UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Izredni študij Portorož

Zbrano dne 25.09.2017 ob 12:36


Število vseh obvestil: 18

1. obvestilo: 25.09.2017 - Sprememba GU pri mag. Godnič Vičič dne 25.9.2017

2. obvestilo: 20.09.2017 - Urnik knjižnice, 21.9. in 22.9.2017

3. obvestilo: 20.09.2017 - Slovenian language course

4. obvestilo: 15.09.2017 - Portal eVŠ: Pomembne informacije o študiju

5. obvestilo: 15.09.2017 - Urnik knjižnice od 18.9.2017 do vključno 29.9.2017

6. obvestilo: 17.08.2017 - Govorilne ure avgust/september dr. Weber

7. obvestilo: 14.07.2017 - GU: mag. Šarolta Godnič Vičič

8. obvestilo: 13.07.2017 - Karierno-osebnostni vprašalnik :VPRAŠALNIK OSEBNOSTI IN SPOSOBNOSTI

9. obvestilo: 31.05.2017 - Objava študijskega koledarja za leto 2017/2018

10. obvestilo: 24.05.2017 - NOVA LOKCAIJA ZA NAVODILA, OBRAZCE IN PRAVILNIKE

11. obvestilo: 10.04.2017 - Sklep št. 17, 26. redne seje Komisije za študijske zadeve 1. stopnje UP FTŠ - Zamenjava izbirnega predmeta

12. obvestilo: 14.02.2017 - Slovenščina A2

13. obvestilo: 10.11.2016 - Slovenščina za tujce

14. obvestilo: 09.06.2016 - Pravice študentov, ki izhajajo iz statusa študenta, in sporočanje podatkov v eVŠ za študijsko leto 2016/2017

15. obvestilo: 08.01.2016 - ŠIS

16. obvestilo: 02.11.2015 - Nov Pravilnik o preverjanju in ocenejvanju znanja na Univerzi na Primorskem

17. obvestilo: 04.09.2015 - Obvestilo glede zaračunavanja priprave in zagovora zaključnega dela na 1., 2. in 3. stopnji študija

18. obvestilo: 11.12.2012 - Sklepi 39. seje Senata UP FTŠ Turistica - postopek priznavanja ECTS na UP FTŠ TuristiciSprememba GU pri mag. Godnič Vičič dne 25.9.2017
Datum: 25.09.2017


Sprememba GU pri mag. Godnič Vičič dne 25.9.2017

Študente obveščamo, da se bo zaradi službene obveznosti pričetek govorilne ure mag. Godnič Vičič premaknila s 16.00  na 16.30. Hvala za razumevanje.

 

 


Na vrh


Urnik knjižnice, 21.9. in 22.9.2017
Datum: 20.09.2017


V četrtek in petek bo knjižnica odprta po sledečem urniku:
četrtek, 21.9.2017: 08:30 - 11:30
petek, 22.9.2017: 08:00 - 10:00
V kolikor želite vrniti gradivo izven uradnih ur, lahko gradivo pustite v tajništvu.

Na vrh


Slovenian language course
Datum: 20.09.2017


"Slovenian language course"

 

Dear foreign and Erasmus students of the University of Primorska!

Let us invite you to include in your study programme for autumn semester 2017/2018 also the subject "Slovenian language as a foreign, level A1 (absolute beginners)" (60 hours, 6 ECTS), which is carried out at the Faculty of Humanities, University of Primorska.
By this subject you will master the basics of everyday communication in Slovenian language and take a deeper insight into the Slovenian culture.

The enrollment dead-line is Friday, 13.10.2017.
The time-table of the course, the enrollment module and all additional information is on our web-site:
http://www.fhs.upr.si/sl/mednarodno-sodelovanje/erasmus-za-studente/slovenscina-za-tujce

Hope to see you at our courses!


