UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Izredni študij Ljubljana

Zbrano dne 15.01.2018 ob 15:26


Število vseh obvestil: 20

1. obvestilo: 15.01.2018 - 3. letnik: Varnost in turizem

2. obvestilo: 11.01.2018 - 3. letnik: Sprememba predavanj pri predmetu Pravno upravne vsebine v turizmu

3. obvestilo: 11.01.2018 - Razpis Erasmus+ mobilnost študentov v 2018/2019

4. obvestilo: 10.01.2018 - Javno nastopno (preizkusno) predavanje Jelene Ćeklić

5. obvestilo: 05.12.2017 - Oddaja dokumentov v tajništvo fakultete

6. obvestilo: 17.11.2017 - V veljavo stopa Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ)

7. obvestilo: 13.11.2017 - Izredni študij Ljubljana - Izpitni roki Marketing v turizmu

8. obvestilo: 07.11.2017 - Razpis volitev v ŠS Turistice

9. obvestilo: 18.10.2017 - SISTEMATSKI PREGLED ZOB IN USTNE VOTLINE ŠTUDENTOV

10. obvestilo: 13.10.2017 - Splošno o drugih pravicah in ugodnosti študentov

11. obvestilo: 12.10.2017 - Nadomestni dan za izvedbo pedagoškega procesa_22.1.2018 namesto 30.10.2017

12. obvestilo: 15.09.2017 - Portal eVŠ: Pomembne informacije o študiju

13. obvestilo: 25.07.2017 - Za ponavljače ali pavzerje v štud.letu 2016/2017: IZPIS SKLEPA 7. dopisne seje Komisije za študijske zadeve 1. stopnje z dne 17. 7. 2017

14. obvestilo: 24.05.2017 - NOVA LOKCAIJA ZA NAVODILA, OBRAZCE IN PRAVILNIKE

15. obvestilo: 21.04.2017 - Nov režim parkiranja v Kampusu Ljubljana - enoti izrednega študija v Ljubljani

16. obvestilo: 10.04.2017 - 2.letnik MET: izvedba študijskega programa Medijacija v turizmu v študijskem letu 2017/2018

17. obvestilo: 10.04.2017 - Sklep št. 17, 26. redne seje Komisije za študijske zadeve 1. stopnje UP FTŠ - Zamenjava izbirnega predmeta

18. obvestilo: 02.11.2015 - Nov Pravilnik o preverjanju in ocenejvanju znanja na Univerzi na Primorskem

19. obvestilo: 04.09.2015 - Obvestilo glede zaračunavanja priprave in zagovora zaključnega dela na 1., 2. in 3. stopnji študija

20. obvestilo: 11.12.2012 - Sklepi 39. seje Senata UP FTŠ Turistica - postopek priznavanja ECTS na UP FTŠ Turistici3. letnik: Varnost in turizem
Datum: 15.01.2018


Spoštovani!
V petek, dne 19. januarja 2018 se bodo predavanja pri predmetu VARNOST IN TURIZEM   (izr..prof. dr. Janez Mekinc) pričela ob 13.30.. S tem boste nadomeščali odpovedano predavanje v mesecu decembru.

Na vrh


3. letnik: Sprememba predavanj pri predmetu Pravno upravne vsebine v turizmu
Datum: 11.01.2018


Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo zadnje predavanje pri predmetu Pravno upravne vsebine v turizmu, ki je bilo napovedano za 18.1.2018 prestavljeno na ponedeljek, 15.1.2018 ob 16. uri.

Hvala za razumevanje.


Na vrh


Razpis Erasmus+ mobilnost študentov v 2018/2019
Datum: 11.01.2018


Razpis Erasmus+ mobilnost študentov v 2018/2019


Obveščamo, da je na spletni strani: https://www.upr.si/sl/mednarodno/mednarodna-mobilnost/erasmus/razpis-erasmus-ka103-studenti-201718 objavljen razpis UP za Erasmus+ KA103 mobilnost študentov v študijskem letu 2018/2019.
Prijavo za Erasmus+ izmenjavo (KA103) v študijskem letu 2018/19 je potrebno oddati najkasneje 25/01/2018.


mag. Nataša Gržinić,
Mednarodna pisarna / International Office / Ufficio relazioni internazionali
Fakulteta za turistične študije - Turistica / Faculty of Tourism Studies - Turistica / Facolt? di Studi per il Turismo - Turistica
Univerza na Primorskem / University of Primorska / Universita` del Litorale
SI - 6320 Portorož, Obala 11a
Tel.: +386 5 61 77 007
Mail: natasa.grzinic@fts.upr.si
www.upr.si
www.turistica.si


