UP, Fakulteta za management

Zagovori diplom

Zbrano dne 20.06.2018 ob 09:48


Aleš Trunk

Zagovor za pridobitev naziva: doktor znanosti
Datum: 20.06.2018
Ura: 13:00
Prostor zagovora: Koper - B 5
Naslov : Model pozavarovanja za brezposelnost v EU
Mentor : prof. dr. Milan Vodopivec

Na vrh


Aneta Voler

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 26.06.2018
Ura: 11:10
Prostor zagovora: Celje - RU (rač. učilnica), Ljubljanska c. 5a
Naslov : Stres na delovnem mestu v podjetju
Mentor : prof. dr. Maja Meško

Na vrh


Teja Roštohar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 26.06.2018
Ura: 11:40
Prostor zagovora: Celje - RU (rač. učilnica), Ljubljanska c. 5a
Naslov : Osebnostne značilnosti uspešnih managerjev in njihove vloge
Mentor : prof. dr. Roberto Biloslavo

Na vrh


Boris Jovanović

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani ekonomist (VS)
Datum: 27.06.2018
Ura: 15:15
Prostor zagovora: Škofja Loka - Učilnica 1
Naslov : Poslovni načrt za ustanovitev podjetja s področja prodaje turističnih plinskih jeklenk
Mentor : doc. dr. Jana Hojnik

Na vrh


Nik Kovačič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani ekonomist (VS)
Datum: 27.06.2018
Ura: 15:45
Prostor zagovora: Škofja Loka - Učilnica 1
Naslov : Primerjava ravni blaginje v Sloveniji z drugimi državami Evropske unije
Mentor : viš. pred. mag. Matic Novak

Na vrh


Rok Stokuča

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani ekonomist (VS)
Datum: 27.06.2018
Ura: 16:15
Prostor zagovora: Škofja Loka - Učilnica 1
Naslov : Organizacija in financiranje na primeru treh nogometnih športnih društev
Mentor : doc. dr. Jana Hojnik

Na vrh


Bojana Francuz

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica ekonomije
Datum: 27.06.2018
Ura: 17:00
Prostor zagovora: Škofja Loka - Učilnica 1
Naslov : Dejavniki regionalnega gospodarskega razvoja v Sloveniji
Mentor : prof. dr. Štefan Bojnec

Na vrh


Milena Prec

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica managementa
Datum: 27.06.2018
Ura: 18:00
Prostor zagovora: Škofja Loka - Učilnica 1
Naslov : Oblikovanje nabavnih cen zemeljskega plina in njihov vpliv na uspešnost izbranega podjetja
Mentor : prof. dr. Andrej Bertoncelj

Na vrh


Ulla Pegan

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 28.06.2018
Ura: 08:30
Prostor zagovora: Koper - B 4
Naslov : Izboljšanje uporabniške izkušnje na dogodku Festinno s pomočjo dizajnerskega razmišljanja
Mentor : prof. dr. Mitja Ruzzier

Na vrh


Erika Hrvatin

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 28.06.2018
Ura: 09:00
Prostor zagovora: Koper - B 4
Naslov : Delovanje izbranega družinskega podjetja
Mentor : doc. dr. Jana Hojnik

Na vrh


Karmen Gregorič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 28.06.2018
Ura: 09:30
Prostor zagovora: Koper - B 4
Naslov : Poslovni načrt za trženje brunaric v turistične namene
Mentor : doc. dr. Jana Hojnik

Na vrh


Damir Jadrič

Zagovor za pridobitev naziva: magister managementa
Datum: 28.06.2018
Ura: 11:00
Prostor zagovora: Koper - B 4
Naslov : Snovanje in uporaba uravnoteženega sistema kazalnikov v vojaški organizaciji
Mentor : prof. dr. Klemen Kavčič

Na vrh


Marga Milavec

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (UN)
Datum: 28.06.2018
Ura: 12:00
Prostor zagovora: Koper - B 4
Naslov : Analiza panoge pogrebnih storitev v Sloveniji
Mentor : izr. prof. dr. Žiga Čepar

Na vrh


Marko Serec

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani ekonomist (UN)
Datum: 28.06.2018
Ura: 12:30
Prostor zagovora: Koper - B 4
Naslov : Vpliv brexita na prihodnost Evropske unije in Velike Britanije
Mentor : izr. prof. dr. Žiga Čepar

Na vrh


Blaško Cvijanović

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani ekonomist (VS)
Datum: 10.07.2018
Ura: 09:00
Prostor zagovora: Koper - B 4
Naslov : Oglaševanje in zaznavanje storitev bohinjske proge
Mentor : doc. dr. Armand Faganel

Na vrh


Greta Štor

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (UN)
Datum: 10.07.2018
Ura: 09:30
Prostor zagovora: Koper - B 4
Naslov : Marketinške komunikacijske strategije turističnih atrakcij: Študija primera
Mentor : doc. dr. Armand Faganel

Na vrh


Katja Tičar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (UN)
Datum: 10.07.2018
Ura: 10:00
Prostor zagovora: Škofja Loka - Učilnica 1
Naslov : Strategija mednarodnega poslovanja izbranega podjetja v panogi filtracije
Mentor : izr. prof. dr. Dragan Kesič

Na vrh


Generiral programski paket VIS