UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Izredni študij Portorož

Zbrano dne 06.05.2021 ob 10:22


Število vseh obvestil: 26

1. obvestilo: 05.05.2021 - OBVESTILO ZA ŠTUDENTE z dne 5.5.2021

2. obvestilo: 05.05.2021 - Vabilo k novemu sTOUdio Turistica projektu na Islandiji

3. obvestilo: 03.05.2021 - Anketa za organizacijo vaj v maju - Nujno odgovorite na vprašanja za organizacijo vaj v maju / Your feedback for organizing the schedules in May.

4. obvestilo: 30.04.2021 - TEM: Hotel Management and Operations course

5. obvestilo: 12.04.2021 - Obvestilo vodstva fakultete za študente UP FTŠ Turistica

6. obvestilo: 08.04.2021 - Psihološka podpora na UP - sporočilo za študente

7. obvestilo: 31.03.2021 - NOVO: Sklep rektorice UP o prestavitvi izvedbe volitev v Študentski svet

8. obvestilo: 09.03.2021 - ŠTUDIJ V DRUGEM SEMESTRU / STUDY PROCESS IN THE 2ND SEMESTER

9. obvestilo: 23.02.2021 - OPEN CALL UNDER ERASMUS+ (KA103) FOR STUDENT MOBILITY IN THE ACADEMIC YEAR 2021/22

10. obvestilo: 12.02.2021 - Vabilo k sodelovanju v sTOUdio.turistica

11. obvestilo: 24.12.2020 - Spremembe načina ocenjevanja 2020/2021

12. obvestilo: 10.12.2020 - RAZPIS ZA ERASMUS+ MOBILNOST – praktično usposabljanje študentov/ADDITIONAL OPEN CALL UNDER ERASMUS+ (KA103) FOR STUDENT MOBILITY FOR TRAINEESHIPS IN

13. obvestilo: 19.11.2020 - Natečaj za najboljša diplomska in magistrska dela na temo predsedovanja Slovenije Svetu EU

14. obvestilo: 16.11.2020 - 16. november Novica glede izvajanja študija preko Zoom-a/November 16 News regarding the implementation of studies via Zoom

15. obvestilo: 26.10.2020 - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem

16. obvestilo: 20.10.2020 - POMOČ V STISKI

17. obvestilo: 19.10.2020 - DODATNO: PREHAJANJE MED REGIJAMI ZA POTREBE ŠTUDIJA

18. obvestilo: 16.10.2020 - COVID-19 POMEMBNO/IMPORTANT

19. obvestilo: 12.10.2020 - Pravila knjižnice/Rules in the library

20. obvestilo: 12.10.2020 - Navodila univerzitetni e- naslov

21. obvestilo: 22.09.2020 - Obvestilo študentom zaradi Covid-19

22. obvestilo: 09.07.2020 - Printing certificates of enrollment

23. obvestilo: 14.03.2018 - Rules on disciplinary responsibility of the students of the University of Primorska

24. obvestilo: 17.11.2017 - V veljavo stopa Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ)

25. obvestilo: 15.09.2017 - Portal eVŠ: Pomembne informacije o študiju

26. obvestilo: 10.04.2017 - Sklep št. 17, 26. redne seje Komisije za študijske zadeve 1. stopnje UP FTŠ - Zamenjava izbirnega predmetaOBVESTILO ZA ŠTUDENTE z dne 5.5.2021
Datum: 05.05.2021


