Univerza na primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Glagoljaška 6, SI-6000 Koper
Tel.: (+386 5) 611 75 75
Fax: (+386 5) 611 75 71

referat@famnit.upr.siObvestila - UPORABNA PSIHOLOGIJA, 2. stopnja

Zbrano dne 18.03.2019 ob 07:28


Število vseh obvestil: 22

1. obvestilo: 18.03.2019 - URNIK – sprememba: PBP1, UPSI2 (Vedenjsko-kognitivna psihoterapija – P)

2. obvestilo: 15.03.2019 - Vabilo na delavnico na temo metabarkodiranja mikrobne združbe

3. obvestilo: 14.03.2019 - URNIK – sprememba: PBP1, UPSI1 (Vedenjska genetika – P+SV)

4. obvestilo: 12.03.2019 - URNIK – sprememba: BP3, PDM (Osnove psihologije dela in organizacije – SE)

5. obvestilo: 28.02.2019 - URNIK – sprememba: PBP1, UPSI1 (Klinična psihologija – SV)

6. obvestilo: 28.02.2019 - Udeležba študentov na konferenci Triple i: 27. in 28. maj 2019, Portorož

7. obvestilo: 26.02.2019 - Dodatne informacije - Priložnost za raziskovalce - Študentski dan 8. kongresa psihologov Slovenije

8. obvestilo: 26.02.2019 - Priložnost za raziskovalce - Študentski dan 8. kongresa psihologov Slovenije

9. obvestilo: 15.02.2019 - Urnik spomladanskega semestra 2018/19 - naknadne spremembe po objavi

10. obvestilo: 15.02.2019 - BI, SK, VN, PBP, UPSI: Z 18. 2. 2019 postopki za študijsko prakso prek ŠIS-a (prošnja, poročilo)

11. obvestilo: 12.02.2019 - Spremembe Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem

12. obvestilo: 11.02.2019 - PODIPLOMSKI STUDIJ: Urniki za spomladanski semester 2018/19

13. obvestilo: 07.12.2018 - Študentska pomoč pri prenosu opreme v prostorih fakultete

14. obvestilo: 28.11.2018 - Optimizacija urnika – shranjevanje kriterijev pregleda urnika

15. obvestilo: 19.11.2018 - Podiplomski študij: število izpitnih rokov – četrti izpitni rok v dogovoru z nosilcem

16. obvestilo: 19.11.2018 - Izvedba izpitnih rokov za predmete, ki se v tekočem letu ne izvajajo

17. obvestilo: 19.11.2018 - Opravljanje izpitov pri predmetih, pri katerih se je spremenil nosilec

18. obvestilo: 03.05.2018 - OPOMNIK: Roki za zaključek študija na magistrskih študijskih programih 2. stopnje

19. obvestilo: 20.02.2018 - Roki za zaključek študija na magistrskih študijskih programih 2. stopnje

20. obvestilo: 23.05.2017 - BP, PBP, UPsi, PBI: oddaja dispozicij zaključnih del

21. obvestilo: 24.04.2017 - Pojasnilo k Pravilniku o pripravi in zagovoru magistrskega dela – skupno mag. delo

22. obvestilo: 03.10.2016 - Dostop do e-učilnice, brezžičnega omrežja in e-pošteURNIK – sprememba: PBP1, UPSI2 (Vedenjsko-kognitivna psihoterapija – P)
Datum: 18.03.2019

Obveščamo vas, da danes (ponedeljek), 18.3.2019 odpadejo P pri predmetu Vedenjsko-kognitivna psihoterapija.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


Vabilo na delavnico na temo metabarkodiranja mikrobne združbe
Datum: 15.03.2019

V okviru projekta SUSGRAPE (Spodbujanje trajnostnega vinogradništva s pomočjo IKT na čezmejnem območju ITA-SLO, Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija za obdobje 2014-2020) bo 19. 3. 2019 izvedena delavnica na temo obdelave DNA zaporedij, pridobljenih z visokozmogljivimi tehnologijami z namenom proučevanja mikrobioma rastlin.

Analizirali bodo podatke, ki so jih s sekvenciranjem DNA pridobili iz zdravih in z glivičnimi boleznimi okuženih listov vinske trte. Namen omenjene genetske analize je identifikacija mikroorganizmov, ki delujejo zaviralno na rast patogenih gliv, s čimer želijo prispevati k razvoju novih sredstev za varstvo rastlin.

Z delavnico bodo pričeli ob 11h v računalniški učilnici Rlab3 in bo predvidoma trajala do 16. ure.

