Univerza na primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Glagoljaška 6, SI-6000 Koper
Tel.: (+386 5) 611 75 75
Fax: (+386 5) 611 75 71

referat@famnit.upr.siObvestila - UPORABNA PSIHOLOGIJA, 2. stopnja

Zbrano dne 07.12.2018 ob 12:26


Število vseh obvestil: 20

1. obvestilo: 07.12.2018 - Študentska pomoč pri prenosu opreme v prostorih fakultete

2. obvestilo: 06.12.2018 - URNIK – sprememba: PBP1, UPSI1 (Psihoterapevtski pristopi in psihoterapija – P)

3. obvestilo: 28.11.2018 - Optimizacija urnika – shranjevanje kriterijev pregleda urnika

4. obvestilo: 19.11.2018 - Exam terms for the Winter examination period 2018/19

5. obvestilo: 19.11.2018 - Objava izpitnih rokov za zimsko izpitno obdobje 2018/19

6. obvestilo: 19.11.2018 - Podiplomski študij: število izpitnih rokov – četrti izpitni rok v dogovoru z nosilcem

7. obvestilo: 19.11.2018 - Izvedba izpitnih rokov za predmete, ki se v tekočem letu ne izvajajo

8. obvestilo: 19.11.2018 - Opravljanje izpitov pri predmetih, pri katerih se je spremenil nosilec

9. obvestilo: 14.11.2018 - Vabilo na brezplačni preventivni stomatološki pregled

10. obvestilo: 12.11.2018 - URNIK – sprememba: UPSI1 (Kadrovska psihologija – P)

11. obvestilo: 08.11.2018 - URNIK – sprememba: PBP2, UPSI2 (Psihološko svetovanje - P)

12. obvestilo: 22.10.2018 - V primeru težav, obrni se na tutorja / In case of troubles, ask tutors for help

13. obvestilo: 18.10.2018 - URNIK – sprememba: BP2, PDM (Psihometrija – LV)

14. obvestilo: 16.10.2018 - URNIK – sprememba: BP3, PDM (Osnove pedagoške psihologije – SV)

15. obvestilo: 21.09.2018 - PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Urniki za jesenski semester 2018/2019

16. obvestilo: 03.05.2018 - OPOMNIK: Roki za zaključek študija na magistrskih študijskih programih 2. stopnje

17. obvestilo: 20.02.2018 - Roki za zaključek študija na magistrskih študijskih programih 2. stopnje

18. obvestilo: 23.05.2017 - BP, PBP, UPsi, PBI: oddaja dispozicij zaključnih del

19. obvestilo: 24.04.2017 - Pojasnilo k Pravilniku o pripravi in zagovoru magistrskega dela – skupno mag. delo

20. obvestilo: 03.10.2016 - Dostop do e-učilnice, brezžičnega omrežja in e-pošteŠtudentska pomoč pri prenosu opreme v prostorih fakultete
Datum: 07.12.2018

Na fakulteti pogosto potrebujemo študentsko pomoč pri prenosu opreme v prostorih fakultete, zato vas vabimo, da v tajništvo dekanata na elektronski naslov info@famnit.upr.si sporočite kontaktne podatke (ime in priimek, telefonsko številko), v kolikor bi, proti plačilu, želeli pomagati pri prenosu opreme in sorodnih delih.

V primeru potrebe vas nato kontaktirajo.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na tajništvo dekanata (elektronski naslov: info@famnit.upr.si; telefonska številka 05/611-75-70).
Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: PBP1, UPSI1 (Psihoterapevtski pristopi in psihoterapija – P)
Datum: 06.12.2018

Obveščamo vas, da se bodo P pri predmetu Psihoterapevtski pristopi in psihoterapija izvajala v:

-       ponedeljek, 7. 1. od 10.00 do 14.30 v predavalnici Famnit-MP1,

-       ponedeljek, 14. 1. od 10.00 do 14.30 v predavalnici Fhš-Tramontana.

Izvedba predmeta je predvidena v 2. semestru, vendar se bo del predavanj izvedel že v 1. semestru zaradi odsotnosti predavatelja v 2. semestru.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


Optimizacija urnika – shranjevanje kriterijev pregleda urnika
Datum: 28.11.2018

Uporabnike spletne platforme za pregledovanje urnika Wise timetable na spletni strani fakultete (urniki) obveščamo, da aplikacija omogoča shranjevanje iskalnih kriterijev, in sicer po sledečih korakih:

1)    izbira želenih kriterijih (skupine / izvajalci / prostori / predmeti);

2)    klik na četrto ikono pod kazalnikom Datum / teden (ikona knjiga).

