Obvestila na oglasni deski

UP, Fakulteta za management

Zagovori diplom

Zbrano dne 16.08.2018 ob 12:42


Monika Kocman

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (UN)
Datum: 21.08.2018
Ura: 09:00
Prostor zagovora: Koper - B 2
Naslov : Strategija marketinga izbranega podjetja na medorganizacijskem trgu
Mentor : izr. prof. dr. Dragan Kesič

Na vrh


Majda Albreht

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (UN)
Datum: 21.08.2018
Ura: 09:30
Prostor zagovora: Koper - B 2
Naslov : Trg izolacij z vidika energijske učinkovitosti
Mentor : doc. dr. Armand Faganel

Na vrh


Eva Berginc

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 21.08.2018
Ura: 09:30
Prostor zagovora: Koper - B 3
Naslov : Značilnosti uspešnih podjetij
Mentor : doc. dr. Jana Hojnik

Na vrh


Tina Angelini

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 21.08.2018
Ura: 10:00
Prostor zagovora: Koper - B 3
Naslov : Mobing na delovnem mestu
Mentor : prof. dr. Maja Meško

Na vrh


Žaklina Žnajder

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica managementa trajnostnega razvoja
Datum: 21.08.2018
Ura: 10:00
Prostor zagovora: Koper - B 2
Naslov : Ekodizajn in okoljsko označevanje prehrambenih izdelkov
Mentor : doc. dr. Armand Faganel

Na vrh


Metka Vindiš

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica managementa
Datum: 21.08.2018
Ura: 10:30
Prostor zagovora: Koper - B 3
Naslov : H kritiki umskega delavca v managerskih teorijah (na primeru P. F. Druckerja)
Mentor : izr. prof. dr. Tonči Ante Kuzmanić

Na vrh


Ilona Kne

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica managementa
Datum: 21.08.2018
Ura: 11:00
Prostor zagovora: Koper - B 2
Naslov : Letalski transport kot del managementa oskrbnih verig v Sloveniji
Mentor : prof. dr. Klemen Kavčič

Na vrh


Vesna Majkić

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 21.08.2018
Ura: 11:00
Prostor zagovora: Koper - B 1
Naslov : Poslovni načrt s področja lasne kozmetike
Mentor : doc. dr. Jana Hojnik

Na vrh


Tatjana Rupena

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica managementa
Datum: 21.08.2018
Ura: 11:00
Prostor zagovora: Koper - B 5
Naslov : Nakupni dejavniki funkcionalne hrane
Mentor : doc. dr. Armand Faganel

Na vrh


Nina Robar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (UN)
Datum: 21.08.2018
Ura: 11:30
Prostor zagovora: Koper - B 1
Naslov : Priprava poslovnega načrta za izbrano podjetje
Mentor : doc. dr. Jana Hojnik

Na vrh


Manja Blaha

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (UN)
Datum: 21.08.2018
Ura: 12:00
Prostor zagovora: Koper - B 3
Naslov : Strateški poslovni načrt za tržno rast podjetja
Mentor : doc. dr. Armand Faganel

Na vrh


Branka Debenjak

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 21.08.2018
Ura: 12:00
Prostor zagovora: Koper - B 4
Naslov : Položaj podjetnic v Sloveniji
Mentor : doc. dr. Tina Bratkovič Kregar

Na vrh


Anja Stranščak

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (UN)
Datum: 21.08.2018
Ura: 13:00
Prostor zagovora: Koper - B 3
Naslov : Interni marketing: ključ do kakovostnih storitev
Mentor : doc. dr. Armand Faganel

Na vrh


Kristina Vučkovska

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 21.08.2018
Ura: 13:30
Prostor zagovora: Koper - B 3
Naslov : Osebna prodaja v trgovini z oblačili
Mentor : doc. dr. Armand Faganel

Na vrh


Igor Bordon

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani ekonomist (VS)
Datum: 21.08.2018
Ura: 14:00
Prostor zagovora: Koper - B 3
Naslov : Vpeljava digitalnih rešitev za majhna podjetja
Mentor : doc. dr. Armand Faganel

Na vrh


Tjaž Toškan

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani ekonomist (UN)
Datum: 22.08.2018
Ura: 16:00
Prostor zagovora: Koper - B 2
Naslov : Analiza obnašanja porabnikov pri nakupu izbranega proizvoda: življenjsko zavarovanje
Mentor : prof. dr. Štefan Bojnec

Na vrh


Urška Mermolja

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 22.08.2018
Ura: 16:30
Prostor zagovora: Koper - B 2
Naslov : Analiza uspešnosti poslovanja izbranega invalidskega podjetja
Mentor : izr. prof. dr. Mateja Jerman