Spoštovane študentke in študenti,

zaradi sproščanja ukrepov za zajezitev bolezni Covid-19 imamo po sklepu rektorice v maju možnost organizirati pedagoški proces na hibridni način. Ker smo s strani študentov dobivali različne informacije o nadaljevanju in zaključku študijskih obveznosti, smo med vami izvedli anketo. Rezultati so dostopni na povezavi. Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Obveščamo vas, da smo se glede na rezultate anketiranja odločili, da do konca tega semestra predavanja in vaje izvajamo še naprej na daljavo. Obenem vam sporočamo, da fakulteta normalno deluje in je odprta, zato je mogoče v živo v času uradnih ur dostopati do referata, knjižnice ali urejati druge zadeve. Po potrebi se je mogoče z učitelji in asistenti dogovoriti za govorilne ure in konzultacije v živo, seveda obvezno po predhodni najavi. Obveščam vas tudi, da bodo zagovori zaključnih del od 17. 5. dalje za kandidate potekali v živo na fakulteti. Za takšen prihod na fakulteto ni potrebno opraviti hitrega testa, je pa potrebno obvezno v ŠISu izpolniti Covid izjavo, svojo prisotnost v stavbi pa evidentirati preko QR kode.

Sredi meseca maja boste obveščeni o načinu izvedbe izpitov, nekateri bodo potekali tudi fizično na fakulteti.


Obvestilo velja do konca semestra oz. do preklica.


Vsem želim uspešen zaključek semestra!
doc. dr. Marijana Sikošek,
dekanja

__________________________________________________________________________________________________________________________

Dear students,

due to the release of measures to contain the spread of the Covid-19 disease, and in accordance with the decision of the UP Rector, we have the opportunity in May to organise the pedagogical process in a hybrid way. As we have received various information from students related to the continuation and fulfilment of study obligations, we have conducted a survey among you. The results are available at this link. Thank you very much for your cooperation.
We hereby inform you that based on the results of the survey, we have decided to continue to conduct lectures and tutorials remotely until the end of this semester. At the same time, we would like to inform you that our operations are running normally and the faculty is open, so it is possible to access the Office for Student Affairs, the Library or arrange other matters in person, during office hours of course. If necessary, it is possible to arrange office hours and consultations with professors and assistants, by prior arrangement, of course. I would also like to inform you that the defences of the candidates' final theses shall be held in person at the faculty from 17 May onwards. It is not necessary to undergo a rapid test to enter the faculty premises, but it is obligatory to fill in the Covid statement in the ŠIS system and to register your presence in the building via the code QR.
In mid-May, you will be informed about how the exams shall be conducted. Some of them will also be held in person at the faculty.

The notice is valid until the end of the semester or until it is cancelled.

I wish everyone a successful end of the semester!

assist. prof. Marijana Sikošek,
DeanNa vrh


Vabilo k novemu sTOUdio Turistica projektu na Islandiji
Datum: 05.05.2021


Pozdravljen/a študent/ka,

vabimo te k novemu sTOUdio Turistica projektu! V mesecu septembru bo na Islandiji potekal "29th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research 2020".

Mednarodno združenje AIRTH, katerega člani so tudi sodelavci UP FTŠ Turistice, na dogodku organizira sekcijo o inovacijah v turizmu. Izvedba dogodka bo potekala delno v živo, delno preko spleta.

Vabimo te, da se pridružiš organizacijski ekipi, ki bo s študenti iz univerz po svetu organizirala panel na temo ''The role of young professionals in tomorrow's tourism''.

Če se želiš preizkusiti v našem novem sTOUdio izzivu, izpolni ta obrazec do petka, 7.5. do 13.00 - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaDAXuNrL5mnc2-NLxKgcoF8oEeoI6-HbpHIbTQtIIMQeBkQ/viewform

Več informacij o dogodku in AIRTH:
https://www.facebook.com/AIRTHglobal/posts/3782545171862971
http://www.airth.global/infopage.aspx?info=About&lng=enNa vrh


Anketa za organizacijo vaj v maju - Nujno odgovorite na vprašanja za organizacijo vaj v maju / Your feedback for organizing the schedules in May.
Datum: 03.05.2021


Spoštovane študentke in študenti,

zaradi sproščanja ukrepov za zajezitev bolezni Covid-19 imamo v maju možnost ponovno organizirati pedagoški proces na hibridni način. Ob izvedbi v živo se bo potrebno za vstop v fakulteto enkrat tedensko testirati (hitri test).

Glede na vaše zmožnosti bi skušali organizirati vaje v prostorih fakultete vsaj za eno skupino, zato vas prosimo, da najpozneje do jutri, 4. 5. do 18.00 ure, odgovorite na vprašalnik na povezavi https://www.1ka.si/a/340776.

