UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Mednarodne informacije

Zbrano dne 31.03.2021 ob 14:20


Število vseh obvestil: 12

1. obvestilo: 31.03.2021 - Knjižnica v času 1. 4. – 11. 4. 2021/ Library from April 1 to April 11, 2021

2. obvestilo: 09.03.2021 - ŠTUDIJ V DRUGEM SEMESTRU / STUDY PROCESS IN THE 2ND SEMESTER

3. obvestilo: 23.02.2021 - OPEN CALL UNDER ERASMUS+ (KA103) FOR STUDENT MOBILITY IN THE ACADEMIC YEAR 2021/22

4. obvestilo: 16.11.2020 - 16. november Novica glede izvajanja študija preko Zoom-a/November 16 News regarding the implementation of studies via Zoom

5. obvestilo: 12.11.2020 - Študijski vodnik za leto 2020 – 2021

6. obvestilo: 20.10.2020 - POMOČ V STISKI

7. obvestilo: 19.10.2020 - DODATNO: PREHAJANJE MED REGIJAMI ZA POTREBE ŠTUDIJA

8. obvestilo: 16.10.2020 - COVID-19 POMEMBNO/IMPORTANT

9. obvestilo: 12.10.2020 - Pravila knjižnice/Rules in the library

10. obvestilo: 22.09.2020 - Obvestilo študentom zaradi Covid-19

11. obvestilo: 09.07.2020 - Printing certificates of enrollment

12. obvestilo: 15.09.2017 - Portal eVŠ: Pomembne informacije o študijuKnjižnica v času 1. 4. – 11. 4. 2021/ Library from April 1 to April 11, 2021
Datum: 31.03.2021


Knjižnica v času 1. 4. - 11. 4. 2021

V obdobju od 1. 4. do 11. 4. 2021 izposoja gradiva ne bo mogoča. V tem času, kot tudi v celotnem času trajanja epidemije in do preklica, ne bomo zaračunavali morebitnih zamudnin. 
Hvala za razumevanje!

Library from April 1 to April 11, 2021

It will not be possible to borrow books in the period from 1 April to 11 April 2021. During this time, as well as throughout the duration of the epidemic and until further notice, we will not charge any late fees.

Thank you for your understanding!Na vrh


ŠTUDIJ V DRUGEM SEMESTRU / STUDY PROCESS IN THE 2ND SEMESTER
Datum: 09.03.2021


ŠTUDIJ V DRUGEM SEMESTRU 
Spoštovane študentke in študenti, 
čeprav smo že v drugem semestru, je epidemiološko stanje v državi še vedno nepredvidljivo. Trenutno na UP Fakulteti za turistične študije Turistici še nimamo navodil pristojnih ustanov o tem, kdaj se bomo lahko vrnili fizično v predavalnice in pod kakšnimi pogoji bo to mogoče.  
Ko se bo študijski proces lahko odvijal klasično v stavbi fakultete, bomo imeli ti. hibridno izvedbo. Študijski proces bo torej v prvi vrsti potekal fizično na fakulteti. Za tiste študente, ki ne bodo imeli možnosti prihoda na lokacijo študija zaradi socialnih ali logističnih težav, bomo dopustili sledenje študijskemu procesu prek ZOOMa. Upamo pa, da se bomo v čim večjem številu lahko kmalu videli na fakulteti. 
Do takrat vam želimo veliko zdravja in uspešno nadaljevanje semestra. 
 
STUDY PROCESS IN THE 2ND SEMESTER
 
Dear students,
 
even though we are already in the second semester, Slovenia's epidemiological situation is still unpredictable. Currently, UP Faculty of Tourism Studies Turistica has not yet received instructions from the competent institutions on when it will be possible to return to the lecture halls in person and under what conditions this will be possible.
As soon as the study process begins in its usual way in the faculty building, we shall introduce the so-called hybrid mode. The study process will therefore be primarily carried out at the faculty in person. We shall allow following the study process through ZOOM to those students who will not be able to come to the study location due to social or logistical problems. We hope, however, that we will be able to see each other at the faculty soon.
 
Until then, we wish you lots of health and a successful continuation of the semester.
 

