UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Zagovori diplom

Zbrano dne 07.05.2019 ob 08:53


Jernej Cestnik

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirani organizator turizma (VS)
Datum: 14.05.2019
Ura in prostor zagovora: 10:00 v Portorožu - Učilnica 2 - 308 (3. nadstropje)
Naslov : Preventivna dejavnost policije in njen pomen za turizem v Sloveniji
Mentor : izr. prof. dr. Janez Mekinc
Somentor : viš. pred. Katarina Mušič
Predsednik komisije: viš. pred. mag. Tanja Planinc
Član komisije:

Na vrh


Martin Ritoša

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirani mediator v turizmu (VS)
Datum: 14.05.2019
Ura in prostor zagovora: 10:00 v Portorožu - Učilnica 2 - 308 (3. nadstropje)
Naslov : Prezentacija Portoroža v promocijskih materialih
Mentor : viš. pred. mag. Tomi Brezovec
Somentor : /
Predsednik komisije: viš. pred. mag. Tanja Planinc
Član komisije:

Na vrh


Nuša Saksida

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (VS)
Datum: 14.05.2019
Ura in prostor zagovora: 10:00 v Portorožu - Učilnica 2 - 308 (3. nadstropje)
Naslov : Vpliv oglaševanja preko Facebooka na nakup turističnih proizvodov v potovalni agenciji STA
Mentor : viš. pred. dr. Petra Zabukovec Baruca
Somentor : /
Predsednik komisije: viš. pred. mag. Tanja Planinc
Član komisije:

Na vrh


Daša Šarec

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (VS)
Datum: 14.05.2019
Ura in prostor zagovora: 10:00 v Portorožu - Učilnica 2 - 308 (3. nadstropje)
Naslov : Pomen poslovne borze za razvoj kongresnih storitev
Mentor : doc. dr. Marijana Sikošek
Somentor : /
Predsednik komisije: viš. pred. mag. Tanja Planinc
Član komisije:

Na vrh


Generiral programski paket VIS