UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Zagovori diplom

Zbrano dne 07.03.2019 ob 15:16


Katarina Jukić

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (VS)
Datum: 13.03.2019
Ura in prostor zagovora: 08:30 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Trendi in trženje v hotelu Paka
Mentor : viš. pred. mag. Tomi Brezovec
Somentor : /
Predsednik komisije: doc. dr. Dejan Paliska
Član komisije:

Na vrh


Anja Mustar

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (UN)
Datum: 13.03.2019
Ura in prostor zagovora: 08:30 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Razvoj kongresnega turizma v Ljubljani
Mentor : doc. dr. Marijana Sikošek
Somentor : /
Predsednik komisije: doc. dr. Dejan Paliska
Član komisije:

Na vrh


Jaka Ribič

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirani organizator turizma (UN)
Datum: 13.03.2019
Ura in prostor zagovora: 08:30 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Optimalni model turističnih regij v Sloveniji
Mentor : izr. prof. dr. Igor Jurinčič
Somentor : /
Predsednik komisije: doc. dr. Dejan Paliska
Član komisije:

Na vrh


Barbara Uršič

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (UN)
Datum: 13.03.2019
Ura in prostor zagovora: 08:30 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Priložnosti za razvoj romarskega turizma v Sloveniji
Mentor : izr. prof. dr. Ksenija Vodeb
Somentor : /
Predsednik komisije: doc. dr. Dejan Paliska
Član komisije:

Na vrh


Nicole Žlebnik

Zagovor za pridobitev naslova: diplomirana organizatorka turizma (VS)
Datum: 13.03.2019
Ura in prostor zagovora: 08:30 v Portorožu - Jezikovna učilnica - 204 (2. nadstropje)
Naslov : Vpliv Instagrama na izbor turistične destinacije med mladimi v Sloveniji
Mentor : prof. dr. Helena Nemec Rudež
Somentor : /
Predsednik komisije: doc. dr. Dejan Paliska
Član komisije:

Na vrh


Generiral programski paket VIS