UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Obvestila

Zbrano dne 24.09.2018 ob 14:17


Število vseh obvestil: 32

1. obvestilo: 01.10.2018 - delo KPZS (komisije za priznavanje znanj in spretnosti)

2. obvestilo: 21.09.2018 - Objava razpisa za sofinanciranje doktorskega študija za študijsko leto 2018/2019

3. obvestilo: 21.09.2018 - Štipendije Ad futura za mobilnost v Sloveniji

4. obvestilo: 17.09.2018 - Obvestilo študentom 3. letnika programa Mediacija v turizmu

5. obvestilo: 06.09.2018 - Zadnji dan za vpis je petek, 28. september 2018!

6. obvestilo: 29.08.2018 - Štipendije za študijske ali znanstvene obiske študentov - rok prijave 30. 9.

7. obvestilo: 28.06.2018 - Uporaba Informacijsko-komunikacijskih tehnologij: Vabilo k izpolnitvi ankete UP

8. obvestilo: 26.06.2018 - Objava pod zavihkom INFO ZA ŠTUDENTE - VPIS 2018/2019

9. obvestilo: 04.06.2018 - INFORMATIVNI DNEVI ZA VPIS NA ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. IN 3. STOPNJE NA UP FTŠ TURISTICA

10. obvestilo: 04.06.2018 - Javni razpis financiranja študijskega oz. znanstvenega obiska študentov v tujini (256. JR)

11. obvestilo: 29.05.2018 - MTP, MTD in PST: Angleški jezik v turizmu I in Poslovni angleški jezik v turizmu

12. obvestilo: 29.05.2018 - GU v izpitnih obdobjih pri mag. Godnič Vičič

13. obvestilo: 14.03.2018 - WINE & SPIRIT EDUCATION TRUST (2. in 3. stopnja) ekskluzivno na VSGT Maribor

14. obvestilo: 16.01.2018 - Zagovori zaključnih projektov in magistrskih del v poletnih mesecih 2018

15. obvestilo: 05.12.2017 - Oddaja dokumentov v tajništvo fakultete

16. obvestilo: 17.11.2017 - V veljavo stopa Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ)

17. obvestilo: 07.11.2017 - Razpis volitev v ŠS Turistice

18. obvestilo: 18.10.2017 - Sistematski pregledi zob za študente

19. obvestilo: 13.10.2017 - Splošno o drugih pravicah in ugodnosti študentov

20. obvestilo: 01.10.2017 - Komisija za priznavanje znanj in spretnosti KPZS

21. obvestilo: 29.09.2017 - Možnost nakupa abonmaja za parkiranje na parkirišču Hotela Vile Park (ob JK Piratu)

22. obvestilo: 15.09.2017 - Portal eVŠ: Pomembne informacije o študiju

23. obvestilo: 25.07.2017 - Za ponavljače ali pavzerje v štud.letu 2016/2017: IZPIS SKLEPA 7. dopisne seje Komisije za študijske zadeve 1. stopnje z dne 17. 7. 2017

24. obvestilo: 24.05.2017 - NOVA LOKACIJA ZA NAVODILA, OBRAZCE IN PRAVILNIKE

25. obvestilo: 21.04.2017 - Nov režim parkiranja v Kampusu Ljubljana - enoti izrednega študija v Ljubljani

26. obvestilo: 10.04.2017 - 2.letnik MET: izvedba študijskega programa Medijacija v turizmu v študijskem letu 2017/2018

27. obvestilo: 10.04.2017 - Sklep št. 17, 26. redne seje Komisije za študijske zadeve 1. stopnje UP FTŠ - Zamenjava izbirnega predmeta

28. obvestilo: 02.11.2015 - Nov Pravilnik o preverjanju in ocenejvanju znanja na Univerzi na Primorskem

29. obvestilo: 04.09.2015 - Obvestilo glede zaračunavanja priprave in zagovora zaključnega dela na 1., 2. in 3. stopnji študija

30. obvestilo: 05.08.2015 - Absolventski staž v bolonjskih študijskih programih

31. obvestilo: 11.12.2012 - Sklepi 39. seje Senata UP FTŠ Turistica - postopek priznavanja ECTS na UP FTŠ Turistici

32. obvestilo: 26.11.2012 - Svetovalni razogovor z nosilcem predmeta pred petim in nadaljnjimi opravljani izpitov pri isti učni enotidelo KPZS (komisije za priznavanje znanj in spretnosti)
Datum: 01.10.2018


