UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Zagovori diplom

Zbrano dne 09.01.2018 ob 12:01


Jana Klobas

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana mediatorka v turizmu (VS)
Datum: 23.01.2018
Ura in prostor zagovora: 11:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Prazniki in potovalne navade slovenskih in nemških gostov
Mentor : viš. pred. mag. Marija Trdan Lavrenčič
Somentor : lektor Ljudmila Sinkovič
Predsednik komisije: lektor Nina Lovec
Član komisije:

Na vrh


Lara Loparič

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana mediatorka v turizmu (VS)
Datum: 23.01.2018
Ura in prostor zagovora: 11:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Maribor kot vinsko turistična prestolnica Štajerske
Mentor : doc. dr. Aleš Gačnik
Somentor : doc. dr. Simon Kerma
Predsednik komisije: lektor Nina Lovec
Član komisije:

Na vrh


Sabina Požun

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (VS)
Datum: 23.01.2018
Ura in prostor zagovora: 11:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Možnosti razvoja filmskega turizma v Sloveniji
Mentor : viš. pred. mag. Daša Fabjan
Somentor : doc. dr. Simon Kerma
Predsednik komisije: lektor Nina Lovec
Član komisije:

Na vrh


Maruša Trampuž

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (VS)
Datum: 23.01.2018
Ura in prostor zagovora: 11:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Destinacija Kras: potencial podaljševanja dobe bivanja
Mentor : doc. Emil Juvan
Somentor : /
Predsednik komisije: lektor Nina Lovec
Član komisije:

Na vrh


Generiral programski paket VIS