UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Izredni študij Ljubljana

Zbrano dne 21.07.2017 ob 15:31


Število vseh obvestil: 19

1. obvestilo: 21.07.2017 - Urnik knjižnice od 24.7. do vključno 15.8.2017

2. obvestilo: 14.07.2017 - GU: mag. Šarolta Godnič Vičič

3. obvestilo: 13.07.2017 - Karierno-osebnostni vprašalnik :VPRAŠALNIK OSEBNOSTI IN SPOSOBNOSTI

4. obvestilo: 10.07.2017 - Urnik knjižnice od 10.7. do vključno 21.7.2017

5. obvestilo: 31.05.2017 - Objava študijskega koledarja za leto 2017/2018

6. obvestilo: 24.05.2017 - NOVA LOKCAIJA ZA NAVODILA, OBRAZCE IN PRAVILNIKE

7. obvestilo: 21.04.2017 - Nov režim parkiranja v Kampusu Ljubljana - enoti izrednega študija v Ljubljani

8. obvestilo: 10.04.2017 - 2.letnik MET: izvedba študijskega programa Medijacija v turizmu v študijskem letu 2017/2018

9. obvestilo: 10.04.2017 - Sklep št. 17, 26. redne seje Komisije za študijske zadeve 1. stopnje UP FTŠ - Zamenjava izbirnega predmeta

10. obvestilo: 30.03.2017 - Zagovori zaključnih projektov (programi MTP, PST, MET, MTD in UNI Turizem) ter magistrskih del (programi TURIZEM in DEDIŠČINSKI TURIZEM ) v poletnih

11. obvestilo: 14.02.2017 - Slovenščina A2

12. obvestilo: 14.02.2017 - Opravljanje obveznosti pri Igralništvu, Izredni študij

13. obvestilo: 10.11.2016 - Slovenščina za tujce

14. obvestilo: 04.10.2016 - NOVA LOKACIJA IZVAJANJA IZREDNEGA ŠTUDIJA V LJUBLJANI

15. obvestilo: 09.06.2016 - Pravice študentov, ki izhajajo iz statusa študenta, in sporočanje podatkov v eVŠ za študijsko leto 2016/2017

16. obvestilo: 08.01.2016 - ŠIS

17. obvestilo: 02.11.2015 - Nov Pravilnik o preverjanju in ocenejvanju znanja na Univerzi na Primorskem

18. obvestilo: 04.09.2015 - Obvestilo glede zaračunavanja priprave in zagovora zaključnega dela na 1., 2. in 3. stopnji študija

19. obvestilo: 11.12.2012 - Sklepi 39. seje Senata UP FTŠ Turistica - postopek priznavanja ECTS na UP FTŠ TuristiciUrnik knjižnice od 24.7. do vključno 15.8.2017
Datum: 21.07.2017


V času od 24.7. do vključno 15.8.2017 bo knjižnica zaprta. V kolikor želite vrniti gradivo, ga lahko pustite v tajništvu.
Na vrh


GU: mag. Šarolta Godnič Vičič
Datum: 14.07.2017


GU v jesenskem izpitnem obdobju pri mag.Šarolti Godnič Vičič (prek ŠIS-a).
Na vrh


Karierno-osebnostni vprašalnik :VPRAŠALNIK OSEBNOSTI IN SPOSOBNOSTI
Datum: 13.07.2017


"Pozdravljeni!

Na Kariernem centru UP opravljamo raziskavo in razvijamo vprašalnik osebnosti in sposobnosti, pri čemer nas zanima povezava osebnostnih lastnosti z izbiro študija in kariernih usmeritev. V ta namen smo pripravili spletni vprašalnik, za katerega Vas naprošamo, da ga rešite. Za kakovosten razvoj vprašalnika potrebujemo čim večje število študentov. Reševanje vam ne bo vzelo več kot 15 min.

Povezava do vprašalnika: VPRAŠALNIK OSEBNOSTI IN SPOSOBNOSTI (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCvpp-hbJcF6zJ7kMmpOI2rL5a63suFRnbi0HdE1cBBtSIcA/viewform)

Že v naprej se Vam zahvaljujemo.
 
