UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Zagovori diplom

Zbrano dne 15.10.2018 ob 08:20


Tea Kolednik

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana mediatorka v turizmu (VS)
Datum: 18.10.2018
Ura in prostor zagovora: 14:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Analiza tržnih priložnosti za razvoj turističnega parka v Občini Duplek
Mentor : izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec
Somentor : /
Predsednik komisije: lektor dr. Nina Lovec
Član komisije:

Na vrh


Nuša Maglica Zorko

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana mediatorka v turizmu (VS)
Datum: 18.10.2018
Ura in prostor zagovora: 14:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Zadovoljstvo turistov s ponudbo spominkov v Piranu
Mentor : viš. pred. mag. Igor Novel
Somentor : /
Predsednik komisije: lektor dr. Nina Lovec
Član komisije:

Na vrh


Nejc Rome

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirani organizator turizma (UN)
Datum: 18.10.2018
Ura in prostor zagovora: 14:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Analiza uspešnosti Facebook profila Portoroz & Piran
Mentor : izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec
Somentor : /
Predsednik komisije: lektor dr. Nina Lovec
Član komisije:

Na vrh


Tina Zidar

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (VS)
Datum: 18.10.2018
Ura in prostor zagovora: 14:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Razvoj turističnega proizvoda v občini Logatec: primer Radkotovega vikenda
Mentor : doc. dr. Simon Kerma
Somentor : prof. dr. Anton Gosar
Predsednik komisije: lektor dr. Nina Lovec
Član komisije:

Na vrh


Generiral programski paket VIS