NAVODILA ZA UPORABO ŠIS

(Študentski Informacijski Sistem fM)

 

 

Študentom FM svetujemo, da si čimprej zagotovijo dostop do interneta, saj večina poslovanja (administrativnih postopkov) s fakulteto poteka preko interneta. Ta pot je tako za študente, kakor tudi za fakulteto najenostavnejša, saj omogoča hitro in kvalitetno poslovanje v obojestransko zadovoljstvo.

 

Navodila so namenjena vsem študentom na dodiplomskem in podiplomskem študiju.

 

 

Splošno o ŠIS-u

ŠIS omogoča poslovanje študentov s fakulteto preko interneta ali mobilnega telefona s podporo za WAP.

 

Dostop preko interneta

Zahteve: omogočen morate imeti dostop do interneta. Uporabljate lahko kateregakoli od brskalnikov npr. Microsoft Internet Explorer 5 ali več.

 

Varnost: prenos podatkov poteka po varnem kanalu (SSL) z uporabo certifikata, ki temelji na 128 bitnem ključu. V ta namen mora vaš internetni brskalnik to možnost omogočati (ustrezna različica SSL prenosa). Ta možnost se avtomatsko namesti pri vseh novejših verzijah internetnih brskalnikov.

 

Dostop do sistema je omogočen na internetni strani fakultete: www.fm-kp.si s klikom na gumb ŠIS.

 

Dostop preko mobilnega telefona

Zahteve: na voljo morate imeti mobilni telefon, ki omogoča brskanje po internetu z uporabo WAP protokola ter sklenjeno naročniško razmerje, ki uporabo te storitve podpira.

 

Zaradi omejenosti obstoječih naprav je WAP dostop skrčen le na najpogosteje uporabljene funkcije. Te so: prijava na izpit, odjava od izpita, pregled odprtih prijavnic ter pregled izpitnih rezultatov. Iz istega razloga so tudi opisi, ki se pojavljajo na internetnih straneh v tem primeru smiselno skrčeni.

 

Dostop do sistema je omogočen na naslovu: www.fm-kp.si/wapapl/prijava.asp

Svetujemo vam, da naslov dodate med priljubljene strani vašega mobilnega telefona.

 

Opozorilo: Uporaba WAP dostopa je v veliki meri odvisna od mobilnega telefona, ki ga uporabljate, zato je opis splošnih navodil za uporabo nemogoč. V ta namen naj služijo splošna navodila, ki so navedena v tem dokumentu in se nanašajo na internetni dostop do ŠIS.

 

 

Splošna navodila za uporabo sistema

Za vstop v sistem vnesite svoje uporabniško ime in geslo ter izberite potrditev.

 

Vaši podatki so dostopni le preko vašega uporabniškega imena in gesla, zato ju skrbno varujte. V primeru njune izgube to nemudoma sporočite v informacijsko službo fakultete, ki vam bo dodelila novo geslo.

 

 

Možnosti, ki jih nudi ŠIS

 

Študent lahko preko ŠIS-a izvede:

 

-          Prijavo na izpit

-          Odjavo od izpita

-          Pregled prijav

-          Pregled izpitnih rezultatov

-          Pregled izpitnih rokov

-          Prijavo na kolokvij

-          Odjava od kolokvija

-          Pregled rezultatov kolokvija

-          Pregled izpitnih rokov kolokvija

-          Pregled opravljenih obveznosti

-          Pregled finančnih obveznosti

-          Naročanje dokumentov

-          Pregled gradiv za predmet

-          Pregled urnikov

-          Vnos anket

-          Sodelovanje v forumu

-          Vpis v letnik študija: vpis + tiskanje

 

 

Delovanje ŠIS – a poteka v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja študentov

 

 

Prijava na izpit

V meniju izberite IZPIT/Prijava na izpit.

 

Na desni strani zaslona v oknu Predmet ali Praktično usposabljanje izberite predmet na katerega se želite prijaviti. Potrdite izbiro z gumbom Potrditev.

 

Odpre se vam seznam izpitnih rokov, ki so razpisani pri izbranem predmetu. Z dvojno puščico na levi strani tabele izberete želeni izpitni rok. S tem je prijava končana.

 

V kolikor se prijavljate na izpit, za katerega je predvideno plačilo, boste najkasneje v treh dneh po izpitu po pošti prejeli račun za plačilo izpitnega roka. Tudi ob morebitni odjavi ostane terjatev veljavna, do plačila zapadlega računa pa se na izpit ne boste mogli več prijaviti.