Na vrh


OPEN CALL UNDER ERASMUS+ (KA103) FOR STUDENT MOBILITY IN THE ACADEMIC YEAR 2021/22
Datum: 23.02.2021


OPEN CALL UNDER ERASMUS+ (KA103) FOR STUDENT MOBILITY IN THE ACADEMIC YEAR 2021/22: https://www.upr.si/en/international-/international-mobility/erasmus/up-call-erasmus-for-students/novo-razpis-erasmus-ka103-studenti-studijsko-leto-202122.

More info on email: international@fts.upr.si .

Deadline: 9.3.2021!


Na vrh


16. november Novica glede izvajanja študija preko Zoom-a/November 16 News regarding the implementation of studies via Zoom
Datum: 16.11.2020


Spoštovani študentje!
Vlada RS je s 16.11. še zaostrila ukrepe za boj proti širjenju Covid-19. Zaradi epidemiološke situacije bo študijski proces še nekaj časa potekal na daljavo. Na UP FTŠ Turistici torej nadaljujemo z izvajanjem prek ZOOM-a. Takoj ko bo možna sprememba in povratek na fakulteto, vas bomo obvestili.
Pri predmetih, ki predvidevajo kolokvije ali druga vmesna preverjanja znanja, vas bodo predavatelji pravočasno obvestili o načinu izvedbe. Če ste zaradi negotovosti v stiski, se obrnite na tutorje študente ali učitelje.
Želimo vam uspešno nadaljevanje ZOOManja in veliko zdravja.

Dear students!
The Government of the Republic of Slovenia made the measures to stop the spread of Covid-19 stricter from 16 November on. Due to the epidemiological situation, the study process will continue to be carried out remotely. Therefore, UP FTŠ Turistica will continue with the implementation through ZOOM. We will inform you of any changes and possible return to the faculty.
In the case of subjects that call for any mid-term exams or other intermediate tests, the lecturers will inform you in time about the method of implementation. If you are in distress due to uncertainty, contact student tutors or teachers.
We wish you a successful continuation of ZOOMing and to remain healthy.Na vrh


Študijski vodnik za leto 2020 – 2021
Datum: 12.11.2020


Študente obveščamo, da je v "Moji Turistici" v rubriki Podpora študiju objavljen Študijski vodnik za leto 2020 - 2021, kjer so objavljene vse informacije o študijskih programih in navodila za študij za tekoče študijsko leto.
Na vrh


POMOČ V STISKI
Datum: 20.10.2020


POMOČ V STISKI
Če se znajdete v stiski,  se lahko obrnete na Študentsko svetovalnico (PRIMSS https://www.primss.si/sl/svetovanja/pravno/dijaki-in-studentje), kjer lahko koristite brezplačno pravno in subvencionirano psihosocialno svetovanje, brezplačno svetovanje in podporo v primeru socialnih in bivanjskih stisk, ter drugo podporo izhajajočo iz statusa študenta.
 
UP FTŠ Turistici se lahko obrnete na tutorje učitelje, dr. Tino Orel Frank ali dr. Nino Lovec.

Na vrh


DODATNO: PREHAJANJE MED REGIJAMI ZA POTREBE ŠTUDIJA
Datum: 19.10.2020


DODATNO: PREHANJANJE MED REGIJAMI ZA POTREBE ŠTUDIJA
Spoštovani,
na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  v smernicah univerzam in visokošolskim zavodom navajajo, da je:
Prehajanje študentov med posameznimi statističnimi regijami je dovoljeno, če imajo potrdilo, da gredo na vaje in se te na fakulteti dejansko izvajajo. 
Tisti študenti, ki ste doma v t.i. rdečih regijah, lahko:
- ostanete doma in predavanja in vaje vzporedno spremljate preko ZOOM. To pomeni, da bo predavatelj izvajal pedagoški proces kot je potekalo doslej (fizično v predavalnici ali v ZOOM), ostali boste z njimi povezani preko ZOOM
ali
- pridete fizično na fakulteto, od koder boste lahko v predavalnici spremljali pedagoški proces kot doslej (izvedba v fizični obliki ali preko ZOOM). O tem odločate samostojno.  Za preprečevanje okužb je potrebno zmanjšati gibanje med posameznimi deli države. Zato se v smernicah Ministrstva svetuje, da se študenti in študentke odločijo o kraju bivanja. V primeru nadaljevanja bivanja v bližini fakultete, upoštevajte vsa veljavna navodila in hišni red.
Svetujemo vam, da imate pri prehodu iz svoje regije do fakultete pri sebi študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu in posnetek urnika. Potrjena potrdila o izvajanju pedagoškega procesa bomo pripravili v ponedeljek.


