UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Zagovori diplom

Zbrano dne 17.05.2018 ob 12:30


Gregor Osojnik

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirani organizator turizma (VS)
Datum: 22.05.2018
Ura in prostor zagovora: 12:00 v Portorožu - Učilnica 1 - 309 (3. nadstropje)
Naslov : Vstop na trg sobodajalstva
Mentor : viš. pred. mag. Tina Kociper
Somentor : /
Predsednik komisije: viš. pred. mag. Daša Fabjan
Član komisije: lektor mag. Tina Orel Frank

Na vrh


Darja Čepon

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (UN)
Datum: 24.05.2018
Ura in prostor zagovora: 13:00 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Terapevtski učinki gozda v turistični ponudbi
Mentor : izr. prof. dr. Gorazd Sedmak
Somentor : /
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Metod Šuligoj
Član komisije:

Na vrh


Lara Gačnikar

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (UN)
Datum: 24.05.2018
Ura in prostor zagovora: 13:00 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Lokalni turistični vodnik kot promotor destinacije
Mentor : lektor Ljudmila Sinkovič
Somentor : viš. pred. mag. Marija Rok
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Metod Šuligoj
Član komisije:

Na vrh


Andreja Gradišek

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (UN)
Datum: 24.05.2018
Ura in prostor zagovora: 13:00 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Priložnosti razvoja in trženja turistične ponudbe na Slivni
Mentor : izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec
Somentor : /
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Metod Šuligoj
Član komisije:

Na vrh


Iva Lana Korošec

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (UN)
Datum: 24.05.2018
Ura in prostor zagovora: 13:00 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Motivacija in nagrajevanje v hotelskih podjetjih
Mentor : doc. dr. Janja Gabruč
Somentor : /
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Metod Šuligoj
Član komisije:

Na vrh


Janja Kravanja

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (UN)
Datum: 24.05.2018
Ura in prostor zagovora: 13:00 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Analiza tiskanih materialov Turističnega združenja Portorož
Mentor : izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec
Somentor : viš. pred. mag. Igor Novel
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Metod Šuligoj
Član komisije:

Na vrh


Marisa Mastnak

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (UN)
Datum: 24.05.2018
Ura in prostor zagovora: 13:00 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Vpliv terorizma na turizem na izbrane države Evrope
Mentor : izr. prof. dr. Janez Mekinc
Somentor : viš. pred. Katarina Mušič
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Metod Šuligoj
Član komisije:

Na vrh


Kaja Sedmak

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (UN)
Datum: 24.05.2018
Ura in prostor zagovora: 13:00 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Programi socialnega turizma v Sloveniji z vidika uporabnikov s težavami v duševnem zdravju
Mentor : doc. dr. Janja Gabruč
Somentor : /
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Metod Šuligoj
Član komisije:

Na vrh


Karmen Zazijal

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (UN)
Datum: 24.05.2018
Ura in prostor zagovora: 13:00 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Dejavniki angažiranosti zaposlenih v hotelrstvu
Mentor : doc. dr. Janja Gabruč
Somentor : /
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Metod Šuligoj
Član komisije:

Na vrh


Ema Husičić

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (VS)
Datum: 28.05.2018
Ura in prostor zagovora: 10:00 v Portorožu - Učilnica 2 - 308 (3. nadstropje)
Naslov : Možnosti razvoja turizma v starem mestnem jedru Kopra
Mentor : izr. prof. dr. Igor Jurinčič
Somentor : asist. Gregor Balažič
Predsednik komisije: viš. pred. mag. Tomi Brezovec
Član komisije:

Na vrh


Polona Lopert

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (VS)
Datum: 28.05.2018
Ura in prostor zagovora: 10:00 v Portorožu - Učilnica 2 - 308 (3. nadstropje)
Naslov : Communication in coworking space - Das Packhaus / Komunikacija podjetij v skupnem delovnem okolju. Primer Das Packhaus
Mentor : izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec
Somentor : Veronika Kovácsová
Predsednik komisije: viš. pred. mag. Tomi Brezovec
Član komisije:

Na vrh


Natalija Toth

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana mediatorka v turizmu (VS)
Datum: 28.05.2018
Ura in prostor zagovora: 10:00 v Portorožu - Učilnica 2 - 308 (3. nadstropje)
Naslov : Oživel Pomijan - Priložnost za promocijo zaledja Istre
Mentor : doc. dr. Aleš Gačnik
Somentor : /
Predsednik komisije: viš. pred. mag. Tomi Brezovec
Član komisije:

Na vrh


Lea Zupe

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (VS)
Datum: 28.05.2018
Ura in prostor zagovora: 10:00 v Portorožu - Učilnica 2 - 308 (3. nadstropje)
Naslov : Vpliv prireditve Zlata lisica na lokalno prebivalstvo v Mestni občini Maribor
Mentor : doc. dr. Marijana Sikošek
Somentor : /
Predsednik komisije: viš. pred. mag. Tomi Brezovec
Član komisije:

Na vrh


Polona Vetrih

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana mediatorka v turizmu (VS)
Datum: 28.05.2018
Ura in prostor zagovora: 13:00 v Portorožu - Učilnica 2 - 308 (3. nadstropje)
Naslov : Trajnostni turizem izbranih planinskih koč v Julijskih Alpah
Mentor : izr. prof. dr. Igor Jurinčič
Somentor : asist. Gregor Balažič
Predsednik komisije: viš. pred. mag. Tomi Brezovec
Član komisije:

Na vrh


Generiral programski paket VIS