Fakulteta za humanistične študije Koper

Obvestila - DODIPLOMSKI ŠTUDIJ - REDNI

Zbrano dne 16.11.2017 ob 09:08


Število vseh obvestil: 36

1. obvestilo: 16.11.2017 - Odpoved predavanj Angleščina kot strokovni jezik in Moderni angleški jezik 1

2. obvestilo: 15.11.2017 - Prepoznavnost Kariernega centra UP - anketa

3. obvestilo: 14.11.2017 - KANDIDATNA LISTA _VOLITVE

4. obvestilo: 13.11.2017 - Metodologija arheoloških raziskav – 15.11.2017

5. obvestilo: 13.11.2017 - ODPOVED PREDAVANJ:Totalitarne in avtoritativne ideologije 20. stoletja (p+v)

6. obvestilo: 09.11.2017 - Volitve Študentskega sveta UP FHŠ

7. obvestilo: 09.11.2017 - NALEPKE ZA ŠTUDENTSKE IZKAZNICE- VIŠNJI LETNIKI

8. obvestilo: 08.11.2017 - Uvod v književnost

9. obvestilo: 03.11.2017 - obvestilo - občasno zaprta knjižnica 7.-17.11

10. obvestilo: 27.10.2017 - VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP FHŠ

11. obvestilo: 23.10.2017 - TEMELJI EKONOMIJE IN MANAGEMENTA

12. obvestilo: 10.10.2017 - TEHNIČNI PREGLEDI ZAKLJUČNIH DEL (zaključne dela, magistrske naloge,doktorske disertacije)

13. obvestilo: 06.10.2017 - SLOVENŠČINA ZA TUJCE

14. obvestilo: 03.10.2017 - Korpusna metoda v mikrojezikih

15. obvestilo: 02.10.2017 - Uvod v medkulturno mišljenje, ANT 1. stopnja

16. obvestilo: 21.09.2017 - GIS in tematska kartografija

17. obvestilo: 21.09.2017 - URNIK-jesenski semester

18. obvestilo: 21.09.2017 - projekt Potopisna predavanja

19. obvestilo: 28.08.2017 - Urnik knjižnice

20. obvestilo: 14.06.2017 - URADNE URE REFERATA 19.6. in 20.6.

21. obvestilo: 21.02.2017 - Obvestilo visokošolskim zavodom glede statusa študenta in diplomiranja na študijskih programih prve stopnje od 15. 12. 2016 dalje.

22. obvestilo: 14.02.2017 - URNIK spomladanski semester

23. obvestilo: 02.02.2017 - Podaljšan urnik knjižnice

24. obvestilo: 05.10.2016 - Uporaba spremembe Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja - ocena "kršitev izpitnega reda"

25. obvestilo: 06.07.2016 - PISMO O NAMERI O NAPOTITVI ZAPOSLENIH NA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE

26. obvestilo: 01.06.2016 - SLAVNOSTNA OTVORITEV FOTOGRAFSKE RAZSTAVE O POŽGANIH VASEH MED 2. SVETOVNO VOJNO

27. obvestilo: 26.04.2016 - Študijska praksa v okviru raziskovalnega projekta UP ZRS

28. obvestilo: 06.10.2014 - Karierni center

29. obvestilo: 11.09.2014 - Tehnični pregled zaključnih in drugih del

30. obvestilo: 24.02.2014 - Diplome, magistrske, disertacije na CD-ju v pdf-ju

31. obvestilo: 03.01.2014 - EDUROAM

32. obvestilo: 09.07.2013 - Dokončanje študija za študente po predbolonjskih študijskih programih

33. obvestilo: 21.06.2013 - Posodobljena tehnična navodila za izdelavo zaključnega dela - KŠA

34. obvestilo: 14.01.2013 - Preklic izgubljene študentske izkaznice - naročilo nove.

35. obvestilo: 21.12.2012 - Oddaljen dostop za študente in dostop do ebrary

36. obvestilo: 30.07.2012 - Spremembe glede prenehanja statusa študenta (status absolventa)Odpoved predavanj Angleščina kot strokovni jezik in Moderni angleški jezik 1
Datum: 16.11.2017


Današnja (16.11.) in jutrišnja (17.11.) predavanja Moderni angleški jezik 1 ter Angleščina kot strokovni jezik odpadejo

Na vrh


Prepoznavnost Kariernega centra UP - anketa
Datum: 15.11.2017


Spoštovani!

 

Objavlajmo anketo, s pomočjo katere želimo izvedeti koliko je med študenti UP, prepoznaven Karierni center UP. Anketa bo aktivna do petka, 17. 11. 2017.

https://www.1ka.si/a/144923.

 Na vrh


KANDIDATNA LISTA _VOLITVE
Datum: 14.11.2017


KANDIDATNA LISTA

ZA VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP FHŠ

 

Potrjena kandidatna lista se glasi:

 

Zap. št.