Delo komisije za priznavanje znanj in spretnosti (KPZS) v štud. letu 2018/19

Komisija za priznavanje znanj in spretnosti (KPZS) bo zasedala vsaka dva meseca:
- prošnje za novembrsko sejo komisije sprejemamo do 30. okt. 2018
- prošnje za januarsko sejo sprejemamo do 31. dec. 2018
- prošnje za marčevsko sejo sprejemamo do  28. feb. 2019
- prošnje za majsko sejo sprejemamo do 30. aprila 2019
- prošnje za julijsko sejo sprejemamo do 30. junija 2019
- prošnje za septembrsko sejo sprejemamo do 31. avg. 2019
(v avgustu ni seje komisije)

Študent, ki želi, da se mu pri posameznih predmetih ali strokovni praksi priznajo ECTS iz naslova delovnih izkušenj, dodatnih izobraževanj, usposabljanj, ipd., odda elektronsko prošnjo (prošnja po merilih za priznavanje znanj), en izvod pa se natisne, podpiše in skupaj z dokazili pošlje na Turistico (pripis: KPZS).
Delovne izkušnje se priznavajo na osnovi pisnih dokazil:
- potrdila delodajalcev in
- izpisek ur iz študentskega servisa (za delovne izkušnje, pridobljene s honorarnim delom)
- kopije iz del. knjižice (za delovne izkušnje, pridobljene v rednem delovnem razmerju) oz. za zaposlene po 1.1.2009 ustrezno potrdilo ZPIZ-a (izpis zavarovanja)
Za dodatna usposabljanja in izobraževanja dostavite potrdila oz. certifikate.

Sklep komisije prejme študent v ŠIS-u. Postopek na KPZS je plačljiv po ceniku UP.

Predlagamo, da si pregledate tudi Pravilnik o priznavanju formalno in neformalno pridobljenih znanj in spretnosti UP FTŠ in Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti UP (objavljeno v Študijskem vodniku za študente za tekoče leto).
 
Študentom je v pomoč pri pripravi dokumentacije tudi svetovalka - obrnite se na e-naslov:  marija.rok@fts.upr.si (za priznavanje ECTS pri Strokovni praksi) ali julija.meznar@fts.upr.si (za priznavanje ECTS pri drugih predmetih).


Na vrh


Objava razpisa za sofinanciranje doktorskega študija za študijsko leto 2018/2019
Datum: 21.09.2018


Na spletnih straneh UP je  objavljen Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija za študijsko leto 2018/2019. Prosim obvestite o tem svoje doktorske študente.

Povezava na razpis: https://www.upr.si/sl/studij/inovativna-shema-za-sofinanciranje-doktorskega-studija

Prijazen pozdrav.

Laura

 

Laura Šušteršič Zorn
Služba za raziskovalno in razvojno dejavnost
Ufficio Attivit? di Ricerca e Sviluppo
Research and Development Activities Office

Univerza na Primorskem / Universita` del Litorale / University of Primorska
Titov trg 4, 6000 Koper
Tel.: +386 (0) 5 611 75 23
Fax: + 386 (0) 5 611 75 32
e-mail: laura.zorn@upr.si
http:    www.upr.siNa vrh


Štipendije Ad futura za mobilnost v Sloveniji
Datum: 21.09.2018


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) podeljuje različne vrste štipendij. Na področju mednarodne mobilnosti se podeljujejo štipendije za mobilnost v tujino (štipendija Ad futura za študij v tujini, štipendije za študijske obiske, štipendije za tekmovanja) in štipendije za izobraževanje tujih državljanov  v Sloveniji. Pošiljamo vam nekaj informacij o štipendijah za tujce, da lahko ob stiku s tujimi študenti posredujete pravilne informacije naprej.
 
Štipendije za tujce so namenjene izobraževanju tujih državljanov za pridobitev ravni oziroma stopnje izobrazbe v Republiki Sloveniji. Štipendije niso namenjene državljanom katerekoli tuje države, ki se izobražuje ali se želi izobraževati v Republiki Sloveniji. Štipendije se podeljujejo skladno z javnim razpisom, ki določa, kateri tujci (državljani katere države) lahko pridobijo štipendijo.
 
Med razpisi za izobraževanje tujcev v Sloveniji lahko izpostavimo tri vrste štipendij:
 
1. Štipendije za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana
 
2.   Štipendije za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Republiki Sloveniji za področja naravoslovja, tehnike in zdravstva (oziroma za področja, navedena v razpisu)
 
Pod države Zahodnega Balkana se po tovrstnem razpisu štejejo:  Bosna in Hercegovina, Republika Črna Gora, Republika Kosovo, Republika Makedonija in Republika Srbija. Starostna omejitev je 28 let na dan prvega vpisa v program, za katerega kandidat kandidira za štipendijo.
 
Na skladu se štipendije za državljane Zahodnega Balkana za študij v Sloveniji za prvo stopnjo (dodiplomski študij) ali za družboslovne smeri (oziroma smeri, izvzete iz razpisa) na podiplomski stopnji ne podeljujejo.
 