Na vrh


Javno nastopno (preizkusno) predavanje Jelene Ćeklić
Datum: 10.01.2018


Portorož,  10.1.2018

Spoštovani,

v l j u d n o    v a s
V A B I M O

na  javno nastopno (preizkusno)  predavanje

Jelene Ćeklić,

kandidatke za izvolitev v naziv

"predavateljice za področje Poslovno-organizacijskih znanosti v turizmu".


na temo

Osnove delovnega prava; pravice in dolžnosti zaposlenih v turizmu

Predavanje bo spremljala in ocenila Komisija za oceno strokovne in pedagoške usposobljenosti kandidatke za izvolitev v naziv, v sestavi:

1. dr. Janez Mekinc, izr. prof. za področje Poslovno organizacijskih znanosti v turizmu
2. dr. Gorazd Sedmak, izr. prof. za področje Poslovno organizacijskih znanosti v turizmu
3. mag. Tomi Brezovec, višji predavatelj za področje Poslovno organizacijske znanosti v turizmuJavno preizkusno predavanje bo

v torek, 16. 1. 2018 ob 09.00 uri ,

na UP FTŠ v predavalnici 001.


V a b l j e n i  vsi študenti UP Turisitice!

Izr.prof. dr. Janez Mekinc,,l.r.
 dekan UP TURISTICE


Vabiti:
- člane komisije- 3x
- študente (oglasna deska+ŠIS)

Obvestiti:
- referat UP Turistice
V vednost:
- kandidatu/ki


Na vrh


Oddaja dokumentov v tajništvo fakultete
Datum: 05.12.2017


Spoštovani študenti in študentke,

prosimo vas, da razno dokumentacijo (seminarske naloge, prošnje, obrazce, ipd.), ki je namenjena bodisi učiteljem, asistentom ali drugim prejemnikom na fakulteti, oddate v tajništvu fakultete.  NE puščajte jo na mizi ali sami vstavljajte v predale učiteljev in asistentov v okrogli pisarni 4.nadstropja.

Le tako lahko fakulteta zagotovi, da bodo dokumenti prišli do prejemnika. Hvala za razumevanje in sodelovanje.


Na vrh


V veljavo stopa Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ)
Datum: 17.11.2017


Obvestilo o novostih, ki jih prinaša ZUPŠ si lahko preberete v dopisu ministrstva visokošolskim zavodom, ki ga dobite na tej spletni povezavi (pod obvestili na strani za uporabnike eVŠ):


http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Visoko_solstvo/eVS/Obvestila/Obvestilo_VSZ__ZUPS__P.pdfNa vrh


Izredni študij Ljubljana - Izpitni roki Marketing v turizmu
Datum: 13.11.2017


Spoštovane kolegice in kolegi na izrednem študiju v Ljubljani,


sporočam vam, da so pri predmetu Marketing v turizmu (2. letnik) za izredne študente razpisani naslednji izpitni roki:


4. 12. 2017 ob 18.30
18. 12. 2017 ob 18.00
15. 1. 2018 ob 18.00
Za izredne študente so poleg teh dosegljivi tudi redni izpitni roki v Portorožu.
Obenem vam sporočam, da ostaja izpitni rok dne 4. 12. 2017 ob 18.30 uri nespremenjen, dne 8. 12. pa ne bo izpitnega roka.

Lep pozdrav in veliko uspeha,
doc. dr. Marijana Sikošek


Na vrh


Razpis volitev v ŠS Turistice
Datum: 07.11.2017


Razpis volitev v ŠS Turistice je dostopen na spodnji povezavi:

http://www.turistica.si/priponke/volitve-v-studentski-svet/


Na vrh


SISTEMATSKI PREGLED ZOB IN USTNE VOTLINE ŠTUDENTOV
Datum: 18.10.2017


Spoštovani,
V okviru ZD Piran deluje mladinska zobna ambulanta (dr. Zlata Vidmar Šutej in sms. Sanja Buljević) na Pomorski šoli, (GEPŠ, Fakulteta za pomorstvo in promet), Pot pomorščakov 4, Portorož. Študentje so vključeni v dispanzerski način dela preventive in rednih sistematskih pregledov zob in ustne votline. Zaželjeno je, da se pri nas tudi opredelijo in tako nadaljujejo z zobozdravstveno oskrbo v času študija.
Na sistematski pregled zob in ustne votline ( 1., 2., 3. letniki ), se naročite ob torkih od 12.00 - 13.00 ure ter ostale dni v tednu od 7.30 - 8.00 ali od 13.00 - 13.30.
Hvala za sodelovanje in lepo pozdravljeni.