Ime kandidata za člana ŠS UP FHŠ

študijski program

letnik

1

Peter Cividini Peloza

Komuniciranje in mediji

1-podiplomski

2

Samanta Coraci

Komuniciranje in mediji

1-podiplomski

3

Nika Vinkovič

Arheologija-Antropologija

3-dodiplomski

4

Lan Rahne

Medijski študiji

1-dodiplomski

5

Andrej Pongrac

Medijski študiji

2-dodiplomski

6

Artur Steffé

Antropologija-Geografija

Absolvent-dodiplomski

7

Valentin Medvešček

Zgodovina (enopredmetni)

2-dodiplomski

8

Slavko Tuka

Dvopredmetni pedagoški študij Geografija-Zgodovina

2-podiplomski

9

Emanuel Lipovac

Komuniciranje in mediji

1-podiplomski

10

Danijel Gontarev

Zgodovina (enopredmetni)

2-dodiplomski

11

Dražen Vasiljević

Dvopredmetni pedagoški študij Geografija-Zgodovina

2-podiplomski

12

Tereza Prešeren

Zgodovina (enopredmetni)

2-dodiplomski

13

Karin Špela Kres

Dvopredmetni italijanistika in zgodovina

Absolvent- podiplomski

 

Člane Študentskega sveta UP FHŠ se voli na neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. Za volitve je značilen večinski volilni sistem, kjer imajo študenti pravico glasovati za katerega koli kandidata, ne glede na letnik, študijski program, način študija ali druge okoliščine. Študentje glasujejo tako, da obkrožijo zaporedne številke kandidatov, za katere želijo, da postanejo člani ŠS UP FHŠ. Volijo lahko torej za največ 11 kandidatov.

 

V ŠS UP FHŠ je najprej izvoljen po en študent z najvišjim številom glasov iz posameznega študijskega programa ter izmed preostalih kandidatov še toliko študentov z najvišjim številom glasov, da skupno število izvoljenih članov izpolnjuje pogoje za sestavo ŠS UP FHŠ iz 24. člena Poslovnika ŠS UP FHŠ.

 

V skladu z zgornjim odstavkom, bo prvih 11 kandidatov po številu prejetih glasov izvoljenih v ŠS UP FHŠ, v kolikor bodo prejeli vsaj en glas. V primeru, da bi dva ali več kandidatov prejela enako število glasov in bi zato skupno število izvoljenih kandidatov preseglo zgornjo mejo za sestavo ŠS UP FHŠ, se število članov omeji na tak način, da je kot zadnji član ŠS UP FHŠ izvoljen tisti kandidat, ki je po številu glasov pred kandidatoma oz. kandidati, ki so prejeli enako število glasov.

 

 

Koper,  13.11. 2017                                                                   Člani volilnega odbora, l.r.:

Duško Grabovica, Rok Novak, Tim Žgur

Na vrh


Metodologija arheoloških raziskav – 15.11.2017
Datum: 13.11.2017


V sredo, 15. novembra 2017, odpadejo predavanja in vaje pri predmetu Metodologija arheoloških raziskav.

Nadomestna predavanja bodo potekala v petek popoldne, 17. novembra 2017, v knjižnici Inštituta za arheologijo in dediščino v Piranu, Bolniška 20.

Zbirno mesto za odhod v Piran je: petek, 17.11.2017, ob 14:10 – avtobusna postaja »Soča« v Kopru (Oliburger).

Na vrh


ODPOVED PREDAVANJ:Totalitarne in avtoritativne ideologije 20. stoletja (p+v)
Datum: 13.11.2017


Študente obveščamo, da bodo  v petek, 17.11. predavanja pri predmetu Totalitarne in avtoritativne ideologije 20. stoletja (p+v) odpadla.
Na vrh


Volitve Študentskega sveta UP FHŠ
Datum: 09.11.2017


Obveščamo vas, da se podaljša rok vložitve kandidatur za člane Študentskega sveta UP FHŠ v študijskem letu 2017/18, in sicer od petka, 10.11.2017, do ponedeljka, 13.11.2017, do 15.00. Skrinjica za oddajo kandidatur se nahaja v dekanatu UP FHŠ in je dosegljiva oba dneva od 8.00 do 15.00.

Volitve Študentskega sveta UP FHŠ v študijskem letu 2017/18 se izvedejo v sredo, 15.11.2017, med 9.00 in 17.00 v avli fakultete, Titov trg 5, Koper.

Na vrh


NALEPKE ZA ŠTUDENTSKE IZKAZNICE- VIŠNJI LETNIKI
Datum: 09.11.2017


Študente obveščamo, da se zglasijo v referratu v času uranih ur, za prevzem nalepke za študijsko leto 2017/18. Na vrh


Uvod v književnost
Datum: 08.11.2017


Predavanja pri pedmetu Uvod v književnost v sredo 15.11. odpadejo.

Nadomestna predavanja bodo potekala v petek, 1.12., ob 9:00 v predvalanici Maestral 1

Na vrh


obvestilo - občasno zaprta knjižnica 7.-17.11
Datum: 03.11.2017


Spoštovani,

obveščamo vas, da bo knjižnica UP FHŠ v času od 7. - 17. 11. občasno zaprta zaradi odsotnosti. 7., 10., 14. ter 17. 11. bo knjižnica zaprta. Ostale dni bo odprta po običajnem urniku. Gradivu, ki bi ga morali vrniti v navedenih dneh, bomo podaljšali rok izposoje.