S strani študentov dobivamo različne informacije o nadaljevanju in zaključku študijskih obveznosti: nekateri bi se zelo radi vrnili na fakulteto, da bi lahko imeli pred izpitnim obdobjem možnost v živo se srečati z učitelji, sošolci, nekateri sploh ne razmišljate o vračanju, ker za to ni možnosti.

Na fakulteti bi se želeli našim študentom približati po najboljših močeh. Zato prosimo, da nam sporočite, kakšne so vaše možnosti glede spremljanja in opravljanja študijskih obveznosti. Tako bomo lažje organizirali urnike v hibridnem načinu študija.

Hvala za vaše sodelovanje in lep pozdrav!

Marijana Sikošek, dekanja


Dear Students,

due to the release of measures against the spread of COVID-19, we have the opportunity to reorganize the schedules in May.

We receive various information from students about the attendance possibilities at lectures and tutorials: some would like to return to the faculty so that they could meet live with teachers and classmates before the exam period, some do not have the possibility to return for various reasons.

Depending on your possibilities, we will try to organize the tutorials (SV, LV) at the faculty premises for at least one group of students per study year and program.

At Turistica, we would like to meet our students' possibilities to the best of our ability, so we kindly ask you to let us know here https://www.1ka.si/a/340776 what your options are for attending the tutorials. Please, answer no later than Tuesday, 4th of May, 6 pm. Your answers will make it easier for us to accommodate your schedules.


Thank you for your cooperation and best regards!

Marijana Sikošek, Dean of the UP FTŠ Turistica

P.S. Please be informed that to enter the faculty building a negative test on COVID-19 is required. The test should not be older than 7 days.
Na vrh


TEM: Hotel Management and Operations course
Datum: 30.04.2021


We would like to inform you that we have entered the dates for Hotel Management and Operations course  in the schedule. Please see the scedule on https://www.wise-tt.com/wtt_up_fts_en/ Na vrh


Obvestilo vodstva fakultete za študente UP FTŠ Turistica
Datum: 12.04.2021


Spoštovane študentke, spoštovani študenti,

kot veste, primež epidemije v RS ne popušča v tolikšni meri, da bi se ukrepi za njeno zajezitev popolnoma sprostili. Da vas ne bi obremenjevala negotovost, smo na UP Fakulteti za turistične študije - Turistici presodili, da bo najvarneje, če predavanja in seminarske vaje do konca semestra potekajo na daljavo kot doslej. Obenem stremimo k temu, da bodo izpiti že v poletnem izpitnem roku potekali v stavbi fakultete.

Želimo vam veliko zdravja. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Implementation of the study process by the end of the semester

Dear students,
as you can see, the epidemiological situation in the Republic of Slovenia is not improving to the extent that the measures to contain it can be fully released. In order not to be burdened by uncertainty, we at the UP Faculty of Tourism Studies - Turistica have decided that it is safer if lectures and tutorials are held at distance until the end of the semester as they have been so far. At the same time, we strive to ensure that exams will be held in the faculty building during the summer exam period.
Stay healthy.


Na vrh


Psihološka podpora na UP - sporočilo za študente
Datum: 08.04.2021


Dragi študentje,
skupina za psihološko podporo za študente na UP bo med prvomajskimi prazniki (24.4. - 2.5.2021) začasno počivala. Študentje v psihološki stiski se lahko na svetovalke obrnete kadar koli pred ali po teh datumih. Pišite nam na psiholoska.podpora@upr.si ter se s svetovalko dogovorite za individualni pogovor preko aplikacije Zoom. Vse informacije, ki jih boste posredovali, so zaupne narave.

Lepo vas pozdravljamo,
skupina za psihološko podporo na UP

_________________________________________________________________________________

Dear students,
the psychological support group for UP students will be temporarily rested during the May  holidays (April 24 - May 2, 2021). Students in psychological distress can contact counselors at any time before or after these dates. Write to us at psiholoska.podpora@upr.si and arrange an individual conversation with the counselor via the Zoom application. All information you provide is confidential.