3)    ponujeno povezavo je potrebno shraniti kot zaznamek. 

Na vrh


Exam terms for the Winter examination period 2018/19
Datum: 19.11.2018

We would like to inform you that the exam terms for the examination period for the Autumn semester (21 January until 15 February 2018) are visible in the Student information System (ŠIS).

Students must register for the exams through ŠIS.

Please take notice of the Instructions of use for students in SIS. The document is available after you log in SIS.

EXAM DATES

In the “MY EXAM DATES” section, you can find exam dates for the courses from your index. To check the dates, select the course you wish to check the examination dates for in THE “COURSE TITLE” field. Click on “SUBMIT” to display all future exam dates for the selected course.

REGISTRATION TO THE EXAM

You register to the exam through Student Information System - ŠIS in the menu Exams / Exam registration.
The registration to the exam is possible up to 20 days before the exam date (earlier registration is not possible).

The registration to the exam is possible at least 5 days before the exam date.
Example: if the exam is on Wednesday, 23 January 2019, you can register until Saturday, 19 January 2019 (until midnight).

The registration to the exam term is necessary also if you have achieved the final grade with colloquia, so the professor can enter your grade in the system.

A student can take the exam for the same course eight (8) times during the studies.

If you cannot register for the exam during the registration deadline (due to technical problems of the SIS, an open registration for a previous exam date, etc.) you should immediately notify the UP FAMNIT Student Services (referat@famnit.upr.si, 05 611 75 75). If your message has been submitted within the listed registration deadline (based on the date/time your email was forwarded) the Student Services can enter your exam registration. If the message has been forwarded outside the scheduled deadline, the registration through the UP FAMNIT Student Services is not possible.

CANCELLATION OF THE EXAM REGISTRATION

You cancel the exam through Student Information System - ŠIS in the menu Exams / Cancellation of the exam.
The cancellation of the exam is possible at least 2 days before the exam.
Example: if the exam is on Wednesday, 23 January 2019, you can cancel your registration until Monday, 21 January 2019 (until midnight).

If the student doesn’t cancel the exam registration in time, it will be considered that he/she took the exam. In this case the student cannot register for the next exam term for at least 30 days.

If you wish to cancel an exam registration, but you cannot do this due to technical problems of the SIS, you should immediately notify the UP FAMNIT Student Office (referat@famnit.upr.si, 05 611 75 75). 

If your message has been submitted before the listed registration deadline (based on the date/time the email was forwarded), the Student Office can cancel your exam registration. If your message has been submitted outside this deadline, the cancellation through the UP FAMNIT Student Office is not possible.

MY FINANCIAL POSITION

When the debt reaches 30 EUR, the student cannot register for exams. Any outstanding library debt is entered into the SIS when it reaches 30 EUR.

Student Services UP FAMNIT

Na vrh


Objava izpitnih rokov za zimsko izpitno obdobje 2018/19
Datum: 19.11.2018

Študente obveščamo, da so izpitni roki za zimsko (21.1.-15.2.2019) izpitno obdobje objavljeni v ŠISu.

Študenti se na izpite prijavite preko ŠISa. Postopek prijave je natančneje opisan v Navodilih za uporabo ŠISa, ki so dostopna po prijavi. Študente prosimo, da dan pred izpitom preverijo v Šisu morebitne spremembe ure in predavalnice izpitnega roka.

Študente o navedenih spremembah ne bomo posebej obveščali. Študentom svetujemo, da si preberejo Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem, ki je dostopen tukaj: http://www.famnit.upr.si/sl/studenti/pravilniki-obrazci#heading3
POMEMBNO
Pregled izpitnih rokov v ŠISu
V ŠISu lahko izpitne roke za predmete pregledujete preko dveh podmenijev v rubriki IZPITI, in sicer v rubriki »Moji izpitni roki« lahko pregledujete razpisane izpitne roke za predmete, ki jih imate vpisane v indeksu.
V rubriki »Vsi izpitni roki« pa lahko pregledujete razpisane izpitne roke za vse predmete, ki se izvajajo na fakulteti.