Hvala za razumevanje.

 Na vrh


VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP FHŠ
Datum: 27.10.2017


Številka: 092-32/2017      

Datum: 26. oktober 2017

 

Na podlagi 101. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije,  12. člena Pravilnika o načinu volitev študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in v organe članic ter poziva Rektorja Univerze na Primorskem, št. 182-24/17 z dne 4. oktober 2017, dekanja Univerze na Primorskem, Fakultete za humanistične študije, prof. dr. Irena Lazar

RAZPISUJEM

 

VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP FHŠ

v študijskem letu 2017/2018

 

I.              

Volitve Študentskega sveta UP FHŠ v študijskem letu 2017/2018 se izvedejo v sredo 15. novembra 2017. Volitve so neposredne in se izvedejo s tajnim glasovanjem.

II.

Študentski svet UP FHŠ je v študijskem letu 2017/2018 sestavljen na naslednji način:

Za izvolitev v ŠS UP FHŠ je značilen večinski volilni sistem, kjer imajo študenti pravico glasovati za prijavljene kandidate, ne glede na letnik, študijski program, način študija ali druge okoliščine. Študentje glasujejo tako, da obkrožijo zaporedne številke kandidatov, za katere želijo, da postanejo člani ŠS UP FHŠ. Volijo lahko torej za največ 11 kandidatov.

 

V ŠS UP FHŠ je najprej izvoljen po en študent z najvišjim številom glasov iz posameznega študijskega programa ter izmed preostalih kandidatov še toliko študentov z najvišjim številom glasov, da skupno število izvoljenih članov izpolnjuje pogoje za sestavo ŠS UP FHŠ iz 24. člena Poslovnika ŠS UP FHŠ.

V skladu z zgornjim odstavkom, bo prvih 11 kandidatov po številu prejetih glasov izvoljenih v ŠS UP FHŠ, v kolikor bodo prejeli vsaj en glas. V primeru, da bi dva ali več kandidatov prejela enako število glasov in bi zato skupno število izvoljenih kandidatov preseglo zgornjo mejo za sestavo ŠS UP FHŠ, se število članov omeji na tak način, da je kot zadnji član ŠS UP FHŠ izvoljen tisti kandidat, ki je po številu glasov pred kandidatoma oz. kandidati, ki so prejeli enako število glasov.

Pasivno in aktivno volilno pravico imajo študentje s statusom študenta v študijskem letu 2017/2018. Kandidaturo lahko vložijo vsi, ki imajo v študijskem letu 2017/18 status študenta.  Študentje, ki so vpisani na vzporedni študij na več fakultetah, lahko kandidirajo in so izvoljeni le na eni članici.

III.

Za izvedbo volitev se določi volišče: sedež UP FHŠ, avla fakultete, Titov trg 5, 6000 Koper.

Volišče bo odprto po naslednjem razporedu: od 9.00 ure do 17.00 ure.

Predčasnega glasovanja ni.

V.

Na podlagi sklepa dekanje UP FHŠ z dne 26. 10. 2017 je imenovan volilni odbor v naslednji sestavi: Rok Novak, Duško Grabovica in Tim Žgur. Volilni odbor je zadolžen za izvedbo pravilnega in nemotenega poteka volitev.

VI.

 

Kandidati lahko kandidaturo vložijo na predpisanem obrazcu, in sicer od 26. oktobra do 8. novembra 2017 do 13.00 ure v knjižnici UP FHŠ. Obrazec mora biti oddan v zaprti pisemski ovojnici, na kateri mora biti oznaka »Volitve ŠS UP FHŠ 2017/2018«.

 

Obrazec za kandidaturo (kandidatura mora vsebovati: ime in priimek kandidata, naslov prebivališča, elektronski naslov in telefonsko številko, potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu, datum in lastnoročni podpis kandidata) in skrinjica za oddajo kandidature se nahajata v knjižnici UP FHŠ. Na podlagi prejetih prijav, bo volilna komisija ŠS UP FHŠ sestavila kandidatno listo.

 

VII.

 

Referat za študente UP FHŠ pripravi do torka, 14. novembra 2017, volilne imenike, ki so oblikovani glede aktivno volilno pravico iz II. točke tega razpisa.

 

VIII.

 

Za ostala vprašanja, ki v tem razpisu niso urejena, se uporablja določila Pravilnika o načinu volitev študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in v organe članic.

 

 

predsednica ŠS UP FHŠ                                                                     dekanja UP FHŠ

Ira Mešiček                                                                                    prof. dr. Irena Lazar

 

 

Objaviti:

-          na oglasnih deskah na sedežu UP FHŠ;

-          na spletni strani UP FHŠ.

Dostaviti:

-          arhivu UP FHŠ.

