Fakulteta za humanistične študije

Zagovori diplom

Zbrano dne 07.11.2017 ob 10:57


Lucia Gaja Scuteri

Zagovor za pridobitev naziva: doktorica znanosti
Datum: 04.12.2017
Ura: 11:00
Prostor: sejna soba
Naslov: Razvoj slovenskega televizijskega jezika od osemdesetih let do danes v luči diahrone primerjave vzorčnih dnevnoinformativnih oddaj
Mentor: prof. dr. Jože Pirjevec
Somentor: doc. dr. Hotimir Tivadar

Na vrh


Generiral programski paket VIS