Fakulteta za humanistične študije

Zagovori diplom

Zbrano dne 22.04.2021 ob 10:48


Teja Mlinarić

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica slovenistike
Datum: 28.04.2021
Ura: 11:00
Prostor: spletna aplikacija ZOOM
Naslov: Pravopisna zmožnost obalnih gimnazijcev: primerjava in razlike glede na spol in starost
Mentor: doc. dr. Jana Volk
Somentor: /

Na vrh


Generiral programski paket VIS