Univerza na primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Glagoljaška 6, SI-6000 Koper
Tel.: (+386 5) 611 75 75
Fax: (+386 5) 611 75 71

referat@famnit.upr.siObvestila - UPORABNA PSIHOLOGIJA, 2. stopnja

Zbrano dne 25.09.2017 ob 13:17


Število vseh obvestil: 20

1. obvestilo: 25.09.2017 - Podatki o izvedbi predmetov v študijskem letu 2017/18

2. obvestilo: 20.09.2017 - PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Urniki za jesenski semester 2017/18

3. obvestilo: 31.05.2017 - Navodila za izdelavo magistrskega dela UP FAMNIT – spremembe od 23.5.2017

4. obvestilo: 31.05.2017 - S spremembo Zakona o socialnem varstvu biopsihologom odprta pot za zaposlovanje na področju socialnega varstva

5. obvestilo: 23.05.2017 - BP, PBP, UPsi, PBI: oddaja dispozicij zaključnih del

6. obvestilo: 24.04.2017 - Pojasnilo k Pravilniku o pripravi in zagovoru magistrskega dela – skupno mag. delo

7. obvestilo: 20.02.2017 - Obvestilo: prostori na Muzejskem trgu 7

8. obvestilo: 24.01.2017 - Konstituiran Študentski svet UP FAMNIT 2016/17

9. obvestilo: 03.01.2017 - Dostop do podatkovni zbirk APA

10. obvestilo: 14.12.2016 - Izvedba anketiranja študentov v študijskem letu 2016/17

11. obvestilo: 10.11.2016 - Podaljšan urnik knjižnice TeMeNa od ponedeljka, 14.11.2016

12. obvestilo: 10.11.2016 - Število izpitnih rokov - četrti izpitni rok v dogovoru z nosilcem

13. obvestilo: 10.11.2016 - Opravljanje izpitov pri predmetih, pri katerih se je spremenil nosilec

14. obvestilo: 10.11.2016 - Izvedba izpitnih rokov za predmete, ki se v tekočem študijskem letu ne izvajajo

15. obvestilo: 14.10.2016 - Prevzem hologramskih nalepk za študentsko izkaznico 2016/17

16. obvestilo: 14.10.2016 - Prevzem študentskih izkaznic

17. obvestilo: 13.10.2016 - Koledar sej Senata / Komisije za študijske in študentske zadeve UPFAMNIT 2016/17

18. obvestilo: 03.10.2016 - Dostop do e-učilnice, brezžičnega omrežja in e-pošte

19. obvestilo: 30.09.2016 - Plačilo priprave in zagovora zaključnega dela na UP FAMNIT

20. obvestilo: 29.09.2016 - Študijska soba za študente UP FAMNITPodatki o izvedbi predmetov v študijskem letu 2017/18
Datum: 25.09.2017

Študente obveščamo, da je možna sprememba podatkov o izvedbi predmetov v prihodnjem študijskem letu 2017/18 (in se lahko razlikuje od prvotnih podatkov, objavljenih 25.7.2017). Morebitne spremembe (semestra, nosilca,…) so sproti objavljene na spletni strani fakultete v rubriki Študenti / Vpis 2017/18.

 

Študente prosimo, da redno spremljajo podatke za izbrane predmete.

 

Referat za študente
Na vrh


PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Urniki za jesenski semester 2017/18
Datum: 20.09.2017

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2017/18, ki se prične v ponedeljek, 2. oktobra 2017 in zaključi v petek, 19. januarja 2018.

 

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

-          NAVODILA za pregledovanje urnikov so objavljena na zgoraj navedeni spletni strani;

-          objavljeni urniki veljajo za MAGISTRSKE študijske programe. DOKTORSKI ŠTUDIJ se zaradi majhnega števila študentov izvaja s konzultacijami. Program študija študenta se oblikuje individualno, v dogovoru z mentorjem doktorskega študenta. Doktorski študenti programa Računalništvo in informatika obiskujejo PODIPLOMSKI SEMINAR, ki se izvaja skupaj za študente magistrskih in doktorskih študijskih programov (ponedeljek ob 16. uri), doktorski študenti programa Matematične znanosti pa obiskujejo RAZISKOVALNI MATEMATIČNI SEMINAR (ponedeljek ob 10. uri);

-          IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden semestra;

-          SPREMEMBE URNIKA: do 29. septembra 2017 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom študijskega leta. Vse spremembe urnika od vključno 2. oktobra 2017 dalje bodo objavljene med obvestili Referata.

