UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Redni študij Portorož

Zbrano dne 24.05.2018 ob 23:35


Število vseh obvestil: 24

1. obvestilo: 24.05.2018 - 25. maja bo knjižnica zaprta

2. obvestilo: 24.05.2018 - Obvestilo o delovanju referata za študente v petek, 25.5.2018

3. obvestilo: 23.05.2018 - Urnik knjižnice v četrtek, 24.5.

4. obvestilo: 21.05.2018 - PREDSTAVITEV MOŽNOSTI SODELOVANJE ZA ŠTUDENTE UP FTŠ PRI ORGANIZACIJI IRONMAN 70.3 SLO ISTRA

5. obvestilo: 21.05.2018 - 2.letnik MTP: Sprememba OPH 23.5.2018

6. obvestilo: 14.05.2018 - Vabilo na sestanek za pripravo zaključne naloge - podiplomski študij, 29.5.2018

7. obvestilo: 14.05.2018 - Vabilo na sestanek za pripravo zaključne naloge - dodiplomski študij, 29.5.2018

8. obvestilo: 16.01.2018 - Zagovori zaključnih projektov in magistrskih del v poletnih mesecih 2018

9. obvestilo: 05.12.2017 - Oddaja dokumentov v tajništvo fakultete

10. obvestilo: 17.11.2017 - V veljavo stopa Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ)

11. obvestilo: 07.11.2017 - Razpis volitev v ŠS Turistice

12. obvestilo: 18.10.2017 - Obvestilo o spremembi predavanj zaradi združevanja skupin na univerzitetnih programih 1.stopnje študija

13. obvestilo: 18.10.2017 - Sistematski pregledi zob za študente

14. obvestilo: 13.10.2017 - Splošno o drugih pravicah in ugodnosti študentov

15. obvestilo: 29.09.2017 - Možnost nakupa abonmaja za parkiranje na parkirišču Hotela Vile Park (ob JK Piratu)

16. obvestilo: 15.09.2017 - Portal eVŠ: Pomembne informacije o študiju

17. obvestilo: 25.07.2017 - Za ponavljače ali pavzerje v štud.letu 2016/2017: IZPIS SKLEPA 7. dopisne seje Komisije za študijske zadeve 1. stopnje z dne 17. 7. 2017

18. obvestilo: 24.05.2017 - NOVA LOKACIJA ZA NAVODILA, OBRAZCE IN PRAVILNIKE

19. obvestilo: 10.04.2017 - 2.letnik MET: izvedba študijskega programa Medijacija v turizmu v študijskem letu 2017/2018

20. obvestilo: 10.04.2017 - Sklep št. 17, 26. redne seje Komisije za študijske zadeve 1. stopnje UP FTŠ - Zamenjava izbirnega predmeta

21. obvestilo: 02.11.2015 - Nov Pravilnik o preverjanju in ocenejvanju znanja na Univerzi na Primorskem

22. obvestilo: 04.09.2015 - Obvestilo glede zaračunavanja priprave in zagovora zaključnega dela na 1., 2. in 3. stopnji študija

23. obvestilo: 11.12.2012 - Sklepi 39. seje Senata UP FTŠ Turistica - postopek priznavanja ECTS na UP FTŠ Turistici

24. obvestilo: 26.11.2012 - Svetovalni razogovor z nosilcem predmeta pred petim in nadaljnjimi opravljani izpitov pri isti učni enoti25. maja bo knjižnica zaprta
Datum: 24.05.2018


Obveščamo vas, da bo jutri, v petek, 25. maja, knjižnica zaprta.
Na vrh


Obvestilo o delovanju referata za študente v petek, 25.5.2018
Datum: 24.05.2018


Obveščamo vas, da bo v petek, 25.5.2018 NE BO URADNIH UR v referat za študente, zaradi odsotnosti zaposlenih, ki je vezana na Dekanov dan - po študijskem koledarju pedagoškega procesa prostega dne.

We infrom you that Students Affairs Office will be closed on Friday, 25th of May - Dean's Day.


