UP, Fakulteta za management

Zagovori diplom

Zbrano dne 20.01.2017 ob 13:11


Luka Kljakovič

Zagovor za pridobitev naziva: magister managementa
Datum: 24.01.2017
Ura: 10:00
Prostor zagovora: Celje - RU (rač. učilnica), Ljubljanska c. 5a
Naslov : Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri rekreativnem športu
Mentor : izr. prof. dr. Viktorija Florjančič

Na vrh


Tadeja Fedran

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica managementa
Datum: 25.01.2017
Ura: 11:00
Prostor zagovora: Škofja Loka - Učilnica 1
Naslov : Avtentično vodenje kot moč percepcije
Mentor : doc. dr. Klemen Širok

Na vrh


Ines Jurić

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 25.01.2017
Ura: 12:00
Prostor zagovora: Škofja Loka - Učilnica 1
Naslov : Vpliv interne komunikacije na zadovoljstvo zaposlenih v izbranem podjetju
Mentor : prof. dr. Andrej Bertoncelj

Na vrh


Sara Kobold

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica managementa
Datum: 26.01.2017
Ura: 10:00
Prostor zagovora: Koper - B 2
Naslov : Analiza strategij marketinškega komuniciranja proizvajalcev montažnih hiš
Mentor : izr. prof. dr. Dragan Kesič

Na vrh


Jelena Adžić

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 26.01.2017
Ura: 10:20
Prostor zagovora: Koper - B 3
Naslov : Analiza zadovoljstva porabnikov otroških plenic izbrane blagovne znamke
Mentor : doc. dr. Danjel Bratina

Na vrh


Matija Vidoni

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani ekonomist (UN)
Datum: 26.01.2017
Ura: 10:50
Prostor zagovora: Koper - B 3
Naslov : Analiza sponzoriranja v športu: študija primera
Mentor : doc. dr. Armand Faganel

Na vrh


Gorazd Kocjan

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani ekonomist (VS)
Datum: 26.01.2017
Ura: 11:00
Prostor zagovora: Koper - B 2
Naslov : Poslovni načrt za izbrano turistično podjetje
Mentor : doc. dr. Tina Bratkovič Kregar

Na vrh


Gorazd Murovec

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani ekonomist (VS)
Datum: 23.02.2017
Ura: 10:00
Prostor zagovora: Koper - B 3
Naslov : Management košarkarskega kluba
Mentor : izr. prof. dr. Maja Meško

Na vrh


Generiral programski paket VIS