Fakulteta za humanistične študije

Zagovori diplom

Zbrano dne 05.07.2018 ob 14:48


Nina Bokalič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica slovenistike
Datum: 05.07.2018
Ura: 08:30
Prostor: sejna soba
Naslov: Stanje priseljenske literature v Sloveniji
Mentor: doc. dr. Marcello Potocco
Somentor: /

Na vrh


Barbara Olenik

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica slovenistike
Datum: 05.07.2018
Ura: 10:30
Prostor: sejna soba
Naslov: Formativno spremljanje učencev pri književnem pouku (slovenščina v osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom)
Mentor: izr. prof. dr. Vida Medved Udovič
Somentor: Barbara Baloh

Na vrh


Vesna Kralj Pribac

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica slovenistike
Datum: 05.07.2018
Ura: 12:30
Prostor: sejna soba
Naslov: Preverjanje in ocenjevanje znanja slovenščine (književnost) v osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom
Mentor: izr. prof. dr. Vida Medved Udovič
Somentor: /

Na vrh


Jan Babnik

Zagovor za pridobitev naziva: doktor znanosti
Datum: 09.07.2018
Ura: 11:00
Prostor: Maestral 1
Naslov: Sodobna dokumentarna fotografija in participatornost
Mentor: izr. prof. dr. Polona Tratnik
Somentor: prof. dr. Ernest Ženko

Na vrh


Generiral programski paket VIS