 Na vrh


TEMELJI EKONOMIJE IN MANAGEMENTA
Datum: 23.10.2017


Temelji ekonomije in managementa se prične v drugem kvartalu, točen termin predavanj bo objavljen naknadno. Na vrh


TEHNIČNI PREGLEDI ZAKLJUČNIH DEL (zaključne dela, magistrske naloge,doktorske disertacije)
Datum: 10.10.2017


  

Študente obveščamo, da pred končno vezavo zaključnega dela (magistrskega dela ter doktorske disertacije) pošljejo besedilo po e-pošti (tehnicni.pregled@fhs.upr.si) v tehnični pregled , s čimer se izognejo morebitnim zapletom v primeru popravkov dela in stroškom s ponovno vezavo.Na vrh


SLOVENŠČINA ZA TUJCE
Datum: 06.10.2017
Slovenščina za tujce, A1, Erasmus

Torek, 17.30 – 19.00   Irina Makarova Tominec: LEVANT 1

Petek, 15.00 – 16.30  Irina Makarova Tominec:  LEVANT 1

 

Slovenščina za tujce, A2, Slovani

Torek, 17.30 – 19.00   Vladka Tucovič: LEVANT 3

Četrtek, 16.30 – 18.00   Vladka Tucovič: LEVANT 3

 

Slovenščina za tujce, A1 plus - Slovani

Torek, 17.30 – 19.00   Nika Pavletič: BURIN

Četrtek, 12.00 – 13.30  Nika Pavletič: BURIN

 

Slovenščina za tujce, A1 – Neslovani

Četrtek, 15.00 – 16.30   Nika Pavletič: LEVANT 2

Petek, 15.30 – 17.00  Nika Pavletič: LEVANT 2

Na vrh


Korpusna metoda v mikrojezikih
Datum: 03.10.2017


Študente obveščamo, da bodo predavanja pri predmetu KORPUSNA METODA V MIKROJEZIKIH pričela 16.11. Na vrh


Uvod v medkulturno mišljenje, ANT 1. stopnja
Datum: 02.10.2017
Začetek seminarja pri UMM (Uvod v medkulturno mišljenje, ANT 1. stopnja): v torek, 10. oktobra (tj. drugi teden predavanj):

 

10. oktober, od 15. do 16.30, Maestral 2

17. oktober

24. oktober

7. november: študijski ogled predstave Tristan in Izolda v CD  

14. november

21. november

28. november

5. december

12. december

Na vrh


GIS in tematska kartografija
Datum: 21.09.2017


Predavanja pri predmetu  GIS in tematska  kartografija zacnejo v petek, 3.11.2017.  Na vrh


URNIK-jesenski semester
Datum: 21.09.2017


 Obveščamo vas, da je na spletni strani UP FHŠ objavljen urnik za jesenski semester.

 Prosimo, da ga spremljate, saj se bo najverjetneje še malo spremenil.

Na vrh


projekt Potopisna predavanja
Datum: 21.09.2017


Spoštovani,

Klub študentov občine Koper ponovno pripravlja projekt Potopisna predavanja

Predavanja bodo potekala med 18.00 in 20.00 uro v Centru mladih Koper.

Tokrat pripravljamo šest zanimivih predavanj, in sicer:

26.09.2017 ob 20.00 - IRAN 

10.10.2017 ob 18.00  - OTOK SOKOTRA

24.10.2017 ob 18.00  - 15.537km ... ČILE-BOLIVIJA-ARGENTINA

07.11.2017 ob 18.00 – MADAGASKAR

21.11.2017 ob 18.00 - DRUŽINSKO POTOVANJE S KAMPERJEM PO AVSTRALIJI

05.12.2017 ob 18.00 – KUBA

 Na vrh


Urnik knjižnice
Datum: 28.08.2017


Knjižnica UP FHŠ je odprta: ob ponedeljkih med 10. in 17., ob torkih, sredah in četrtkih od 10. do 15., ob petkih od 8. do 13. ure. Na vrh


URADNE URE REFERATA 19.6. in 20.6.
Datum: 14.06.2017


Obveščamo vas, da v ponedeljek 19.6. ne bo uradnih ur.

V torek 20.6. pa bodo uradne ure potekale od 12:00 do 15:00.

Na vrh


Obvestilo visokošolskim zavodom glede statusa študenta in diplomiranja na študijskih programih prve stopnje od 15. 12. 2016 dalje.
Datum: 21.02.2017


Od vključno 15. 12. 2016 velja, da če študent diplomira na študijskem programu prve stopnje pred iztekom študijskega leta, v katerem je vpisan, status študenta ohrani do 30. septembra. Sprememba je vezana na uveljavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 75/16), ki je začel veljati 15. 12. 2016. Na vrh


URNIK spomladanski semester
Datum: 14.02.2017


 Obveščamo vas, da je na spletni strani UP FHŠ objavljen urnik za spomladanski semester https://share.upr.si/up-fhs/urnik-spomladanski/. Zaradi možnih sprememb vas prosimo,da urnik pred pričetkom predavanj dnevno sporemljate.