Kind regards,
psychological support group at UP


Na vrh


NOVO: Sklep rektorice UP o prestavitvi izvedbe volitev v Študentski svet
Datum: 31.03.2021


Nova objava: Sklep rektorice o prestavitvi izvedbe volitev v Študentski svet

https://www.turistica.si/si/aktualno/novice/razpis_volitev_studentski_svet_20_21


_____________________________

Predhodna objava:

Spoštovani študenti in študentke,

na linku http://plazma.turistica.si/wp-content/uploads/2021/03/2021-03mar12_izpis_NacinIzvedbeVolitev.pdf je sklep, ki so ga sprejeli na seji ŠS UP glede načina izvedbe volitev. Volitve bodo izpeljane prek spleta, z uporabo 1ka sistema, ob podpori zaposlenih v IT službi na UP in UP FAMNIT. Z njimi so tudi že dogovorjeni za izvedbo uvajalne delavnice/izobraževanja volilnih komisij.


Na vrh


ŠTUDIJ V DRUGEM SEMESTRU / STUDY PROCESS IN THE 2ND SEMESTER
Datum: 09.03.2021


ŠTUDIJ V DRUGEM SEMESTRU 
Spoštovane študentke in študenti, 
čeprav smo že v drugem semestru, je epidemiološko stanje v državi še vedno nepredvidljivo. Trenutno na UP Fakulteti za turistične študije Turistici še nimamo navodil pristojnih ustanov o tem, kdaj se bomo lahko vrnili fizično v predavalnice in pod kakšnimi pogoji bo to mogoče.  
Ko se bo študijski proces lahko odvijal klasično v stavbi fakultete, bomo imeli ti. hibridno izvedbo. Študijski proces bo torej v prvi vrsti potekal fizično na fakulteti. Za tiste študente, ki ne bodo imeli možnosti prihoda na lokacijo študija zaradi socialnih ali logističnih težav, bomo dopustili sledenje študijskemu procesu prek ZOOMa. Upamo pa, da se bomo v čim večjem številu lahko kmalu videli na fakulteti. 
Do takrat vam želimo veliko zdravja in uspešno nadaljevanje semestra. 
 
STUDY PROCESS IN THE 2ND SEMESTER
 
Dear students,
 
even though we are already in the second semester, Slovenia's epidemiological situation is still unpredictable. Currently, UP Faculty of Tourism Studies Turistica has not yet received instructions from the competent institutions on when it will be possible to return to the lecture halls in person and under what conditions this will be possible.
As soon as the study process begins in its usual way in the faculty building, we shall introduce the so-called hybrid mode. The study process will therefore be primarily carried out at the faculty in person. We shall allow following the study process through ZOOM to those students who will not be able to come to the study location due to social or logistical problems. We hope, however, that we will be able to see each other at the faculty soon.
 
Until then, we wish you lots of health and a successful continuation of the semester.
 

Na vrh


OPEN CALL UNDER ERASMUS+ (KA103) FOR STUDENT MOBILITY IN THE ACADEMIC YEAR 2021/22
Datum: 23.02.2021


OPEN CALL UNDER ERASMUS+ (KA103) FOR STUDENT MOBILITY IN THE ACADEMIC YEAR 2021/22: https://www.upr.si/en/international-/international-mobility/erasmus/up-call-erasmus-for-students/novo-razpis-erasmus-ka103-studenti-studijsko-leto-202122.

More info on email: international@fts.upr.si .

Deadline: 9.3.2021!