Department of Slovene Studies
Faculty of Humanities
University of Primorska


Na vrh


Portal eVŠ: Pomembne informacije o študiju
Datum: 15.09.2017


Na spletni strani e VŠ so objavljene pomembne informacije o študiju.
Na vrh


Urnik knjižnice od 18.9.2017 do vključno 29.9.2017
Datum: 15.09.2017


V času od 18.9.2017 do vključno 29.9.2017 bo knjižnica odprta od ponedeljka do petka med 10h in 13h. V kolikor želite vrniti gradivo izven uradnih ur, lahko gradivo pustite v tajništvu.
Na vrh


Govorilne ure avgust/september dr. Weber
Datum: 17.08.2017


V avgustu in septembru bodo govorilne ure pri doc. dr. Ireni Weber po prilagojenem urniku in sicer:
18.8.    12-13h
29.8.    12-13h
8.9.      10-11h
19.9.    10-11h

Med 21.8. in 25.8. zaradi rednega letnega dopusta govorilnih ne bo, zato se morajo študentje, ki za pristop k izpitu potrebujejo obvezne konzultacije, zglasiti ali 18.8. ali 29.8.

 

doc. dr. Irena WEBER  / assistant professor, Ph.D.
Katedra za kulturni turizem / Department of Cultural Tourism


Na vrh


GU: mag. Šarolta Godnič Vičič
Datum: 14.07.2017


V jesenskem izpitnem obdobju bodo potekale govorilne ure mag. Godnič Vičič po naslednjem razporedu:

4.9.2017 od 16.00 do 17.00
25.9.2017od  16.00 do 17.00


Na vrh


Karierno-osebnostni vprašalnik :VPRAŠALNIK OSEBNOSTI IN SPOSOBNOSTI
Datum: 13.07.2017


"Pozdravljeni!

Na Kariernem centru UP opravljamo raziskavo in razvijamo vprašalnik osebnosti in sposobnosti, pri čemer nas zanima povezava osebnostnih lastnosti z izbiro študija in kariernih usmeritev. V ta namen smo pripravili spletni vprašalnik, za katerega Vas naprošamo, da ga rešite. Za kakovosten razvoj vprašalnika potrebujemo čim večje število študentov. Reševanje vam ne bo vzelo več kot 15 min.

Povezava do vprašalnika: VPRAŠALNIK OSEBNOSTI IN SPOSOBNOSTI (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCvpp-hbJcF6zJ7kMmpOI2rL5a63suFRnbi0HdE1cBBtSIcA/viewform)

Že v naprej se Vam zahvaljujemo.
 
Ekipa Kariernega centra UP"

Hvala za pomoč,

Lep pozdrav.

Karierni center UP

 


Na vrh


Objava študijskega koledarja za leto 2017/2018
Datum: 31.05.2017


Obveščamo vas, da je na spletni strani fakultete pod zavihkom ŠTUDIJ - INFO ZA ŠTUDENTE objavljen študijski koledar za leto 2017/2018 v katerem so poleg ostalega razvidni tudi datumi podelitev diplom. Za študente, ki so diplomirali v času od 1.marca 2016 do vključno 31. maja 2017,  bo podelitev 20. decembra 2017.
Na vrh


NOVA LOKCAIJA ZA NAVODILA, OBRAZCE IN PRAVILNIKE
Datum: 24.05.2017


Vsa navodila, obrazci in pravilniki, ki so bili prej objavljeni v ŠISu so po novem objavlje v e-učilnici na  https://eucilnica.turistica.si/course/view.php?id=266#section-2  pod zavihkom Pravilniki, navodila in obrazci


Na vrh


Sklep št. 17, 26. redne seje Komisije za študijske zadeve 1. stopnje UP FTŠ - Zamenjava izbirnega predmeta
Datum: 10.04.2017


Sklep št. 17

Študenti, ki želijo zamenjati izbirni predmet, ki se izvaja v poletnem semestru, morajo oddati vlogo za zamenjavo izbirnega predmeta najkasneje do 30. januarja tekočega študijskega leta.


Na vrh


Slovenščina A2
Datum: 14.02.2017


Spoštovani študenti!

Obveščamo vas, da se bo zunanjeizbirni predmet Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik - osnovna raven (A2) izvajal ob petkih od 15.00 do 18.15 v Burji 1 na UP FHŠ, Titov trg 5. Opravljen izpit je pogoj za nadaljevanje študija na UP.
Prvo srečanje bo v petek,  24. 2. 2017.
Na linku http://www.turistica.si/Priponke/ApplicationFormForTheSemesterCourseOfSlovenianLanguage2016-2017.doc je prijavnica, ki jo izpolnite in prinesite na prvo srečanje.


 


Na vrh


Slovenščina za tujce
Datum: 10.11.2016


Spoštovani študenti!

