Fakulteta za humanistične študije

Zagovori diplom

Zbrano dne 14.05.2019 ob 14:51


Iris Kos

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica italijanistike
Datum: 17.05.2019
Ura: 09:00
Prostor: sejna soba
Naslov: Zgodnje učenje italijanščine preko glasbe / Insegnamento precoce dell'italiano attraverso la musica
Mentor: izr. prof. dr. Nives Zudič Antonič
Somentor: Metka Malčič

Na vrh


Miha Markelj

Zagovor za pridobitev naziva: doktor znanosti
Datum: 29.05.2019
Ura: 16:30
Prostor: Maestral 3
Naslov: Višinska kolonizacija zgornjega dela Selške doline: primer razvoja posestne in populacijske strukture tirolske naselitve iz konca 13. stoletja
Mentor: izr. prof. dr. Dragica Čeč
Somentor: doc. dr. Matjaž Bizjak, doc. dr. Miha Preinfalk

Na vrh


Generiral programski paket VIS