Univerza na primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Glagoljaška 6, SI-6000 Koper
Tel.: (+386 5) 611 75 75
Fax: (+386 5) 611 75 71

referat@famnit.upr.siObvestila - UPORABNA PSIHOLOGIJA, 2. stopnja

Zbrano dne 24.05.2019 ob 17:01


Število vseh obvestil: 24

1. obvestilo: 24.05.2019 - Vabilo k sodelovanju v študiji percepcije – placilo in nagrada

2. obvestilo: 16.05.2019 - Vabilo za sodelovanje v mednarodni raziskavi EVROŠTUDENT VII – Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov/k v Evropi

3. obvestilo: 15.05.2019 - URNIK – sprememba: PBP1, UPSI2 (Vedenjsko-kognitivna psihoterapija – P in SE)

4. obvestilo: 07.05.2019 - URNIK – sprememba: PBP1, UPSI1 (Nacrtovanje raziskav in statisticna analiza podatkov – P+SV)

5. obvestilo: 06.05.2019 - REMINDER: Deadlines for the completion of the studies on the Master's study programmes

6. obvestilo: 06.05.2019 - OPOMNIK: Roki za zakljucek študija na magistrskih študijskih programih 2. stopnje

7. obvestilo: 08.04.2019 - URNIK – sprememba: UPSI1 (Šolska psihologija – SV)

8. obvestilo: 05.04.2019 - Exam terms for the Spring and Autumn examination period 2018/19

9. obvestilo: 05.04.2019 - Objava izpitnih rokov za poletno in jesensko izpitno obdobje 2018/19

10. obvestilo: 14.03.2019 - URNIK – sprememba: PBP1, UPSI1 (Vedenjska genetika – P+SV)

11. obvestilo: 28.02.2019 - Udeležba študentov na konferenci Triple i: 27. in 28. maj 2019, Portorož

12. obvestilo: 15.02.2019 - Urnik spomladanskega semestra 2018/19 - naknadne spremembe po objavi

13. obvestilo: 15.02.2019 - BI, SK, VN, PBP, UPSI: Z 18. 2. 2019 postopki za študijsko prakso prek ŠIS-a (prošnja, porocilo)

14. obvestilo: 12.02.2019 - Spremembe Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem

15. obvestilo: 11.02.2019 - PODIPLOMSKI STUDIJ: Urniki za spomladanski semester 2018/19

16. obvestilo: 28.11.2018 - Optimizacija urnika – shranjevanje kriterijev pregleda urnika

17. obvestilo: 19.11.2018 - Podiplomski študij: število izpitnih rokov – cetrti izpitni rok v dogovoru z nosilcem

18. obvestilo: 19.11.2018 - Izvedba izpitnih rokov za predmete, ki se v tekocem letu ne izvajajo

19. obvestilo: 19.11.2018 - Opravljanje izpitov pri predmetih, pri katerih se je spremenil nosilec

20. obvestilo: 03.05.2018 - OPOMNIK: Roki za zakljucek študija na magistrskih študijskih programih 2. stopnje

21. obvestilo: 20.02.2018 - Roki za zakljucek študija na magistrskih študijskih programih 2. stopnje

22. obvestilo: 23.05.2017 - BP, PBP, UPsi, PBI: oddaja dispozicij zakljucnih del

23. obvestilo: 24.04.2017 - Pojasnilo k Pravilniku o pripravi in zagovoru magistrskega dela – skupno mag. delo

24. obvestilo: 03.10.2016 - Dostop do e-ucilnice, brezžicnega omrežja in e-pošteVabilo k sodelovanju v študiji percepcije – placilo in nagrada
Datum: 24.05.2019

Vas zanima, kako izgleda študija percepcije in kako hitro je vaše zaznavanje? Vabljeni, da se pridružite raziskavi, v kateri sodeluje Urša Bernardič, diplomantka Biopsiholgije in trenutno doktorska študentka na Univerzi v Ženevi.

Raziskave se lahko udeležite v torek, 28. maja 2019, v Famnitovi računalniški učilnici RLab5, kjer boste približno 20 minut na računalniku reševali »Iskalni eksperiment«. Za sodelovanje ne potrebujete ničesar, razen svojega vida, ki pa mora biti normalen (če ste kratko/daljnovidni morate imeti korekcijska očala ali leče), prav tako ne smete biti barvno slepi. 