Prijava in odjava

K posameznemu izpitu se lahko prijavite najprej 20. dan pred izpitnim rokom in najkasneje 5. dan pred razpisanim izpitnim rokom. Npr. če je izpit v sredo, 23.1.2019, se lahko prijavite do sobote, 19.1.2019 do 24:00. Prijava na izpitni rok preko ŠISa je potrebna tudi v primeru, če ste končno oceno pri predmetu dosegli z vmesnimi preverjanji (kolokviji) ali gre samo za vpis opravljene študijske prakse (BI, SK, PBI, PBP, UPsi) ali pa gre za vpis opravljenega seminarja na magistrskem/doktorskem študiju. Rok za odjavo je 2 dni pred razpisanim izpitnim rokom. Npr. če je izpit v sredo, 23.1.2019, se lahko odjavite najkasneje v ponedeljek, 21.1.2019 do 24:00. V primeru nepričakovanih, a opravičljivih razlogov (npr. bolezen), ki nastopijo en dan pred oz. na dan izpita, torej po preteku roka odjave mora študent še pred izpitom obvestiti nosilca predmeta in Referat. Na štetje opravljanj izpitov iz iste učne enote ne vpliva študentov status niti ponavljanje letnika niti način opravljanja izpita (pisni, ustni, oboje). Študent lahko k opravljanju izpita pri isti učni enoti pristopi največ osemkrat v času študija. Če študent ne umakne prijave na izpit se šteje, da je s tem izkoristil en izpitni rok in lahko pristopi k naslednjemu izpitnemu roku šele po preteku tridesetih (30) dni, razen v primeru, ko študent ni mogel umakniti prijave zaradi nepremostljivih okoliščin.

Pregled finančnih obveznosti v ŠISu
Svoje odprte finančne obveznosti do fakultete lahko v ŠISu preverite v rubriki Moji podatki / Moje finance. Spomniti vas želimo, da ni možna prijava k izpitu, če ima študent neporavnane finančne obveznosti do fakultete v skupnem znesku več kot 30 EUR.
V skladu z veljavnim pravilnikom in cenikom se obračuna četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri predmetu ter opravljanje izpita pri predmetu za osebe, ki so brez statusa študenta (pavzerji) več kot eno leto. Račun prejme študent na e-naslov po datumu izpita.

Težave s prijavo na izpitni rok

V kolikor imate težave s prijavo na izpitni rok preko ŠIS-a, o tem pravočasno obvestite Referat za študente UP FAMNIT (referat@famnit.upr.si, tel. 05 / 611 75 75).
V primeru, da bo vaše sporočilo posredovano v roku, ko je še možna prijava na izpit (pri e-pošti se upošteva dan in uro, ko je bilo posredovano e-sporočilo), vas bo na izpit prijavil Referat.
V primeru, da vaše sporočilo ne bo pravočasno posredovano Referatu, prijava preko Referata ni možna.

Referat UP FAMNIT

Na vrh


Podiplomski študij: število izpitnih rokov – četrti izpitni rok v dogovoru z nosilcem
Datum: 19.11.2018

Za predmete podiplomskih študijskih programov (za predmete, ki se izvajajo samo za podiplomske študente) so praviloma določeni 3 izpitni roki v letu za predmet. Četrti izpitni rok je določen po potrebi oz. na prošnjo nosilca predmeta. Na podlagi predhodnega dogovora s študenti nosilec predmeta sporoči dogovorjeni rok v Referat vsaj 7 dni pred izpitom.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Izvedba izpitnih rokov za predmete, ki se v tekočem letu ne izvajajo
Datum: 19.11.2018

V kolikor se predmet v tekočem študijskem letu ne izvaja, se morajo študenti, ki so predmet poslušali v preteklih študijskih letih, pa izpita še niso opravili, za razpis izpitnega roka pri predmetu obrniti neposredno na nosilca predmeta in z njim uskladiti termin izpita. Dogovorjeni termin mora nosilec predmeta vsaj 7 dni pred izpitom sporočiti / potrditi v Referat za študente UP FAMNIT.

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


Opravljanje izpitov pri predmetih, pri katerih se je spremenil nosilec
Datum: 19.11.2018

Študenti, ki so predmet poslušali v preteklih študijskih letih, pa izpita še niso opravili, opravljajo izpit pri »novem« nosilcu. Samo izjemoma in v kolikor dosedanji nosilec soglaša, lahko študenti, ki so opravili vse obveznosti za pristop k izpitu, najkasneje v enem letu po spremembi nosilca, še opravljajo izpit pri dosedanjem nosilcu. Za dodatni izpitni rok se ti študenti obrnejo neposredno na dosedanjega nosilca predmeta in z njim uskladijo termin izpita, ki mora biti v času izpitnega obdobja, nosilec predmeta pa termin vsaj 7 dni pred izpitom sporoči v Referat za študente UP FAMNIT.