Na vrh


Urnik knjižnice v četrtek, 24.5.
Datum: 23.05.2018


Obveščamo vas, da bo knjižnica v četrtek, 24.5.2018, odprta od 16h.
Na vrh


PREDSTAVITEV MOŽNOSTI SODELOVANJE ZA ŠTUDENTE UP FTŠ PRI ORGANIZACIJI IRONMAN 70.3 SLO ISTRA
Datum: 21.05.2018


PREDSTAVITEV MOŽNOSTI SODELOVANJE ZA ŠTUDENTE UP FTŠ PRI ORGANIZACIJI IRONMAN 70.3 SLO ISTRA
Študente UP FTŠ Turistica vabimo na kratko 30 min predstavitev IRONMAN 70.3 SLO ISTRA, ki bo v torek 22.5.2018 ob 11:30 uri v veliki predavalnici 001! Prireditev in možnost sodelovanja bo predstavil direktor tekmovanja g. Jurica Barac. Gre za vrhunsko prireditev, ki bo organizirana 23.9.2018 v Kopru in Izoli. Organizatorji bodo potrebovali veliko število prostovoljcev zato vabijo vse študente UP FTŠ k sodelovanju. Opravljene ure dela v času organizacije prireditve bodo štele tudi za opravljeno strokovno prakso na UP FTŠ!
Za študente UNI TUR1 (Tina Orel), MTP2 (dr. Gabruč), UNI TUR2 (dr. Weber), MTP1 (dr. Nemec Rudež in mag. Kociper) ter UNI TUR3 (mag. Brezovec) je prisotnost priporočljiva in dogovorjena z nosilci predmetov, ki potekajo pred oz. po predstavitvi IRONMAN 70.3.!
Sodelovanje vsekakor prinaša nove izkušnje in možnost opravljanja ur strokovne prakse.
Za več informacij mi lahko pišite na miha.lesjak@fts.upr.si
Lep pozdrav,
Dr. Miha Lesjak

Na vrh


2.letnik MTP: Sprememba OPH 23.5.2018
Datum: 21.05.2018


Obveščamo vas, da v sredo, 23.5.2018 odpadejo predavanja in vaje OPH in se prenesejo na sredo 30.5.2018. V urniku je sprememba že zavedena.
Na vrh


Vabilo na sestanek za pripravo zaključne naloge - podiplomski študij, 29.5.2018
Datum: 14.05.2018


Obveščamo vas, da bo v torek, 29. maja 2017 ob 14:00 uri v predavalnici 308 (sedež fakultete, Obala 11a v Portorožu), v okviru tutorstva, organiziran praktikum za izdelavo oziroma pripravo zaključne naloge za podiplomske študente.
Na vrh


Vabilo na sestanek za pripravo zaključne naloge - dodiplomski študij, 29.5.2018
Datum: 14.05.2018


Obveščamo vas, da bo v torek, 29. maja 2017 ob 12:00 uri v predavalnici 202 (sedež fakultete, Obala 11a v Portorožu), v okviru tutorstva, organiziran praktikum za izdelavo oziroma pripravo zaključne naloge za dodiplomske študente.
Na vrh


Zagovori zaključnih projektov in magistrskih del v poletnih mesecih 2018
Datum: 16.01.2018


Zagovori v poletnih mesecih 2018

Zagovori v mesecu avgustu in septembru bodo organizirani in rezervirani le za študente, ki bodo nadaljevali na podiplomskem magistrskem ali doktorskem študiju. V tem primeru je potrebno izvod naloge za tehnični pregled, skupaj s CD- jem (v Word zapisu) ter vso predpisano in podpisano dokumentacijo za zagovor poslati najkasneje do petka, 8. junija 2018. Kot dokazilo o nameri za vpis na podiplomski študij, je potrebno do petka, 13. julija 2018 v referat poslati kopijo Prijave na razpis za vpis v podiplomski študij.


Študenti, ki se ne nameravajo vpisati v podiplomski magistrski študij, zaključna dela za tehnični pregled, skupaj s predpisano in podpisano dokumentacijo oddajo najkasneje do petka, 11. maja 2018. Zagovori zaključnih del bodo potekali do petka, 06. julija 2018. Po tem datumu zagovor v poletnem terminu ne bo več mogoč.
Zagovori bodo ponovno organizirani v mesecu oktobru
.