Kaj pa nagrada?

Ker si boste vzeli 20 minut, vas bomo nagradili s plačilom 2 evra. Vaš trud pa bomo dodatno nagradili s sodelovanjem v loteriji, v kateri bo eden izmed udeležencev prejel 100 evrov.

Prijavite se lahko na povezavi: http://tiny.cc/Eksperiment

Za dodatne informacije je tukaj še kontakt raziskovalke: ursa.bernardic@unige.ch

Na vrh


Vabilo za sodelovanje v mednarodni raziskavi EVROŠTUDENT VII – Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov/k v Evropi
Datum: 16.05.2019

Spoštovana študentka, spoštovani študent,

 

to vabilo vam pošiljamo v dogovoru z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in vas prosimo za sodelovanje v raziskavi EVROŠTUDENT VII, ki želi ugotoviti, s kakšnimi študijskimi in življenjskimi pogoji se srečujejo študenti/ke v evropskih državah.

 

EVROŠTUDENT VII je znanstvena mednarodna raziskava o socialnih in ekonomskih razmerah študentov/k, ki jo za Slovenijo izvaja Pedagoški inštitut. Študente/ke sprašujemo o njihovem študiju in življenjskih pogojih, kot na primer vstopu v visoko šolstvo, značilnostih in časovni razporeditvi študija, delu ob študiju, sredstvih, stroških in stanovanjskih razmerah, mobilnosti ter počutju.

 

Ker je vaše mnenje pomembno in lahko prispeva k izboljšanju socialnega in ekonomskega položaja študentov ter kakovosti visokošolskega študija v Sloveniji, vas vabimo, da v obdobju od 25. aprila 2019 do 15. junija 2019 namenite približno 30 minut vašega časa in izpolnite vprašalnik na povezavi: https://www.1ka.si/a/216885

 

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Na vrh


URNIK – sprememba: PBP1, UPSI2 (Vedenjsko-kognitivna psihoterapija – P in SE)
Datum: 15.05.2019

Obveščamo vas, da bodo dne, 29.5.2019 potekala dodatna predavanja pri predmetu Vedenjsko-kognitivna psihoterapija, in sicer od 10:30 do 12:00 v predavalnici MP7.

Prav tako bodo ta dan potekali tudi seminarji, in sicer od 12:00 do 19:00 v predavalnici MP7.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: PBP1, UPSI1 (Nacrtovanje raziskav in statisticna analiza podatkov – P+SV)
Datum: 07.05.2019

Obveščamo vas, da v torek, 28. 5. odpadejo P+SV pri predmetu Načrtovanje raziskav in statistična analiza podatkov. Nadomeščanje bo potekalo v sredo, 29. 5. od 10.30 do 14.00 v predavalnici FHŠ-Tramontana.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


REMINDER: Deadlines for the completion of the studies on the Master's study programmes
Datum: 06.05.2019

We inform the students that the Senate UP FAMNIT determinated the deadlines for the completion of the studies.

Students who want to defend a Master’s degree till 15 September have to:

- submit the Master’s thesis no later than 31 May (the thesis must be approved by the Senate UP FAMNIT),

- submit the Master’s degree thesis (approved by advisor) no later than 10 August.

The final project paper defences are possible from 5 October to 15 September (from 16 September to 4 October defences are not possible).

Students have to submit the Master’s degree (approved by advisor) to Student Services no later than ten days before the defence.

Student Services UP FAMNIT

Na vrh


OPOMNIK: Roki za zakljucek študija na magistrskih študijskih programih 2. stopnje
Datum: 06.05.2019

Naj vas spomnimo, da je Senat UP FAMNIT določil roke za prijavo teme in zagovor magistrskih del v študijskih programih 2. stopnje.

Študenti magistrskih študijskih programov, ki želijo zagovor magistrskega dela opraviti do 15. septembra tekočega leta, morajo:

- temo magistrskega dela oddati do 31. maja (temo potrdi Senat UP FAMNIT),

- magistrsko delo (potrjeno s strani mentorja) oddati do 10. avgusta.