 

 

Zobna amb. Za mladinsko zobozdravstvo
Vidmar Šutej Zlata
Pot pomorščakov 4
6320 Portorož

Mail: zobna@zd-piran.si
Tel.: 05 62 0 72 72
Fax.: 05 62 07 201


Na vrh


Splošno o drugih pravicah in ugodnosti študentov
Datum: 13.10.2017


Splošno o drugih pravicah in ugodnosti študentov (http://portal.evs.gov.si/splosno-o-drugih-pravicah-in-ugodnosti-studentov)


Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov, vendar najdlje za čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji. Za čas trajanja študijskega programa iz prejšnjega stavka se šteje trajanje študijskega programa v skladu s 36. členom Zakona o visokem šolstvu in z upoštevanjem določil o trajanju statusa študenta v 70. členu tega zakona.


O drugih pravicah in ugodnostih študentov govori 69. člen Zakona o visokem šolstvu (ZViS), ki je bil spremenjen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 75/16; stopil v veljavo 15. 12. 2016).
 
Prvi odstavek 69. člena ZViS določa:
»Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov, vendar najdlje za čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji. Za čas trajanja študijskega programa iz prejšnjega stavka se šteje trajanje študijskega programa v skladu s 36. členom tega zakona in z upoštevanjem določil o trajanju statusa študenta v 70. členu tega zakona.«
 
 
Trajanje študijskega programa se določi ob upoštevanju 36. člena ZViS, ki določa trajanje študijskega programa in 70. člena ZViS, ki določa možnost koriščenja t.i. absolventa oz. dodatnega leta in možnost podaljšanja statusa študenta iz upravičenih razlogov oziroma materinstva/očetovstva. Število možnih let drugih pravic in ugodnosti študetov je glede na trajanje študijskega programa naslednje:
 
Stopnja in vrsta študijskega programa  / Študijska obveznost študijskega programa v ECTS kreditnih točkah (KT)  / Število let možnega koriščenja drugih pravic in ugodnosti po 69. členu ZViS (trajanje študija po ECTS kreditnih točkah povečano za 1 leto) *

Tabela je objavljena na povezavi  (http://portal.evs.gov.si/splosno-o-drugih-pravicah-in-ugodnosti-studentov)

* Če ima študent podaljšan status študenta iz upravičenih razlogov oziroma iz razloga materinstva/ očetovstva, potem se k skupni vsoti prišteje eno leto oziroma število let za vsakega živorojenega otroka.
 
Primer: študent je vpisan na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje, ki je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami po ECTS, kar pomeni, da traja skupaj 3 leta. Možna leta koriščenja drugih pravic in ugodnosti po 69. členu ZViS so v tem primeru skupaj 4 leta na prvi stopnji študija.
 
Za namen izračuna koriščenja drugih pravic in ugodnosti se upošteva naslednja razporeditev študijski programov v posamezno stopnjo:
prva stopnja: študijski programi prve stopnje, enoviti magistrski študijski programi druge stopnje in dodiplomski študijski programi, akreditirani pred 11. 6. 2004;
druga stopnja: magistrski študijski programi druge stopnje;
tretja stopnja: doktorski študijski programi tretje stopnje in podiplomski študijski programi, akreditirani pred 11. 6. 2004.


Na vrh


Nadomestni dan za izvedbo pedagoškega procesa_22.1.2018 namesto 30.10.2017
Datum: 12.10.2017


Sklep rektorja UP z dne 21. 12. 2016 določa, da je ponedeljek, 30.10. 2017, za zaposlene na UP kolektivni dopust. Skladno s Študijskim koledarjem UP za študijsko leto 2017/2018 lahko članice UP glede na značilnosti pedagoškega procesa ter ob upoštevanju materialnih pogojev (prostorske razmere itd.) izvajanje praktičnega usposabljanja ali organiziranega pedagoškega dela (praviloma z namenom nadomeščanja) podaljšajo do vključno petka, 26. januarja 2018.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega vodstvo UP predlaga članicam, naj izvedbo pedagoškega procesa v jesenskem semestru organizirajo tako, da dne 30.10.2017 pedagoški proces ne bo potekal in se ga nadomesti v ponedeljek, 22. januarja 2018, o čemer je potrebno pravočasno obvestiti študente.

Skladno z navedenim, se pedagoške obveznosti iz ponedeljka, 30.10.2017 prenesejo na ponedeljek, 22.1.2018. Prvi dan izpitnega obdobja bo tako torek, 23.1.2018.


