Univerza na primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Glagoljaška 6, SI-6000 Koper
Tel.: (+386 5) 611 75 75
Fax: (+386 5) 611 75 71

referat@famnit.upr.siObvestila - UPORABNA PSIHOLOGIJA, 2. stopnja

Zbrano dne 22.03.2018 ob 08:17


Število vseh obvestil: 20

1. obvestilo: 22.03.2018 - URNIK – sprememba: BP2, PDM (Biopsihologija motivacije in emocij – P,SE)

2. obvestilo: 21.03.2018 - URNIK – sprememba: PBP1, UPSI1 (Vedenjska genetika – P)

3. obvestilo: 16.03.2018 - URNIK – sprememba: UPSI1, PBP1 (Klinična psihologija – SV)

4. obvestilo: 14.03.2018 - Udeležba študentov na konferenci Triple i: 7. in 8. junij 2018, Piran

5. obvestilo: 13.03.2018 - URNIK – sprememba: PBP1, UPSI1 (Psihoterapevtski pristopi in psihoterapija – SV, SE)

6. obvestilo: 12.03.2018 - URNIK – sprememba: BP3, PDM1 (Uvod v klinično psihologijo in psihoterapijo - P)

7. obvestilo: 07.03.2018 - URNIK – sprememba: BP2, PDM1 (Biopsihologija motivacije in emocij – P in SE)

8. obvestilo: 07.03.2018 - URNIK – sprememba: UPSI1 (ŠOLSKA-PSIH – SV)

9. obvestilo: 26.02.2018 - URNIK – sprememba: UPSI1 (Šolska psihologija - SV)

10. obvestilo: 20.02.2018 - Roki za zaključek študija na magistrskih študijskih programih 2. stopnje

11. obvestilo: 16.02.2018 - Urnik spomladanskega semestra 2017/18 - naknadne spremembe po objavi

12. obvestilo: 07.02.2018 - PODIPLOMSKI STUDIJ: Urniki za spomladanski semester 2017/18

13. obvestilo: 14.12.2017 - Izvedba anketiranja študentov v študijskem letu 2017/18

14. obvestilo: 05.12.2017 - Prevzem študentskih izkaznic 2017/18

15. obvestilo: 14.11.2017 - Opravljanje izpitov pri predmetih, pri katerih se je spremenil nosilec

16. obvestilo: 14.11.2017 - Izvedba izpitnih rokov za predmete, ki se v tekočem letu ne izvajajo

17. obvestilo: 08.11.2017 - Prevzem hologramskih nalepk za študentsko izkaznico 2017/18

18. obvestilo: 23.05.2017 - BP, PBP, UPsi, PBI: oddaja dispozicij zaključnih del

19. obvestilo: 24.04.2017 - Pojasnilo k Pravilniku o pripravi in zagovoru magistrskega dela – skupno mag. delo

20. obvestilo: 03.10.2016 - Dostop do e-učilnice, brezžičnega omrežja in e-pošteURNIK – sprememba: BP2, PDM (Biopsihologija motivacije in emocij – P,SE)
Datum: 22.03.2018

Obveščamo vas, da bodo v torek, 27.3.2018 P,SE pri predmetu Biopsihologija motivacije in emocij potekala v predavalnici FHŠ-Maestral1 (uporaba dvigala: 6. nadstropje; uporaba stopnic: 3. nadstropje).

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: PBP1, UPSI1 (Vedenjska genetika – P)
Datum: 21.03.2018

Obveščamo vas, da v ponedeljek, 26.3.2018 odpadejo predavanja pri predemtu Vedenjska genetika.

Nadomeščanje bo potekalo v sredo, 28.3.2018 od 13:00 do 17:00 v predavalnici DŠD-2-MP1.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


URNIK – sprememba: UPSI1, PBP1 (Klinična psihologija – SV)
Datum: 16.03.2018

Obveščamo vas, da bodo v četrtek, 22.3.2018 SV pri predmetu Klinična psihologija potekale od 11:00 do 13:30 v FAMNIT-VP.

Prosimo, da preverite spremembe v urniku na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Udeležba študentov na konferenci Triple i: 7. in 8. junij 2018, Piran
Datum: 14.03.2018

UP IAM Slovenski center za raziskovanje samomora organizira 9. mednarodno konferenco TRIPLE i: Intuition, Imagination and Innovation in Suicidology, ki bo potekala 7. in 8. junija 2018 v Hotelu Histrion (Bernardin group), Piran.
Obveščamo vas, da je za študente Biopsihologije in Uporabne psihologije zagotovljenih 15 mest; študenti so oproščeni kotizacije. 
Plačana kotizacija se upošteva kot dohodek in šteje v letno davčno osnovo. Prednost bodo imeli študenti tutorji.

Če bo več prijav kot je prostih mest, bo organizacijski odbor odločil glede na motivacijsko pismo študenta (obvezno izpolnite ta del spletnega obrazca - glej pojasnila v nadaljevanju).

Na konferenci se od študentov pričakuje prisotnost na predavanjih, kar bomo preverjali z zbiranjem podpisov.
Za udeležbo na konferenci izpolnite naslednji spletni obrazec: Registration Form

Prijavite se najkasneje do 30. marca 2018.