Število mest je omejeno, zato se je potrebno na delavnico prijaviti na elektronski naslov: matjaz.hladnik@upr.si.

Rok za prijavo je do ponedeljka, 18. 3. 2019.

Vabljeni!

 

Na vrh


URNIK – sprememba: PBP1, UPSI1 (Vedenjska genetika – P+SV)
Datum: 14.03.2019

Obveščamo vas, da bodo v četrtek, 21. 3. 2019 P+SV pri predmetu Vedenjska genetika potekala v FAMNIT-MP3, od vključno četrtka, 28. 3. 2019 dalje pa v FAMNIT-MP1 (16.00 – 19.30).

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: BP3, PDM (Osnove psihologije dela in organizacije – SE)
Datum: 12.03.2019

Obveščamo vas, da bodo seminarji pri predmetu Osnove psihologije dela in organizacije v ponedeljek, 18.3.2019 potekali od 17.30 do 20.00.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: PBP1, UPSI1 (Klinična psihologija – SV)
Datum: 28.02.2019

Obveščamo vas, da bodo dne, 5.4.2019 SV pri predmetu Klinična psihologija potekale v predavalnici FHŠ-Levant4.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Udeležba študentov na konferenci Triple i: 27. in 28. maj 2019, Portorož
Datum: 28.02.2019

UP IAM Slovenski center za raziskovanje samomora organizira 10. mednarodno konferenco TRIPLE i: Intuition, Imagination and Innovation in Suicidology, ki bo potekala 27. in 28. maja 2019 v Hotelu Bernardin, Portorož
Obveščamo vas, da je za študente Biopsihologije in Uporabne psihologije zagotovljenih 15 mest; študenti so oproščeni kotizacije. 
Plačana kotizacija se upošteva kot dohodek in šteje v letno davčno osnovo. Prednost bodo imeli študenti tutorji.

Če bo prijav več kot je prostih mest, bo organizacijski odbor odločil glede na motivacijsko pismo študenta (obvezno izpolnite ta del spletnega obrazca - glej pojasnila v nadaljevanju!).

Na konferenci se od študentov pričakuje prisotnost na predavanjih, kar bomo preverjali z zbiranjem podpisov.
Za udeležbo na konferenci izpolnite naslednji spletni obrazec: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduQI42OgEpLf_vYfXKfHDxra-QCzUpaNJ1kozkqB4irVgDcA/viewform

Prijavite se najkasneje do 3. aprila 2019.

Vse nadaljnje informacije o konferenci so dostopne na spletni strani http://zivziv.si/triple-i-2019/

Organizacijski odbor konference TRIPLE i 2019

Na vrh


Dodatne informacije - Priložnost za raziskovalce - Študentski dan 8. kongresa psihologov Slovenije
Datum: 26.02.2019

Posredujemo sporočilo koordinatoric Študentskega dneva 8. mednarodnega kongresa psihologov Slovenija. Več informacij najdete na TEJ POVEZAVI.

***

Dragi mladi raziskovalec,

zate imamo prav posebno novico: svoje zanimivo raziskovalno delo iz psihološkega področja lahko predstaviš širši javnosti.

Prijavi svoje delo na Študentski dan, ki bo potekal 18. septembra 2019 v Zrečah pod okriljem 8. mednarodnega kongresa psihologov Slovenije.

Da ti pomagamo pri odločitvi, pa je tukaj še ena pomembna informacija – tvoj prispevek bo objavljen v znanstveni psihološki reviji Psihološka obzorja, ki je mednarodno indeksirana.

In kako to storiš? Nič lažjega – greš na spletno stran  kongresa, kjer najdeš obrazec za oddajo prispevkov: http://www.psi-kongres.si/obrazec-za-oddajo-prispevkov/.

Vendar preden oddaš prispevek, si preberi podrobnejše informacije v spodnji priponki.

Več informacij o samem dogodku lahko najdeš na Facebook strani (https://www.facebook.com/events/2040848972881849/) ali pa na spletni strani kongresa (http://www.psi-kongres.si/studentski-dan/).

Sprejmi izziv in naj nas poveže raziskovanje,

Maja Jotič, Sabina Majerič in Nives Žunec, koordinatorice Študentskega dneva

Na vrh


Priložnost za raziskovalce - Študentski dan 8. kongresa psihologov Slovenije
Datum: 26.02.2019

Posredujemo sporočilo koordinatoric Študentskega dneva 8. mednarodnega kongresa psihologov Slovenije

***

Dragi mladi raziskovalec,

zate imamo prav posebno novico: svoje zanimivo raziskovalno delo iz psihološkega področja lahko predstaviš širši javnosti.

