Univerza na primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Glagoljaška 6, SI-6000 Koper
Tel.: (+386 5) 611 75 75
Fax: (+386 5) 611 75 71

referat@famnit.upr.siObvestila - UPORABNA PSIHOLOGIJA, 2. stopnja

Zbrano dne 02.07.2018 ob 14:17


Število vseh obvestil: 17

1. obvestilo: 02.07.2018 - Student Services: change of the opening hours

2. obvestilo: 02.07.2018 - Sprememba uradnih ur Referata za študente

3. obvestilo: 14.06.2018 - Razpis za tutorje študente 2018/19 – možnost oddaje prijave do 15. 9. 2017

4. obvestilo: 28.05.2018 - Poletno izpitno obdobje: prijava in odjava od izpita – opomnik

5. obvestilo: 25.05.2018 - Uveljavitev »Splošne uredbe o varovanju osebnih podatkov v EU« z dnem 25.5.2018

6. obvestilo: 03.05.2018 - OPOMNIK: Roki za zaključek študija na magistrskih študijskih programih 2. stopnje

7. obvestilo: 17.04.2018 - Exam terms for the Spring and Autumn examination period 2017/18

8. obvestilo: 17.04.2018 - Objava izpitnih rokov za poletno in jesensko izpitno obdobje 2017/18

9. obvestilo: 20.02.2018 - Roki za zaključek študija na magistrskih študijskih programih 2. stopnje

10. obvestilo: 14.12.2017 - Izvedba anketiranja študentov v študijskem letu 2017/18

11. obvestilo: 05.12.2017 - Prevzem študentskih izkaznic 2017/18

12. obvestilo: 14.11.2017 - Opravljanje izpitov pri predmetih, pri katerih se je spremenil nosilec

13. obvestilo: 14.11.2017 - Izvedba izpitnih rokov za predmete, ki se v tekočem letu ne izvajajo

14. obvestilo: 08.11.2017 - Prevzem hologramskih nalepk za študentsko izkaznico 2017/18

15. obvestilo: 23.05.2017 - BP, PBP, UPsi, PBI: oddaja dispozicij zaključnih del

16. obvestilo: 24.04.2017 - Pojasnilo k Pravilniku o pripravi in zagovoru magistrskega dela – skupno mag. delo

17. obvestilo: 03.10.2016 - Dostop do e-učilnice, brezžičnega omrežja in e-pošteStudent Services: change of the opening hours
Datum: 02.07.2018

We would like to inform the students that from 9 July 2018 to 10 August 2018 the opening hours of Student Services will be:

- Monday and Wednesday from 9.00 to 11.00

- Tuesday and Thursday from 13.00 to 15.00

On Friday there are no opening hours.

Student Services UP FAMNIT

Na vrh


Sprememba uradnih ur Referata za študente
Datum: 02.07.2018

Študente obveščamo, da bodo v obdobju od 9.7. do 10.8.2018 uradne ure Referata za študente potekale:

- ponedeljek in sreda od 9.00 do 11.00

- torek in četrtek od 13.00 do 15.00

Ob petkih v tem obdobju ni uradnih ur.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Razpis za tutorje študente 2018/19 – možnost oddaje prijave do 15. 9. 2017
Datum: 14.06.2018

Obveščamo vas, da je bil rok za oddajo prijav za tutorje študente prestavljen na 7. 9. 2018.

K prijavi so vabljeni vsi študenti, predvsem z naslednjih študijskih programov:

 

Kandidati za tutorje študente morajo do vključno 7. 9. 2018 v Referat za študente UP FAMNIT oddati:

Več na povezavi: https://www.famnit.upr.si/sl/studenti/tutorstvo

 

Referat UP FAMNIT

Na vrh


Poletno izpitno obdobje: prijava in odjava od izpita – opomnik
Datum: 28.05.2018

Študente spomnimo na pomembnejše informacije vezane na prijavo in odjavo od izpitov:

Študenti se na izpite prijavite preko ŠISa. Postopek prijave je natančneje opisan v Navodilih za uporabo ŠISa, ki so dostopna po prijavi. Študente prosimo, da dan pred izpitom preverijo v Šisu morebitne spremembe ure in predavalnice izpitnega roka. 

Študentom svetujemo, da si preberejo Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem, ki je dostopen tukaj: http://www.famnit.upr.si/sl/studenti/pravilniki-obrazci#heading3.