 


Na vrh


Oddaja dokumentov v tajništvo fakultete
Datum: 05.12.2017


Spoštovani študenti in študentke,

prosimo vas, da razno dokumentacijo (seminarske naloge, prošnje, obrazce, ipd.), ki je namenjena bodisi učiteljem, asistentom ali drugim prejemnikom na fakulteti, oddate v tajništvu fakultete.  NE puščajte jo na mizi ali sami vstavljajte v predale učiteljev in asistentov v okrogli pisarni 4.nadstropja.

Le tako lahko fakulteta zagotovi, da bodo dokumenti prišli do prejemnika. Hvala za razumevanje in sodelovanje.


Na vrh


V veljavo stopa Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ)
Datum: 17.11.2017


Obvestilo o novostih, ki jih prinaša ZUPŠ si lahko preberete v dopisu ministrstva visokošolskim zavodom, ki ga dobite na tej spletni povezavi (pod obvestili na strani za uporabnike eVŠ):


http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Visoko_solstvo/eVS/Obvestila/Obvestilo_VSZ__ZUPS__P.pdfNa vrh


Razpis volitev v ŠS Turistice
Datum: 07.11.2017


Razpis volitev v ŠS Turistice je dostopen na spodnji povezavi:

http://www.turistica.si/priponke/volitve-v-studentski-svet/


Na vrh


Obvestilo o spremembi predavanj zaradi združevanja skupin na univerzitetnih programih 1.stopnje študija
Datum: 18.10.2017


Zaradi združevanja skupin pri predavanjih na UNI KT in UNI TUR pri predmetih Upravljanje poslovnih sistemov, Komunikologija v turizmu, Metodološka izhodišča in Ekonomika turizma je prišlo dosprememb urnika. Prosimo, da preverite v urniku na spletni strani.
Na vrh


Sistematski pregledi zob za študente
Datum: 18.10.2017


Spoštovani,
V okviru ZD Piran deluje mladinska zobna ambulanta (dr. Zlata Vidmar Šutej in sms. Sanja Buljević) na Pomorski šoli, (GEPŠ, Fakulteta za pomorstvo in promet), Pot pomorščakov 4, Portorož. Študentje so vključeni v dispanzerski način dela preventive in rednih sistematskih pregledov zob in ustne votline. Zaželjeno je, da se pri nas tudi opredelijo in tako nadaljujejo z zobozdravstveno oskrbo v času študija.
Na sistematski pregled zob in ustne votline ( 1., 2., 3. letniki ), se naročite ob torkih od 12.00 - 13.00 ure ter ostale dni v tednu od 7.30 - 8.00 ali od 13.00 - 13.30.
Hvala za sodelovanje in lepo pozdravljeni.

 

 

Zobna amb. Za mladinsko zobozdravstvo
Vidmar Šutej Zlata
Pot pomorščakov 4
6320 Portorož

Mail: zobna@zd-piran.si
Tel.: 05 62 0 72 72
Fax.: 05 62 07 201


Na vrh


Splošno o drugih pravicah in ugodnosti študentov
Datum: 13.10.2017


Splošno o drugih pravicah in ugodnosti študentov (http://portal.evs.gov.si/splosno-o-drugih-pravicah-in-ugodnosti-studentov)


Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov, vendar najdlje za čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji. Za čas trajanja študijskega programa iz prejšnjega stavka se šteje trajanje študijskega programa v skladu s 36. členom Zakona o visokem šolstvu in z upoštevanjem določil o trajanju statusa študenta v 70. členu tega zakona.


O drugih pravicah in ugodnostih študentov govori 69. člen Zakona o visokem šolstvu (ZViS), ki je bil spremenjen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 75/16; stopil v veljavo 15. 12. 2016).
 
