Fakulteta za humanistične študije

Zagovori diplom

Zbrano dne 21.03.2018 ob 14:55


Tina Rupnik

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica geografije
Datum: 27.03.2018
Ura: 14:30
Prostor: Levant 2
Naslov: Analiza kakovostnega stanja Rakiškega stržena in predlog prostorske ureditve območja
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Kovačič
Somentor: /

Na vrh


Generiral programski paket VIS