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


Vabilo na brezplačni preventivni stomatološki pregled
Datum: 14.11.2018

Zobna ambulanta za mladinsko zobozdravstvo Piran (ordinacija dr. Zlate Vidmar Šutej) vabi na brezplačen preventivni sistematski stomatološki pregled zob in ustne votline tekom šolanja.

Ambulanta se nahaja v pritličju stavbe FPP in GEPŠ (Pomorska šola Portorož, Pot pomorščakov 4, Portorož).

Urnik naročanja: ponedeljek, sreda, četrtek in petek od 12:00 do 13:00

Telefon: 05 620 72 72

Na vrh


URNIK – sprememba: UPSI1 (Kadrovska psihologija – P)
Datum: 12.11.2018

Obveščamo vas, da v petek, 7.12.2018 odpadejo P pri predmetu Kadrovska psihologija.

Nadomeščanje bo potekalo v petek, 16.11. od 16.00 do 20.00 v FAMNIT-VP1.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: PBP2, UPSI2 (Psihološko svetovanje - P)
Datum: 08.11.2018

Obveščamo vas, da v petek, 7. 12. odpadejo P pri predmetu Psihološko svetovanje. Nadomestni termin bo v petek, 14. 12. od 9.30 do 12.00 v Famnit-MP1.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


V primeru težav, obrni se na tutorja / In case of troubles, ask tutors for help
Datum: 22.10.2018

Začetek študijskega leta je mimo in morda se pojavljajo prve težave. Potrebujete pomoč pri študiju ali iskanju nove nastanitve? Bi se radi družili ali počeli še kaj ob študiju? Vprašajte tutorje za pomoč! 24 jih imamo in čakajo na vaš klic!

Are you having troubles with study or you would like to move in a new flat? Are you looking for new friends or you would like to participate to sport/cultural activities? Contact our tutors! 24 students of all programmes are willing to help you!
You can find them here:

SLO: https://www.famnit.upr.si/sl/studenti/tutorstvo#heading2

EN: https://www.famnit.upr.si/en/cooperation/tutors

Na vrh


URNIK – sprememba: BP2, PDM (Psihometrija – LV)
Datum: 18.10.2018

Obveščamo vas, da bodo LV pri predmetu Psihometrija dne, 15.11.2018 potekala v Rotundi, dne, 13.12.2018 pa v predavalnici FHŠ-Levant3.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BP3, PDM (Osnove pedagoške psihologije – SV)
Datum: 16.10.2018

Obveščamo vas, da se je urnik pri predmetu Osnove pedagoške psihologije sprememnil, zato prosimo, da si urnik ponovno preverite.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Urniki za jesenski semester 2018/2019
Datum: 21.09.2018

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2018/2019, ki se prične v ponedeljek, 1. oktobra 2018 in zaključi v petek, 18. januarja 2019.

 

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

-          NAVODILA za pregledovanje urnikov so objavljena na zgoraj navedeni spletni strani;

-          objavljeni urniki veljajo za MAGISTRSKE študijske programe. DOKTORSKI ŠTUDIJ se zaradi majhnega števila študentov izvaja s konzultacijami. Program študija študenta se oblikuje individualno, v dogovoru z mentorjem doktorskega študenta. Doktorski študenti programa Računalništvo in informatika obiskujejo PODIPLOMSKI SEMINAR, ki se izvaja skupaj za študente magistrskih in doktorskih študijskih programov (ponedeljek ob 16. uri), doktorski študenti programa Matematične znanosti pa obiskujejo RAZISKOVALNI MATEMATIČNI SEMINAR (ponedeljek ob 10. uri);

-          IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden semestra;

-          SPREMEMBE URNIKA: do petka, 28. septembra 2018 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom študijskega leta. Vse spremembe urnika od vključno ponedeljka, 1. oktobra 2018 dalje bodo objavljene med obvestili Referata.

 

Študente programa Varstvo narave posebej obveščamo, da bo kontaktne ure za naslednje predmete na urnik umeščene naknadno:

-          Ekologija kopenskih ekosistemov – 1. letnik (5 SV),

-          Biologija in varstvo velikih vretenčarjev – 1.  in 2. letnik (5 LV),

-          Varstvena biologija morja – 2. letnik (5 LV),

-          Ekologija morja – 1. letnik (10 SV in 10 LV).