 

Študente programa Varstvo narave posebej obveščamo, da bo predmet Herpetologija na urnik umeščen naknadno.

 

V prvem tednu oktobra bodo potekali sestanki koordinatorjev programov s študenti, kjer bodo študente seznanili s pomembnimi informacijami o študiju v 2017/18. Termini sestankov bodo objavljeni v kratkem med obvestili Referata za posamezen študijski program.

 

Vsa nadaljnja obvestila glede urnika bodo objavljena med obvestili Referata na naslovu: https://www.famnit.upr.si/sl/obvestila (za posamezen študijski program). Vsem študentom svetujemo, da se prijavijo za prejemanje obvestil po e-pošti.

 

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


Navodila za izdelavo magistrskega dela UP FAMNIT – spremembe od 23.5.2017
Datum: 31.05.2017

Obveščamo vas, da je na spletni strani fakultete v rubriki Študenti / Pravilniki in obrazci (http://www.famnit.upr.si/sl/studenti/pravilniki-obrazci) objavljen čistopis Navodil za izdelavo magistrskega dela na UP FAMNIT. Izpostavimo naslednjo novost od dosedanjih Navodil, in sicer je po novem tisk magistrskega dela dvostranski.

Referat UP FAMNIT

Na vrh


S spremembo Zakona o socialnem varstvu biopsihologom odprta pot za zaposlovanje na področju socialnega varstva
Datum: 31.05.2017

Državni zbor je včeraj, v torek, 30. maja 2017, podprl predlog spremembe 69. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV), ki opredeljuje, kateri izobrazbeni profili lahko opravljajo socialno varstvene storitve.

Med nabor strokovnih delavcev so po spremembi zakona dodani tudi diplomanti biopsihologije.

Sprememba tako odpira možnosti zaposlitve diplomantov biopsihologije v socialnem varstvu ter omogoča opravljanje pripravništva ter pristop k strokovnem izpitu.

Na vrh


BP, PBP, UPsi, PBI: oddaja dispozicij zaključnih del
Datum: 23.05.2017

Študente Biopsihologije (1. in 2. stopnja), Uporabne psihologije ter Varstva narave obveščamo, da dispozicije zaključnih del od sedaj naprej posredujejo po elektronski pošti v Word obliki na e-naslov Referata za študente (referat@famnit.upr.si).

Dispozicija je obvezna priloga obrazcu Prijava teme zaključne naloge / Prijava teme magistrskega dela, ki pa ga študenti še vedno oddajo v fizični obliki v Referat za študente - osebno ali pošljejo po navadni pošti.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Pojasnilo k Pravilniku o pripravi in zagovoru magistrskega dela – skupno mag. delo
Datum: 24.04.2017

Študente obveščamo, da je Senat UP FAMNIT dne 18.4.2017 sprejel naslednje pojasnilo k 2. členu Pravilnika o pripravi in zagovoru magistrskega dela na UP FAMNIT, in sicer glede priprave skupnega magistrskega dela:

Študent, ki želi pripraviti magistrsko delo, ki, na podlagi tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o pripravi in zagovoru magistrskega dela na UP FAMNIT, v celoti ali delno temelji na skupinskem raziskovalnem projektu, v katerem sodeluje več študentov, mora pripraviti samostojno (lastno) magistrsko delo.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Obvestilo: prostori na Muzejskem trgu 7
Datum: 20.02.2017

Spoštovani študentke in študenti,
na fakulteto smo v zadnjih mesecih prejeli nekaj pobud občanov, ki bivajo v bližnji okolici Muzejskega trga 7, da kot uporabniki prostorov na Muzejskem trgu 7 ustrezno uredimo odlaganje cigaretnih ogorkov in smeti, ki se pogosto odlagajo na tla pred omenjeno lokacijo.

Tako smo pristojne službe za urejanje javnih površin zaprosili, da pred vrata Muzejskega trga 7 namestijo koš za smeti s pepelnikom, kar so pristojne službe tudi uredile. Pepelnik in koš za smeti sta nameščena tik pred vhodom v Muzejski trg 7, dodani pa sta tudi dve novi klopi.

Prosimo vas, da upoštevate novo ureditev.

Hvala za razumevanje.

Na vrh


Konstituiran Študentski svet UP FAMNIT 2016/17
Datum: 24.01.2017

V torek, 17. januarja 2017 so bile izvedene volitve Študentskega sveta UP FAMNIT (ŠS) za študijsko leto 2016/17.