Ekipa Kariernega centra UP"

Hvala za pomoč,

Lep pozdrav.

Karierni center UP

 


Na vrh


Urnik knjižnice od 10.7. do vključno 21.7.2017
Datum: 10.07.2017


V času od 10.7. do vključno 21.7.2017 bo knjižnica odprta vsak dan med 11h in 14h.
Na vrh


Objava študijskega koledarja za leto 2017/2018
Datum: 31.05.2017


Obveščamo vas, da je na spletni strani fakultete pod zavihkom ŠTUDIJ - INFO ZA ŠTUDENTE objavljen študijski koledar za leto 2017/2018 v katerem so poleg ostalega razvidni tudi datumi podelitev diplom. Za študente, ki so diplomirali v času od 1.marca 2016 do vključno 31. maja 2017,  bo podelitev 20. decembra 2017.
Na vrh


NOVA LOKCAIJA ZA NAVODILA, OBRAZCE IN PRAVILNIKE
Datum: 24.05.2017


Vsa navodila, obrazci in pravilniki, ki so bili prej objavljeni v ŠISu so po novem objavlje v e-učilnici na  https://eucilnica.turistica.si/course/view.php?id=266#section-2  pod zavihkom Pravilniki, navodila in obrazci


Na vrh


Nov režim parkiranja v Kampusu Ljubljana - enoti izrednega študija v Ljubljani
Datum: 21.04.2017


V priponki se nahaja dopis ŠOU Ljubljane glede novega režima parkiranja v Kampusu Ljubljana - enoti izrednega študija UP FTŠ Turistica.

http://www.turistica.si/priponke/wp-content/uploads/sites/50/2017/04/ParkiranjeLjubljana.pdf


Na vrh


2.letnik MET: izvedba študijskega programa Medijacija v turizmu v študijskem letu 2017/2018
Datum: 10.04.2017


SKLEP 20

Referat za študentske zadeve naj obvesti študente 2. letnika študijskega programa Mediacija v turizma (prvič in ponovno vpisane ter pavzerje), da se bodo za 3. letnik v študijskem letu 2017/18 izvajale samo konzultacije. Ker se je v študijskem letu 2016/17 iztekla izvedba tega študijskega programa v polnem obsegu se te študente spodbudi k čimprejšnjemu zaključku študija. V nasprotnem primeru zaključek tega študijskega programa ne bo več možen.


Na vrh


Sklep št. 17, 26. redne seje Komisije za študijske zadeve 1. stopnje UP FTŠ - Zamenjava izbirnega predmeta
Datum: 10.04.2017


Sklep št. 17

Študenti, ki želijo zamenjati izbirni predmet, ki se izvaja v poletnem semestru, morajo oddati vlogo za zamenjavo izbirnega predmeta najkasneje do 30. januarja tekočega študijskega leta.


Na vrh


Zagovori zaključnih projektov (programi MTP, PST, MET, MTD in UNI Turizem) ter magistrskih del (programi TURIZEM in DEDIŠČINSKI TURIZEM ) v poletnih
Datum: 30.03.2017


Zagovori v mesecu avgustu in septembru bodo organizirani in rezervirani le za študente, ki bodo nadaljevali na podiplomskem magistrskem ali doktorskem študiju. V tem primeru je potrebno izvod naloge za tehnični pregled, skupaj s CD- jem (v Word zapisu) ter vso predpisano in podpisano dokumentacijo za zagovor poslati najkasneje do petka, 9. junija 2017. Kot dokazilo o nameri za vpis na podiplomski študij, je potrebno do petka, 14. julija 2017 v referat poslati kopijo Prijave na razpis za vpis v podiplomski študij.

Študenti, ki se ne nameravajo vpisati v podiplomski magistrski študij, zaključna dela za tehnični pregled, skupaj s predpisano in podpisano dokumentacijo oddajo najkasneje do petka, 19. maja 2017. Zagovori zaključnih del bodo potekali do petka, 07. julija 2017. Po tem datumu zagovor v poletnem terminu ne bo več mogoč.
 Zagovori bodo ponovno organizirani v mesecu oktobru.