Vse nadaljnje informacije o konferenci so dostopne na spletni strani http://zivziv.si/triple-i-2018/.

Organizacijski odbor konference TRIPLE i 2018


Na vrh


URNIK – sprememba: PBP1, UPSI1 (Psihoterapevtski pristopi in psihoterapija – SV, SE)
Datum: 13.03.2018

Obveščamo vas, da v sredo, 18.4.2018 odpadejo SV, SE pri predmetu Psihoterapevtski pristopi in psihoterapija.

Nadomeščanje bo potekalo v sredo, 11.4.2018 od 15:00 do 20:00 v FHŠ-Levant1.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BP3, PDM1 (Uvod v klinično psihologijo in psihoterapijo - P)
Datum: 12.03.2018

Obveščamo vas, da bodo v ponedeljek, 26.3.2018 predavanja pri predmetu Uvod v klinično psihologijo in psihoterapijo  potekala v Rotundi.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BP2, PDM1 (Biopsihologija motivacije in emocij – P in SE)
Datum: 07.03.2018

Obveščamo vas, da bodo v torek, 27.3.2018 P in SE pri predmetu Biopsihologija motivacije in emocij potekala v predavalnici DŠD-3-MP1.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: UPSI1 (ŠOLSKA-PSIH – SV)
Datum: 07.03.2018

Obveščamo vas, da bodo v četrtek, 29.3.2018 SV pri predmetu Šolska psihologija potekala v predavalnici FAMNIT-VP.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

 

Na vrh


URNIK – sprememba: UPSI1 (Šolska psihologija - SV)
Datum: 26.02.2018

Obveščamo vas, da v sredo, 11.4. in 18.4.2018 odpadejo SV pri predmetu Šolska psihologija.

Nadomeščanje bo potekalo v četrtek, 29.3.2018 od 14:00 do 18:00 v DŠD-2-MP2.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Roki za zaključek študija na magistrskih študijskih programih 2. stopnje
Datum: 20.02.2018

Študente obveščamo, da je Senat UP FAMNIT določil roke za prijavo teme in zagovor magistrskih del v študijskih programih 2. stopnje.

Študenti magistrskih študijskih programov, ki želijo zagovor magistrskega dela opraviti do 15. septembra tekočega leta, morajo:

- temo magistrskega dela oddati do 31. maja (temo potrdi Senat UP FAMNIT),

- magistrsko delo (potrjeno s strani mentorja) oddati do 10. avgusta.

Zagovori magistrskih del na UP FAMNIT potekajo v času od 5. oktobra do 15. septembra (od 16. septembra do 4. oktobra zagovori ne potekajo).

Študenti, ki ne bodo prijavili teme oz. oddali magistrskega dela do zgoraj navedenih rokov, bodo lahko zaključno nalogo zagovarjali po 5. oktobru.

Študent mora magistrsko delo (potrjeno s strani mentorja) oddati v Referat za študente najkasneje 10 dni pred datumom zagovora.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Urnik spomladanskega semestra 2017/18 - naknadne spremembe po objavi
Datum: 16.02.2018

Obveščamo vas, da je bil po objavi urnika v sredo, 7.2. še spremenjen, zato vas prosimo, da urnik ponovno natančno preverite. Posebej opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden semestra.

Vse spremembe urnika od vključno ponedeljka, 19.2.2018 dalje bodo objavljene med obvestili Referata (http://www.famnit.upr.si/sl/obvestila).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


PODIPLOMSKI STUDIJ: Urniki za spomladanski semester 2017/18
Datum: 07.02.2018

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za spomladanski semester 2017/18, ki se prične v ponedeljek, 19.2. in zaključi v petek, 1.6.2018.

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

-          NAVODILA za pregledovanje urnikov so objavljena na zgoraj navedeni spletni strani;

-          objavljeni urniki veljajo za MAGISTRSKE študijske programe. DOKTORSKI ŠTUDIJ se zaradi majhnega števila študentov izvaja s konzultacijami. Program študija študenta se oblikuje individualno, v dogovoru z mentorjem doktorskega študenta. Doktorski študenti programa Računalništvo in informatika obiskujejo PODIPLOMSKI SEMINAR, ki se izvaja ob ponedeljkih ob 16. uri, in sicer skupaj za študente magistrskih in doktorskih študijskih programov, doktorski študenti programa Matematične znanosti pa obiskujejo RAZISKOVALNI MATEMATIČNI SEMINAR, ki se izvaja ob ponedeljkih ob 10. uri;

-          IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden semestra!;

-          SPREMEMBE URNIKA: do petka, 16.2.2018 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom semestra. Vse spremembe urnika od vključno ponedeljka, 19.2.2018 dalje bodo objavljene med obvestili Referata (http://www.famnit.upr.si/sl/obvestila).