V kolikor opazite kakšno napako nas prosim čimprej obvestite.

Na vrh


Podaljšan urnik knjižnice
Datum: 02.02.2017
Obveščamo vas, da bo knjižnica od 6. 2. 2017 dalje odprta po podaljšanem urniku, in sicer ob torkih in sredah do 18h.

 

ponedeljek: 10.00-17.00

torek, sreda, 10.00-18.00

četrtek: 10.00-15.00

petek: 8.00-13.00

 

Na vrh


Uporaba spremembe Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja - ocena "kršitev izpitnega reda"
Datum: 05.10.2016


Sporočamo vam, da se od 1.10. 2016 uporablja sprememba Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP (43. člen), ki določa, da v primeru kršitve v postopku preverjanja in ocenjevanja znanja izvajalec izpita študentu odvzame pisni izdelek ter na seznam študentov, prijavljenih na izpitni rok, in na študentov izdelek evidentira kršitev, tako da zapiše »kršitev izpitnega reda«.  Ta opcija se kot »ocena« pri tem predmetu vnese tudi v VIS. Postopek nadalje izvede skladno s pravilnikom.

 

Potem za tega študenta velja (se v VIS zablokira):

-          prva kršitev (prepisovanje) -> 6 mesecev prepovedi opravljanja izpita pri tem predmetu

-          druga kršitev (prepisovanje) -> 12 mesecev prepovedi opravljanja izpita pri predmetu, pri katerem je bilo ugotovljeno drugo prepisovanje

 Na vrh


PISMO O NAMERI O NAPOTITVI ZAPOSLENIH NA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE
Datum: 06.07.2016


Spoštovani!

 

Obveščamo in vabimo vas, da izkoristite izredno možnost brezplačnega usposabljanja mentorjev v obdobju 2016 - 2021 za praktično usposabljanje dijakov.

 

 

Ker bodo izobraževanja potekala po regijah, lahko firme, ki imate to potrebo prijavite mentorje v izobraževanje po regijah
(01 Pomurska, 02 Podravska, 03 Koroška, 04 Savinjska, 05 Zasavska, 06 Posavska, 07 Jugovzhodna Slovenija, 08 Primorsko-notranjska, 09 Osrednjeslovenska, 10 Gorenjska, 11 Goriška, 12 Obalno-kraška)

Vljudno vas prosimo za odgovor do četrtka, 7 . julija. Prijavne obrazce (Pismo o nameri) z okvirnim številom prijav obvezno pošljite na spodnji naslov.

 

Razpisno mesto: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1449

 Na vrh


SLAVNOSTNA OTVORITEV FOTOGRAFSKE RAZSTAVE O POŽGANIH VASEH MED 2. SVETOVNO VOJNO
Datum: 01.06.2016


 

Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem, Občina Dolina,

Slovensko prosvetno društvo Mačkolje, Slovensko kulturno društvo Primorsko Mačkolje in partnerji projekta Vžgano v spominih

vabijo na

 

SLAVNOSTNO OTVORITEV

FOTOGRAFSKE RAZSTAVE O POŽGANIH VASEH MED

2. SVETOVNO VOJNO

 

Srenjska hiša (Mačkolje 30, Dolina)

Sreda, 1. junij 2016

ob 19.30

 

Razstava vključuje arhivske posnetke požganih vasi z območja nekdanje Julijske krajine v času 2. svetovne vojne,

nad katerimi so svoje vojaške operacije med 2. svetovno vojno izvedli nacisti in fašisti.

 

PROGRAM

 

Uvodni pozdravi predstavnikov SPD Mačkolje in SKD Primorsko Mačkolje,

Gorana Čuka (podžupana Občine Dolina)

ter dr. Gašperja Mithansa (UP ZRS) in dr. Petre Kavrečič (UP ZRS).

 

Nastop Mešanega pevskega zbora Mačkolje (vodi Matej Lazar).


Urnik ogleda fotografske razstave med 1. in 15. junijem 2016:

ponedeljek–petek: 18.00–20.00

sobota–nedelja: 10.00–12.00 in 18.00–20.00


Potujoča fotografska razstava je izvedena v sodelovanju s Slovenskim prosvetnim društvom Mačkolje, Slovenskim kulturnim

društvom Primorsko Mačkolje, Združenjem protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper (Krajevna organizacija

Šmarje), Krajevno skupnostjo Šmarje pri Kopru, Memorijalnim centrom Lipa pamti in Osnovno šolo Vladimira Gortana Žminj.

 

www.burntinmemories.eu

 Na vrh


Študijska praksa v okviru raziskovalnega projekta UP ZRS
Datum: 26.04.2016


 

ŠTUDIJSKA PRAKSA: opravljanje obvezne študijske prakse v okviru raziskovalnega projekta Slovenska nacionalna identiteta v luči turističnega diskurza pri UP ZRS.

DELO: pomoč pri snemanju okroglih miz ( javnih pogovorov).