Prvi odstavek 69. člena ZViS določa:
»Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov, vendar najdlje za čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji. Za čas trajanja študijskega programa iz prejšnjega stavka se šteje trajanje študijskega programa v skladu s 36. členom tega zakona in z upoštevanjem določil o trajanju statusa študenta v 70. členu tega zakona.«
 
 
Trajanje študijskega programa se določi ob upoštevanju 36. člena ZViS, ki določa trajanje študijskega programa in 70. člena ZViS, ki določa možnost koriščenja t.i. absolventa oz. dodatnega leta in možnost podaljšanja statusa študenta iz upravičenih razlogov oziroma materinstva/očetovstva. Število možnih let drugih pravic in ugodnosti študetov je glede na trajanje študijskega programa naslednje:
 
Stopnja in vrsta študijskega programa  / Študijska obveznost študijskega programa v ECTS kreditnih točkah (KT)  / Število let možnega koriščenja drugih pravic in ugodnosti po 69. členu ZViS (trajanje študija po ECTS kreditnih točkah povečano za 1 leto) *

Tabela je objavljena na povezavi  (http://portal.evs.gov.si/splosno-o-drugih-pravicah-in-ugodnosti-studentov)

* Če ima študent podaljšan status študenta iz upravičenih razlogov oziroma iz razloga materinstva/ očetovstva, potem se k skupni vsoti prišteje eno leto oziroma število let za vsakega živorojenega otroka.
 
Primer: študent je vpisan na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje, ki je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami po ECTS, kar pomeni, da traja skupaj 3 leta. Možna leta koriščenja drugih pravic in ugodnosti po 69. členu ZViS so v tem primeru skupaj 4 leta na prvi stopnji študija.
 
Za namen izračuna koriščenja drugih pravic in ugodnosti se upošteva naslednja razporeditev študijski programov v posamezno stopnjo:
prva stopnja: študijski programi prve stopnje, enoviti magistrski študijski programi druge stopnje in dodiplomski študijski programi, akreditirani pred 11. 6. 2004;
druga stopnja: magistrski študijski programi druge stopnje;
tretja stopnja: doktorski študijski programi tretje stopnje in podiplomski študijski programi, akreditirani pred 11. 6. 2004.


Na vrh


Možnost nakupa abonmaja za parkiranje na parkirišču Hotela Vile Park (ob JK Piratu)
Datum: 29.09.2017


Spoštovane študentke, spoštovani študentje,
Zaradi velikega povpraševanja po parkirnih mestih v okolici fakultete smo se dogovorili z vodstvom Hotela Bernardin, da vam ponudijo možnost parkiranja pri njih in sicer na parkirišču Hotela Vila Park. Študentski abonma za parkiranje na parkirišču Hotela Vile Park (ob Piratu) za študijsko leto 2017/18 v obdobju oktober - april, znaša 20 EUR/ mesečno.
Abonma lahko kupite na recepciji Hotela Histrion, pri čemer se identificirate z veljavno študentsko izkaznico za l. 2017/18 ali s potrdilom o vpisu za študijsko leto 2017/2018.

Na vrh


Portal eVŠ: Pomembne informacije o študiju
Datum: 15.09.2017


Na spletni strani e VŠ so objavljene pomembne informacije o študiju.
Na vrh


Za ponavljače ali pavzerje v štud.letu 2016/2017: IZPIS SKLEPA 7. dopisne seje Komisije za študijske zadeve 1. stopnje z dne 17. 7. 2017
Datum: 25.07.2017


Na linku http://www.turistica.si/priponke/izpis-sklepa-vpisi-2017-4/ je objavljen sklep vezan na študente, ki so v študijskem letu 2016/17 ponavljali ali pavzirali 2. letnik na študijskih programih Management turističnih destinacij, Management turističnih podjetij, Mediacija v turizmu ter Turizem (UN) in so imeli vpisane predmetnike pred uvedbo sprememb na študijskih programih 1. stopnje v letu 2014, se pri vpisu v 3. letnik omogoči vpis predmetnikov 3. letnika za študijsko leto 2017/18 kot sledi spodaj navedeno po študijskih programih. Študenti študijskega programa Mediacija v turizmu imajo pravico opravljati konzultacije pri predmetih za 3.letnik, kjer se ne izvajajo predavanja, pri predmetih, ki se izvajajo na drugih študijskih programih 1. stopnje ali nižjih letnikih, pa jih morajo obiskovati in opravljati obveznosti.

