag. Zorana Medarić
Predsednik komisije: doc. dr. Eva Podovšovnik
Član komisije:

Na vrh


Lea Podgoršek

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana mediatorka v turizmu (VS)
Datum: 27.06.2018
Ura in prostor zagovora: 09:30 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Pedagoški pristopi k turistični interpretaciji dediščine za otroke
Mentor : izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec
Somentor : prof. dr. Bogdana Borota
Predsednik komisije: viš. pred. mag. Marija Rok
Član komisije:

Na vrh


Pia Polak

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (UN)
Datum: 27.06.2018
Ura in prostor zagovora: 09:30 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Odnos lokalnega prebivalstva do festivala Pivo in cvetje
Mentor : doc. dr. Miha Lesjak
Somentor : /
Predsednik komisije: doc. dr. Eva Podovšovnik
Član komisije:

Na vrh


Eva Razgor

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (VS)
Datum: 27.06.2018
Ura in prostor zagovora: 09:30 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Oblikovanje standardov za kakovostno izvajanje storitev v gostinstvu
Mentor : izr. prof. dr. Maja Uran Maravić
Somentor : /
Predsednik komisije: viš. pred. mag. Marija Rok
Član komisije:

Na vrh


Tjaša Špenko

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana mediatorka v turizmu (VS)
Datum: 27.06.2018
Ura in prostor zagovora: 09:30 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Portovec in madeira kot nosilca vinskega turizma na Portugalskem
Mentor : doc. dr. Simon Kerma
Somentor : /
Predsednik komisije: viš. pred. mag. Marija Rok
Član komisije:

Na vrh


Špela Tašner

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (VS)
Datum: 27.06.2018
Ura in prostor zagovora: 09:30 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Vpliv kulturno - umetniških festivalov na razvoj kulturnega turizma v Mestni občini Ptuj
Mentor : doc. dr. Aleš Gačnik
Somentor : /
Predsednik komisije: viš. pred. mag. Marija Rok
Član komisije:

Na vrh


Bernarda Hajšek

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (VS)
Datum: 28.06.2018
Ura in prostor zagovora: 11:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Potencial mladinskega turizma v mestu Maribor
Mentor : lektor Ljudmila Sinkovič
Somentor : /
Predsednik komisije: viš. pred. mag. Daša Fabjan
Član komisije: viš. pred. mag. Marija Rok

Na vrh


Ana Bricelj

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (VS)
Datum: 28.06.2018
Ura in prostor zagovora: 11:30 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Organizacija prireditve Odprta kuhna z vidika trajnosti
Mentor : viš. pred. mag. Daša Fabjan
Somentor : /
Predsednik komisije: lektor Ljudmila Sinkovič
Član komisije: viš. pred. mag. Marija Rok

Na vrh


Katarina Bogataj

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (VS)
Datum: 28.06.2018
Ura in prostor zagovora: 13:00 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Trajnostni turizem na območju Zelenega krasa - stanje in perspektive
Mentor : doc. dr. Simon Kerma
Somentor : /
Predsednik komisije: doc. dr. Aleš Gačnik
Član komisije: izr. prof. dr. Igor Jurinčič

Na vrh


Neža Jarc

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (UN)
Datum: 28.06.2018
Ura in prostor zagovora: 13:30 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Vinski turizem v Svečini:stanje in perspektive
Mentor : doc. dr. Aleš Gačnik
Somentor : /
Predsednik komisije: doc. dr. Simon Kerma
Član komisije: izr. prof. dr. Igor Jurinčič

Na vrh


Generiral programski paket VIS