Na vrh


Vabilo k sodelovanju v sTOUdio.turistica
Datum: 12.02.2021


Pozdravljen študent,

ti ob študiju ostaja še kaj časa za uresničevanje idej ali pa bi se rad preskusil v projektih v realnem okolju? Na tej povezavi si lahko ogledaš, kako smo to počeli v naših dosedanjih aktivnostih: http://sTOUdio.turistica.si
Ekipa sTOUdio Turistica sodeluje z najrazličnejšimi turističnimi ponudniki širom Slovenije. Izzivi, ki jih običajno rešujemo, so povezani s tematiko digitalizacije turizma in spletne prisotnosti. Obstaja pa še široka paleta drugih, še nenaslovljenih izzivov ter rešitev, ki morda zanimajo ravno tebe.
Poleg pridobivanja praktičnih izkušenj in mreženja s turističnim gospodarstvom lahko svoje aktivnosti uveljavljaš na različne načine, ki so odvisni od vsakokratnega dogovora z izzivalci: (1) preko prostovoljske pogodbe (in pridobljenih referenc ter sTOUdio certifikata), (2) preko študentske napotnice, (3) kot opravljanje prakse in morebitnih drugih, vnaprej dogovorjenih študijskih obveznostih, (4) kot vložek tvojega in našega časa v obetavno idejo, ki jo želiš razviti, ...
Vabljeni vsi, ki že imate določena znanja, v katerih bi se radi preizkusili, ali pa ste ZELO radovedni ??
Prijavni obrazec: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_mXE9rzydYCJKyYX9MBhQ_UkvY_gGxp7LHDcAgP1zJiCApg/viewform?gxids=7628


Na vrh


Spremembe načina ocenjevanja 2020/2021
Datum: 24.12.2020


Obveščamo vas, da je Senata Univerze na Primorskem na 12. redni seji z dne 23. 12. 2020 sprejel spremembe načinov ocenjevanja na študijskih programih UP v študijskem letu 2020/2021 zaradi COVID-19.

Načine ocenjevanja pri posameznih predmetih so objavljeni v učnih načrtih v ŠISu pod zavihkom Gradiva - Druga za študenta - Študijski programi.


Na vrh


RAZPIS ZA ERASMUS+ MOBILNOST – praktično usposabljanje študentov/ADDITIONAL OPEN CALL UNDER ERASMUS+ (KA103) FOR STUDENT MOBILITY FOR TRAINEESHIPS IN
Datum: 10.12.2020


Ne spreglejte dodatnega razpisa programa ERASMUS+ za praktično usposabljanje študentov (ERASMUS+ KA103 pogodbeno leto 2018).
Razpis je objavljen na spletni strani Univerze na Primorskem: https://www.upr.si/si/mednarodno-sodelovanje/mednarodna-mobilnost/erasmus/razpisi-za-studente/2235--
Rok za oddajo prijave je določen kot odprti rok, vendar ne kasneje kot 4. 3. 2021. Mobilnost mora biti zaključena do 31. 5. 2021!  Več informacij v besedilu razpisa.


We are informing you about the additional CALL UNDER ERASMUS+ (KA103) FOR STUDENT MOBILITY FOR TRAINEESHIPS IN THE ACADEMIC YEAR 2020/21 (contract year 2018), published by the University of Primorska (UP).

The deadline for submitting the applications is defined as the open deadline and starts on the day of the announcement of the Call and lasts until the available funds and by 04.03.2021 at the latest. More on https://www.upr.si/en/international-/international-mobility/erasmus/up-call-erasmus-for-students/2235--
Na vrh


Natečaj za najboljša diplomska in magistrska dela na temo predsedovanja Slovenije Svetu EU
Datum: 19.11.2020V skladu s Komunikacijskim načrtom za obdobje priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021, Urad vlade za komuniciranje izvaja komunikacijske aktivnosti za ozaveščanje ciljnih skupin o predsedovanju Svetu EU ter širše o EU. Ena od ciljnih skupin so mladi - natančneje študentska populacija. S projektom predmetnega natečaja za študente želi Urad vlade za komuniciranje doseči večje zavedanje o pomembnosti predsedovanja Slovenije Svetu EU (v nadaljevanju: PSEU) pri mlajši populaciji ter predvsem spojiti znanstvenoraziskovalni in umetniški potencial te populacije z aktualnimi izzivi in priložnostmi PSEU.