Zagovori magistrskih del na UP FAMNIT potekajo v času od 5. oktobra do 15. septembra (od 16. septembra do 4. oktobra zagovori ne potekajo).

Študenti, ki ne bodo prijavili teme oz. oddali magistrskega dela do zgoraj navedenih rokov, bodo lahko zaključno nalogo zagovarjali po 5. oktobru.

Študent mora magistrsko delo (potrjeno s strani mentorja) oddati v Referat za študente najkasneje 10 dni pred datumom zagovora.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: UPSI1 (Šolska psihologija – SV)
Datum: 08.04.2019

Obveščamo vas, da v ponedeljek, 6.5.2019 odpadejo SV pri predmetu Šolska psihologija.

Nadomeščanje bo potekalo v ponedeljek, 27.5.2019 ob 13.30 v FAMNIT-RLab4.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Exam terms for the Spring and Autumn examination period 2018/19
Datum: 05.04.2019

We would like to inform you that the exam terms for the examination periods for the Spring semester (3rd June until 5th July 2019 and from 19 August until 13 September 2019) are visible in the Student information System (ŠIS). Students must register for the exams through ŠIS.

Please take notice of the Instructions of use for students in SIS. The document is available after you log in SIS.

Rules of on examination and assessment of knowledge at the University of Primorska are available here: https://www.famnit.upr.si/sl/studenti/pravilniki-obrazci#heading3

IMPORTANT

EXAM DATES

In the “MY EXAM DATES” section, you can find exam dates for the courses from your index. To check the dates, select the course you wish to check the examination dates for in THE “COURSE TITLE” field. Click on “SUBMIT” to display all future exam dates for the selected course.

REGISTRATION TO THE EXAM

You register to the exam through Student Information System - ŠIS in the menu Exams / Exam registration.
The registration to the exam is possible up to 20 days before the exam date (earlier registration is not possible).

The registration to the exam is possible at least 5 days before the exam date.
Example: if the exam is on Wednesday, 5th June 2019, you can register until Saturday, 1st June 2019 until midnight.

The registration to the exam term is necessary also if you have achieved the final grade with colloquia, so the professor can enter your grade in the system.

Registration to the exam term is necessary also for entering the completed practical training.

If you cannot register for the exam during the registration deadline (due to technical problems of the SIS, an open registration for a previous exam date, etc.) you should immediately notify the UP FAMNIT Student Services (referat@famnit.upr.si, 05 611 75 75). If your message has been submitted within the listed registration deadline (based on the date/time your email was forwarded) the Student Services can enter your exam registration. If the message has been forwarded outside the scheduled deadline, the registration through the UP FAMNIT Student Services is not possible.

CANCELLATION OF THE EXAM REGISTRATION

You cancel the exam through Student Information System - ŠIS in the menu Exams / Cancellation of the exam.
The cancellation of the exam is possible at least 2 days before the exam.
Example: if the exam is on Wednesday, 5th June 2019, you can cancel your registration until Monday, 3rd June 2019 until midnight.

If the student doesn’t cancel the exam registration in time, it will be considered that he/she took the exam. In this case the student cannot register for the next exam term for at least 30 days.

If you wish to cancel an exam registration, but you cannot do this due to technical problems of the SIS, you should immediately notify the UP FAMNIT Student Services (referat@famnit.upr.si, 05 611 75 75). 

If your message has been submitted before the listed registration deadline (based on the date/time the email was forwarded), the Student Office can cancel your exam registration. If your message has been submitted outside this deadline, the cancellation through the UP FAMNIT Student Services is not possible.

MY FINANCIAL POSITION

When the debt reaches 30 EUR, the student cannot register for exams. Any outstanding library debt is entered into the SIS when it reaches 30 EUR.

Student Services UP FAMNIT

Na vrh


Objava izpitnih rokov za poletno in jesensko izpitno obdobje 2018/19
Datum: 05.04.2019

Študente obveščamo, da so izpitni roki za poletno (3.6.-5.7.2019) in jesensko (19.8.-13.9.2019) izpitno obdobje objavljeni v ŠISu. Študenti se na izpite prijavite preko ŠISa. Postopek prijave je natančneje opisan v Navodilih za uporabo ŠISa, ki so dostopna po prijavi. Študente prosimo, da dan pred izpitom preverijo v Šisu morebitne spremembe ure in predavalnice izpitnega roka. Študente o navedenih spremembah ne bomo posebej obveščali. Študentom svetujemo, da si preberejo Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem, ki je dostopen tukaj: http://www.famnit.upr.si/sl/studenti/pravilniki-obrazci#heading3.