Na vrh


Maša Zidanšek

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 23.08.2018
Ura: 08:00
Prostor zagovora: Celje - Mala predavalnica
Naslov : Strategija mednarodnega marketinga podjetja v dejavnosti igralništva
Mentor : izr. prof. dr. Dragan Kesič

Na vrh


Jasmina Marinič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 23.08.2018
Ura: 08:30
Prostor zagovora: Celje - Mala predavalnica
Naslov : Primerjava hipotekarnega kredita med fizičnimi in pravnimi osebami
Mentor : pred. Matevž Malej

Na vrh


Jerneja Cvikl

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (UN)
Datum: 23.08.2018
Ura: 09:00
Prostor zagovora: Celje - Mala predavalnica
Naslov : Vpliv marketinškega komuniciranja na nakupne odločitve potrošnikov delitve hrane
Mentor : izr. prof. dr. Dragan Kesič

Na vrh


Matic Mežnar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani ekonomist (VS)
Datum: 23.08.2018
Ura: 09:00
Prostor zagovora: Celje - RU (rač. učilnica), Ljubljanska c. 5a
Naslov : Management izvedbe prireditve na področju kulture
Mentor : viš. pred. mag. Dušan Gošnik

Na vrh


Katjuša Uršič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 23.08.2018
Ura: 09:00
Prostor zagovora: Koper - B 4
Naslov : Odvzem poslovne sposobnosti v teoriji in praksi
Mentor : izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein

Na vrh


Dejan Turk

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani ekonomist (VS)
Datum: 23.08.2018
Ura: 09:30
Prostor zagovora: Celje - RU (rač. učilnica), Ljubljanska c. 5a
Naslov : Pozicioniranje in skrbništvo blagovne znamke
Mentor : doc. dr. Armand Faganel

Na vrh


Moira Morgan

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (UN)
Datum: 23.08.2018
Ura: 09:45
Prostor zagovora: Koper - B 4
Naslov : Zagotovitev in ohranitev osnovnega kapitala pri d. o. o.
Mentor : izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

Na vrh


Jan Dujmovič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani ekonomist (VS)
Datum: 23.08.2018
Ura: 10:00
Prostor zagovora: Celje - RU (rač. učilnica), Ljubljanska c. 5a
Naslov : Značilnosti in posebnosti kriznega managementa v proizvodnem podjetju
Mentor : izr. prof. dr. Drago Dubrovski

Na vrh


Polonca Kovač

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 23.08.2018
Ura: 10:00
Prostor zagovora: Škofja Loka - Učilnica 1
Naslov : Ustanovitev svojega podjetja in razvoj blagovne znamke
Mentor : prof. dr. Mitja Ruzzier

Na vrh


Andraž Istenič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani ekonomist (UN)
Datum: 23.08.2018
Ura: 10:30
Prostor zagovora: Škofja Loka - Učilnica 1
Naslov : Analiza ocen hotelov v Ljubljani na portalu TripAdvisor
Mentor : doc. dr. Uroš Godnov

Na vrh


Maša Perišič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (UN)
Datum: 23.08.2018
Ura: 10:30
Prostor zagovora: Celje - RU (rač. učilnica), Ljubljanska c. 5a
Naslov : Vpliv družbenih omrežij na jezikovne spremembe
Mentor : doc. dr. Igor Rižnar

Na vrh


Urška Repe

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (UN)
Datum: 23.08.2018
Ura: 10:30
Prostor zagovora: Koper - B 4
Naslov : Elektronska zemljiška knjiga z vidika notranjskega uporabnika
Mentor : izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

Na vrh


Rok Kos

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani ekonomist (UN)
Datum: 23.08.2018
Ura: 11:00
Prostor zagovora: Celje - RU (rač. učilnica), Ljubljanska c. 5a
Naslov : FinTech and Banks
Mentor : doc. dr. Benjamin Lesjak

Na vrh


Anja Valjavec

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (UN)
Datum: 23.08.2018
Ura: 11:00
Prostor zagovora: Škofja Loka - Učilnica 1
Naslov : Temni splet kot orodje za kibernetski kriminal
Mentor : doc. dr. Uroš Godnov

Na vrh


Špela Černe

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (VS)
Datum: 23.08.2018
Ura: 11:15
Prostor zagovora: Koper - B 4
Naslov : Nepremičninski trg v Sloveniji po krizi - ekonomski in pravni vidiki
Mentor : izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

Na vrh


Živa Lipar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana ekonomistka (UN)
Datum: 23.08.2018
Ura: 11:30
Prostor zagovora: Celje - RU (rač. učilnica), Ljubljanska c. 5a
Naslov : Medkulturne razlike: Slovenija in Združeni arabski emirati
Mentor : doc. dr. Igor Rižnar

Na vrh


Generiral programski paket VIS