Na vrh


Portal eVŠ: Pomembne informacije o študiju
Datum: 15.09.2017


Na spletni strani e VŠ so objavljene pomembne informacije o študiju.
Na vrh


Za ponavljače ali pavzerje v štud.letu 2016/2017: IZPIS SKLEPA 7. dopisne seje Komisije za študijske zadeve 1. stopnje z dne 17. 7. 2017
Datum: 25.07.2017


Na linku http://www.turistica.si/priponke/izpis-sklepa-vpisi-2017-4/ je objavljen sklep vezan na študente, ki so v študijskem letu 2016/17 ponavljali ali pavzirali 2. letnik na študijskih programih Management turističnih destinacij, Management turističnih podjetij, Mediacija v turizmu ter Turizem (UN) in so imeli vpisane predmetnike pred uvedbo sprememb na študijskih programih 1. stopnje v letu 2014, se pri vpisu v 3. letnik omogoči vpis predmetnikov 3. letnika za študijsko leto 2017/18 kot sledi spodaj navedeno po študijskih programih. Študenti študijskega programa Mediacija v turizmu imajo pravico opravljati konzultacije pri predmetih za 3.letnik, kjer se ne izvajajo predavanja, pri predmetih, ki se izvajajo na drugih študijskih programih 1. stopnje ali nižjih letnikih, pa jih morajo obiskovati in opravljati obveznosti.

 


Na vrh


NOVA LOKCAIJA ZA NAVODILA, OBRAZCE IN PRAVILNIKE
Datum: 24.05.2017


Vsa navodila, obrazci in pravilniki, ki so bili prej objavljeni v ŠISu so po novem objavlje v e-učilnici na  https://eucilnica.turistica.si/course/view.php?id=266#section-2  pod zavihkom Pravilniki, navodila in obrazci


Na vrh


Nov režim parkiranja v Kampusu Ljubljana - enoti izrednega študija v Ljubljani
Datum: 21.04.2017


V priponki se nahaja dopis ŠOU Ljubljane glede novega režima parkiranja v Kampusu Ljubljana - enoti izrednega študija UP FTŠ Turistica.

http://www.turistica.si/priponke/wp-content/uploads/sites/50/2017/04/ParkiranjeLjubljana.pdf


Na vrh


2.letnik MET: izvedba študijskega programa Medijacija v turizmu v študijskem letu 2017/2018
Datum: 10.04.2017


SKLEP 20

Referat za študentske zadeve naj obvesti študente 2. letnika študijskega programa Mediacija v turizma (prvič in ponovno vpisane ter pavzerje), da se bodo za 3. letnik v študijskem letu 2017/18 izvajale samo konzultacije. Ker se je v študijskem letu 2016/17 iztekla izvedba tega študijskega programa v polnem obsegu se te študente spodbudi k čimprejšnjemu zaključku študija. V nasprotnem primeru zaključek tega študijskega programa ne bo več možen.


Na vrh


Sklep št. 17, 26. redne seje Komisije za študijske zadeve 1. stopnje UP FTŠ - Zamenjava izbirnega predmeta
Datum: 10.04.2017


Sklep št. 17

Študenti, ki želijo zamenjati izbirni predmet, ki se izvaja v poletnem semestru, morajo oddati vlogo za zamenjavo izbirnega predmeta najkasneje do 30. januarja tekočega študijskega leta.


Na vrh


Nov Pravilnik o preverjanju in ocenejvanju znanja na Univerzi na Primorskem
Datum: 02.11.2015


Obveščamo vas, da je s 1.10.2015 stopil v veljavo nov Pravilnik o preverjanju in ocenjevenju znanja na UP. Dosegljiv je v ŠISu pod zavihkom Razno - Druga za študenta - Pravilniki.
Na vrh


Obvestilo glede zaračunavanja priprave in zagovora zaključnega dela na 1., 2. in 3. stopnji študija
Datum: 04.09.2015


Od 01.10.2015 se skladno s 3 alinejo, 2. odstavka, 15. člena Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UP, priprava in zagovor zaključnega dela na 1., 2. in 3.stopnji zaračuna v skladu s tarifnim delom istega pravilnika tistim študentom, ki so izgubili status pred več kot letom od dneva zaključka oziroma posameznikom, ki so drugič izgubili status študenta.
Na vrh


Sklepi 39. seje Senata UP FTŠ Turistica - postopek priznavanja ECTS na UP FTŠ Turistici
Datum: 11.12.2012


Obveščamo vas, da je Senat UP FTŠ Turistice na svoji 39. seji dne 21.11.2012 sprejel sklepa o priznavanju ECTS.

Vsebine sklepov si lahko prebere na http://www.turistica.si/priponke/sklepisenata.pdf 


Na vrh


Generiral programski paket VIS