UP, Fakulteta za management

Zagovori diplom

Zbrano dne 21.02.2018 ob 10:38


Andreja Kokalj

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica managementa
Datum: 22.02.2018
Ura: 15:30
Prostor zagovora: Koper - B 4
Naslov : Pomen tveganj za poslovno uspešnost družb slovenskega elektrogospodarstva
Mentor : izr. prof. dr. Igor Stubelj

Na vrh


Generiral programski paket VIS