Fakulteta za humanistične študije

Zagovori diplom

Zbrano dne 24.05.2018 ob 14:30


Nika Vukelić

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica slovenistike
Datum: 24.05.2018
Ura: 11:00
Prostor: sejna soba
Naslov: Uporaba filma pri pouku slovenščine v srednjih šolah
Mentor: prof. dr. Vesna Mikolič
Somentor: prof. dr. Krištof Jacek Kozak

Na vrh


Eva Krajnc

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica medijskih in komunikacijskih študijev
Datum: 28.05.2018
Ura: 13:00
Prostor:
Naslov: Trženje in sponzorstvo v športu: primer rokomentega kluba Celje Pivovarna Laško
Mentor: izr. prof. dr. Sandra Bašić-Hrvatin
Somentor: /

Na vrh


Generiral programski paket VIS