 

 


Na vrh


Slovenščina A2
Datum: 14.02.2017


Spoštovani študenti!

Obveščamo vas, da se bo zunanjeizbirni predmet Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik - osnovna raven (A2) izvajal ob petkih od 15.00 do 18.15 v Burji 1 na UP FHŠ, Titov trg 5. Opravljen izpit je pogoj za nadaljevanje študija na UP.
Prvo srečanje bo v petek,  24. 2. 2017.
Na linku http://www.turistica.si/Priponke/ApplicationFormForTheSemesterCourseOfSlovenianLanguage2016-2017.doc je prijavnica, ki jo izpolnite in prinesite na prvo srečanje.


 


Na vrh


Opravljanje obveznosti pri Igralništvu, Izredni študij
Datum: 14.02.2017


Spoštovani kolegi!
V e-učilnici Igralništvo so objavljene vse prosojnice in skripta Igralništvo, ki pridejo v poštev na konzultacijah in izpitu Igralništvo. Vanjo sem vas že vpisala. Študentom priporočam, da gradivo dobro pregledajo. Konzultacije za izredne študente bom izvedla v obliki GU (obvezno po predhodnem dogovoru po e-mailu) v Ljubljani, pred prvim predavanjem za predmet Turistični produkt Slovenije. Prosim, da preverite urnik in se po potrebi najavite na GU. O vsebinah za izpit sem vam na razpolago izključno na GU, po mailu na vsebinska vprašanja ne morem odgovarjati.
Vsa navodila in vsebine veljajo za študijsko leto 2016/2017.
Želim vam veliko uspeha in lep pozdrav!
dr. Marijana Sikošek

Na vrh


Slovenščina za tujce
Datum: 10.11.2016


Spoštovani študenti!

Obveščamo vas, da se bo zunanjeizbirni predmet Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik - osnovna raven (A1) izvajal ob petkih od 15.00 do 18.15 v Burji 1 na UP FHŠ, Titov trg 5.
Prvo srečanje bo v petek, 14. 10. 2016.
V priponki je prijavnica, ki jo izpolnite in prinesite na prvo srečanje.
Naslednji semester pa se bo izvajal zunanjeizbirni predmet Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik (A2), ki je obvezen za študij na UP.
K vpisu ste vabljeni samo tisti, ki nimate nobenega potrdila iz znanja slovenščine (vsaj na osnovni stopnji).
Dear students!
We would like to inform you that the elective course Slovenian language as a second / foreign language - basic level (A1) will take place on Fridays from 15:00 to 18:15 in Burja 1, UP FHS, Titov trg 5.
The first meeting will be held on Friday, the 14th of October 2016.
The elective course Slovenian language as a second / foreign language (A2), which is mandatory, will be carried out in the next semester.
In the attachment you can find the application form. Please fill in the form and bring it to the first meeting.
The course is intended only for students who have no certificate of knowledge of Slovene (at least at the primary level).
Lep pozdrav!

Doc. dr. Klara Šumenjak
 
Oddelek za slovenistiko / Dipartimento di slovenistica / Department of Slovenian Studies
Univerza na Primorskem - Fakulteta za humanistične študije /
Universit? del Litorale - Facolt? di studi umanistici /
University of Primorska - Faculty of humanities
SI-6000 Koper, Titov trg 4
tel.: +386 5 663 77 00
http://www.fhs.upr.si
 


Na vrh


NOVA LOKACIJA IZVAJANJA IZREDNEGA ŠTUDIJA V LJUBLJANI
Datum: 04.10.2016


Spoštovani,


s 3. oktobrom 2016 se je Fakulteta za turistične študije Turistica, enota za izredni študij Ljubljana preselila na novo lokacijo  Študentski Kampus Ljubljana,  Pivovarniška cesta št. 6., Ljubljana.