 


Na vrh


NOVA LOKACIJA ZA NAVODILA, OBRAZCE IN PRAVILNIKE
Datum: 24.05.2017


Vsa navodila, obrazci in pravilniki, ki so bili prej objavljeni v ŠISu so po novem objavlje v e-učilnici na  https://eucilnica.turistica.si/course/view.php?id=266#section-2  pod zavihkom Pravilniki, navodila in obrazci


Na vrh


2.letnik MET: izvedba študijskega programa Medijacija v turizmu v študijskem letu 2017/2018
Datum: 10.04.2017


SKLEP 20

Referat za študentske zadeve naj obvesti študente 2. letnika študijskega programa Mediacija v turizma (prvič in ponovno vpisane ter pavzerje), da se bodo za 3. letnik v študijskem letu 2017/18 izvajale samo konzultacije. Ker se je v študijskem letu 2016/17 iztekla izvedba tega študijskega programa v polnem obsegu se te študente spodbudi k čimprejšnjemu zaključku študija. V nasprotnem primeru zaključek tega študijskega programa ne bo več možen.


Na vrh


Sklep št. 17, 26. redne seje Komisije za študijske zadeve 1. stopnje UP FTŠ - Zamenjava izbirnega predmeta
Datum: 10.04.2017


Sklep št. 17

Študenti, ki želijo zamenjati izbirni predmet, ki se izvaja v poletnem semestru, morajo oddati vlogo za zamenjavo izbirnega predmeta najkasneje do 30. januarja tekočega študijskega leta.


Na vrh


Nov Pravilnik o preverjanju in ocenejvanju znanja na Univerzi na Primorskem
Datum: 02.11.2015


Obveščamo vas, da je s 1.10.2015 stopil v veljavo nov Pravilnik o preverjanju in ocenjevenju znanja na UP. Dosegljiv je v ŠISu pod zavihkom Razno - Druga za študenta - Pravilniki.
Na vrh


Obvestilo glede zaračunavanja priprave in zagovora zaključnega dela na 1., 2. in 3. stopnji študija
Datum: 04.09.2015


Od 01.10.2015 se skladno s 3 alinejo, 2. odstavka, 15. člena Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UP, priprava in zagovor zaključnega dela na 1., 2. in 3.stopnji zaračuna v skladu s tarifnim delom istega pravilnika tistim študentom, ki so izgubili status pred več kot letom od dneva zaključka oziroma posameznikom, ki so drugič izgubili status študenta.
Na vrh


Sklepi 39. seje Senata UP FTŠ Turistica - postopek priznavanja ECTS na UP FTŠ Turistici
Datum: 11.12.2012


Obveščamo vas, da je Senat UP FTŠ Turistice na svoji 39. seji dne 21.11.2012 sprejel sklepa o priznavanju ECTS.

Vsebine sklepov si lahko prebere na http://www.turistica.si/priponke/sklepisenata.pdf 


Na vrh


Svetovalni razogovor z nosilcem predmeta pred petim in nadaljnjimi opravljani izpitov pri isti učni enoti
Datum: 26.11.2012


Senat UP Fakultete za turistične študije Turistice je na svoji 39. redni seji dne 21.11.2012 sprejel naslednji

 

S K L E P


Za zagotovitev večje splošne prehodnosti in napredovanja študentov UP FTŠ Turistice ter nudenja strokovne pomoči pri pripravi na izpit, morajo študenti v študijskem letu 2012-2013 pred prijavo na peto in naslednje opravljanje izpita pri istem predmetu, opraviti svetovalni razgovor pri nosilcu oziroma izvajalcu izpita tega predmeta.
Zadnji rok za svetovalni razgovor je 30 dni pred zaključkom prijave na izpit.
Nosilec oziroma izvajalec izpita predmeta mora, zaradi dopustnosti prijave študenta na izpit, izvedbo konzultacije s študentom/študenti evidentirati v ŠIS-u.

 

Datum:21.11.2012
Številka: 6/39-030/2012

Prof. dr. Anton GOSAR, dekan,
      predsednik senata UP FTŠ Turistice

 


 


Na vrh


Generiral programski paket VIS