POMEMBNO

PRIJAVA IN ODJAVA

K posameznemu izpitu se lahko prijavite najprej 20. dan pred izpitnim rokom in najkasneje 5. dan pred razpisanim izpitnim rokom. Npr. če je izpit v sredo, 6.6.2018, se lahko prijavite do sobote, 2.6.2018 do 24:00. Prijava na izpitni rok preko ŠISa je potrebna tudi v primeru, če ste končno oceno pri predmetu dosegli z vmesnimi preverjanji (kolokviji) ali gre samo za vpis opravljene študijske prakse (BI, SK, PBI, PBP, UPsi) ali pa gre za vpis opravljenega seminarja na magistrskem študiju. Rok za odjavo je 2 dni pred razpisanim izpitnim rokom. Npr. če je izpit v sredo, 6.6.2018, se lahko odjavite najkasneje v ponedeljek, 4.6.2018 do 24:00. V primeru nepričakovanih, a opravičljivih razlogov (npr. bolezen), ki nastopijo en dan pred oz. na dan izpita, torej po preteku roka odjave mora študent še pred izpitom obvestiti nosilca predmeta in Referat. Na štetje opravljanj izpitov iz iste učne enote ne vpliva študentov status niti ponavljanje letnika niti način opravljanja izpita (pisni, ustni, oboje). Študent lahko k opravljanju izpita pri isti učni enoti pristopi največ osemkrat v času študija. Če študent ne umakne prijave na izpit se šteje, da je s tem izkoristil en izpitni rok in lahko pristopi k naslednjemu izpitnemu roku šele po preteku tridesetih (30) dni, razen v primeru, ko študent ni mogel umakniti prijave zaradi nepremostljivih okoliščin.

PREGLED FINANČNIH OBVEZNOSTI V ŠISu

Svoje odprte finančne obveznosti do fakultete lahko v ŠISu preverite v rubriki Moji podatki / Moje finance. Spomniti vas želimo, da ni možna prijava k izpitu, če ima študent neporavnane finančne obveznosti do fakultete v skupnem znesku več kot 30 EUR. V skladu z veljavnim pravilnikom in cenikom se obračuna četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri predmetu ter opravljanje izpita pri predmetu za osebe, ki so brez statusa študenta (pavzerji) več kot eno leto. Račun prejme študent na e-naslov po datumu izpita.

TEŽAVE S PRIJAVO NA IZPITNI ROK

V kolikor imate težave s prijavo na izpitni rok preko ŠIS-a, o tem pravočasno obvestite Referat za študente UP FAMNIT (referat@famnit.upr.si, tel. 05 / 611 75 75). V primeru, da bo vaše sporočilo posredovano v roku, ko je še možna prijava na izpit (pri e-pošti se upošteva dan in uro, ko je bilo posredovano e-sporočilo), vas bo na izpit prijavil Referat. V primeru, da vaše sporočilo ne bo pravočasno posredovano Referatu, prijava preko Referata ni možna.

Referat UP FAMNIT

Na vrh


Uveljavitev »Splošne uredbe o varovanju osebnih podatkov v EU« z dnem 25.5.2018
Datum: 25.05.2018

Obveščamo vas, da je z današnjim dnem pričela veljati Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov v EU (General Data Protection Regulation – GDPR).

 

Skladno z omenjeno Uredbo je Univerza na Primorskem določila pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na Univerzi na Primorskem.

 

Več informacij o varovanju osebnih podatkov na Univerzi na Primorskem lahko preberete na tem e-naslovu: https://www.upr.si/sl/univerza/varovanje-osebnih-podatkov.

 

Lep pozdrav,

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


OPOMNIK: Roki za zaključek študija na magistrskih študijskih programih 2. stopnje
Datum: 03.05.2018

Naj vas spomnimo, da je Senat UP FAMNIT določil roke za prijavo teme in zagovor magistrskih del v študijskih programih 2. stopnje.

Študenti magistrskih študijskih programov, ki želijo zagovor magistrskega dela opraviti do 15. septembra tekočega leta, morajo:

Zagovori magistrskih del na UP FAMNIT potekajo v času od 5. oktobra do 15. septembra (od 16. septembra do 4. oktobra zagovori ne potekajo).

Študenti, ki ne bodo prijavili teme oz. oddali magistrskega dela do zgoraj navedenih rokov, bodo lahko zaključno nalogo zagovarjali po 5. oktobru.