 

V kolikor imate za izbrani predmet že odprto preteklo nezaključeno prijavo (vsaka prijava mora biti zaključena z oceno ali odjavo od izpita), se na isti predmet ne morete prijaviti. Odprte prijava lahko vidite z izbiro Pregled prijav na levi strani zaslona.

 

 

Odjava od izpita

V meniju izberite Odjava od izpita.

 

Na desni strani zaslona izberite prijavo na izpit, od katerega se želite odjaviti. Izbiro potrdite z izbiro dvojne puščice na levi strani tabele. S tem je odjava končana.

 

Odjavite se lahko le od izpitnih rokov za  katere je v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja datum odjave še pravočasen.

 

Druge odprte prijave od katerih ni več možna odjava lahko vidite z izbiro Pregled prijav na levi strani zaslona.

 

V kolikor ste se odjavili od izpita za katerega je predvideno plačilo, zaradi postopka, ki steče ob vaši prijavi terjatev ostane odprta. Do njegovega plačila, vam ne bo omogočeno nadaljnje prijavljanje na izpit.

 

 

Pregled prijav

V meniju izberite Pregled prijav. Na zaslonu se vam izpišejo vse vaše odprte prijave. Prijava je odprta dokler ni zaključena z oceno ali odjavo.

 

Pregled izpitnih rezultatov

V meniju izberite Rezultati izpitov.

 

Na desni strani zaslona v okencu Predmet ali Praktično usposabljanje izberite predmet za katerega vas zanima rezultat. Potrdite izbiro z gumbom Potrditev.

 

Izpiše se zadnji rezultat, ki ste ga dosegli pri opravljanju izbranega predmeta in statistika izpitnega roka.

 

Rezultati na internetu so objavljeni takoj za tem, ko jih prejme referat fakultete, zato ni smotrno, da telefonsko ali drugače preverjate v referatu fakultete oz. enotah izrednega študija ali so rezultati znani.

 

Pregled izpitnih rokov

V meniju izberite Izpitni roki.

 

Na desni strani zaslona v okencu izberite predmet ali praktično usposabljanje za katerega vas zanimajo izpitni roki. Potrdite izbiro z gumbom Potrditev.

 

Izpišejo se želeni izpitni roki.

 

Izpitne roke objavlja referat fakultete, a le po dogovoru z odgovornim sodelavcem (nosilcem, izvajalcem ali asistentom) pri predmetu. Ob morebitnem izpitnem roku, ki ga študenti dogovorite s sodelavcem, pa ta ni objavljen na internetu v nekaj dneh, zadevo sporočite v referat fakultete.

 

Kolokvij (prijava, odjava, pregled rezultatov in pregled izpitnih rokov)

V meniju izberite Kolokviji.

 

Način prijave, odjave, pregled rezultatov in pregled izpitnih rokov poteka po istih postopkih, kot so opisani pri izpitih.

 

Pregled opravljenih obveznosti

V meniju izberite Moj indeks.

 

Na zaslonu se izpišejo vse študijske obveznosti, ki ste jih že opravili. Izpis zajema predmet, število kreditnih točk, oceno in datumom opravljanja. Pod njimi se izpiše dosedanja povprečna ocena ter skupno število doseženih točk.

 

Za lastno evidenco lahko seznam natisnete z izbiro Natisni.

 

V kolikor ugotovite nepravilnosti pri izpisu vaših opravljenih obveznosti, to takoj sporočite v referat fakultete.

 

 

Pregled finančnih obveznosti

V meniju izberite Moje finančno stanje.

 

Na zaslonu se izpiše vaše finančno stanje v poslovanju s fakulteto glede na zapadle obveznosti. Zabeležene so vse finančne obveznosti iz naslova študija, knjižnice ter založbe. V kolikor je vaše skupno finančno stanje zapadlih obveznosti negativno (odprte zapadle terjatve), vam sistem ŠIS ne bo dovolil uporabe vseh želenih storitev. Enako velja za poslovanje s fakulteto preko referata.

 

V kolikor ugotovite nepravilnosti pri izpisu vašega finančnega stanja, to takoj sporočite v referat fakultete.

  

 

Naročanje dokumentov

V meniju izberite Naročanje dokumentov.

 

Na desni strani zaslona se vam odpre okno z možnostjo izbire dokumenta, ki ga želite prejeti po pošti. Izberite želeni dokument ter število kopij, ki jih želite prejeti. V nekaj dneh boste potrdila prejeli na vaš naslov.

 

Vpis v letnik študija

Vpis v letnik študija omogoča vpis in tiskanje izpolnjenega vpisnega lista.

 

Natančen postopek vpisa je naveden v vsakoletnem Navodilu za vpis, ki ga pripravi FM. 