Letošnji aktualni razpis za študijsko leto 2018/2019 (245. javni razpis - več o razpisu na povezavi) ima rok za prijavo 5. 10. 2018.
 
3.   Štipendije za študij tujih državljanov v Republiki Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov
 
Štipendija za študij se dodeli državljanom držav, ki so prejemnice oziroma upravičenke do razvojne pomoči, ki jo v okviru razvojnih dogovorov zagotavlja tudi Republika Slovenija. V sodelovanju z ministrstvom za zunanje zadeve se vsako leto določi državo prejemnico, katere državljani lahko na razpisu kandidirajo za štipendijo. Javni razpis (in državo prejemnico tovrstne razvojne pomoči) se objavi predvidoma decembra, zato vam svetujemo, da vsako leto spremljate, državljani katere države lahko kandidirajo za tovrstno štipendijo. Pri teh štipendijah ravno tako velja starostna omejitev 28 let na dan prvega vpisa v program.
 
Razpis se objavi enkrat letno in velja le za državljane upravičene države do razvojne pomoči. Do sedaj je sklad podelil štipendije za državljane Kosova, Zelenortskih otokov, Egipta, Tunizije, Afganistana, Ukrajine, Palestine, Gruzije.
 
Razpisi, ki so še odprti in kjer lahko kandidati kandidirajo za štipendijo:
" Štipendije za izobraževanje državljanov Ukrajine v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2015 (196. JR)
" Štipendije za izobraževanje državljanov Hašemitske kraljevine Jordanije v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2017 (248. JR)
 
Štipendij za državljane drugih držav v tem trenutku na skladu ne dodeljujemo. Informacije o navedenih štipendijah so za študente (poleg naše spletne strani) zbrane skupaj tudi na spletni strani Study in Slovenia.
 
Informacije glede bivanja v Sloveniji si lahko študenti preberejo na spletni strani Study in Slovenia, na skladu ne razpolagamo z informacijami o posredovanju sob.
 
 
Za dodatne informacije ali pojasnila smo vam na voljo na ad-futura@sklad.kadri.si.
 
Hvala in lep dan še naprej,
 
 
 
Katja Kralj Tomšič
Odnosi z javnostmi
tel.: 01 43 41 588
 
 
 

Na vrh


Obvestilo študentom 3. letnika programa Mediacija v turizmu
Datum: 17.09.2018


Obvestilo študentom 3. letnika programa Mediacija v turizmu,

Vse študente, ki bodo v študijskem letu 2018/2019 vpisani v 3. letnik študijskega programa MET obveščamo, da je na urniku termin za konzultacije pri predmetu Destinacija kot sistem v torek, 2.10.2018 ob 10.00, predavalnica 202. Ker gre za edino obliko kontaktnih ur pri predmetu, zelo priporočamo prisotnost zaradi pridobivanja vseh potrebnih informacij vezanih na predmet in obveznosti pri predmetu, ki so pogoj za pristop k izpitu.

Dr. Ksenija Vodeb


Na vrh


Zadnji dan za vpis je petek, 28. september 2018!
Datum: 06.09.2018


Spoštovani študentje,

Vsi, ki imate že predlagane vpisne liste  ali ste ga morda že izpolnili, ga prosim pošljite (skupaj s potrdilom o vplačanih vpisnih stroških), da lahko zaključimo vaš vpis.

Zadnji dan za vpis je petek, 28. september 2018!

Hvala in lepo pozdravljeni.

Referat za študentske zadeve 


Na vrh


Štipendije za študijske ali znanstvene obiske študentov - rok prijave 30. 9.
Datum: 29.08.2018


Spoštovani,

Obveščamo vas, da je na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada objavljen razpis za FINANCIRANJE ŠTUDIJSKEGA OZIROMA ZNANSTVENEGA OBISKA ŠTUDENTOV V TUJINI (256. JR).

Namen javnega razpisa je:
" Spodbujanje raziskovalnega sodelovanja študentov, vpisanih na slovenske visokošolske zavode, z ustanovami in raziskovalnimi inštituti v tujini, kjer delujejo slovenski profesorji, z namenom pridobitve novih znanj in spretnosti na področju raziskovalnega dela ter za povezovanje med slovenskimi znanstveniki v tujini in slovenskimi visokošolskimi zavodi.

Cilj javnega razpisa je:
" Pokritje neposrednih stroškov študijskega oz. znanstvenega obiska, za stroške nastanitve, prehrane in drugih neposrednih stroškov v času obiska do višine 250€ na teden.
" Kritje potnih stroškov od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk do višine 1000€ na obisk.

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2018 dalje, do vključno 31. 12. 2018.
Več o razpisu preberite na spletni strani sklada.
Rok za oddajo prijav je do vključno 30. 9. 2018 oz. do porabe sredstev.