Študent mora magistrsko delo (potrjeno s strani mentorja) oddati v Referat za študente najkasneje 10 dni pred datumom zagovora.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Exam terms for the Spring and Autumn examination period 2017/18
Datum: 17.04.2018

We would like to inform you that the exam terms for the examination periods for the Spring semester (4 June until 6 July 2018 and from 16 August until 12 September 2018) are visible in the Student information System (ŠIS).

Students must register for the exams through ŠIS. Please take notice of the Instructions of use for students in SIS. The document is available after you log in SIS.

IMPORTANT

EXAM DATES

In the “MY EXAM DATES” section, you can find exam dates for the courses from your index. To check the dates, select the course you wish to check the examination dates for in THE “COURSE TITLE” field. Click on “SUBMIT” to display all future exam dates for the selected course.

REGISTRATION TO THE EXAM

You register to the exam through Student Information System - ŠIS in the menu Exams / Exam registration.
The registration to the exam is possible up to 20 days before the exam date (earlier registration is not possible).

The registration to the exam is possible at least 5 days before the exam date.
Example: if the exam is on Wednesday, 6 June 2018, you can register until Saturday, 2 June 2018 until midnight.

The registration to the exam term is necessary also if you have achieved the final grade with colloquia, so the professor can enter your grade in the system.

Registration to the exam term is necessary also for entering the completed practical training.

A student can take the exam for the same course eight (8) times during the studies.

If you cannot register for the exam during the registration deadline (due to technical problems of the SIS, an open registration for a previous exam date, etc.) you should immediately notify the UP FAMNIT Student Services (referat@famnit.upr.si, 05 611 75 75). If your message has been submitted within the listed registration deadline (based on the date/time your email was forwarded) the Student Services can enter your exam registration. If the message has been forwarded outside the scheduled deadline, the registration through the UP FAMNIT Student Services is not possible.

CANCELLATION OF THE EXAM REGISTRATION

You cancel the exam through Student Information System - ŠIS in the menu Exams / Cancellation of the exam.
The cancellation of the exam is possible at least 2 days before the exam.
Example: if the exam is on Wednesday, 6 June 2018, you can cancel your registration until Monday, 4 June 2018 until midnight.

If the student doesn’t cancel the exam registration in time, it will be considered that he/she took the exam. In this case the student cannot register for the next exam term for at least 30 days.

If you wish to cancel an exam registration, but you cannot do this due to technical problems of the SIS, you should immediately notify the UP FAMNIT Student Office (referat@famnit.upr.si, 05 611 75 75). 

If your message has been submitted before the listed registration deadline (based on the date/time the email was forwarded), the Student Office can cancel your exam registration. If your message has been submitted outside this deadline, the cancellation through the UP FAMNIT Student Office is not possible.

MY FINANCIAL POSITION

When the debt reaches 30 EUR, the student cannot register for exams. Any outstanding library debt is entered into the SIS when it reaches 30 EUR.

Student Services UP FAMNIT Na vrh


Objava izpitnih rokov za poletno in jesensko izpitno obdobje 2017/18
Datum: 17.04.2018

Študente obveščamo, da so izpitni roki za poletno (4.6.-6.7.2018) in jesensko (16.8.-12.9.2018) izpitno obdobje objavljeni v ŠISu.

Študenti se na izpite prijavite preko ŠISa. Postopek prijave je natančneje opisan v Navodilih za uporabo ŠISa, ki so dostopna po prijavi. Študente prosimo, da dan pred izpitom preverijo v ŠISu morebitne spremembe ure in predavalnice izpitnega roka.

Študente o navedenih spremembah ne bomo posebej obveščali. Študentom svetujemo, da si preberejo Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem, ki je dostopen tukaj: http://www.famnit.upr.si/sl/studenti/pravilniki-obrazci#heading3.

POMEMBNO

PREGLED IZPITNIH ROKOV V ŠISu

V ŠISu lahko izpitne roke za predmete pregledujete preko dveh podmenijev v rubriki IZPITI, in sicer v rubriki »Moji izpitni roki« lahko pregledujete razpisane izpitne roke za predmete, ki jih imate vpisane v indeksu. V rubriki »Vsi izpitni roki« pa lahko pregledujete razpisane izpitne roke za vse predmete, ki se izvajajo na fakulteti.