 


Na vrh


COVID-19 POMEMBNO/IMPORTANT
Datum: 16.10.2020


Preberite si posodobljena navodila in trenutno veljavne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19:
https://www.turistica.si/si/covid-19-info-center/

Read the updated instruction and currently active measures in place at the University of Primorska to prevent the spread of COVID-19
https://www.turistica.si/en/covid-19-info-centre/

Na vrh


Pravila knjižnice/Rules in the library
Datum: 12.10.2020


Drage študentke in študenti!

Kot ste opazili, ima tudi knjižnica pravila, ki jih moramo upoštevati vsi v tem času izrednih razmer. Prosimo, da si navodila preberete pozorno tukaj: https://www.turistica.si/si/novice/nova-pravila-v-knjiznici-upfs-turistice

Poleg tega vas prosim, da ob vstopu v knjižnico skenirate QR kodo za potrditev prisotnosti (seznam za potrebe NIJZ). Gradivo pa kot doslej naročate 3 dni vnaprej (ko bo pripravljeno, vas bomo obvestili, da ga prevzamete). Čitalnica ostaja nedostopna.

Hvala za razumevanje!
Knjižnica Turistice


Dear students!

As you have noticed, the library also has rules that we all need to follow during this period. Please read the instructions carefully here: https://www.turistica.si/en/news/nova-pravila-v-knjiznici-upfs-turistice

In addition, please scan the QR code to confirm your presence (list for the needs of the NIJZ health institute) upon entering the library. The books shall be ordered 3 days in advance (when we prepare them, we will inform you so that you can pick them up). The reading room remains inaccessible.

Thank you for your understanding!
Turistica Library
Na vrh


Obvestilo študentom zaradi Covid-19
Datum: 22.09.2020
POMEMBNO! COVID-19 IN PRIHOD NA FAKULTETO


Dragi študent / draga študentka,

letošnje študijsko leto bo potekalo pod drugačnimi pogoji, kot smo sicer navajeni. Prosimo vas, da dosledno upoštevate vsa navodila univerze in fakultete in s tem pripomorete k varovanju zdravja vseh na univerzi.

Pri tem je predvsem pomembno, da:

1) Hodite na fakulteto le, če ste zdravi. V ta namen morate obvezno izpolniti izjavo, ki je dostopna v VIS/ŠIS. Prosim, da jo izpolnite čimprej. Študentu/ki, ki izjave ne bo podpisal/a, ne bo dovoljen vstop v prostore UP.

2) Vzdržujete medosebno razdalja vsaj 1,5 metra v vseh prostorih fakultete in tudi na zunanjih površinah pred fakulteto.

3) Nosite masko oziroma drugo zaščito v vseh zaprtih prostorih univerze, tudi na predavanjih in drugih študijskih vsebinah.

4) Upoštevate veljavne režime vstopa / izstopa v stavbe fakultete.

Natančnejša in obširnejša navodila so objavljena na spletni strani univerze (https://www.upr.si/si/univerza/medijski-center/novosti-in-obvestila/si/univerza/covid-19-in-up/) in fakultete https://www.turistica.si/si/novice/trenutni-veljavni-ukrepi  eng. https://www.turistica.si/en/news/trenutni-veljavni-ukrepi


Zahvaljujem se vam za vaše razumevanje in sodelovanje.

Lep pozdrav,

Prof. dr. Klavdija Kutnar
Rektorica UPNa vrh


Printing certificates of enrollment
Datum: 09.07.2020


We would like to inform you that we upgraded the ŠIS with"Printing certificates of enrollment". More info on :  http://plazma.turistica.si/wp-content/uploads/2020/07/Printing-certificate-of-enrollment.docx 
Na vrh


Portal eVŠ: Pomembne informacije o študiju
Datum: 15.09.2017


Na spletni strani e VŠ so objavljene pomembne informacije o študiju.
Na vrh


Generiral programski paket VIS