Na vrh


Uporaba Informacijsko-komunikacijskih tehnologij: Vabilo k izpolnitvi ankete UP
Datum: 28.06.2018


Prosimo vse študente, ki še niso izpolnili ankete o uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij za študijske namene, da to storijo čim prej. (Vsekakor pa še pred odhodom na zaslužene počitnice. :) )

Vaši odgovori bodo vplivali na razvoj e-izobraževanja na Univerzi na Primorskem, zato je prav, da v procesu sodelujete in odločitve o uporabi tehnologij v študijskem procesu ne prepuščate drugim.

Anketa je dostopna na https://www.1ka.si/a/157633.

Hvala vam vnaprej!

Projektna skupina InoTeZ
, Univerza na PrimorskemNa vrh


Objava pod zavihkom INFO ZA ŠTUDENTE - VPIS 2018/2019
Datum: 26.06.2018


Na spletni strani www.turistica.si pod zavihkom ŠTUDIJ - INFO ZA ŠTUDENTE so objavljeni dokumenti za novo študijsko leto 2018/2019.Na vrh


INFORMATIVNI DNEVI ZA VPIS NA ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. IN 3. STOPNJE NA UP FTŠ TURISTICA
Datum: 04.06.2018


Obveščamo vas, da bo Informativni dan za vpis na podiplomske študijske programe 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2018/2019:

-  na UP FTŠ Turistica v sredo, 13.6.2018 ob 17 uri v predavalnici 201, Obala 11a v Portorožu ter

-  v Študentskem Kampusu Ljubljana v sredo 20.6.2018 ob 17 uri v predavalnici št. 2, Pivovarniška cesta 6 v Ljubljani.

Informacije o študijskih programih in razpisu za vpis lahko najdete na http://www.turistica.si/blog/2018/03/23/razpis-za-podiplomske-studijske-programe/ 

Vljudno vabljeni!


Na vrh


Javni razpis financiranja študijskega oz. znanstvenega obiska študentov v tujini (256. JR)
Datum: 04.06.2018


http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/financiranje-studijskega-oziroma-znanstvenega-obiska-studentov-v-tujini-256-jr/
Predmet javnega razpisa je štipendiranje študijskih oziroma znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolskih zavode v Republiki Sloveniji, pri slovenskih profesorjih, ki delujejo na akreditiranih ustanovah v tujini. 
Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3 do največ 10 tedenskega študijskega ali znanstvenega obiska študentov v tujini v obdobju od 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018.


Na vrh


MTP, MTD in PST: Angleški jezik v turizmu I in Poslovni angleški jezik v turizmu
Datum: 29.05.2018


MTP, MTD in PST: Angleški jezik v turizmu  I in Poslovni angleški jezik v turizmu

Opozarjamo študente, ki želijo opravljati izpit iz Angleškega jezika v turizmu ali Poslovnega angleškega jezika v turizmu, predmet pa so poslušali v študijskem letu 2016/17 ali prej, da morajo svoje portfolie posodobiti po letošnjih navodilih in naložiti v ustrezne e-učilnice letošnjega študijskega leta. V nasprotnem k izpitu ne bodo mogli pristopiti.

Rok za posodobitev portfolia za poletne izpitne roke: 31.5.2018
Rok za posodobitev portfolia za jesenske izpitne roke: 30.6.2018

Mag. Šarolta Godnič Vičič


Na vrh


GU v izpitnih obdobjih pri mag. Godnič Vičič
Datum: 29.05.2018


V poletnem in jesenskem izpitnem obdobju bodo potekale govorilne ure mag. Godnič Vičič po naslednjem razporedu:

11.6.2018 od 10.00 do 11.00
26.6.2018 od 10.00 do 11.00
20.8.2018 od 10.00 do 11.00
3.9.2018 od 10.00 do 11.00

V juliju govorilnih ur ne bo.Na vrh


WINE & SPIRIT EDUCATION TRUST (2. in 3. stopnja) ekskluzivno na VSGT Maribor
Datum: 14.03.2018


 WINE & SPIRIT EDUCATION TRUST (2. IN 3. STOPNJA) EKSKLUZIVNO NA VSGT MARIBOR


Kaj je WSET, Wine & Spirit Education Trust?
Združenje Wine & Spirit Education Trust (WSET) je bilo ustanovljeno leta 1969 v Londonu z namenom, da zagotovi ponudbo in razvoj visoko kvalitetnih seminarjev o vinu in žganih pijačah za vse profesionalce v vinski industriji. V tem času je WSET zrasla v eno izmed najvplivnejših mednarodnih institucij na področju vina in žganih pijač. Njihovih seminarjev se udeležujejo vsi, ki želijo pridobiti formalno kvalifikacijo ali ki želijo svoje znanje na tem področju še bolj poglobiti in utrditi.

