Fakulteta za humanistične študije

Zagovori diplom

Zbrano dne 20.11.2020 ob 14:31


Nejc Potočnik

Zagovor za pridobitev naziva: magister zgodovine
Datum: 02.12.2020
Ura: 15:00
Prostor:
Naslov: Migracije Tržačanov v Avstralijo po drugi svetovni vojni
Mentor: red. prof. dr. Aleksej Kalc
Somentor: /

Na vrh


Generiral programski paket VIS