Nagrajena bodo po tri dela s področja naravoslovja, družboslovja in umetnosti. Prva nagrada na vsakemu izmed področij bo dvodnevni obisk Bruslja in EU institucij ter predstavitev dela relevantni publiki, drugo in tretje uvrščeni na posameznih področjih pa bodo nagrajeni z dvodnevnim obiskom Bruslja in EU institucij.

Izbor najboljšega diplomskega ali magistrskega dela na posameznem področju (naravoslovje, družboslovje, umetnost) vodijo tri strokovne komisije. Strokovne komisije bodo na posameznem področju ocenjevale diplomska in magistrska dela na temo predsedovanja Slovenije Svetu EU ali vloge Slovenije znotraj Evropske unije.

Pri tem bodo upoštevani naslednji osnovni kriteriji:
o izvirnost teme - pristopa,
o uporabnost v smislu preučevanja vloge Slovenije in Slovencev pri uveljavljanju EU vrednot (enakopravnost, solidarnost ipd.) in politik (znanost in raziskave, trajnostni razvoj, krožno gospodarstvo, razvojna politika ipd.) ali preučevanja vloge Slovenije kot države, ki bo 30 let obstoja praznovala v času predsedovanja Svetu EU,
o strokovnost, zahtevnost, splošna kakovost,
o interdisciplinarnost dela.

Umetniška dela se bodo ocenjevala glede na:
o vsebino v smislu preučevanja vloge Slovenije in Slovencev pri uveljavljanju EU vrednot (enakopravnost, solidarnost ipd.) ali preučevanja vloge Slovenije kot države, ki bo 30 let obstoja praznovala v času predsedovanja Svetu EU,
o izraz,
o ustvarjalno izvirnost.

Urad bo dela sprejemal do vključno 15. julija 2021, rezultati natečaja pa bodo znani predvidoma do začetka oktobra 2021. Svečana razglasitev/podelitev nagrad bo predvidoma izvedena v oktobru 2021, nagrade pa bodo realizirane predvidoma do konca leta 2021.

Razpis bo danes objavljen na spletni strani: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/predsedovanje-slovenije-svetu-eu-2021/.


S spoštovanjem,


Mag. Uroš Urbanija
direktor
Na vrh


16. november Novica glede izvajanja študija preko Zoom-a/November 16 News regarding the implementation of studies via Zoom
Datum: 16.11.2020


Spoštovani študentje!
Vlada RS je s 16.11. še zaostrila ukrepe za boj proti širjenju Covid-19. Zaradi epidemiološke situacije bo študijski proces še nekaj časa potekal na daljavo. Na UP FTŠ Turistici torej nadaljujemo z izvajanjem prek ZOOM-a. Takoj ko bo možna sprememba in povratek na fakulteto, vas bomo obvestili.
Pri predmetih, ki predvidevajo kolokvije ali druga vmesna preverjanja znanja, vas bodo predavatelji pravočasno obvestili o načinu izvedbe. Če ste zaradi negotovosti v stiski, se obrnite na tutorje študente ali učitelje.
Želimo vam uspešno nadaljevanje ZOOManja in veliko zdravja.

Dear students!
The Government of the Republic of Slovenia made the measures to stop the spread of Covid-19 stricter from 16 November on. Due to the epidemiological situation, the study process will continue to be carried out remotely. Therefore, UP FTŠ Turistica will continue with the implementation through ZOOM. We will inform you of any changes and possible return to the faculty.
In the case of subjects that call for any mid-term exams or other intermediate tests, the lecturers will inform you in time about the method of implementation. If you are in distress due to uncertainty, contact student tutors or teachers.
We wish you a successful continuation of ZOOMing and to remain healthy.Na vrh


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem
Datum: 26.10.2020


Pozdravljeni,

Senat UP je na seji dne 21. 10. 2020 sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem https://www.upr.si/si/univerza/predpisi/interni-akti/ - Študenti - Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem (št. 002-27/20 z dne 21.10.2020).