Ob koncu izobraževanja udeleženci po uspešno opravljenem izpitu pridobijo mednarodni certifikat omenjene ugledne šole.

Kaj prinaša WSET v slovenski prostor?
WSET v slovenski prostor prinaša strukturirano in poglobljeno znanje o svetovnih vinih, sistematiziran pristop k poznavanju vin sveta z mednarodno priznanim izpitom.

Zakaj se udeležiti WSET izobraževanja na VSGT Maribor?
WSET je izobraževanje, ki je prepoznano v gospodarstvu po celem svetu. Najpomembnejša razlika v primerjavi z drugimi izobraževanji je ta, da v celoti poteka v angleškem jeziku, kar pomeni, da nekdo, ki je uspešno opravil izobraževanje, lahko o vinih diskutira, jih trži, streže ali nabavlja povsod po svetu. Enološka specifika terminov v angleškem jeziku je zelo pomembna saj nudi univerzalnost. V vsaki državi poznamo različna izobraževanja in sommelierske tečaje, ki v veliki večini potekajo v lokalnem jeziku in so bolj osredotočena na lokalne enološke specifike. WSET nudi globalno širino in angleško terminologijo, ki je zelo pomembna za ljubitelje, poznavalce, vinarje, enologe in gostince, ki se želijo o vinu pogovarjati s tujim gostom.

Dodana vrednost je tudi predavatelj Robert Gorjak (vinska šola BELVIN), priznan poznavalec in enolog, ki bo v prostorih VSGT Maribor izvedel nepozabno izobraževanje v vrhunsko opremljeni senzorični predavalnici v medkulturnem okolju (pričakujemo udeležence iz različnih evropskih držav).

Vas zanima več?
Utrinki iz lanskoletnega izobraževanja, program, cena in prijava - vse informacije so voljo na naši angleški spletni strani (https://vsgt.si/kategorija/b2b-centre-mic/workshops-and-courses/?lang=en).


Na vrh


Zagovori zaključnih projektov in magistrskih del v poletnih mesecih 2018
Datum: 16.01.2018


Zagovori v poletnih mesecih 2018

Zagovori v mesecu avgustu in septembru bodo organizirani in rezervirani le za študente, ki bodo nadaljevali na podiplomskem magistrskem ali doktorskem študiju. V tem primeru je potrebno izvod naloge za tehnični pregled, skupaj s CD- jem (v Word zapisu) ter vso predpisano in podpisano dokumentacijo za zagovor poslati najkasneje do petka, 8. junija 2018. Kot dokazilo o nameri za vpis na podiplomski študij, je potrebno do petka, 13. julija 2018 v referat poslati kopijo Prijave na razpis za vpis v podiplomski študij.


Študenti, ki se ne nameravajo vpisati v podiplomski magistrski študij, zaključna dela za tehnični pregled, skupaj s predpisano in podpisano dokumentacijo oddajo najkasneje do petka, 11. maja 2018. Zagovori zaključnih del bodo potekali do petka, 06. julija 2018. Po tem datumu zagovor v poletnem terminu ne bo več mogoč.
Zagovori bodo ponovno organizirani v mesecu oktobru
.

 


Na vrh


Oddaja dokumentov v tajništvo fakultete
Datum: 05.12.2017


Spoštovani študenti in študentke,

prosimo vas, da razno dokumentacijo (seminarske naloge, prošnje, obrazce, ipd.), ki je namenjena bodisi učiteljem, asistentom ali drugim prejemnikom na fakulteti, oddate v tajništvu fakultete.  NE puščajte jo na mizi ali sami vstavljajte v predale učiteljev in asistentov v okrogli pisarni 4.nadstropja.

Le tako lahko fakulteta zagotovi, da bodo dokumenti prišli do prejemnika. Hvala za razumevanje in sodelovanje.


Na vrh


V veljavo stopa Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ)
Datum: 17.11.2017


Obvestilo o novostih, ki jih prinaša ZUPŠ si lahko preberete v dopisu ministrstva visokošolskim zavodom, ki ga dobite na tej spletni povezavi (pod obvestili na strani za uporabnike eVŠ):


http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Visoko_solstvo/eVS/Obvestila/Obvestilo_VSZ__ZUPS__P.pdfNa vrh


Razpis volitev v ŠS Turistice
Datum: 07.11.2017


Razpis volitev v ŠS Turistice je dostopen na spodnji povezavi:

http://www.turistica.si/priponke/volitve-v-studentski-svet/


Na vrh


Sistematski pregledi zob za študente
Datum: 18.10.2017


Spoštovani,
V okviru ZD Piran deluje mladinska zobna ambulanta (dr. Zlata Vidmar Šutej in sms. Sanja Buljević) na Pomorski šoli, (GEPŠ, Fakulteta za pomorstvo in promet), Pot pomorščakov 4, Portorož. Študentje so vključeni v dispanzerski način dela preventive in rednih sistematskih pregledov zob in ustne votline. Zaželjeno je, da se pri nas tudi opredelijo in tako nadaljujejo z zobozdravstveno oskrbo v času študija.
Na sistematski pregled zob in ustne votline ( 1., 2., 3. letniki ), se naročite ob torkih od 12.00 - 13.00 ure ter ostale dni v tednu od 7.30 - 8.00 ali od 13.00 - 13.30.
Hvala za sodelovanje in lepo pozdravljeni.

