UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Podiplomski študij

Zbrano dne 24.05.2018 ob 23:35


Število vseh obvestil: 22

1. obvestilo: 24.05.2018 - 25. maja bo knjižnica zaprta

2. obvestilo: 24.05.2018 - Obvestilo o delovanju referata za študente v petek, 25.5.2018

3. obvestilo: 24.05.2018 - 1.letnik MAG TUR DP: sprememba predavanj SMT

4. obvestilo: 23.05.2018 - Urnik knjižnice v četrtek, 24.5.

5. obvestilo: 21.05.2018 - PREDSTAVITEV MOŽNOSTI SODELOVANJE ZA ŠTUDENTE UP FTŠ PRI ORGANIZACIJI IRONMAN 70.3 SLO ISTRA

6. obvestilo: 14.05.2018 - Vabilo na sestanek za pripravo zaključne naloge - podiplomski študij, 29.5.2018

7. obvestilo: 25.04.2018 - Vabilo - MREŽA ALPE JADRAN

8. obvestilo: 10.04.2018 - Zgodovina okolja in krajina - predavalnice

9. obvestilo: 05.12.2017 - Oddaja dokumentov v tajništvo fakultete

10. obvestilo: 17.11.2017 - V veljavo stopa Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ)

11. obvestilo: 07.11.2017 - Razpis volitev v ŠS Turistice

12. obvestilo: 18.10.2017 - Sistematski pregledi zob za študente

13. obvestilo: 13.10.2017 - Splošno o drugih pravicah in ugodnosti študentov

14. obvestilo: 10.10.2017 - Sofinanciranje doktorskega študija - javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija generacije 2017

15. obvestilo: 29.09.2017 - Možnost nakupa abonmaja za parkiranje na parkirišču Hotela Vile Park (ob JK Piratu)

16. obvestilo: 15.09.2017 - Portal eVŠ: Pomembne informacije o študiju

17. obvestilo: 24.05.2017 - NOVA LOKACIJA ZA NAVODILA, OBRAZCE IN PRAVILNIKE

18. obvestilo: 19.04.2016 - IZPIS SKLEPA - 16. redne seje Komisije za študijske zadeve 2. in 3. stopnje z dne 13. 04. 2016 - literatura

19. obvestilo: 02.11.2015 - Nov Pravilnik o preverjanju in ocenejvanju znanja na Univerzi na Primorskem

20. obvestilo: 04.09.2015 - Obvestilo glede zaračunavanja priprave in zagovora zaključnega dela na 1., 2. in 3. stopnji študija

21. obvestilo: 11.12.2012 - Sklepi 39. seje Senata UP FTŠ Turistica - postopek priznavanja ECTS na UP FTŠ Turistici

22. obvestilo: 26.11.2012 - Svetovalni razogovor z nosilcem predmeta pred petim in nadaljnjimi opravljani izpitov pri isti učni enoti25. maja bo knjižnica zaprta
Datum: 24.05.2018


Obveščamo vas, da bo jutri, v petek, 25. maja, knjižnica zaprta.
Na vrh


Obvestilo o delovanju referata za študente v petek, 25.5.2018
Datum: 24.05.2018


Obveščamo vas, da bo v petek, 25.5.2018 NE BO URADNIH UR v referat za študente, zaradi odsotnosti zaposlenih, ki je vezana na Dekanov dan - po študijskem koledarju pedagoškega procesa prostega dne.

We infrom you that Students Affairs Office will be closed on Friday, 25th of May - Dean's Day.


Na vrh


1.letnik MAG TUR DP: sprememba predavanj SMT
Datum: 24.05.2018


Obveščamo vas, da bodo predavanja pri predmetu Socialne mreže v turizmu izvedene v ponedeljek, 28.5.20188 v predavalnici 006 in ne v petek, kot je bilo predhodno objavljeno. Razlog za spremembo je ta, da se mora predmet zaključiti s seminarskimi vajami, ki so na urniku.
Na vrh