ŠS v študijskem letu 2016/07 šteje 15 članov. Predseduje mu Martin Senič, študent magistrskega študijskega programa Varstvo narave. Člani Študentskega sveta UP FAMNIT v študijskem letu 2016/17 so:

- Martin Senič (Varstvo narave, magistrski), predsednik,

- Anja Andrenšek (Aplikativna kineziologija, dodiplomski),

- Narmina Baghirova (Matematika, dodiplomski),

- Saša Bele (Biopsihologija, magistrski),

- Špela Bizjan (Biopsihologija, dodiplomski),

- Maja Čeček (Biopsihologija, dodiplomski),

- Tina Čeh (Aplikativna kineziologija, magistrski), tajnik,

- Andreja Grobiša (Sredozemsko kmetijstvo, dodiplomski), podpredsednica,

- Nevena Mitrović (Matematične znanosti in Računalništvo in informatika),

- Rade Nježić (Matematika, dodiplomski),

- Luka Pavlović (Matematične znanosti, magistrski),

- Valentin Sojar (Računalništvo in informatika, dodiplomski),

- Damjan Tonkli (Bioinformatika, dodiplomski),

- Šejla Žujo (Matematika s finančnim inženiringom, magistrski),

- Eva Žunec (Biodiverziteta, dodiplomski).

Podatki o predstavnikih študentov v organih in komisijah UP FAMNIT so dostopni tukaj

Predstavnika študentov UP FAMNIT v Študentskem svetu Univerze na Primorskem sta Martin Senič in Luka Pavlović.

Več informacij o volivah v ŠS in njegovih pristojnostih je dostopnih tukaj.

Referat UP FAMNIT

Na vrh


Dostop do podatkovni zbirk APA
Datum: 03.01.2017

Obveščamo vas, da imajo študenti od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dostop do podatkovnih zbirk APA (American Psychological Association) PsycArticles, PsycINFO in PsycBooks.

APA je vodilna znanstvena strokovna organizacija na področju psihologije v ZDA. Podatkovne zbirke obsegajo:

Več informacij o posameznih zbirkah je dostopnih tudi s klikom na spodnje povezave:

Želimo vam uspešno brskanje in branje.

Na vrh


Izvedba anketiranja študentov v študijskem letu 2016/17
Datum: 14.12.2016

Študente obveščamo, da se bo anketiranje v študijskem letu 2016/17 tako kot prejšnje študijsko leto, izvedlo prek Študentskega informacijskega sistema (ŠIS), in sicer v času od 2.1.2017 do 30.9.2017.

Študenti boste lahko anketo izpolnili ob vstopu v ŠIS, in sicer:

- anketo za predmet najkasneje do prijave k izpitu za predmet,

- splošni del ankete pa najkasneje do vpisa v višji letnik/absolventski staž.

Anketa je anonimna.

Prosimo vas, da vprašalnike izpolnite čim bolj iskreno in odgovorno.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Podaljšan urnik knjižnice TeMeNa od ponedeljka, 14.11.2016
Datum: 10.11.2016

Uporabnike knjižnice TeMeNa obveščamo, da bo od ponedeljka, 14.11.2016, knjižnica TeMeNa obratovala po spremenjenem, podaljšanem urniku, in sicer bo knjižnica odprta 6 ur dnevno:

-          ob ponedeljkih, sredah in petkih od 10:00 do 16:00 ter

-          ob torkih in četrtkih: od 12:00 do 18:00.

Na vrh


Število izpitnih rokov - četrti izpitni rok v dogovoru z nosilcem
Datum: 10.11.2016

Za predmete podiplomskih študijskih programov (za predmete, ki se izvajajo samo za podiplomske študente) so praviloma določeni 3 izpitni roki v letu za predmet.

Četrti izpitni rok je določen po potrebi, in sicer na podlagi predhodnega dogovora študentov z nosilcem predmeta. Dogovorjeni rok sporoči nosilec predmeta v Referat vsaj 7 dni pred izpitom.

Referat za študente UP FAMNIT

 

Na vrh


Opravljanje izpitov pri predmetih, pri katerih se je spremenil nosilec
Datum: 10.11.2016

Študenti, ki so predmet poslušali v preteklih študijskih letih, pa izpita še niso opravili, opravljajo izpit pri »novem« nosilcu. Samo izjemoma in v kolikor dosedanji nosilec soglaša, lahko študenti, ki so opravili vse obveznosti za pristop k izpitu, najkasneje v enem letu po spremembi nosilca, še opravljajo izpit pri dosedanjem nosilcu.

