UP, Fakulteta za management

Zagovori diplom

Zbrano dne 19.04.2018 ob 09:56


Petra Mohorko

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica managementa
Datum: 24.04.2018
Ura: 12:00
Prostor zagovora: Koper - B 6
Naslov : Vloga zasebnih kadrovskih agencij in Eures-a pri zaposlovanju v države članice Evropske unije
Mentor : doc. dr. Suzana Laporšek

Na vrh


Vid Pirš

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani ekonomist (VS)
Datum: 24.04.2018
Ura: 12:15
Prostor zagovora: Celje - VP (velika preda.), Ljubljanska c. 5a
Naslov : Privatno bančništvo
Mentor : izr. prof. dr. Igor Stubelj

Na vrh


Tina Debeljak Trbič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (UN)
Datum: 24.04.2018
Ura: 12:30
Prostor zagovora: Koper - B 4
Naslov : Analiza spletnih strani slovenskih splošnih bolnišnic
Mentor : doc. dr. Armand Faganel

Na vrh


Rebecca Flegar

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica managementa
Datum: 24.04.2018
Ura: 13:00
Prostor zagovora: Koper - B 4
Naslov : The language of online advertising of slovenian higher education institutions
Mentor : doc. dr. Igor Rižnar

Na vrh


Andrej Bombek

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani ekonomist (VS)
Datum: 24.04.2018
Ura: 15:30
Prostor zagovora: Celje - RU (rač. učilnica), Ljubljanska c. 5a
Naslov : Mrežni marketing z dropshippingom
Mentor : doc. dr. Armand Faganel

Na vrh


Valentina Petan

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 24.04.2018
Ura: 16:00
Prostor zagovora: Celje - RU (rač. učilnica), Ljubljanska c. 5a
Naslov : Stres in fizično zdravje na delovnem mestu
Mentor : doc. dr. Peter Štrukelj

Na vrh


Matej Ledinek

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani ekonomist (VS)
Datum: 24.04.2018
Ura: 16:30
Prostor zagovora: Celje - RU (rač. učilnica), Ljubljanska c. 5a
Naslov : Ukrepi podjetij za odpravo stresa
Mentor : prof. dr. Maja Meško

Na vrh


Katja Bizjak

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 24.04.2018
Ura: 17:00
Prostor zagovora: Celje - RU (rač. učilnica), Ljubljanska c. 5a
Naslov : Razvoj in uvajanje izdelka na trg na primeru izbranega podjetja
Mentor : viš. pred. mag. Dušan Gošnik

Na vrh


Aleksandra Bezjak

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 25.04.2018
Ura: 12:15
Prostor zagovora: Koper - B 2
Naslov : Sistem za podporo odločanju - izbira kandidata za delovno mesto
Mentor : doc. dr. Uroš Godnov

Na vrh


Daša Šturm

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 25.04.2018
Ura: 16:00
Prostor zagovora: Škofja Loka - Učilnica 1
Naslov : Obračun plač v Republiki Sloveniji
Mentor : izr. prof. dr. Franko Milost

Na vrh


Tom Jaki

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani ekonomist (VS)
Datum: 25.04.2018
Ura: 16:30
Prostor zagovora: Škofja Loka - Učilnica 1
Naslov : Primerjava ekonomske upravičenosti najema in nakupa stanovanja
Mentor : viš. pred. mag. Matic Novak

Na vrh


Alma Karić

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 25.04.2018
Ura: 17:00
Prostor zagovora: Škofja Loka - Učilnica 1
Naslov : Strategija marketinškega komuniciranja izbranega podjetja telekomunikacijske industrije
Mentor : izr. prof. dr. Dragan Kesič

Na vrh


Generiral programski paket VIS