NPB pravilnika v angleškem jeziku je objavljen  na povezavi: https://www.upr.si/en/university/regulations/internal-acts-of-the-up/


Na vrh


POMOČ V STISKI
Datum: 20.10.2020


POMOČ V STISKI
Če se znajdete v stiski,  se lahko obrnete na Študentsko svetovalnico (PRIMSS https://www.primss.si/sl/svetovanja/pravno/dijaki-in-studentje), kjer lahko koristite brezplačno pravno in subvencionirano psihosocialno svetovanje, brezplačno svetovanje in podporo v primeru socialnih in bivanjskih stisk, ter drugo podporo izhajajočo iz statusa študenta.
 
UP FTŠ Turistici se lahko obrnete na tutorje učitelje, dr. Tino Orel Frank ali dr. Nino Lovec.

Na vrh


DODATNO: PREHAJANJE MED REGIJAMI ZA POTREBE ŠTUDIJA
Datum: 19.10.2020


DODATNO: PREHANJANJE MED REGIJAMI ZA POTREBE ŠTUDIJA
Spoštovani,
na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  v smernicah univerzam in visokošolskim zavodom navajajo, da je:
Prehajanje študentov med posameznimi statističnimi regijami je dovoljeno, če imajo potrdilo, da gredo na vaje in se te na fakulteti dejansko izvajajo. 
Tisti študenti, ki ste doma v t.i. rdečih regijah, lahko:
- ostanete doma in predavanja in vaje vzporedno spremljate preko ZOOM. To pomeni, da bo predavatelj izvajal pedagoški proces kot je potekalo doslej (fizično v predavalnici ali v ZOOM), ostali boste z njimi povezani preko ZOOM
ali
- pridete fizično na fakulteto, od koder boste lahko v predavalnici spremljali pedagoški proces kot doslej (izvedba v fizični obliki ali preko ZOOM). O tem odločate samostojno.  Za preprečevanje okužb je potrebno zmanjšati gibanje med posameznimi deli države. Zato se v smernicah Ministrstva svetuje, da se študenti in študentke odločijo o kraju bivanja. V primeru nadaljevanja bivanja v bližini fakultete, upoštevajte vsa veljavna navodila in hišni red.
Svetujemo vam, da imate pri prehodu iz svoje regije do fakultete pri sebi študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu in posnetek urnika. Potrjena potrdila o izvajanju pedagoškega procesa bomo pripravili v ponedeljek.


 


Na vrh


COVID-19 POMEMBNO/IMPORTANT
Datum: 16.10.2020


Preberite si posodobljena navodila in trenutno veljavne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19:
https://www.turistica.si/si/covid-19-info-center/

Read the updated instruction and currently active measures in place at the University of Primorska to prevent the spread of COVID-19
https://www.turistica.si/en/covid-19-info-centre/

Na vrh


Pravila knjižnice/Rules in the library
Datum: 12.10.2020


Drage študentke in študenti!

Kot ste opazili, ima tudi knjižnica pravila, ki jih moramo upoštevati vsi v tem času izrednih razmer. Prosimo, da si navodila preberete pozorno tukaj: https://www.turistica.si/si/novice/nova-pravila-v-knjiznici-upfs-turistice

Poleg tega vas prosim, da ob vstopu v knjižnico skenirate QR kodo za potrditev prisotnosti (seznam za potrebe NIJZ). Gradivo pa kot doslej naročate 3 dni vnaprej (ko bo pripravljeno, vas bomo obvestili, da ga prevzamete). Čitalnica ostaja nedostopna.

Hvala za razumevanje!
Knjižnica Turistice


Dear students!

As you have noticed, the library also has rules that we all need to follow during this period. Please read the instructions carefully here: https://www.turistica.si/en/news/nova-pravila-v-knjiznici-upfs-turistice

In addition, please scan the QR code to confirm your presence (list for the needs of the NIJZ health institute) upon entering the library. The books shall be ordered 3 days in advance (when we prepare them, we will inform you so that you can pick them up). The reading room remains inaccessible.