 

 

Zobna amb. Za mladinsko zobozdravstvo
Vidmar Šutej Zlata
Pot pomorščakov 4
6320 Portorož

Mail: zobna@zd-piran.si
Tel.: 05 62 0 72 72
Fax.: 05 62 07 201


Na vrh


Splošno o drugih pravicah in ugodnosti študentov
Datum: 13.10.2017


Splošno o drugih pravicah in ugodnosti študentov (http://portal.evs.gov.si/splosno-o-drugih-pravicah-in-ugodnosti-studentov)


Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov, vendar najdlje za čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji. Za čas trajanja študijskega programa iz prejšnjega stavka se šteje trajanje študijskega programa v skladu s 36. členom Zakona o visokem šolstvu in z upoštevanjem določil o trajanju statusa študenta v 70. členu tega zakona.


O drugih pravicah in ugodnostih študentov govori 69. člen Zakona o visokem šolstvu (ZViS), ki je bil spremenjen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 75/16; stopil v veljavo 15. 12. 2016).
 
Prvi odstavek 69. člena ZViS določa:
»Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov, vendar najdlje za čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji. Za čas trajanja študijskega programa iz prejšnjega stavka se šteje trajanje študijskega programa v skladu s 36. členom tega zakona in z upoštevanjem določil o trajanju statusa študenta v 70. členu tega zakona.«
 
 
Trajanje študijskega programa se določi ob upoštevanju 36. člena ZViS, ki določa trajanje študijskega programa in 70. člena ZViS, ki določa možnost koriščenja t.i. absolventa oz. dodatnega leta in možnost podaljšanja statusa študenta iz upravičenih razlogov oziroma materinstva/očetovstva. Število možnih let drugih pravic in ugodnosti študetov je glede na trajanje študijskega programa naslednje:
 
Stopnja in vrsta študijskega programa  / Študijska obveznost študijskega programa v ECTS kreditnih točkah (KT)  / Število let možnega koriščenja drugih pravic in ugodnosti po 69. členu ZViS (trajanje študija po ECTS kreditnih točkah povečano za 1 leto) *

Tabela je objavljena na povezavi  (http://portal.evs.gov.si/splosno-o-drugih-pravicah-in-ugodnosti-studentov)

* Če ima študent podaljšan status študenta iz upravičenih razlogov oziroma iz razloga materinstva/ očetovstva, potem se k skupni vsoti prišteje eno leto oziroma število let za vsakega živorojenega otroka.
 
Primer: študent je vpisan na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje, ki je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami po ECTS, kar pomeni, da traja skupaj 3 leta. Možna leta koriščenja drugih pravic in ugodnosti po 69. členu ZViS so v tem primeru skupaj 4 leta na prvi stopnji študija.
 
Za namen izračuna koriščenja drugih pravic in ugodnosti se upošteva naslednja razporeditev študijski programov v posamezno stopnjo:
prva stopnja: študijski programi prve stopnje, enoviti magistrski študijski programi druge stopnje in dodiplomski študijski programi, akreditirani pred 11. 6. 2004;
druga stopnja: magistrski študijski programi druge stopnje;
tretja stopnja: doktorski študijski programi tretje stopnje in podiplomski študijski programi, akreditirani pred 11. 6. 2004.


Na vrh


Komisija za priznavanje znanj in spretnosti KPZS
Datum: 01.10.2017


Obvestilo: Delo komisije za priznavanje znanj in spretnosti (KPZS) v štud. l. 2017/18


Komisija za priznavanje znanj in spretnosti (KPZS) bo zasedala vsaka dva meseca:
- prošnje za novembrsko sejo komisije sprejemamo do 30. okt. 2017
- prošnje za januarsko sejo sprejemamo do 31. dec. 2017
- prošnje za marčevsko sejo sprejemamo do  28. feb. 2018
- prošnje za majsko sejo sprejemamo do 30. aprila 2018
- prošnje za julijsko sejo sprejemamo do 30. junija 2018
- prošnje za septembrsko sejo sprejemamo do 31. avg. 2018
(v avgustu ni seje komisije)

Študent, ki želi, da se mu pri posameznih predmetih ali strokovni praksi priznajo KT iz naslova delovnih izkušenj, dodatnih izobraževanj, usposabljanj, ipd., odda elektronsko prošnjo (prošnja po merilih za priznavanje znanj - najdete na ŠIS/razno/prošnje), en izvod pa se natisne, podpiše in skupaj z dokazili pošlje na Turistico (pripis: KPZS).


