Fakulteta za humanistične študije

Zagovori diplom

Zbrano dne 06.01.2020 ob 13:33


Jakob Ercegović

Zagovor za pridobitev naziva: magister geografije
Datum: 08.01.2020
Ura: 12:00
Prostor: Maestral 1
Naslov: Geografija kave: prostorski in ekonomski vidiki kavne industrije v svetu in Sloveniji
Mentor: izr. prof. dr. Miha Koderman
Somentor: /

Na vrh


Generiral programski paket VIS