Fakulteta za humanistične študije

Zagovori diplom

Zbrano dne 01.03.2021 ob 14:51


Jure Ticar

Zagovor za pridobitev naziva: doktor znanosti
Datum: 08.03.2021
Ura: 15:00
Prostor: spletna aplikacija ZOOM
Naslov: Onesnaženost kraških jam v izbranih slovenskih pokrajinah: preucitev vplivnih prostorskih dejavnikov ter nacrt prednostne sanacije
Mentor: doc. dr. Blaž Komac
Somentor: izr. prof. dr. Gregor Kovacic, izr. prof. dr. Matija Zorn

Na vrh


Generiral programski paket VIS