Za dodatni izpitni rok se ti študenti obrnejo neposredno na dosedanjega nosilca predmeta in z njim uskladijo termin izpita, nosilec predmeta pa termin vsaj 7 dni pred izpitom sporoči v Referat za študente UP FAMNIT.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Izvedba izpitnih rokov za predmete, ki se v tekočem študijskem letu ne izvajajo
Datum: 10.11.2016

V kolikor se predmet v tekočem študijskem letu ne izvaja, se morajo študenti, ki so predmet poslušali v preteklih študijskih letih, pa izpita še niso opravili, za razpis izpitnega roka pri predmetu obrniti neposredno na nosilca predmeta in z njim uskladiti termin izpita.

Dogovorjeni termin mora nosilec predmeta vsaj 7 dni pred izpitom sporočiti/potrditi v Referat za študente UP FAMNIT.

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


Prevzem hologramskih nalepk za študentsko izkaznico 2016/17
Datum: 14.10.2016

Študente višjih letnikov, absolvente ter ponovno vpisane v letnik obveščamo, da lahko v Referatu od 17. oktobra 2016 naprej v času uradnih ur prevzamete hologramsko nalepko za študentsko izkaznico za študijsko leto 2016/17.

 

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Prevzem študentskih izkaznic
Datum: 14.10.2016

Študente, prvič vpisane v 1. letnike študijskih programov UP FAMNIT obveščamo, da lahko v Referatu v času uradnih ur prevzamete študentsko izkaznico.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Koledar sej Senata / Komisije za študijske in študentske zadeve UPFAMNIT 2016/17
Datum: 13.10.2016

Študente obveščamo, da je na spletni strani fakultete v rubriki O fakulteti / Organi in komisije (http://www.famnit.upr.si/sl/o-fakulteti/organi-in-komisije) dostopen koledar sej Senata UP FAMNIT ter Komisije za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ UP FAMNIT) 2016/17. V mesecu juliju ni predvidena seja.

Prošnje študentov obravnava KŠŠZ, prijavo teme magistrskega dela pa obravnava Senat.

Študenti morajo oddati prošnjo/prijavo teme v Referat najkasneje 7 dni pred predvidenim datumom seje, če želijo, da se gradivo uvrsti na naslednjo sejo KŠŠZ / Senata.

Če je na oddelku pristojna komisija za pregled dispozicije magistrskega dela (študijski programi: Varstvo narave, Biopsihologija, Uporabna psihologija), mora študent pri prijavi teme magistrskega dela upoštevati še 30-dnevni rok za pregled dispozicije.

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


Dostop do e-učilnice, brezžičnega omrežja in e-pošte
Datum: 03.10.2016

Študente želimo spomniti, da se za morebitne težave v zvezi z uporabniškim imenom in geslom za e-učilnico, brezžično omrežje, geslom za dostop do študentske e-pošte (student.upr.si) obrnete na Službo za informatiko (podpora@famnit.upr.si, 05 611 75 80).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Plačilo priprave in zagovora zaključnega dela na UP FAMNIT
Datum: 30.09.2016

Študente spomnimo, da sta priprava in zagovor zaključne naloge, magistrskega dela in doktorske disertacije za študente, ki nimajo statusa (pavzirajo) več kot eno leto, plačljiva v skladu s Cenikom storitev UP FAMNIT.

Cenik storitev 2016/17 je objavljen tukaj: http://www.famnit.upr.si/sl/studenti/cenik-storitev

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Študijska soba za študente UP FAMNIT
Datum: 29.09.2016

Študente obveščamo, da jim fakulteta tudi v študijskem letu 2016/2017 omogoča uporabo študijskih sob, ki se nahajata v neposredni bližini fakultete, in sicer na naslovu Santorijeva 7 ter Kettejeva 1 (avla v pritličju).

Predavalnica Muzejski1 na Muzejskem trgu 7, ki je bila v preteklih letih v uporabi kot študijska soba za študente, je s študijskim letom 2016/17 v uporabi za pedagoški proces.

Več informacij o uporabi študijskih sob je dostopnih na naslednjem naslovu: http://www.famnit.upr.si//sl/studenti/studijska-soba

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Generiral programski paket VIS