Univerza na primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Glagoljaška 6, SI-6000 Koper
Tel.: (+386 5) 611 75 75
Fax: (+386 5) 611 75 71

referat@famnit.upr.siObvestila - DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Zbrano dne 14.09.2017 ob 15:58


Število vseh obvestil: 2

1. obvestilo: 03.02.2014 - Zaračunavanje posameznih storitev v skladu s Cenikom UP FAMNIT

2. obvestilo: 11.10.2013 - Izvedba laboratorijskih vaj za študenteZaračunavanje posameznih storitev v skladu s Cenikom UP FAMNIT
Datum: 03.02.2014

V skladu z veljavnim pravilnikom in cenikom se študentu obračuna:
- četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri predmetu,
- komisijsko opravljanje izpita pri predmetu,
- opravljanje izpita pri predmetu za osebe, ki so brez statusa študenta (pavzerji) več kot eno leto.

Študentu bo obveznost obračunana tudi v primeru, če se je prijavil na četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri predmetu ter k izpitu ni pristopil, a se ni pravočasno odjavil. Račun prejeme študent na domači naslov, in sicer po datumu izpita.

Cenik sprejme fakulteta vsako leto na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem (v rubriki Pravilniki/ Splošno).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Izvedba laboratorijskih vaj za študente
Datum: 11.10.2013

Študente, ki morajo v okviru vpisanega študijskega programa opraviti tudi laboratorijske vaje obveščamo, da je udeležba na vajah, ki se izvajajo v Vajalnici ali računalniških učilnicah, zaradi omejitev pri prostorskih kapacitetah fakultete, možna le v študijskem letu, v katerem so vpisani v letnik ali ponovno vpisani v letnik, v katerem se izvaja predmet.

Študenti, ki pavzirajo, se lahko udeležijo vaj le, v kolikor so na voljo prosta mesta v skupini, kar mora odobriti izvajalec vaj.

Izjeme so možne na podlagi zdravniškega potrdila ali v primeru izjemnih okoliščin, torej, če se študent v času, ko je bil vpisan (ali ponovno vpisan) v letnik, ni mogel udeležiti vaj zaradi bolezni ali drugih objektivnih okoliščin.
O izjemah odloči koordinator študijskega programa.

Študente prosimo, da navedeno upoštevajo in se redno udeležujejo vaj pri predmetih letnika, v katerega so vpisani, saj bo udeležba na vajah v času pavziranja oz. vpisa v višji letnik, omogočena le, če bodo to omogočale prostorske kapacitete.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Generiral programski paket VIS