KONTAKT: izr. prof. dr. Vesna Mikolič , mail: vesna.mikolic@fhs.upr.si

Na vrh


Karierni center
Datum: 06.10.2014


Spoštovane študentke in študenti,

 

obveščamo vas, da so prenovljene strani kariernega centra objavljene na povezavi: http://www.kariernicenter.upr.si. Da bi vam olajšali načrtovanje vaše poklicne kariere in pot do želenega cilja na vaši karierni poti, vas vabimo k ogledu novih vsebin. V kratkem se boste lahko na portalu tudi registrirali in sodelovali v Karierni borzi.

 

Preko portala se lahko naročite tudi na novičke in spletni bilten Karierko, med novostmi in obvestili, pa si lahko preberete o prihajajočih dogodkih.

 

Ponujamo vam tudi brezplačno karierno svetovanje, ki poteka v prostorih Kariernega centra – službe za vseživljenjsko karierno orientacijo, na Ferrarski 8, v Kopru, in sicer vsak torek in četrtek. Svetovanja so dodatno organizirana enkrat mesečno tudi na:

 

Na svetovanje se najavite pri karierni svetovalki na: kariernicenter@upr.si ali po telefonu na št.: 05/ 611 76 33 oziroma  05/ 611 76 32.

Spremljate nas lahko tudi na FB: https://sl-si.facebook.com/ustvarikariero .

 

Načrtujte svojo karierno pot že danes!

 

********************************************************

Na vrh


Tehnični pregled zaključnih in drugih del
Datum: 11.09.2014


Tehnični pregled zaključnih in drugih del

Študente, ki nameravajo pred oddajo zaključnih in diplomskih ter magistrskih del in doktorskih disertacij besedila odnesti v tehnični pregled v knjižnico, obveščamo, da jim ni treba fizično priti v knjižnico z natisnjenim besedilom ali elektronsko verzijo besedila na USB-ključku, temveč lahko besedilo pošljejo tudi v wordovi priponki na e-naslov: knjiznica@fhs.upr.si, pa jim bo sodelavka vrnila pregledano besedilo z vstavljenimi komentarji.

Še zlasti se to priporoča med odsotnostjo sodelavke v knjižnici, in sicer 16. in 17. ter med 22. in 26. septembrom 2014.

Priporočamo tudi, da se, preden pošljete besedilo, po mailu, telefonu (05 6637 755/749) ali osebno pozanimate, kdaj in v kolikšnem času bo sodelavka glede na svoje siceršnje delovne obveznosti besedilo lahko pregledala.  

Na vrh


Diplome, magistrske, disertacije na CD-ju v pdf-ju
Datum: 24.02.2014


Študente posebej opozarjamo, da morajo tista besedila starih diplom in bolonjskih italijanističnih diplom 1. stopnje, magistrskih del (bolonjskih in nebolonjskih) ter disertacij, ki jih oddajajo na CD-ju za knjižnico, biti v formatu pdf (nezaklenjena), kot zahtevajo pravila, ne pa v wordu. Če ne želijo objave besedila na spletu, morajo oddati izjavo, da ne želijo objave besedila na spletu. V vsakem primeru je v Cobiss vpisan naslov njihovega besedila z njihovim imenom (samo naslov, ne pa celotno besedilo, če objave ne želijo). Tudi če ne želijo objave besedila na spletu, morajo oddati besedilo na CD-ju v pdf-ju, ker se CD-ji shranjujejo v interni arhiv.

Na vrh


EDUROAM
Datum: 03.01.2014


  

Obveščamo vas, da so na Univerzi uredili dostop do brezžičnega omrežja EDUROAM.

Študentje, ki imate dostop že od prejšnjih let, se v sistem prijavlite kakor do sedaj z ime.priimek@student.upr.si in geslom iz VIS-a študentje, ki ste dostop prejeli letos pa  z vpisnaštevila@student.upr.si in geslom iz VIS-a.

Dodatna pojasnila so objavljana na spletni strani fakultete, za vsa tehnična vprašanja pa se obrnite na podporo Eduroam.

 

http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/faq/informacijska-podpora/Eduroam

 

http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/faq/informacijska-podpora

Na vrh


Dokončanje študija za študente po predbolonjskih študijskih programih
Datum: 09.07.2013


Za študente vpisane na predbolonjske študijske programe:

Ø  doktorski program Filozofija in teorija vizualne kulture

Ø  doktorski program Geografija kontaktnih prostorov

Ø  doktorski program Zgodovina Evrope in Sredozemlja

Ø  magistrski program Filozofija in teorija vizualne kulture

Ø  magistrski program Geografija kontaktnih prostorov

Ø  magistrski program Zgodovina Evrope in Sredozemlja

Ø  univerzitetni študijski program Geografija kontaktnih prostorov

Ø  univerzitetni študijski program Kulturni študiji in antropologija (Redni/Izredni)

Ø  univerzitetni študijski program Slovenistika

Ø  univerzitetni študijski program Zgodovina

 

 

Spoštovani!