 

 

Spletni portal za pregled gradiv FM

V meniju izberite Gradiva pri predmetu.

  

Na desni strani se vam odpre izbirno okno. Izberite predmet pri katerem bi želeli pregledati gradivo, ki je na voljo. Izbiro potrdite z gumbom Potrdi. V novem oknu se vam odpre seznam vseh gradiv, ki so na voljo. Pri tem so objave zbrane po posameznem sodelavcu pri predmetu, pri vsaki objavi pa vidite: datum objave, naziv objave, velikost datoteke ter ime datoteke

 

S klikom na levi gumb miške nad besedo izberi se vsebina datoteka odpre, a bolj uporabno je, če nad izberi kliknete z desnim gumbom miške ter izberete možnost Shrani kot… oz. Save Target As…. S tem boste vsebino datoteke pretočili na vaš lokalni računalnik (na mesto, ki ga izberete v oknu, ki se vam odpre), kjer jo boste lahko poljubno uporabljali.

 

Spletni portal je namenjen pregledu gradiv pri predmetih iz študijskega programa FM, ki so jih izvajalci predmetov objavili v spletu.

 

Pregled urnika

V meniju izberite URNIK/Pregled urnika.

 

Na desni strani s klikom v krogec izberite kriterij za pregled urnika (po zaposlenih, predavalnicah ali predmetih). Določite datum in potrdite z gumbom Potrdi.

 

V kolikor želite pregled urnika za posameznega predavatelja izberite njegov priimek v naboru in potrdite z gumbom Potrdi. Po istem postopku imate pregled tudi za posamezno predavalnico in predmet.

 

 

Pregled urnika študentov

V meniju izberite URNIK/Urnik študentov.

 

Na desni strani določite kriterije (datum, vrsta študija, letnik študija, kraj izvedbe in način izvedbe) in potrdite z gumbom Potrdi.

 

Vse spremembe urnika, ki nastajajo med študijskim letom se dnevno ažurirajo v ŠIS – u. Ob spremembi urnika, ki nastane v zadnjem trenutku študente obvestimo o spremembi s SMS sporočilom.

 

Anketa

V meniju izberite Anketa.

 

Na desni strani so objavljene aktivne ankete in podrobna navodila za njihovo izpolnjevanje ankete.

 

Forum (je namenjen izmenjevanju mnenj, dajanju informacij ter na splošno vsem kar je v zvezi z FM)

V meniju izberite Forum.

 

Ko prvič dostopate do foruma se moramo vanj prijaviti. Izberete možnost Urejanje uporabnika ter vpišete naš vzdevek, s katerim boste v forumu sodelovali.

 

Ko se prijavite imate na razpolago različne tematske skupine. Izbrati morate tematsko skupino, katera vas zanima (teme lahko dodajate ali pa samo listate). Če želite dodati novo temo izberete na dnu tem Dodaj temo, določite Naziv nove teme (kratek in jedrnat), ter pod vsebino natančneje opredelite svoja vprašanja, mnenja, ter potrdite z gumbom Potrdi.

 

Avtor, kateri temo odpre, jo lahko tudi zapre ter s tem onemogoči nadaljnjo objavljanje odgovorov na to temo.

 

Prav tako lahko odgovarjate na že odprte teme. Postopek je enak zgoraj opisanemu, le da morate predhodno odpreti temo v kateri želite sodelovati ter kliknemo na dnu Dodaj sporočilo. Odpre se vam okno Vsebina, kjer zapišete vaš prispevek, ter nižje določimo še Oznaka (smeškoti), s katerimi slikovno izrazite svoje razpoloženje.

 

Pozor: teme ali odgovori z žaljivimi ali neprimernimi prispevki bodo umaknjeni s strani administratorja sistema.

 

! POMEMBNO:

Ažuriranje podatkov o študentu

Študent je dolžan morebitne spremembe podatkov (osebni podatki, naslov bivališča, podatki o zaposlitvi) med študijskim letom pisno sporočiti referatu FM. Pri vseh spremembah (razen spremembe telefona in e-naslova) je obvestilu potrebno priložiti pisno dokazilo.

 

Zaklepanje uporabnika

Pri trikratnem zaporednem vnosu napačnega osebnega gesla je prijava v ŠIS zaradi varnosti podatkov onemogočena. Za ponovno uporabo gesla se obrnite na informacijsko službo fakultete.

 

 

 

 

 

J  Pomoč in vprašanja

V primeru nejasnosti, nepravilnosti podatkov ali drugih težav pri uporabi ŠIS-a, se obrnite na informacijsko službo FM: vis@fm-kp.si, 05 610 2022.