UP, Fakulteta za management

Zagovori diplom

Zbrano dne 18.10.2018 ob 07:51


Bojan Šipek

Zagovor za pridobitev naziva: magister managementa
Datum: 23.10.2018
Ura: 11:00
Prostor zagovora: Koper - B 5
Naslov : Management zdravja v izbrani organizaciji
Mentor : doc. dr. Peter Štrukelj

Na vrh


Monika Brljak

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 23.10.2018
Ura: 12:00
Prostor zagovora: Koper - B 1
Naslov : Medvrstniško nasilje na internetu
Mentor : izr. prof. dr. Viktorija Florjančič

Na vrh


Nada Murgić

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica managementa
Datum: 23.10.2018
Ura: 12:45
Prostor zagovora: Koper - B 5
Naslov : Vpliv znanja managerja projekta na skladnost stroškov projekta
Mentor : prof. dr. Mirko Markič

Na vrh


Valentina Novak

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (UN)
Datum: 23.10.2018
Ura: 15:30
Prostor zagovora: Koper - B 1
Naslov : Oglaševanje glasbenega dogodka
Mentor : doc. dr. Armand Faganel

Na vrh


Ana Marija Šipek

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica managementa
Datum: 23.10.2018
Ura: 16:00
Prostor zagovora: Koper - B 8
Naslov : Vloga družbenih omrežij pri zaposlovanju
Mentor : doc. dr. Peter Štrukelj

Na vrh


Mitja Senekovič

Zagovor za pridobitev naziva: magister ekonomije
Datum: 24.10.2018
Ura: 15:30
Prostor zagovora: Koper - B 5
Naslov : Analiza trga jabolk v Sloveniji - primerjalne prednosti med ekološko in integrirano pridelavo
Mentor : prof. dr. Štefan Bojnec

Na vrh


Beti Šuligoj

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica managementa
Datum: 24.10.2018
Ura: 15:30
Prostor zagovora: Koper - B 8
Naslov : Vpliv aktivnosti marketinškega komuniciranja izbrane banke na odločitve komitentov
Mentor : izr. prof. dr. Dragan Kesič

Na vrh


Amra Kadrić

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica managementa
Datum: 25.10.2018
Ura: 12:00
Prostor zagovora: Koper - B 1
Naslov : Izvajanje notranjega nadziranja v mestnih občinah
Mentor : prof. dr. Mirko Markič

Na vrh


Niko Bertoncelj

Zagovor za pridobitev naziva: magister ekonomije
Datum: 25.10.2018
Ura: 12:30
Prostor zagovora: Koper - B 2
Naslov : Tehnična in stroškovna učinkovitost na primeru živilske industrije
Mentor : prof. dr. Štefan Bojnec

Na vrh


Matjaž Gojkošek

Zagovor za pridobitev naziva: magister managementa
Datum: 25.10.2018
Ura: 14:45
Prostor zagovora: Koper - B 1
Naslov : Dejavniki in pomen prvega vtisa pri vrednotenju in izbiri vodilnih kadrov
Mentor : doc. dr. Ana Arzenšek

Na vrh


Generiral programski paket VIS