POMEMBNO

PREGLED IZPITNIH ROKOV V ŠISu

V ŠISu lahko izpitne roke za predmete pregledujete preko dveh podmenijev v rubriki IZPITI, in sicer v rubriki »Moji izpitni roki« lahko pregledujete razpisane izpitne roke za predmete, ki jih imate vpisane v indeksu. V rubriki »Vsi izpitni roki« pa lahko pregledujete razpisane izpitne roke za vse predmete, ki se izvajajo na fakulteti.

PRIJAVA IN ODJAVA

K posameznemu izpitu se lahko prijavite najprej 20. dan pred izpitnim rokom in najkasneje 5. dan pred razpisanim izpitnim rokom. Npr. če je izpit v sredo, 5.6.2019, se lahko prijavite do sobote, 1.6.2019 do 24:00. Prijava na izpitni rok preko ŠISa je potrebna tudi v primeru, če ste končno oceno pri predmetu dosegli z vmesnimi preverjanji (kolokviji ipd.) ali gre samo za vpis opravljene študijske prakse (BI, SK, PBI, PBP, UPsi) ali pa gre za vpis opravljenega seminarja na magistrskem študiju (PRIN, PMA). Rok za odjavo je 2 dni pred razpisanim izpitnim rokom. Npr. če je izpit v sredo, 5.6.2019, se lahko odjavite najkasneje v ponedeljek, 3.6.2019 do 24:00. V primeru nepričakovanih, a opravičljivih razlogov (npr. bolezen), ki nastopijo en dan pred oz. na dan izpita, torej po preteku roka odjave mora študent še pred izpitom obvestiti nosilca predmeta in Referat. Na štetje opravljanj izpitov iz iste učne enote ne vpliva študentov status niti ponavljanje letnika niti način opravljanja izpita (pisni, ustni, oboje). Če študent ne umakne prijave na izpit se šteje, da je s tem izkoristil en izpitni rok in lahko pristopi k naslednjemu izpitnemu roku šele po preteku tridesetih (30) dni, razen v primeru, ko študent ni mogel umakniti prijave zaradi nepremostljivih okoliščin.

PREGLED FINANČNIH OBVEZNOSTI V ŠISu

Svoje odprte finančne obveznosti do fakultete lahko v ŠISu preverite v rubriki Moji podatki / Moje finance. Spomniti vas želimo, da ni možna prijava k izpitu, če ima študent neporavnane finančne obveznosti do fakultete v skupnem znesku več kot 30 EUR. V skladu z veljavnim pravilnikom in cenikom se obračuna četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri predmetu ter opravljanje izpita pri predmetu za osebe, ki so brez statusa študenta (pavzerji) več kot eno leto. Račun prejme študent na e-naslov po datumu izpita.

TEŽAVE S PRIJAVO NA IZPITNI ROK

V kolikor imate težave s prijavo na izpitni rok preko ŠIS-a, o tem pravočasno obvestite Referat za študente UP FAMNIT (referat@famnit.upr.si, tel. 05 / 611 75 75). V primeru, da bo vaše sporočilo posredovano v roku, ko je še možna prijava na izpit (pri e-pošti se upošteva dan in uro, ko je bilo posredovano e-sporočilo), vas bo na izpit prijavil Referat. V primeru, da vaše sporočilo ne bo pravočasno posredovano Referatu, prijava preko Referata ni možna.

Referat UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: PBP1, UPSI1 (Vedenjska genetika – P+SV)
Datum: 14.03.2019

Obveščamo vas, da bodo v četrtek, 21. 3. 2019 P+SV pri predmetu Vedenjska genetika potekala v FAMNIT-MP3, od vključno četrtka, 28. 3. 2019 dalje pa v FAMNIT-MP1 (16.00 – 19.30).