https://www.google.com/maps/place/%C5%A0tudentski+Kampus/@46.0588565,14.5027608,16.87z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4765329f51bb2a5f:0xbcf289bacee0d6dd!2sPivovarni%C5%A1ka+ulica+6,+1000+Ljubljana,+Slovenija!3b1!8m2!3d46.0587212!4d14.5018343!3m4!1s0x4765329f51bb2a5f:0x5632c0da5bb17003!8m2!3d46.0582!4d14.5006863?hl=sl

Kampus se nahaja med železniško progo/Železniškim zdravstvenim domom in Pivovarno Union. Vhod je iz Celovške ceste, parkirišče pa je zagotovljeno poleg stavbe (spodaj pošiljam tlorisni posnetek Kampusa). Kapus je zgrajen na novo, učilnice in prostori so popolnoma novi. Parkirišče za študente je v Tivoliju in sicer to je najcenejše parkirišče v Ljubljani in do nove stavbe iz Tivolija imajo cca 10 minut. Glede parkiranja za zaposlene boste prejeli navodila s strani dekanata UP FTŠ Turistice


Telefonska linija trenutno še ni priklopljena, zato vam posredujem kar mojo številko mobilnega telefona in sicer:  TATJANA ŽEROVNIK, 040/ 743 396.


 


 


Na vrh


Pravice študentov, ki izhajajo iz statusa študenta, in sporočanje podatkov v eVŠ za študijsko leto 2016/2017
Datum: 09.06.2016


http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Visoko_solstvo/eVS/Obvestila/dopisVSZ_statusa_studenta_2016-17_P.pdf 
Na vrh


ŠIS
Datum: 08.01.2016


Dragi študenti!

Z uvedbo nove spletne strani boste vso dokumentacijo in informacije, ki jih potrebujete ob študiju, našli na portalu Moja Turistica.

 

Takoj ob vstopu v Mojo Turistico imate na voljo povezave do e-učilnic, ŠIS-a, urnikov in uradne e-pošte študentov.

Poleg eUčilnic, ki jih uporabljate pri posameznih predmetih, imate na voljo eUčilnice, kjer boste našli gradiva, obrazce, sezname, ipd., vse, kar je bilo prej na spletni strani, a bo zdaj dostopno samo za študente Turistice:

- Podpora študiju
- Referat
- Strokovna praksa
- Strokovne ekskurzije
- Mednarodne izmenjave
- Pisanje nalog na Turistici
- Spletna orodja Turistice
Vabimo vas, da pobrskate po vsebinah.
Za tehnične težave vas prosimo, da se obrnete na podpora@fts.upr.si.

Lep pozdrav!
Turistica WebTeam


Na vrh


Nov Pravilnik o preverjanju in ocenejvanju znanja na Univerzi na Primorskem
Datum: 02.11.2015


Obveščamo vas, da je s 1.10.2015 stopil v veljavo nov Pravilnik o preverjanju in ocenjevenju znanja na UP. Dosegljiv je v ŠISu pod zavihkom Razno - Druga za študenta - Pravilniki.
Na vrh


Obvestilo glede zaračunavanja priprave in zagovora zaključnega dela na 1., 2. in 3. stopnji študija
Datum: 04.09.2015


Od 01.10.2015 se skladno s 3 alinejo, 2. odstavka, 15. člena Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UP, priprava in zagovor zaključnega dela na 1., 2. in 3.stopnji zaračuna v skladu s tarifnim delom istega pravilnika tistim študentom, ki so izgubili status pred več kot letom od dneva zaključka oziroma posameznikom, ki so drugič izgubili status študenta.
Na vrh


Sklepi 39. seje Senata UP FTŠ Turistica - postopek priznavanja ECTS na UP FTŠ Turistici
Datum: 11.12.2012


Obveščamo vas, da je Senat UP FTŠ Turistice na svoji 39. seji dne 21.11.2012 sprejel sklepa o priznavanju ECTS.

Vsebine sklepov si lahko prebere na http://www.turistica.si/priponke/sklepisenata.pdf 


Na vrh


Generiral programski paket VIS