PRIJAVA IN ODJAVA

K posameznemu izpitu se lahko prijavite najprej 20. dan pred izpitnim rokom in najkasneje 5. dan pred razpisanim izpitnim rokom. Npr. če je izpit v sredo, 6.6.2018, se lahko prijavite do sobote, 2.6.2018 do 24:00. Prijava na izpitni rok preko ŠISa je potrebna tudi v primeru, če ste končno oceno pri predmetu dosegli z vmesnimi preverjanji (kolokviji) ali gre samo za vpis opravljene študijske prakse (BI, SK, PBI, PBP, UPsi) ali pa gre za vpis opravljenega seminarja na magistrskem študiju. Rok za odjavo je 2 dni pred razpisanim izpitnim rokom. Npr. če je izpit v sredo, 6.6.2018, se lahko odjavite najkasneje v ponedeljek, 4.6.2018 do 24:00. V primeru nepričakovanih, a opravičljivih razlogov (npr. bolezen), ki nastopijo en dan pred oz. na dan izpita, torej po preteku roka odjave mora študent še pred izpitom obvestiti nosilca predmeta in Referat. Na štetje opravljanj izpitov iz iste učne enote ne vpliva študentov status niti ponavljanje letnika niti način opravljanja izpita (pisni, ustni, oboje). Študent lahko k opravljanju izpita pri isti učni enoti pristopi največ osemkrat v času študija. Če študent ne umakne prijave na izpit se šteje, da je s tem izkoristil en izpitni rok in lahko pristopi k naslednjemu izpitnemu roku šele po preteku tridesetih (30) dni, razen v primeru, ko študent ni mogel umakniti prijave zaradi nepremostljivih okoliščin.

PREGLED FINANČNIH OBVEZNOSTI V ŠISu

Svoje odprte finančne obveznosti do fakultete lahko v ŠISu preverite v rubriki Moji podatki / Moje finance. Spomniti vas želimo, da ni možna prijava k izpitu, če ima študent neporavnane finančne obveznosti do fakultete v skupnem znesku več kot 30 EUR.

V skladu z veljavnim pravilnikom in cenikom se obračuna četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri predmetu ter opravljanje izpita pri predmetu za osebe, ki so brez statusa študenta (pavzerji) več kot eno leto. Račun prejme študent na e-naslov po datumu izpita.

TEŽAVE S PRIJAVO NA IZPITNI ROK

V kolikor imate težave s prijavo na izpitni rok preko ŠIS-a, o tem pravočasno obvestite Referat za študente UP FAMNIT (referat@famnit.upr.si, tel. 05 / 611 75 75).

V primeru, da bo vaše sporočilo posredovano v roku, ko je še možna prijava na izpit (pri e-pošti se upošteva dan in uro, ko je bilo posredovano e-sporočilo), vas bo na izpit prijavil Referat. V primeru, da vaše sporočilo ne bo pravočasno posredovano Referatu, prijava preko Referata ni možna.

Referat UP FAMNIT Na vrh


Roki za zaključek študija na magistrskih študijskih programih 2. stopnje
Datum: 20.02.2018

Študente obveščamo, da je Senat UP FAMNIT določil roke za prijavo teme in zagovor magistrskih del v študijskih programih 2. stopnje.

Študenti magistrskih študijskih programov, ki želijo zagovor magistrskega dela opraviti do 15. septembra tekočega leta, morajo:

- temo magistrskega dela oddati do 31. maja (temo potrdi Senat UP FAMNIT),

- magistrsko delo (potrjeno s strani mentorja) oddati do 10. avgusta.

Zagovori magistrskih del na UP FAMNIT potekajo v času od 5. oktobra do 15. septembra (od 16. septembra do 4. oktobra zagovori ne potekajo).

Študenti, ki ne bodo prijavili teme oz. oddali magistrskega dela do zgoraj navedenih rokov, bodo lahko zaključno nalogo zagovarjali po 5. oktobru.

Študent mora magistrsko delo (potrjeno s strani mentorja) oddati v Referat za študente najkasneje 10 dni pred datumom zagovora.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Izvedba anketiranja študentov v študijskem letu 2017/18
Datum: 14.12.2017

Študente obveščamo, da se bo anketiranje v študijskem letu 2017/18 tako kot prejšnje študijsko leto, izvedlo prek Študentskega informacijskega sistema (ŠIS), in sicer v času od 2.1.2018 do 30.9.2018.

