UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Zagovori diplom

Zbrano dne 28.06.2017 ob 12:45


Santin Sodin

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirani organizator turizma (UN)
Datum: 28.06.2017
Ura in prostor zagovora: 12:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : The formation of a "cosmic nation". How may art and culture define space tourism/ Formacija "kozmične nacije". Kako umetnost in kultura definirata vesoljski turizem
Mentor : doc. dr. Irena Weber
Somentor : /
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec
Član komisije: doc. dr. Simon Kerma

Na vrh


Zala Krbavčič Gumilar

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (VS)
Datum: 03.07.2017
Ura in prostor zagovora: 10:30 v Portorožu - Učilnica 2 - 308 (3. nadstropje)
Naslov : Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib kot zelena vrednota mesta Ljubljana
Mentor : doc. dr. Simon Kerma
Somentor : /
Predsednik komisije: viš. pred. mag. Marija Rok
Član komisije:

Na vrh


Jana Lozer

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (VS)
Datum: 03.07.2017
Ura in prostor zagovora: 10:30 v Portorožu - Učilnica 2 - 308 (3. nadstropje)
Naslov : Možnost za razvoj kongresne dejavnosti v Parku Škocjanske jame
Mentor : doc. dr. Marijana Sikošek
Somentor : /
Predsednik komisije: viš. pred. mag. Marija Rok
Član komisije:

Na vrh


Alja Šauperl

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (VS)
Datum: 03.07.2017
Ura in prostor zagovora: 10:30 v Portorožu - Učilnica 2 - 308 (3. nadstropje)
Naslov : Trženjski splet kampa Primostek
Mentor : viš. pred. mag. Igor Novel
Somentor : /
Predsednik komisije: viš. pred. mag. Marija Rok
Član komisije:

Na vrh


Marjan Šega

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirani organizator turizma (VS)
Datum: 03.07.2017
Ura in prostor zagovora: 10:30 v Portorožu - Učilnica 2 - 308 (3. nadstropje)
Naslov : Elektronsko poslovanje - Paypal in njegova uporaba v turizmu
Mentor : viš. pred. mag. Zvonko Kribel
Somentor : /
Predsednik komisije: viš. pred. mag. Marija Rok
Član komisije:

Na vrh


Tjaša Šraj

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana mediatorka v turizmu (VS)
Datum: 03.07.2017
Ura in prostor zagovora: 10:30 v Portorožu - Učilnica 2 - 308 (3. nadstropje)
Naslov : Sezonskost kot problematika trga dela v sektorju turizma
Mentor : viš. pred. mag. Marija Rok
Somentor : /
Predsednik komisije: viš. pred. mag. Marija Rok
Član komisije:

Na vrh


Generiral programski paket VIS