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


Udeležba študentov na konferenci Triple i: 27. in 28. maj 2019, Portorož
Datum: 28.02.2019

UP IAM Slovenski center za raziskovanje samomora organizira 10. mednarodno konferenco TRIPLE i: Intuition, Imagination and Innovation in Suicidology, ki bo potekala 27. in 28. maja 2019 v Hotelu Bernardin, Portorož
Obveščamo vas, da je za študente Biopsihologije in Uporabne psihologije zagotovljenih 15 mest; študenti so oproščeni kotizacije. 
Plačana kotizacija se upošteva kot dohodek in šteje v letno davčno osnovo. Prednost bodo imeli študenti tutorji.

Če bo prijav več kot je prostih mest, bo organizacijski odbor odločil glede na motivacijsko pismo študenta (obvezno izpolnite ta del spletnega obrazca - glej pojasnila v nadaljevanju!).

Na konferenci se od študentov pričakuje prisotnost na predavanjih, kar bomo preverjali z zbiranjem podpisov.
Za udeležbo na konferenci izpolnite naslednji spletni obrazec: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduQI42OgEpLf_vYfXKfHDxra-QCzUpaNJ1kozkqB4irVgDcA/viewform

Prijavite se najkasneje do 3. aprila 2019.

Vse nadaljnje informacije o konferenci so dostopne na spletni strani http://zivziv.si/triple-i-2019/

Organizacijski odbor konference TRIPLE i 2019

Na vrh


Urnik spomladanskega semestra 2018/19 - naknadne spremembe po objavi
Datum: 15.02.2019

Obveščamo vas, da je bil po objavi urnika v ponedeljek, 11. 2. še spremenjen, zato vas prosimo, da urnik ponovno natančno preverite. Posebej opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden semestra.

Vse spremembe urnika od vključno ponedeljka, 18. 2. dalje bodo objavljene med obvestili Referata (http://www.famnit.upr.si/sl/obvestila).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


BI, SK, VN, PBP, UPSI: Z 18. 2. 2019 postopki za študijsko prakso prek ŠIS-a (prošnja, porocilo)
Datum: 15.02.2019

Študente obveščamo, da bodo s ponedeljkom, 18. 2. 2019 dalje vsi postopki v zvezi s študijsko prakso potekali prek ŠIS-a (oddaja prošnje, koordinatorjeva potrditev prošnje, oddaja poročila, koordinatorjeva potrditev poročila).  Navodila za študente z opisi postopkov so dostopna pri opisu študijskega programa v rubriki študijska praksa.

Študenti, ki so prošnjo za opravljanje študijske prakse oddali pred tem datumom, oddajo tudi poročilo o opravljeni praksi še v tiskani obliki (v Referat).

Študente prosimo, da se za pojasnila in vprašanja, obrnete na Referat.

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


Spremembe Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem
Datum: 12.02.2019

Študente obveščamo, da je bil sprejet nov Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem (POZ). Pravilnik je pričel veljati dne 18.12.2018. Nekatere določbe (dosedanjega) pravilnika pa veljajo še do 30.9.2019 in smo jih v nadaljevanju posebej navedli.

Nov pravilnik prinaša številne pomembne novosti, zato študentom priporočamo, da si pravilnik natačno preberejo.

Pravilnik je objavljen na naslednji povezavi: https://www.famnit.upr.si/sl/studenti/pravilniki-obrazci#heading3

Najvišje možno število opravljanja izpitov

Določbi dosedanjega (starega) pravilnika, ki še veljajo do 30.9.2019:

- 17. člen (1. odstavek): Četrto opravljanje in nadaljnja opravljanja izpita pri istem predmetu so komisijska, če tako zahteva študent ali nosilec predmeta.  

- 19. člen (6. odstavek): Študent lahko k opravljanju izpita pri istem predmetu pristopi največ osemkrat.

Določbe novega pravilnika, ki pričnejo veljati s 1.10.2019:

- 17. člen (5. in 6. odstavek): Študent lahko izpit pri istem predmetu opravlja največ šestkrat (6). Po neuspešnem tretjem opravljanju izpita pri istem predmetu je obvezna izvedba konzultacij izvajalca predmeta s študentom.

- 19. člen (2. odstavek): Če se študent ne odjavi od izpita in k njemu ne pristopi, to ne vpliva na število šestih možnih opravljanj izpita pri istem predmetu.