Študenti boste lahko anketo izpolnili ob vstopu v ŠIS (rubrika Ankete / Izpolnjevanje ankete), in sicer:

- anketo za predmet najkasneje do prijave k izpitu za predmet,

- splošni del ankete pa najkasneje do vpisa v višji letnik / absolventski staž.

Anketa je anonimna.

Prosimo vas, da vprašalnike izpolnite čim bolj iskreno in odgovorno.

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


Prevzem študentskih izkaznic 2017/18
Datum: 05.12.2017

Študente, prvič vpisane v 1. letnike študijskih programov UP FAMNIT obveščamo, da lahko v Referatu v času uradnih ur prevzamete študentsko izkaznico.

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


Opravljanje izpitov pri predmetih, pri katerih se je spremenil nosilec
Datum: 14.11.2017

Študenti, ki so predmet poslušali v preteklih študijskih letih, pa izpita še niso opravili, opravljajo izpit pri »novem« nosilcu.

Samo izjemoma in v kolikor dosedanji nosilec soglaša, lahko študenti, ki so opravili vse obveznosti za pristop k izpitu, najkasneje v enem letu po spremembi nosilca, še opravljajo izpit pri dosedanjem nosilcu.

Za dodatni izpitni rok se ti študenti obrnejo neposredno na dosedanjega nosilca predmeta in z njim uskladijo termin izpita, ki mora biti v času izpitnega obdobja, nosilec predmeta pa termin vsaj 7 dni pred izpitom sporoči v Referat za študente UP FAMNIT.

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


Izvedba izpitnih rokov za predmete, ki se v tekočem letu ne izvajajo
Datum: 14.11.2017

V kolikor se predmet v tekočem študijskem letu ne izvaja, se morajo študenti, ki so predmet poslušali v preteklih študijskih letih, pa izpita še niso opravili, za razpis izpitnega roka pri predmetu obrniti neposredno na nosilca predmeta in z njim uskladiti termin izpita.

Dogovorjeni termin mora nosilec predmeta vsaj 7 dni pred izpitom sporočiti / potrditi v Referat za študente UP FAMNIT.

Referat za študente UP FAMNITNa vrh


Prevzem hologramskih nalepk za študentsko izkaznico 2017/18
Datum: 08.11.2017

Študente višjih letnikov, absolvente ter ponovno vpisane v letnik obveščamo, da lahko v Referatu od 9. novembra 2017 dalje v času uradnih ur prevzamete hologramsko nalepko za študentsko izkaznico za novo študijsko leto 2017/18.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


BP, PBP, UPsi, PBI: oddaja dispozicij zaključnih del
Datum: 23.05.2017

Študente Biopsihologije (1. in 2. stopnja), Uporabne psihologije ter Varstva narave obveščamo, da dispozicije zaključnih del od sedaj naprej posredujejo po elektronski pošti v Word obliki na e-naslov Referata za študente (referat@famnit.upr.si).

Dispozicija je obvezna priloga obrazcu Prijava teme zaključne naloge / Prijava teme magistrskega dela, ki pa ga študenti še vedno oddajo v fizični obliki v Referat za študente - osebno ali pošljejo po navadni pošti.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Pojasnilo k Pravilniku o pripravi in zagovoru magistrskega dela – skupno mag. delo
Datum: 24.04.2017

Študente obveščamo, da je Senat UP FAMNIT dne 18.4.2017 sprejel naslednje pojasnilo k 2. členu Pravilnika o pripravi in zagovoru magistrskega dela na UP FAMNIT, in sicer glede priprave skupnega magistrskega dela:

Študent, ki želi pripraviti magistrsko delo, ki, na podlagi tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o pripravi in zagovoru magistrskega dela na UP FAMNIT, v celoti ali delno temelji na skupinskem raziskovalnem projektu, v katerem sodeluje več študentov, mora pripraviti samostojno (lastno) magistrsko delo.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Dostop do e-učilnice, brezžičnega omrežja in e-pošte
Datum: 03.10.2016

Študente želimo spomniti, da se za morebitne težave v zvezi z uporabniškim imenom in geslom za e-učilnico, brezžično omrežje, geslom za dostop do študentske e-pošte (student.upr.si) obrnete na Službo za informatiko (podpora@famnit.upr.si, 05 611 75 80).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Generiral programski paket VIS