Delovne izkušnje se priznavajo na osnovi pisnih dokazil:
- potrdila delodajalcev     in
- za delovne izkušnje, pridobljene s honorarnim delom: izpisek ur iz študentskega servisa
- za delovne izkušnje, pridobljene v rednem delovnem razmerju: kopije iz del. knjižice oz. za zaposlene po 1.1.2009 ustrezno potrdilo ZPIZ-a (izpis zavarovanja)
Za dodatna usposabljanja in izobraževanja dostavite potrdila oz. certifikate.

Predlagamo, da si v ŠISu (Gradiva/Druga gradiva za študente/Pravilniki) pregledate tudi Pravilnik o priznavanju formalno in neformalno pridobljenih znanj in spretnosti UP FTŠ in Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti UP.
Sklep komisije prejme študent v ŠISu. Postopek na KPZS je plačljiv po ceniku UP.
 
Študentom je pri pripravi dokumentacije v pomoč tudi svetovalka - obrnite se na e-naslov:  marija.rok@fts.upr.si (za priznavanje KT pri predmetu Strokovna praksa) ali julija.meznar@fts.upr.si (za priznavanje KT pri drugih predmetih).


Na vrh


Možnost nakupa abonmaja za parkiranje na parkirišču Hotela Vile Park (ob JK Piratu)
Datum: 29.09.2017


Spoštovane študentke, spoštovani študentje,
Zaradi velikega povpraševanja po parkirnih mestih v okolici fakultete smo se dogovorili z vodstvom Hotela Bernardin, da vam ponudijo možnost parkiranja pri njih in sicer na parkirišču Hotela Vila Park. Študentski abonma za parkiranje na parkirišču Hotela Vile Park (ob Piratu) za študijsko leto 2017/18 v obdobju oktober - april, znaša 20 EUR/ mesečno.
Abonma lahko kupite na recepciji Hotela Histrion, pri čemer se identificirate z veljavno študentsko izkaznico za l. 2017/18 ali s potrdilom o vpisu za študijsko leto 2017/2018.

Na vrh


Portal eVŠ: Pomembne informacije o študiju
Datum: 15.09.2017


Na spletni strani e VŠ so objavljene pomembne informacije o študiju.
Na vrh


Za ponavljače ali pavzerje v štud.letu 2016/2017: IZPIS SKLEPA 7. dopisne seje Komisije za študijske zadeve 1. stopnje z dne 17. 7. 2017
Datum: 25.07.2017


Na linku http://www.turistica.si/priponke/izpis-sklepa-vpisi-2017-4/ je objavljen sklep vezan na študente, ki so v študijskem letu 2016/17 ponavljali ali pavzirali 2. letnik na študijskih programih Management turističnih destinacij, Management turističnih podjetij, Mediacija v turizmu ter Turizem (UN) in so imeli vpisane predmetnike pred uvedbo sprememb na študijskih programih 1. stopnje v letu 2014, se pri vpisu v 3. letnik omogoči vpis predmetnikov 3. letnika za študijsko leto 2017/18 kot sledi spodaj navedeno po študijskih programih. Študenti študijskega programa Mediacija v turizmu imajo pravico opravljati konzultacije pri predmetih za 3.letnik, kjer se ne izvajajo predavanja, pri predmetih, ki se izvajajo na drugih študijskih programih 1. stopnje ali nižjih letnikih, pa jih morajo obiskovati in opravljati obveznosti.

 


Na vrh


NOVA LOKACIJA ZA NAVODILA, OBRAZCE IN PRAVILNIKE
Datum: 24.05.2017


Vsa navodila, obrazci in pravilniki, ki so bili prej objavljeni v ŠISu so po novem objavlje v e-učilnici na  https://eucilnica.turistica.si/course/view.php?id=266#section-2  pod zavihkom Pravilniki, navodila in obrazci


Na vrh


Nov režim parkiranja v Kampusu Ljubljana - enoti izrednega študija v Ljubljani
Datum: 21.04.2017


V priponki se nahaja dopis ŠOU Ljubljane glede novega režima parkiranja v Kampusu Ljubljana - enoti izrednega študija UP FTŠ Turistica.

http://www.turistica.si/priponke/wp-content/uploads/sites/50/2017/04/ParkiranjeLjubljana.pdf


Na vrh


2.letnik MET: izvedba študijskega programa Medijacija v turizmu v študijskem letu 2017/2018
Datum: 10.04.2017


SKLEP 20

Referat za študentske zadeve naj obvesti študente 2. letnika študijskega programa Mediacija v turizma (prvič in ponovno vpisane ter pavzerje), da se bodo za 3. letnik v študijskem letu 2017/18 izvajale samo konzultacije. Ker se je v študijskem letu 2016/17 iztekla izvedba tega študijskega programa v polnem obsegu se te študente spodbudi k čimprejšnjemu zaključku študija. V nasprotnem primeru zaključek tega študijskega programa ne bo več možen.