 

Seznanjamo vas z vsebino  48. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 63/04), ki določa rok dokončanja študija in sicer:

»Študenti, ki se vpišejo v visoko šolstvo pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, se izobražujejo in končajo izobraževanje pod pogoji, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.«

 

V kolikor bi študenti, vpisani na stare nebolonjske študijske programe želeli nadaljevati študij, morajo z zagovorom diplomske/magistrske naloge oz. doktorske disertacije zaključiti najkasneje do 30. 9. 2016. Pri tem mora študent, ki je prekinil študij za več kot 2 leti in želi nadaljevati, plačati stroške dokončanja študija in opravljanja obveznosti skladno z veljavnim cenikom UP, objavljenem na spletni strani UP FHŠ (povezava na:  http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/studentske-info#heading5)

 

Zaradi postopkov dokončanja študija, ki jih predvidevajo univerzitetna pravila, bodo s strani Senata UP FHŠ  določeni roki za prijavo in oddajo diplomskih/magistrskih del ter doktorskih disertacij. Sklep Senata vam bomo posredovali naknadno po elektronski pošti.

 

V kolikor želite študij nadaljevati vas naprošamo, da v Referat dostavite prošnjo na standardiziranem obrazcu, ki vam ga pošiljamo v priponki (kjer pri zadevi označite »za nadaljevanje študija«) ter podate kratko obrazložitev.

Po obravnavi vaše vloge s strani pristojnega oddelka ter komisije boste o načinu dokončanja študija obveščeni s sklepom.

V primeru, da študija ne želite nadaljevati, nam pošljite obrazec »Izjava o izpisu«, ki vam ga pošiljamo v prilogi. Izpolnjeno in podpisano izjavo nam pošljite na naslov: UP FHŠ, Titov trg 5, 6000 Koper. Po prejemu vaše izjave vas bomo lahko izpisali iz evidence visokošolskega informacijskega sistema.

 

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki 05/6637741 (dodiplomski študij) 05/6637752 (podiplomski študij) ali na referat@fhs.upr.si oz. referat.podiplomski@fhs.upr.si.

 

Na ŠIS-u pod  "gradiva/druga/druga gradiva za študente" je objavljen sklep Senata o rokih za dokončanje študija na predbolonjskih študijskih programih.

 

Koper, 13. 5. 2013                                                                                                                         REFERAT UP FHŠ             

 

                                                                             

 

Na vrh


Posodobljena tehnična navodila za izdelavo zaključnega dela - KŠA
Datum: 21.06.2013


Obveščamo vas, da so na VIS-u pod gradivi objavljena tudi posodobljena navodila za izdelavo zaključnega dela na 1. stopnji Na vrh


Preklic izgubljene študentske izkaznice - naročilo nove.
Datum: 14.01.2013


Pozdravljeni,

objavljamo link, preko katerega lahko odjavite svojo izgubljeno študentsko izkaznico.

Navodila: http://www.uradni-list.si/preklici

Obrazec, ki ga morate poslati na Uradni List: http://www.uradni-list.si/uploads/preklici/Police_karte_izkaznice.pdf#!/Police-karte-izkaznice-pdf

Lep pozdrav,

Referat UP FHŠ

Na vrh


Oddaljen dostop za študente in dostop do ebrary
Datum: 21.12.2012


Zdaj je urejen tudi oddaljen dostop za študente in dostop do ebrary - tako za zaposlene, kot za študente.

O ebrary:

Elektronske knjige tudi v visokošolskem okolju postajajo vedno bolj pomemben informacijski vir in uporaba le-teh narašča iz leta v leto. V času 20. 11. – 20. 12. 2012 je bil na UP urejen testni dostop do zbirke e-knjig ebrary, ki obsega približno 80.000 naslovov knjig.

Zato je vključitev UP v ebrary enkratna priložnost, ker smo za ugodno ceno pridobili številne aktualne knjige tako za študente, raziskovalce kot pedagoške sodelavce.

Z ebrary sodeluje že več kot 500 založnikov s celega sveta, od tega več kot 120 univerzitetnih založb. Med drugimi so v ebrary tudi založbe kot so Elsevier Science, Harvard University Press, Karger Publishers, MIT Press, Wiley, Taylor & Frances, Oxford University Press, Cambridge University Press in druge.

Do e-knjig ebrary je možen tudi oddaljen dostop, dostop od doma. Uporabljamo jih lahko na osebnih računalnikih, prenosnikih kot tudi na e-bralnikih, tablicah in pametnih telefonih (npr. iPad, iPhone idr.). Uporabniki lahko e-knjige pregledujemo v spletnem okolju v uporabniškem vmesniku ebrary, lahko pa jih tudi prenesemo na svojo napravo. Brez časovne omejitve lahko uporabnik na svoje naprave prenese posamezna poglavja, celotne knjige pa si lahko izposodi, to je prenese za omejen čas (do 10 e-knjig za obdobje 14 dni). Na tak način lahko e-knjige uporablja brez dostopa do omrežja internet.  

 

Univerza na Primorskem je ena od štirih univerz v Sloveniji, ki sodeluje v konzorciju CTK in konzorciju NUK. Tako imamo znotraj obeh konzorcijev dostop do številnih revij oz. do polnih besedil člankov.

