UP, Fakulteta za management

Zagovori diplom

Zbrano dne 20.10.2017 ob 13:23


Petra Gubanec

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 24.10.2017
Ura: 08:30
Prostor zagovora: Škofja Loka - Učilnica 1
Naslov : Vpliv blagovnih znamk ročnih ur na nakupne odločitve potrošnikov
Mentor : izr. prof. dr. Dragan Kesič

Na vrh


Neža Poje

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 24.10.2017
Ura: 09:00
Prostor zagovora: Škofja Loka - Učilnica 1
Naslov : Povezanost marketinškega komuniciranja z nakupnimi odločitvami potrošnikov na primeru izbranega izdelka
Mentor : izr. prof. dr. Dragan Kesič

Na vrh


Tanja Ratković

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 24.10.2017
Ura: 11:15
Prostor zagovora: Koper - B 2
Naslov : Stres na delovnem mestu na primeru izbranega podjetja v turizmu
Mentor : viš. pred. mag. Dušan Gošnik

Na vrh


Saša Štokelj

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 24.10.2017
Ura: 11:45
Prostor zagovora: Koper - B 2
Naslov : Analiza stresa med zaposlenimi na primeru izbranega podjetja
Mentor : viš. pred. mag. Dušan Gošnik

Na vrh


David Razgor

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani ekonomist (UN)
Datum: 25.10.2017
Ura: 08:15
Prostor zagovora: Celje - RU (rač. učilnica), Ljubljanska c. 5a
Naslov : Večjezičnost in slovenska podjetja
Mentor : doc. dr. Igor Rižnar

Na vrh


Elvina Mujić

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica managementa
Datum: 25.10.2017
Ura: 11:30
Prostor zagovora: Koper - Velika predavalnica
Naslov : Družbena odgovornost v izbranem podjetju
Mentor : prof. dr. Mirko Markič

Na vrh


Katja Krebelj

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica managementa
Datum: 25.10.2017
Ura: 12:00
Prostor zagovora: Koper - B 5
Naslov : Vpliv okolja na inovacije v malih in srednje velikih podjetjih v turistični panogi
Mentor : prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel

Na vrh


Andreja Lango Panič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica managementa
Datum: 25.10.2017
Ura: 13:00
Prostor zagovora: Koper - B 7
Naslov : Analiza ženskega podjetništva v izbrani občini
Mentor : doc. dr. Tina Bratkovič Kregar

Na vrh


Simona Prelovšek

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica managementa
Datum: 25.10.2017
Ura: 14:00
Prostor zagovora: Koper - B 7
Naslov : Žensko podjetništvo na Obali
Mentor : doc. dr. Tina Bratkovič Kregar

Na vrh


Gregor Celec

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani ekonomist (UN)
Datum: 25.10.2017
Ura: 15:00
Prostor zagovora: Koper - B 7
Naslov : Management odločanja v panogi turizem
Mentor : prof. dr. Roberto Biloslavo

Na vrh


Martina Rudolf

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 26.10.2017
Ura: 10:00
Prostor zagovora: Koper - B 7
Naslov : Vloga in pomen logistike izbranega podjetja v mednarodnem poslovanju
Mentor : izr. prof. dr. Dragan Kesič

Na vrh


Aleš Zajc

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani ekonomist (UN)
Datum: 26.10.2017
Ura: 11:00
Prostor zagovora: Koper - B 4
Naslov : Analiza priložnosti za prihodnje delovanje podjetja s področja zaključnih gradbenih del
Mentor : doc. dr. Tina Bratkovič Kregar

Na vrh


Luca Bezjak

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani ekonomist (UN)
Datum: 26.10.2017
Ura: 11:30
Prostor zagovora: Koper - B 4
Naslov : Uvajanje okolju prijaznega izdelka na trg
Mentor : doc. dr. Armand Faganel

Na vrh


Katarina Zidar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (UN)
Datum: 26.10.2017
Ura: 12:00
Prostor zagovora: Koper - B 4
Naslov : Odprte naturopatske trgovine in ambulante: raziskava tržišča
Mentor : doc. dr. Armand Faganel

Na vrh


Klavdija Ferjan

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 26.10.2017
Ura: 12:30
Prostor zagovora: Koper - B 4
Naslov : Poslovni načrt za prenovo in nadgradnjo obrtne dejavnosti
Mentor : doc. dr. Tina Bratkovič Kregar

Na vrh


Vesna Janjilović

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 26.10.2017
Ura: 13:00
Prostor zagovora: Koper - B 4
Naslov : Etnocentrizem in nakupno vedenje študentov
Mentor : doc. dr. Armand Faganel

Na vrh


Generiral programski paket VIS