Obveščamo vas, da se bo zunanjeizbirni predmet Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik - osnovna raven (A1) izvajal ob petkih od 15.00 do 18.15 v Burji 1 na UP FHŠ, Titov trg 5.
Prvo srečanje bo v petek, 14. 10. 2016.
V priponki je prijavnica, ki jo izpolnite in prinesite na prvo srečanje.
Naslednji semester pa se bo izvajal zunanjeizbirni predmet Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik (A2), ki je obvezen za študij na UP.
K vpisu ste vabljeni samo tisti, ki nimate nobenega potrdila iz znanja slovenščine (vsaj na osnovni stopnji).
Dear students!
We would like to inform you that the elective course Slovenian language as a second / foreign language - basic level (A1) will take place on Fridays from 15:00 to 18:15 in Burja 1, UP FHS, Titov trg 5.
The first meeting will be held on Friday, the 14th of October 2016.
The elective course Slovenian language as a second / foreign language (A2), which is mandatory, will be carried out in the next semester.
In the attachment you can find the application form. Please fill in the form and bring it to the first meeting.
The course is intended only for students who have no certificate of knowledge of Slovene (at least at the primary level).
Lep pozdrav!

Doc. dr. Klara Šumenjak
 
Oddelek za slovenistiko / Dipartimento di slovenistica / Department of Slovenian Studies
Univerza na Primorskem - Fakulteta za humanistične študije /
Universit? del Litorale - Facolt? di studi umanistici /
University of Primorska - Faculty of humanities
SI-6000 Koper, Titov trg 4
tel.: +386 5 663 77 00
http://www.fhs.upr.si
 


Na vrh


Pravice študentov, ki izhajajo iz statusa študenta, in sporočanje podatkov v eVŠ za študijsko leto 2016/2017
Datum: 09.06.2016


http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Visoko_solstvo/eVS/Obvestila/dopisVSZ_statusa_studenta_2016-17_P.pdf 
Na vrh


ŠIS
Datum: 08.01.2016


Dragi študenti!

Z uvedbo nove spletne strani boste vso dokumentacijo in informacije, ki jih potrebujete ob študiju, našli na portalu Moja Turistica.

 

Takoj ob vstopu v Mojo Turistico imate na voljo povezave do e-učilnic, ŠIS-a, urnikov in uradne e-pošte študentov.

Poleg eUčilnic, ki jih uporabljate pri posameznih predmetih, imate na voljo eUčilnice, kjer boste našli gradiva, obrazce, sezname, ipd., vse, kar je bilo prej na spletni strani, a bo zdaj dostopno samo za študente Turistice:

- Podpora študiju
- Referat
- Strokovna praksa
- Strokovne ekskurzije
- Mednarodne izmenjave
- Pisanje nalog na Turistici
- Spletna orodja Turistice
Vabimo vas, da pobrskate po vsebinah.
Za tehnične težave vas prosimo, da se obrnete na podpora@fts.upr.si.

Lep pozdrav!
Turistica WebTeam


Na vrh


Nov Pravilnik o preverjanju in ocenejvanju znanja na Univerzi na Primorskem
Datum: 02.11.2015


Obveščamo vas, da je s 1.10.2015 stopil v veljavo nov Pravilnik o preverjanju in ocenjevenju znanja na UP. Dosegljiv je v ŠISu pod zavihkom Razno - Druga za študenta - Pravilniki.
Na vrh


Obvestilo glede zaračunavanja priprave in zagovora zaključnega dela na 1., 2. in 3. stopnji študija
Datum: 04.09.2015


Od 01.10.2015 se skladno s 3 alinejo, 2. odstavka, 15. člena Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UP, priprava in zagovor zaključnega dela na 1., 2. in 3.stopnji zaračuna v skladu s tarifnim delom istega pravilnika tistim študentom, ki so izgubili status pred več kot letom od dneva zaključka oziroma posameznikom, ki so drugič izgubili status študenta.
Na vrh


Sklepi 39. seje Senata UP FTŠ Turistica - postopek priznavanja ECTS na UP FTŠ Turistici
Datum: 11.12.2012


Obveščamo vas, da je Senat UP FTŠ Turistice na svoji 39. seji dne 21.11.2012 sprejel sklepa o priznavanju ECTS.

Vsebine sklepov si lahko prebere na http://www.turistica.si/priponke/sklepisenata.pdf 


Na vrh


Generiral programski paket VIS