 

Termini sestankov koordinatorjev programov s študenti:

-          Matematične znanosti – izvedba v slovenskem jeziku (PMA) in Matematične znanosti – izvedba v angleškem jeziku (PMA-EN): v ponedeljek, 1. oktobra ob 11.00 v Famnit-MP7;

-          Računalništvo in informatika (PRIN): v torek, 2. oktobra ob 17.30 v Famnit-Muzejski3;

-          Varstvo narave (PBI):  v ponedeljek, 1. oktobra ob 12.00 v predavalnici Famnit-MP6;

-          Biopsihologija (PBP): v torek, 3. oktobra ob 11. uri v Famnit-Muzejski1;

-          Matematika s finančnim inženiringom (PMF): v torek, 2. oktobra ob 15.00 v Famnit-MP2;

-          Uporabna psihologija (UPSI): v ponedeljek, 1. oktobra ob 10.00 v Famnit-VP1.

 

Vsa nadaljnja obvestila glede urnika bodo objavljena med obvestili Referata (za posamezen študijski program). Vsem študentom svetujemo, da se prijavijo za prejemanje obvestil po e-pošti.

 

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


OPOMNIK: Roki za zaključek študija na magistrskih študijskih programih 2. stopnje
Datum: 03.05.2018

Naj vas spomnimo, da je Senat UP FAMNIT določil roke za prijavo teme in zagovor magistrskih del v študijskih programih 2. stopnje.

Študenti magistrskih študijskih programov, ki želijo zagovor magistrskega dela opraviti do 15. septembra tekočega leta, morajo:

Zagovori magistrskih del na UP FAMNIT potekajo v času od 5. oktobra do 15. septembra (od 16. septembra do 4. oktobra zagovori ne potekajo).

Študenti, ki ne bodo prijavili teme oz. oddali magistrskega dela do zgoraj navedenih rokov, bodo lahko zaključno nalogo zagovarjali po 5. oktobru.

Študent mora magistrsko delo (potrjeno s strani mentorja) oddati v Referat za študente najkasneje 10 dni pred datumom zagovora.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Roki za zaključek študija na magistrskih študijskih programih 2. stopnje
Datum: 20.02.2018

Študente obveščamo, da je Senat UP FAMNIT določil roke za prijavo teme in zagovor magistrskih del v študijskih programih 2. stopnje.

Študenti magistrskih študijskih programov, ki želijo zagovor magistrskega dela opraviti do 15. septembra tekočega leta, morajo:

- temo magistrskega dela oddati do 31. maja (temo potrdi Senat UP FAMNIT),

- magistrsko delo (potrjeno s strani mentorja) oddati do 10. avgusta.

Zagovori magistrskih del na UP FAMNIT potekajo v času od 5. oktobra do 15. septembra (od 16. septembra do 4. oktobra zagovori ne potekajo).

Študenti, ki ne bodo prijavili teme oz. oddali magistrskega dela do zgoraj navedenih rokov, bodo lahko zaključno nalogo zagovarjali po 5. oktobru.

Študent mora magistrsko delo (potrjeno s strani mentorja) oddati v Referat za študente najkasneje 10 dni pred datumom zagovora.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


BP, PBP, UPsi, PBI: oddaja dispozicij zaključnih del
Datum: 23.05.2017

Študente Biopsihologije (1. in 2. stopnja), Uporabne psihologije ter Varstva narave obveščamo, da dispozicije zaključnih del od sedaj naprej posredujejo po elektronski pošti v Word obliki na e-naslov Referata za študente (referat@famnit.upr.si).

Dispozicija je obvezna priloga obrazcu Prijava teme zaključne naloge / Prijava teme magistrskega dela, ki pa ga študenti še vedno oddajo v fizični obliki v Referat za študente - osebno ali pošljejo po navadni pošti.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Pojasnilo k Pravilniku o pripravi in zagovoru magistrskega dela – skupno mag. delo
Datum: 24.04.2017

Študente obveščamo, da je Senat UP FAMNIT dne 18.4.2017 sprejel naslednje pojasnilo k 2. členu Pravilnika o pripravi in zagovoru magistrskega dela na UP FAMNIT, in sicer glede priprave skupnega magistrskega dela:

Študent, ki želi pripraviti magistrsko delo, ki, na podlagi tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o pripravi in zagovoru magistrskega dela na UP FAMNIT, v celoti ali delno temelji na skupinskem raziskovalnem projektu, v katerem sodeluje več študentov, mora pripraviti samostojno (lastno) magistrsko delo.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Dostop do e-učilnice, brezžičnega omrežja in e-pošte
Datum: 03.10.2016

Študente želimo spomniti, da se za morebitne težave v zvezi z uporabniškim imenom in geslom za e-učilnico, brezžično omrežje, geslom za dostop do študentske e-pošte (student.upr.si) obrnete na Službo za informatiko (podpora@famnit.upr.si, 05 611 75 80).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Generiral programski paket VIS