Thank you for your understanding!
Turistica Library
Na vrh


Navodila univerzitetni e- naslov
Datum: 12.10.2020


Navodila za spremljanje  uradne pošte najdete v Moji turistici, pod rubriko "Spletna orodja Turistice" / Uradna e-pošta študentov".
V e-učilnico vstopate z enakim uporabniškim imenom in geslom kot v ŠiS.

Navodila v e-ućilnici:
https://eucilnica.turistica.si/course/view.php?id=2#section-1
https://eucilnica.turistica.si/mod/page/view.php?id=27600
https://eucilnica.turistica.si/mod/page/view.php?id=18433

Povezava v Office 365, uradna pošta UP FTŠ:
https://login.microsoftonline.com/Na vrh


Obvestilo študentom zaradi Covid-19
Datum: 22.09.2020
POMEMBNO! COVID-19 IN PRIHOD NA FAKULTETO


Dragi študent / draga študentka,

letošnje študijsko leto bo potekalo pod drugačnimi pogoji, kot smo sicer navajeni. Prosimo vas, da dosledno upoštevate vsa navodila univerze in fakultete in s tem pripomorete k varovanju zdravja vseh na univerzi.

Pri tem je predvsem pomembno, da:

1) Hodite na fakulteto le, če ste zdravi. V ta namen morate obvezno izpolniti izjavo, ki je dostopna v VIS/ŠIS. Prosim, da jo izpolnite čimprej. Študentu/ki, ki izjave ne bo podpisal/a, ne bo dovoljen vstop v prostore UP.

2) Vzdržujete medosebno razdalja vsaj 1,5 metra v vseh prostorih fakultete in tudi na zunanjih površinah pred fakulteto.

3) Nosite masko oziroma drugo zaščito v vseh zaprtih prostorih univerze, tudi na predavanjih in drugih študijskih vsebinah.

4) Upoštevate veljavne režime vstopa / izstopa v stavbe fakultete.

Natančnejša in obširnejša navodila so objavljena na spletni strani univerze (https://www.upr.si/si/univerza/medijski-center/novosti-in-obvestila/si/univerza/covid-19-in-up/) in fakultete https://www.turistica.si/si/novice/trenutni-veljavni-ukrepi  eng. https://www.turistica.si/en/news/trenutni-veljavni-ukrepi


Zahvaljujem se vam za vaše razumevanje in sodelovanje.

Lep pozdrav,

Prof. dr. Klavdija Kutnar
Rektorica UPNa vrh


Printing certificates of enrollment
Datum: 09.07.2020


We would like to inform you that we upgraded the ŠIS with"Printing certificates of enrollment". More info on :  http://plazma.turistica.si/wp-content/uploads/2020/07/Printing-certificate-of-enrollment.docx 
Na vrh


Rules on disciplinary responsibility of the students of the University of Primorska
Datum: 14.03.2018


Please see the  Rules on disciplinary responsibility of the students of the University of Primorska   http://www.turistica.si/priponke/wp-includes/images/media/document.png
Na vrh


V veljavo stopa Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ)
Datum: 17.11.2017


Obvestilo o novostih, ki jih prinaša ZUPŠ si lahko preberete v dopisu ministrstva visokošolskim zavodom, ki ga dobite na tej spletni povezavi (pod obvestili na strani za uporabnike eVŠ):


http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Visoko_solstvo/eVS/Obvestila/Obvestilo_VSZ__ZUPS__P.pdfNa vrh


Portal eVŠ: Pomembne informacije o študiju
Datum: 15.09.2017


Na spletni strani e VŠ so objavljene pomembne informacije o študiju.
Na vrh


Sklep št. 17, 26. redne seje Komisije za študijske zadeve 1. stopnje UP FTŠ - Zamenjava izbirnega predmeta
Datum: 10.04.2017


Sklep št. 17

Študenti, ki želijo zamenjati izbirni predmet, ki se izvaja v poletnem semestru, morajo oddati vlogo za zamenjavo izbirnega predmeta najkasneje do 30. januarja tekočega študijskega leta.


Na vrh


Generiral programski paket VIS