Fakulteta za humanistične študije

Zagovori diplom

Zbrano dne 05.07.2017 ob 11:45


Vesna Markelj

Zagovor za pridobitev naziva: doktorica znanosti
Datum: 28.08.2017
Ura: 14:30
Prostor: objavljena naknadno
Naslov: Socialno-geografska preobrazba slovensko-hrvaškega obmejnega prostora po letu 1991 - primer Bele krajine in Pokolpja
Mentor: prof. dr. Milan Bufon
Somentor: /

Na vrh


Generiral programski paket VIS