- 20. člen (1. odstavek): Četrto opravljanje izpita pri istem predmetu je komisijsko, če tako zahteva študent ali izvajalec predmeta. Peto in šesto opravljanje izpita pri istem predmetu je komisijsko (pred izpitno komisijo).

Ne glede na prejšnji odstavek velja, da bo lahko študent, ki bo do 30.9.2019 pristopil k opravljanju izpita pri posameznem predmetu šestič ali sedmič, izpit pri tem predmetu opravljal do 30.9.2020 še enkrat.

V tem primeru mora študent pravočasno (najkasneje pet dni pred izpitnim rokom) obvestiti Referat za študente, ki bo študenta prijavil na izpit.

Število pristopov k izpitu

Študent, ki izpita pri istem predmetu ne opravi niti z zadnjim možnim opravljanjem, ne more dokončati študija na vpisanem študijskem programu.

Konzultacije v primeru neuspešnega tretjega opravljanja izpita

Po neuspešnem tretjem opravljanju izpita pri istem predmetu je obvezna izvedba konzultacij izvajalca predmeta s študentom. V primeru neuspešnega tretjega opravljanja izpita pri istem predmetu se študent ne bo mogel prijaviti na četrto opravljanje izpita, v kolikor pred tem ne bo opravil obveznih konzultacij.

Odjava od izpita

Če se študent ne odjavi od izpita zaradi nepremostljivih okoliščin (bolezen ipd.), ki so nastopile po preteku roka za odjavo, se šteje, da je študent pravočasno umaknil prijavo k izpitu. Študent mora najkasneje v petih (5) dni od dneva izvedbe izpita, dostaviti ustrezna dokazila v Referat za študente. Na vrh


PODIPLOMSKI STUDIJ: Urniki za spomladanski semester 2018/19
Datum: 11.02.2019

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za spomladanski semester 2018/19, ki se prične v ponedeljek, 18. 2. in zaključi v petek, 31. 5. 2019.

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


Optimizacija urnika – shranjevanje kriterijev pregleda urnika
Datum: 28.11.2018

Uporabnike spletne platforme za pregledovanje urnika Wise timetable na spletni strani fakultete (urniki) obveščamo, da aplikacija omogoča shranjevanje iskalnih kriterijev, in sicer po sledečih korakih:

1)    izbira želenih kriterijih (skupine / izvajalci / prostori / predmeti);

2)    klik na četrto ikono pod kazalnikom Datum / teden (ikona knjiga).

3)    ponujeno povezavo je potrebno shraniti kot zaznamek. 

Na vrh


Podiplomski študij: število izpitnih rokov – cetrti izpitni rok v dogovoru z nosilcem
Datum: 19.11.2018

Za predmete podiplomskih študijskih programov (za predmete, ki se izvajajo samo za podiplomske študente) so praviloma določeni 3 izpitni roki v letu za predmet. Četrti izpitni rok je določen po potrebi oz. na prošnjo nosilca predmeta. Na podlagi predhodnega dogovora s študenti nosilec predmeta sporoči dogovorjeni rok v Referat vsaj 7 dni pred izpitom.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Izvedba izpitnih rokov za predmete, ki se v tekocem letu ne izvajajo
Datum: 19.11.2018

V kolikor se predmet v tekočem študijskem letu ne izvaja, se morajo študenti, ki so predmet poslušali v preteklih študijskih letih, pa izpita še niso opravili, za razpis izpitnega roka pri predmetu obrniti neposredno na nosilca predmeta in z njim uskladiti termin izpita. Dogovorjeni termin mora nosilec predmeta vsaj 7 dni pred izpitom sporočiti / potrditi v Referat za študente UP FAMNIT.

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


Opravljanje izpitov pri predmetih, pri katerih se je spremenil nosilec
Datum: 19.11.2018

Študenti, ki so predmet poslušali v preteklih študijskih letih, pa izpita še niso opravili, opravljajo izpit pri »novem« nosilcu. Samo izjemoma in v kolikor dosedanji nosilec soglaša, lahko študenti, ki so opravili vse obveznosti za pristop k izpitu, najkasneje v enem letu po spremembi nosilca, še opravljajo izpit pri dosedanjem nosilcu. Za dodatni izpitni rok se ti študenti obrnejo neposredno na dosedanjega nosilca predmeta in z njim uskladijo termin izpita, ki mora biti v času izpitnega obdobja, nosilec predmeta pa termin vsaj 7 dni pred izpitom sporoči v Referat za študente UP FAMNIT.