Na vrh


Sklep št. 17, 26. redne seje Komisije za študijske zadeve 1. stopnje UP FTŠ - Zamenjava izbirnega predmeta
Datum: 10.04.2017


Sklep št. 17

Študenti, ki želijo zamenjati izbirni predmet, ki se izvaja v poletnem semestru, morajo oddati vlogo za zamenjavo izbirnega predmeta najkasneje do 30. januarja tekočega študijskega leta.


Na vrh


Nov Pravilnik o preverjanju in ocenejvanju znanja na Univerzi na Primorskem
Datum: 02.11.2015


Obveščamo vas, da je s 1.10.2015 stopil v veljavo nov Pravilnik o preverjanju in ocenjevenju znanja na UP. Dosegljiv je v ŠISu pod zavihkom Razno - Druga za študenta - Pravilniki.
Na vrh


Obvestilo glede zaračunavanja priprave in zagovora zaključnega dela na 1., 2. in 3. stopnji študija
Datum: 04.09.2015


Od 01.10.2015 se skladno s 3 alinejo, 2. odstavka, 15. člena Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UP, priprava in zagovor zaključnega dela na 1., 2. in 3.stopnji zaračuna v skladu s tarifnim delom istega pravilnika tistim študentom, ki so izgubili status pred več kot letom od dneva zaključka oziroma posameznikom, ki so drugič izgubili status študenta.
Na vrh


Absolventski staž v bolonjskih študijskih programih
Datum: 05.08.2015


Sprememba Zakona o visokem šolstvu - pravica do koriščenja absolventskega staža

Z 31. 5. 2012 je začel veljati Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12; v nadaljevanju ZUJF) in z njim Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (členi ZUJF: od 57. do 60. in od 216. do 220. člena ter končna določba ZUJF - 251. člen), s katerim se spreminja tudi status študenta ter s tem pravica do koriščenja absolventskega staža.

S študijskim letom 2012/2013 se uveljavljajo spremembe glede trajanja oziroma prenehanja statusa študenta. Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki so do zaključka študijskega leta 2011/2012 že uveljavljali pravico, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, ni sprememb. To pomeni, da jim status študenta preneha, če ne dokončajo študija v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra (absolvent je).

Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki do zaključka študijskega leta 2011/2012 niso uveljavljali pravice, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, valja, da jim status študenta preneha ob zaključku zadnjega semestra, če bodo v času študija, to je vključno od študijskega leta 2012/2013 dalje, ponavljali letnik ali spremenili študijski program ali smer (ni absolventa).

 


Na vrh


Sklepi 39. seje Senata UP FTŠ Turistica - postopek priznavanja ECTS na UP FTŠ Turistici
Datum: 11.12.2012


Obveščamo vas, da je Senat UP FTŠ Turistice na svoji 39. seji dne 21.11.2012 sprejel sklepa o priznavanju ECTS.

Vsebine sklepov si lahko prebere na http://www.turistica.si/priponke/sklepisenata.pdf 


Na vrh


Svetovalni razogovor z nosilcem predmeta pred petim in nadaljnjimi opravljani izpitov pri isti učni enoti
Datum: 26.11.2012


Senat UP Fakultete za turistične študije Turistice je na svoji 39. redni seji dne 21.11.2012 sprejel naslednji

 

S K L E P


Za zagotovitev večje splošne prehodnosti in napredovanja študentov UP FTŠ Turistice ter nudenja strokovne pomoči pri pripravi na izpit, morajo študenti v študijskem letu 2012-2013 pred prijavo na peto in naslednje opravljanje izpita pri istem predmetu, opraviti svetovalni razgovor pri nosilcu oziroma izvajalcu izpita tega predmeta.
Zadnji rok za svetovalni razgovor je 30 dni pred zaključkom prijave na izpit.
Nosilec oziroma izvajalec izpita predmeta mora, zaradi dopustnosti prijave študenta na izpit, izvedbo konzultacije s študentom/študenti evidentirati v ŠIS-u.

 

Datum:21.11.2012
Številka: 6/39-030/2012

Prof. dr. Anton GOSAR, dekan,
      predsednik senata UP FTŠ Turistice

 


 


Na vrh


Generiral programski paket VIS