UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Zagovori diplom

Zbrano dne 15.01.2019 ob 09:56


Tjaša Borštnar

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (UN)
Datum: 23.01.2019
Ura in prostor zagovora: 12:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Potovalne navade in motivi študentov v fazi načrtovanja potovanj
Mentor : izr. prof. dr. Ksenija Vodeb
Somentor : /
Predsednik komisije: doc. dr. Miha Lesjak
Član komisije: doc. dr. Dejan Paliska

Na vrh


Miha Lešnik

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirani organizator turizma (UN)
Datum: 23.01.2019
Ura in prostor zagovora: 12:30 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Razvojni potencial športnega turizma v Mariboru
Mentor : doc. dr. Miha Lesjak
Somentor : /
Predsednik komisije: izr. prof. dr. Ksenija Vodeb
Član komisije: doc. dr. Dejan Paliska

Na vrh


Megan Božič

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (VS)
Datum: 28.01.2019
Ura in prostor zagovora: 10:00 v Portorož - Seminarska učilnica 1 - 202 (2. nadstropje)
Naslov : Vpliv terorizma na turizem v Zahodni Afriki, s poudarkom na Nigeriji
Mentor : viš. pred. Katarina Mušič
Somentor : /
Predsednik komisije: viš. pred. mag. Tanja Planinc
Član komisije: viš. pred. mag. Tina Kociper

Na vrh


Generiral programski paket VIS