Znotraj konzorcija CTK dostopamo do podatkovni baz (polnih besedil člankov):
- JSTOR (1678 naslovov revij),
- SpringerLink (1924 naslovov revij),
- ScienceDirect (422 naslovov revij),
- Willey Online (1340 naslovov revij).

Znotraj konzorcija NUK dostopamo do podatkovni baz (polnih besedil člankov):
- EBSCOHost (17597 naslovov revij),
- Emerald (157 naslovov revij),
- SAGE (502 naslova revij).

Do zdaj je bil dostop do navedenih podatkovnih baz oz. polnih besedil člankov možen le iz prostorov Univerze na Primorskem, zdaj je možen tudi oddaljen dostop .


Elektronske knjige tudi v visokošolskem okolju postajajo vedno bolj pomemben informacijski vir in uporaba le-teh narašča iz leta v leto. Zato je poleg dostopa do številnih revij in člankov urejen tudi dostop do elektronskih knjig iz zbirke ebrary (http://site.ebrary.com/lib/uprsi).

Do e-knjig ebrary je možen tudi oddaljen dostop, dostop od doma. Uporabljamo jih lahko na osebnih računalnikih, prenosnikih kot tudi na e-bralnikih, tablicah in pametnih telefonih (npr. iPad, iPhone idr.). Uporabniki lahko e-knjige pregledujemo v spletnem okolju v uporabniškem vmesniku ebrary, lahko pa jih tudi prenesemo na svojo napravo. Brez časovne omejitve lahko uporabnik na svoje naprave prenese posamezna poglavja, celotne knjige pa si lahko izposodi, to je prenese za omejen čas (do 10 e-knjig za obdobje 14 dni). Na tak način lahko e-knjige uporablja brez dostopa do omrežja internet.  


Prosimo, da pri uporabi polnih besedil člankov in knjig preko oddaljenega dostopa upoštevate pogoje uporabe, ki so enaki pogojem dostopa znotraj prostorov Univerze na Primorskem.

Za ureditev dostopa in tehnična navodila obiščite stran:
https://remote.upr.si.

Uporabniško ime in geslo, ki ga uporabite za oddaljeni dostop sta enaka, kot ga že imate za eduroam na Univerzi na Primorskem, le brez domene (brez 
@student.upr.si  ).
Več o uporabiških imenih za Eduroam http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/faq/informacijska-podpora/Eduroam
Če imate težave s prijavo ali povezovanjem pišite na:
podpora@famnit.upr.si.

 

 

Na vrh


Spremembe glede prenehanja statusa študenta (status absolventa)
Datum: 30.07.2012


     

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je Univerzi na Primorskem 6. junija 2012 posredovalo dopis, ki pojasnjuje vpliv Zakona o uravnotežeju javnih financ (ZUJF) na Zakon o visokem šolstvu (Zvis, Uradni list RS, št. 40/12).

Zaradi uveljavitve ZUJF nastopajo za študente naslednje spremembe v zvezi s prenehanjem statusa študenta:

1) Spremembe glede trajanja oziroma prenehanja statusa študenta se uveljavijo s študijskim letom 2012/2013 (veljajo od 1. oktobra 2012 dalje).

2) Za študente, vpisane na študijske programe prve in druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki so do zaključka študijskega leta 2011/2012 (tj. do 30. septembra 2012) že veljavili pravico, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, ni sprememb. To pomeni, da jim status študenta preneha, če ne dokončajo študija v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra (absolvent je).

3) Za študente, vpisane na študijske programe prve in druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki do zaključka študijskega leta 2011/2012 (tj. do 30. septembra 2012) niso veljavili pravice, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, velja, da jim status študenta preneha ob zaključku zadnjega semestra, če bodo v času študija, to je vključno od študijskega leta 2012/2013 (od 1. oktobra 2012 dalje), ponavljali letnik ali spremenili študijski program ali smer (ni absolventa).

4) Od vključno študijskega leta 2012/2013 (od 1. oktobra 2012) dalje torej velja, da status študenta preneha, če študent:

1. diplomira;

2. ne diplomira na študijskem programu 1. stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, če v času študija ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa ali smeri (absolvent je);

3. ne diplomira na študijskem programu prve stopnje ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer (ni absolventa);

4. se izpiše;

5. se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester;

6. je bil izključen;

7. dokonča podiplomski študij;

8. ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, če v času študija ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa ali smeri (absolvent je);

9. ne dokončna podiplomskega študija druge stopnje po magistrskem študijskem programu ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer (ni absolventa);

10. ne dokonča podiplomskega študije druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra (absolvent je);

11. ne dokonča podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statusom predpisanem roku.

Iz upravičenih razlogov se status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto, če:

-          študent ne diplomira na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, če v času študija ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega progama ali smeri;

-          študent ne diplomira na študijskem programu prve ali druge stopnje ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer;

-          se študent med študijem ne vpiše v naslednji letnik ali semester;

-          študent ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.

Na vrh


Generiral programski paket VIS