Urnik knjižnice v četrtek, 24.5.
Datum: 23.05.2018


Obveščamo vas, da bo knjižnica v četrtek, 24.5.2018, odprta od 16h.
Na vrh


PREDSTAVITEV MOŽNOSTI SODELOVANJE ZA ŠTUDENTE UP FTŠ PRI ORGANIZACIJI IRONMAN 70.3 SLO ISTRA
Datum: 21.05.2018


PREDSTAVITEV MOŽNOSTI SODELOVANJE ZA ŠTUDENTE UP FTŠ PRI ORGANIZACIJI IRONMAN 70.3 SLO ISTRA
Študente UP FTŠ Turistica vabimo na kratko 30 min predstavitev IRONMAN 70.3 SLO ISTRA, ki bo v torek 22.5.2018 ob 11:30 uri v veliki predavalnici 001! Prireditev in možnost sodelovanja bo predstavil direktor tekmovanja g. Jurica Barac. Gre za vrhunsko prireditev, ki bo organizirana 23.9.2018 v Kopru in Izoli. Organizatorji bodo potrebovali veliko število prostovoljcev zato vabijo vse študente UP FTŠ k sodelovanju. Opravljene ure dela v času organizacije prireditve bodo štele tudi za opravljeno strokovno prakso na UP FTŠ!
Za študente UNI TUR1 (Tina Orel), MTP2 (dr. Gabruč), UNI TUR2 (dr. Weber), MTP1 (dr. Nemec Rudež in mag. Kociper) ter UNI TUR3 (mag. Brezovec) je prisotnost priporočljiva in dogovorjena z nosilci predmetov, ki potekajo pred oz. po predstavitvi IRONMAN 70.3.!
Sodelovanje vsekakor prinaša nove izkušnje in možnost opravljanja ur strokovne prakse.
Za več informacij mi lahko pišite na miha.lesjak@fts.upr.si
Lep pozdrav,
Dr. Miha Lesjak

Na vrh


Vabilo na sestanek za pripravo zaključne naloge - podiplomski študij, 29.5.2018
Datum: 14.05.2018


Obveščamo vas, da bo v torek, 29. maja 2017 ob 14:00 uri v predavalnici 308 (sedež fakultete, Obala 11a v Portorožu), v okviru tutorstva, organiziran praktikum za izdelavo oziroma pripravo zaključne naloge za podiplomske študente.
Na vrh


Vabilo - MREŽA ALPE JADRAN
Datum: 25.04.2018


Na povezavi http://www.turistica.si/priponke/vabilo-mreza-alpe-jadran/ najdete vabilo  Mreže Alpe Jadran, namenjeno mladim zamejcem (od 18. do 35. leta starosti), ki smo ga prejeli s prošnjo za maksimalno posredovanje naši mreži. Do konca tega meseca naj bi skupno s SDGZ, v italijanskem zamejstvu zbrali 20 udeležencev. Prijave so možne do 30. aprila 2018.


Na vrh


Zgodovina okolja in krajina - predavalnice
Datum: 10.04.2018


Spoštovani!

Posredujemo vam podatke o predavalnicah za predmet Zgodovina okolja in krajine v Kopru in sicer:

Zgodovina okolja in krajina - Vaje (N. Čebron Lipovec):
Petek, 13.4., 15:00-17:30, FHŠ Levant 3 
Petek, 20.4., 9:10-16:35 - terenske vaje / FHŠ Burin
Ponedeljek, 7.5., 10:00-12:25, FHŠ Maestral 4 
Petek, 11.5., 9:10-16:35 - terenske vaje / FHŠ Burin
Ponedeljek, 21.5., 10:50-14.05, FHŠ Maestral 3 
Petek, 1.6., 9:10-16:35 - terenske vaje / FHŠ Burin

Prosim, če lahko tako navedete, kot je, saj je Burin predavalnica, ki jo imamo rzerevirano v primeru slabega vremena, osnovni plan pa je, da gremo na terenske vaje.

Poleg tega je še en popravek pri predavanjih: zadnje predavanje dr. Panjeka ne bo 28.5.,
temveč 1.6. ob zadnjih vajah - vse to bo na terenu.


asist. mag. Neža Čebron Lipovec
univ. dipl. ital. in prof. um. zgod.
MSc. Conservation of Monuments and Sites


Na vrh


Oddaja dokumentov v tajništvo fakultete
Datum: 05.12.2017


Spoštovani študenti in študentke,

prosimo vas, da razno dokumentacijo (seminarske naloge, prošnje, obrazce, ipd.), ki je namenjena bodisi učiteljem, asistentom ali drugim prejemnikom na fakulteti, oddate v tajništvu fakultete.  NE puščajte jo na mizi ali sami vstavljajte v predale učiteljev in asistentov v okrogli pisarni 4.nadstropja.

Le tako lahko fakulteta zagotovi, da bodo dokumenti prišli do prejemnika. Hvala za razumevanje in sodelovanje.


