Fakulteta za humanistične študije

Zagovori diplom

Zbrano dne 20.12.2017 ob 10:01


Martina Mejak

Zagovor za pridobitev naziva: doktorica znanosti
Datum: 05.01.2018
Ura: 13:30
Prostor: Levant 1
Naslov: Diahrona in sinhrona analiza didaktičnega instrumentarija v osnovnošolskih berilih
Mentor: izr. prof. dr. Vida Medved Udovič
Somentor: izr. prof. dr. Jonatan Vinkler

Na vrh


Generiral programski paket VIS