Študente magistrskega programa Varstvo narave posebej obveščamo:

-          izvedba terenskih vaj: v spomladanskem semestru 2017/18 sta zadnja dva tedna semestra namenjena izvedbi terenskih vaj, in sicer: 34. teden: 21. – 25.5.2018 in 35. teden: 28.5. – 1.6.2018. V navedenih tednih se bodo izvajale terenske vaje, zato na urniku ni predvidenih ostalih študijskih obveznostih pri vseh predmetih (predavanja, seminarske vaje, seminarji, laboratorijske vaje);

-          predmet Terenski praktikum: pri predmetu se izvajajo le terenske vaje, zato predmet ni umeščen na urnik.

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


Izvedba anketiranja študentov v študijskem letu 2017/18
Datum: 14.12.2017

Študente obveščamo, da se bo anketiranje v študijskem letu 2017/18 tako kot prejšnje študijsko leto, izvedlo prek Študentskega informacijskega sistema (ŠIS), in sicer v času od 2.1.2018 do 30.9.2018.

Študenti boste lahko anketo izpolnili ob vstopu v ŠIS (rubrika Ankete / Izpolnjevanje ankete), in sicer:

- anketo za predmet najkasneje do prijave k izpitu za predmet,

- splošni del ankete pa najkasneje do vpisa v višji letnik / absolventski staž.

Anketa je anonimna.

Prosimo vas, da vprašalnike izpolnite čim bolj iskreno in odgovorno.

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


Prevzem študentskih izkaznic 2017/18
Datum: 05.12.2017

Študente, prvič vpisane v 1. letnike študijskih programov UP FAMNIT obveščamo, da lahko v Referatu v času uradnih ur prevzamete študentsko izkaznico.

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


Opravljanje izpitov pri predmetih, pri katerih se je spremenil nosilec
Datum: 14.11.2017

Študenti, ki so predmet poslušali v preteklih študijskih letih, pa izpita še niso opravili, opravljajo izpit pri »novem« nosilcu.

Samo izjemoma in v kolikor dosedanji nosilec soglaša, lahko študenti, ki so opravili vse obveznosti za pristop k izpitu, najkasneje v enem letu po spremembi nosilca, še opravljajo izpit pri dosedanjem nosilcu.

Za dodatni izpitni rok se ti študenti obrnejo neposredno na dosedanjega nosilca predmeta in z njim uskladijo termin izpita, ki mora biti v času izpitnega obdobja, nosilec predmeta pa termin vsaj 7 dni pred izpitom sporoči v Referat za študente UP FAMNIT.

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


Izvedba izpitnih rokov za predmete, ki se v tekočem letu ne izvajajo
Datum: 14.11.2017

V kolikor se predmet v tekočem študijskem letu ne izvaja, se morajo študenti, ki so predmet poslušali v preteklih študijskih letih, pa izpita še niso opravili, za razpis izpitnega roka pri predmetu obrniti neposredno na nosilca predmeta in z njim uskladiti termin izpita.

Dogovorjeni termin mora nosilec predmeta vsaj 7 dni pred izpitom sporočiti / potrditi v Referat za študente UP FAMNIT.

Referat za študente UP FAMNITNa vrh


Prevzem hologramskih nalepk za študentsko izkaznico 2017/18
Datum: 08.11.2017

Študente višjih letnikov, absolvente ter ponovno vpisane v letnik obveščamo, da lahko v Referatu od 9. novembra 2017 dalje v času uradnih ur prevzamete hologramsko nalepko za študentsko izkaznico za novo študijsko leto 2017/18.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


BP, PBP, UPsi, PBI: oddaja dispozicij zaključnih del
Datum: 23.05.2017

Študente Biopsihologije (1. in 2. stopnja), Uporabne psihologije ter Varstva narave obveščamo, da dispozicije zaključnih del od sedaj naprej posredujejo po elektronski pošti v Word obliki na e-naslov Referata za študente (referat@famnit.upr.si).

Dispozicija je obvezna priloga obrazcu Prijava teme zaključne naloge / Prijava teme magistrskega dela, ki pa ga študenti še vedno oddajo v fizični obliki v Referat za študente - osebno ali pošljejo po navadni pošti.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Pojasnilo k Pravilniku o pripravi in zagovoru magistrskega dela – skupno mag. delo
Datum: 24.04.2017

Študente obveščamo, da je Senat UP FAMNIT dne 18.4.2017 sprejel naslednje pojasnilo k 2. členu Pravilnika o pripravi in zagovoru magistrskega dela na UP FAMNIT, in sicer glede priprave skupnega magistrskega dela:

Študent, ki želi pripraviti magistrsko delo, ki, na podlagi tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o pripravi in zagovoru magistrskega dela na UP FAMNIT, v celoti ali delno temelji na skupinskem raziskovalnem projektu, v katerem sodeluje več študentov, mora pripraviti samostojno (lastno) magistrsko delo.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Dostop do e-učilnice, brezžičnega omrežja in e-pošte
Datum: 03.10.2016

Študente želimo spomniti, da se za morebitne težave v zvezi z uporabniškim imenom in geslom za e-učilnico, brezžično omrežje, geslom za dostop do študentske e-pošte (student.upr.si) obrnete na Službo za informatiko (podpora@famnit.upr.si, 05 611 75 80).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Generiral programski paket VIS