Na vrh


V veljavo stopa Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ)
Datum: 17.11.2017


Obvestilo o novostih, ki jih prinaša ZUPŠ si lahko preberete v dopisu ministrstva visokošolskim zavodom, ki ga dobite na tej spletni povezavi (pod obvestili na strani za uporabnike eVŠ):


http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Visoko_solstvo/eVS/Obvestila/Obvestilo_VSZ__ZUPS__P.pdfNa vrh


Razpis volitev v ŠS Turistice
Datum: 07.11.2017


Razpis volitev v ŠS Turistice je dostopen na spodnji povezavi:

http://www.turistica.si/priponke/volitve-v-studentski-svet/


Na vrh


Sistematski pregledi zob za študente
Datum: 18.10.2017


Spoštovani,
V okviru ZD Piran deluje mladinska zobna ambulanta (dr. Zlata Vidmar Šutej in sms. Sanja Buljević) na Pomorski šoli, (GEPŠ, Fakulteta za pomorstvo in promet), Pot pomorščakov 4, Portorož. Študentje so vključeni v dispanzerski način dela preventive in rednih sistematskih pregledov zob in ustne votline. Zaželjeno je, da se pri nas tudi opredelijo in tako nadaljujejo z zobozdravstveno oskrbo v času študija.
Na sistematski pregled zob in ustne votline ( 1., 2., 3. letniki ), se naročite ob torkih od 12.00 - 13.00 ure ter ostale dni v tednu od 7.30 - 8.00 ali od 13.00 - 13.30.
Hvala za sodelovanje in lepo pozdravljeni.

 

 

Zobna amb. Za mladinsko zobozdravstvo
Vidmar Šutej Zlata
Pot pomorščakov 4
6320 Portorož

Mail: zobna@zd-piran.si
Tel.: 05 62 0 72 72
Fax.: 05 62 07 201


Na vrh


Splošno o drugih pravicah in ugodnosti študentov
Datum: 13.10.2017


Splošno o drugih pravicah in ugodnosti študentov (http://portal.evs.gov.si/splosno-o-drugih-pravicah-in-ugodnosti-studentov)


Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov, vendar najdlje za čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji. Za čas trajanja študijskega programa iz prejšnjega stavka se šteje trajanje študijskega programa v skladu s 36. členom Zakona o visokem šolstvu in z upoštevanjem določil o trajanju statusa študenta v 70. členu tega zakona.


O drugih pravicah in ugodnostih študentov govori 69. člen Zakona o visokem šolstvu (ZViS), ki je bil spremenjen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 75/16; stopil v veljavo 15. 12. 2016).
 
Prvi odstavek 69. člena ZViS določa:
»Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov, vendar najdlje za čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji. Za čas trajanja študijskega programa iz prejšnjega stavka se šteje trajanje študijskega programa v skladu s 36. členom tega zakona in z upoštevanjem določil o trajanju statusa študenta v 70. členu tega zakona.«
 
 
Trajanje študijskega programa se določi ob upoštevanju 36. člena ZViS, ki določa trajanje študijskega programa in 70. člena ZViS, ki določa možnost koriščenja t.i. absolventa oz. dodatnega leta in možnost podaljšanja statusa študenta iz upravičenih razlogov oziroma materinstva/očetovstva. Število možnih let drugih pravic in ugodnosti študetov je glede na trajanje študijskega programa naslednje:
 
Stopnja in vrsta študijskega programa  / Študijska obveznost študijskega programa v ECTS kreditnih točkah (KT)  / Število let možnega koriščenja drugih pravic in ugodnosti po 69. členu ZViS (trajanje študija po ECTS kreditnih točkah povečano za 1 leto) *

Tabela je objavljena na povezavi  (http://portal.evs.gov.si/splosno-o-drugih-pravicah-in-ugodnosti-studentov)

* Če ima študent podaljšan status študenta iz upravičenih razlogov oziroma iz razloga materinstva/ očetovstva, potem se k skupni vsoti prišteje eno leto oziroma število let za vsakega živorojenega otroka.
 
Primer: študent je vpisan na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje, ki je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami po ECTS, kar pomeni, da traja skupaj 3 leta. Možna leta koriščenja drugih pravic in ugodnosti po 69. členu ZViS so v tem primeru skupaj 4 leta na prvi stopnji študija.
 
Za namen izračuna koriščenja drugih pravic in ugodnosti se upošteva naslednja razporeditev študijski programov v posamezno stopnjo:
prva stopnja: študijski programi prve stopnje, enoviti magistrski študijski programi druge stopnje in dodiplomski študijski programi, akreditirani pred 11. 6. 2004;
druga stopnja: magistrski študijski programi druge stopnje;
tretja stopnja: doktorski študijski programi tretje stopnje in podiplomski študijski programi, akreditirani pred 11. 6. 2004.


