UP, Fakulteta za management

Zagovori diplom

Zbrano dne 27.06.2017 ob 15:30


Melita Korošec

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (UN)
Datum: 27.06.2017
Ura: 13:00
Prostor zagovora: Celje - RU (rač. učilnica), Ljubljanska c. 5a
Naslov : Vpliv staranja prebivalstva na spremembe pokojninske zakonodaje
Mentor : izr. prof. dr. Valentina Franca

Na vrh


Katarina Rataj

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 27.06.2017
Ura: 13:45
Prostor zagovora: Celje - RU (rač. učilnica), Ljubljanska c. 5a
Naslov : Učinkoviti dejavniki televizijskega oglaševanja
Mentor : doc. dr. Armand Faganel

Na vrh


Kaja Levačič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (UN)
Datum: 28.06.2017
Ura: 15:00
Prostor zagovora: Škofja Loka - Učilnica 1
Naslov : Strategija mednarodnega poslovanja podjetja na področju informacijske tehnologije
Mentor : izr. prof. dr. Dragan Kesič

Na vrh


Jelka Bertoncelj

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 28.06.2017
Ura: 15:30
Prostor zagovora: Škofja Loka - Učilnica 1
Naslov : Osebnostne lastnosti zavarovalnega zastopnika
Mentor : viš. pred. mag. Dušan Gošnik

Na vrh


Ana Vezovišek

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica managementa
Datum: 28.06.2017
Ura: 18:30
Prostor zagovora: Škofja Loka - Učilnica 1
Naslov : Vpliv finančne pismenosti na zadolženost posameznika v Republiki Sloveniji
Mentor : prof. dr. Primož Dolenc

Na vrh


Renato Sever

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani ekonomist (UN)
Datum: 29.06.2017
Ura: 08:30
Prostor zagovora: Koper - B 1
Naslov : Nevromarketing kontroverznih oglasov z EEG metodo
Mentor : doc. dr. Danjel Bratina

Na vrh


Luka Petejan

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani ekonomist (VS)
Datum: 29.06.2017
Ura: 09:00
Prostor zagovora: Koper - B 1
Naslov : Trg nepremičnin na Obali po začetku finančne krize
Mentor : viš. pred. mag. Matic Novak

Na vrh


Roland Rusjan

Zagovor za pridobitev naziva: doktor znanosti
Datum: 06.07.2017
Ura: 10:00
Prostor zagovora: Koper - B 3
Naslov : Management dualnosti: primer predelovalne dejavnosti
Mentor : prof. dr. Roberto Biloslavo

Na vrh


Generiral programski paket VIS