Fakulteta za humanistične študije

Zagovori diplom

Zbrano dne 07.11.2018 ob 11:35


Karol Vrh

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica slovenistike
Datum: 08.11.2018
Ura: 11:15
Prostor: sejna soba
Naslov: Govor vasi Juršče po vprašalnici za SLA: primerjava razvoja krajevnega govora v dveh generacijah
Mentor: izr. prof. dr. Jožica Škofic
Somentor: /

Na vrh


Generiral programski paket VIS