Na vrh


Sofinanciranje doktorskega študija - javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija generacije 2017
Datum: 10.10.2017


Na povezavi https://www.upr.si/sl/studij/inovativna-shema-za-sofinanciranje-doktorskega-studija je objavljen javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija za generacijo 2017 UP
Na vrh


Možnost nakupa abonmaja za parkiranje na parkirišču Hotela Vile Park (ob JK Piratu)
Datum: 29.09.2017


Spoštovane študentke, spoštovani študentje,
Zaradi velikega povpraševanja po parkirnih mestih v okolici fakultete smo se dogovorili z vodstvom Hotela Bernardin, da vam ponudijo možnost parkiranja pri njih in sicer na parkirišču Hotela Vila Park. Študentski abonma za parkiranje na parkirišču Hotela Vile Park (ob Piratu) za študijsko leto 2017/18 v obdobju oktober - april, znaša 20 EUR/ mesečno.
Abonma lahko kupite na recepciji Hotela Histrion, pri čemer se identificirate z veljavno študentsko izkaznico za l. 2017/18 ali s potrdilom o vpisu za študijsko leto 2017/2018.

Na vrh


Portal eVŠ: Pomembne informacije o študiju
Datum: 15.09.2017


Na spletni strani e VŠ so objavljene pomembne informacije o študiju.
Na vrh


NOVA LOKACIJA ZA NAVODILA, OBRAZCE IN PRAVILNIKE
Datum: 24.05.2017


Vsa navodila, obrazci in pravilniki, ki so bili prej objavljeni v ŠISu so po novem objavlje v e-učilnici na  https://eucilnica.turistica.si/course/view.php?id=266#section-2  pod zavihkom Pravilniki, navodila in obrazci


Na vrh


IZPIS SKLEPA - 16. redne seje Komisije za študijske zadeve 2. in 3. stopnje z dne 13. 04. 2016 - literatura
Datum: 19.04.2016


IZPIS SKLEPA
16. redne seje Komisije za študijske zadeve 2. in 3. stopnje z dne 13. 04. 2016

Na 16. redni seji Komisije za študijske zadeve 2. in 3. stopnje dne 13. 02. 2016 je bil pod točko 8. dnevnega reda: Razno, sprejet naslednji sklep

SKLEP 15

Študente 2 in 3 stopnje se opozarja, da se pri virih in literaturi lahko uporablja strokovna in znanstvena dela, vire kot so diplomske naloge 1. stopnje in učbeniki 1. stopnje pa le izjemoma. Navodila naj se vključijo tudi v navodila za pisanje nalog.


Pripravila:
Julija Švagelj Mežnar, l. r.                                                     Predsednica komisije:
vodja službe za študijske zadeve                              izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec

 


Na vrh


Nov Pravilnik o preverjanju in ocenejvanju znanja na Univerzi na Primorskem
Datum: 02.11.2015


Obveščamo vas, da je s 1.10.2015 stopil v veljavo nov Pravilnik o preverjanju in ocenjevenju znanja na UP. Dosegljiv je v ŠISu pod zavihkom Razno - Druga za študenta - Pravilniki.
Na vrh


Obvestilo glede zaračunavanja priprave in zagovora zaključnega dela na 1., 2. in 3. stopnji študija
Datum: 04.09.2015


Od 01.10.2015 se skladno s 3 alinejo, 2. odstavka, 15. člena Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UP, priprava in zagovor zaključnega dela na 1., 2. in 3.stopnji zaračuna v skladu s tarifnim delom istega pravilnika tistim študentom, ki so izgubili status pred več kot letom od dneva zaključka oziroma posameznikom, ki so drugič izgubili status študenta.
Na vrh


Sklepi 39. seje Senata UP FTŠ Turistica - postopek priznavanja ECTS na UP FTŠ Turistici
Datum: 11.12.2012


Obveščamo vas, da je Senat UP FTŠ Turistice na svoji 39. seji dne 21.11.2012 sprejel sklepa o priznavanju ECTS.

Vsebine sklepov si lahko prebere na http://www.turistica.si/priponke/sklepisenata.pdf 


Na vrh


Svetovalni razogovor z nosilcem predmeta pred petim in nadaljnjimi opravljani izpitov pri isti učni enoti
Datum: 26.11.2012


Senat UP Fakultete za turistične študije Turistice je na svoji 39. redni seji dne 21.11.2012 sprejel naslednji

 

S K L E P


Za zagotovitev večje splošne prehodnosti in napredovanja študentov UP FTŠ Turistice ter nudenja strokovne pomoči pri pripravi na izpit, morajo študenti v študijskem letu 2012-2013 pred prijavo na peto in naslednje opravljanje izpita pri istem predmetu, opraviti svetovalni razgovor pri nosilcu oziroma izvajalcu izpita tega predmeta.
Zadnji rok za svetovalni razgovor je 30 dni pred zaključkom prijave na izpit.
Nosilec oziroma izvajalec izpita predmeta mora, zaradi dopustnosti prijave študenta na izpit, izvedbo konzultacije s študentom/študenti evidentirati v ŠIS-u.

 

Datum:21.11.2012
Številka: 6/39-030/2012

Prof. dr. Anton GOSAR, dekan,
      predsednik senata UP FTŠ Turistice

 


 


Na vrh


Generiral programski paket VIS