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


OPOMNIK: Roki za zakljucek študija na magistrskih študijskih programih 2. stopnje
Datum: 03.05.2018

Naj vas spomnimo, da je Senat UP FAMNIT določil roke za prijavo teme in zagovor magistrskih del v študijskih programih 2. stopnje.

Študenti magistrskih študijskih programov, ki želijo zagovor magistrskega dela opraviti do 15. septembra tekočega leta, morajo:

Zagovori magistrskih del na UP FAMNIT potekajo v času od 5. oktobra do 15. septembra (od 16. septembra do 4. oktobra zagovori ne potekajo).

Študenti, ki ne bodo prijavili teme oz. oddali magistrskega dela do zgoraj navedenih rokov, bodo lahko zaključno nalogo zagovarjali po 5. oktobru.

Študent mora magistrsko delo (potrjeno s strani mentorja) oddati v Referat za študente najkasneje 10 dni pred datumom zagovora.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Roki za zakljucek študija na magistrskih študijskih programih 2. stopnje
Datum: 20.02.2018

Študente obveščamo, da je Senat UP FAMNIT določil roke za prijavo teme in zagovor magistrskih del v študijskih programih 2. stopnje.

Študenti magistrskih študijskih programov, ki želijo zagovor magistrskega dela opraviti do 15. septembra tekočega leta, morajo:

- temo magistrskega dela oddati do 31. maja (temo potrdi Senat UP FAMNIT),

- magistrsko delo (potrjeno s strani mentorja) oddati do 10. avgusta.

Zagovori magistrskih del na UP FAMNIT potekajo v času od 5. oktobra do 15. septembra (od 16. septembra do 4. oktobra zagovori ne potekajo).

Študenti, ki ne bodo prijavili teme oz. oddali magistrskega dela do zgoraj navedenih rokov, bodo lahko zaključno nalogo zagovarjali po 5. oktobru.

Študent mora magistrsko delo (potrjeno s strani mentorja) oddati v Referat za študente najkasneje 10 dni pred datumom zagovora.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


BP, PBP, UPsi, PBI: oddaja dispozicij zakljucnih del
Datum: 23.05.2017

Študente Biopsihologije (1. in 2. stopnja), Uporabne psihologije ter Varstva narave obveščamo, da dispozicije zaključnih del od sedaj naprej posredujejo po elektronski pošti v Word obliki na e-naslov Referata za študente (referat@famnit.upr.si).

Dispozicija je obvezna priloga obrazcu Prijava teme zaključne naloge / Prijava teme magistrskega dela, ki pa ga študenti še vedno oddajo v fizični obliki v Referat za študente - osebno ali pošljejo po navadni pošti.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Pojasnilo k Pravilniku o pripravi in zagovoru magistrskega dela – skupno mag. delo
Datum: 24.04.2017

Študente obveščamo, da je Senat UP FAMNIT dne 18.4.2017 sprejel naslednje pojasnilo k 2. členu Pravilnika o pripravi in zagovoru magistrskega dela na UP FAMNIT, in sicer glede priprave skupnega magistrskega dela:

Študent, ki želi pripraviti magistrsko delo, ki, na podlagi tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o pripravi in zagovoru magistrskega dela na UP FAMNIT, v celoti ali delno temelji na skupinskem raziskovalnem projektu, v katerem sodeluje več študentov, mora pripraviti samostojno (lastno) magistrsko delo.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Dostop do e-ucilnice, brezžicnega omrežja in e-pošte
Datum: 03.10.2016

Študente želimo spomniti, da se za morebitne težave v zvezi z uporabniškim imenom in geslom za e-učilnico, brezžično omrežje, geslom za dostop do študentske e-pošte (student.upr.si) obrnete na Službo za informatiko (podpora@famnit.upr.si, 05 611 75 80).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Generiral programski paket VIS