Univerza na primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Glagoljaška 6, SI-6000 Koper
Tel.: (+386 5) 611 75 75
Fax: (+386 5) 611 75 71

referat@famnit.upr.siObvestila - PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Zbrano dne 14.09.2017 ob 15:58


Število vseh obvestil: 2

1. obvestilo: 03.02.2014 - Zaračunavanje posameznih storitev v skladu s Cenikom UP FAMNIT

2. obvestilo: 24.07.2012 - Kršitve v postopku priprave zaključnega delaZaračunavanje posameznih storitev v skladu s Cenikom UP FAMNIT
Datum: 03.02.2014

V skladu z veljavnim pravilnikom in cenikom se študentu obračuna:
- četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri predmetu,
- komisijsko opravljanje izpita pri predmetu,
- opravljanje izpita pri predmetu za osebe, ki so brez statusa študenta (pavzerji) več kot eno leto.

Študentu bo obveznost obračunana tudi v primeru, če se je prijavil na četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri predmetu ter k izpitu ni pristopil, a se ni pravočasno odjavil. Račun prejeme študent na domači naslov, in sicer po datumu izpita.

Cenik sprejme fakulteta vsako leto na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem (v rubriki Pravilniki/ Splošno).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Kršitve v postopku priprave zaključnega dela
Datum: 24.07.2012

Študente posebej opozarjamo, da so pri pripravi zaključnih del na prvi, drugi in tretji stopnji pozorni na določitve pravilnikov, kjer so opredeljene kršitve v postopku priprave zaključnega dela.

 

Študenti kršijo postopek priprave zaključnega dela, če prepišejo besedila drugih avtorjev v celoti ali delno in pri tem ne citirajo avtorja (plagiatorstvo) oz. če delo ni rezultat študentovega lastnega dela.

 

Za sankcioniranje teh kršitev se uporablja določila Pravilnika o preverjanje in ocenjevanje znanja na Univerzi na Primorskem in Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem.

 

 

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Generiral programski paket VIS