Prijavi svoje delo na Študentski dan, ki bo potekal 18. septembra 2019 v Zrečah pod okriljem 8. mednarodnega kongresa psihologov Slovenije.

Da ti pomagamo pri odločitvi, pa je tukaj še ena pomembna informacija – tvoj prispevek bo objavljen v znanstveni psihološki reviji Psihološka obzorja, ki je mednarodno indeksirana.

In kako to storiš? Nič lažjega – greš na spletno stran  kongresa, kjer najdeš obrazec za oddajo prispevkov: http://www.psi-kongres.si/obrazec-za-oddajo-prispevkov/.

Vendar preden oddaš prispevek, si preberi podrobnejše informacije v spodnji priponki.

Več informacij o samem dogodku lahko najdeš na Facebook strani (https://www.facebook.com/events/2040848972881849/) ali pa na spletni strani kongresa (http://www.psi-kongres.si/studentski-dan/).

Sprejmi izziv in naj nas poveže raziskovanje,

Maja Jotič, Sabina Majerič in Nives Žunec, koordinatorice Študentskega dneva

Na vrh


Urnik spomladanskega semestra 2018/19 - naknadne spremembe po objavi
Datum: 15.02.2019

Obveščamo vas, da je bil po objavi urnika v ponedeljek, 11. 2. še spremenjen, zato vas prosimo, da urnik ponovno natančno preverite. Posebej opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden semestra.

Vse spremembe urnika od vključno ponedeljka, 18. 2. dalje bodo objavljene med obvestili Referata (http://www.famnit.upr.si/sl/obvestila).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


BI, SK, VN, PBP, UPSI: Z 18. 2. 2019 postopki za študijsko prakso prek ŠIS-a (prošnja, poročilo)
Datum: 15.02.2019

Študente obveščamo, da bodo s ponedeljkom, 18. 2. 2019 dalje vsi postopki v zvezi s študijsko prakso potekali prek ŠIS-a (oddaja prošnje, koordinatorjeva potrditev prošnje, oddaja poročila, koordinatorjeva potrditev poročila).  Navodila za študente z opisi postopkov so dostopna pri opisu študijskega programa v rubriki študijska praksa.

Študenti, ki so prošnjo za opravljanje študijske prakse oddali pred tem datumom, oddajo tudi poročilo o opravljeni praksi še v tiskani obliki (v Referat).

Študente prosimo, da se za pojasnila in vprašanja, obrnete na Referat.

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


Spremembe Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem
Datum: 12.02.2019

Študente obveščamo, da je bil sprejet nov Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem (POZ). Pravilnik je pričel veljati dne 18.12.2018. Nekatere določbe (dosedanjega) pravilnika pa veljajo še do 30.9.2019 in smo jih v nadaljevanju posebej navedli.

Nov pravilnik prinaša številne pomembne novosti, zato študentom priporočamo, da si pravilnik natačno preberejo.

Pravilnik je objavljen na naslednji povezavi: https://www.famnit.upr.si/sl/studenti/pravilniki-obrazci#heading3

Najvišje možno število opravljanja izpitov

Določbi dosedanjega (starega) pravilnika, ki še veljajo do 30.9.2019:

- 17. člen (1. odstavek): Četrto opravljanje in nadaljnja opravljanja izpita pri istem predmetu so komisijska, če tako zahteva študent ali nosilec predmeta.  

- 19. člen (6. odstavek): Študent lahko k opravljanju izpita pri istem predmetu pristopi največ osemkrat.

Določbe novega pravilnika, ki pričnejo veljati s 1.10.2019:

- 17. člen (5. in 6. odstavek): Študent lahko izpit pri istem predmetu opravlja največ šestkrat (6). Po neuspešnem tretjem opravljanju izpita pri istem predmetu je obvezna izvedba konzultacij izvajalca predmeta s študentom.

- 19. člen (2. odstavek): Če se študent ne odjavi od izpita in k njemu ne pristopi, to ne vpliva na število šestih možnih opravljanj izpita pri istem predmetu.

- 20. člen (1. odstavek): Četrto opravljanje izpita pri istem predmetu je komisijsko, če tako zahteva študent ali izvajalec predmeta. Peto in šesto opravljanje izpita pri istem predmetu je komisijsko (pred izpitno komisijo).

Ne glede na prejšnji odstavek velja, da bo lahko študent, ki bo do 30.9.2019 pristopil k opravljanju izpita pri posameznem predmetu šestič ali sedmič, izpit pri tem predmetu opravljal do 30.9.2020 še enkrat.

V tem primeru mora študent pravočasno (najkasneje pet dni pred izpitnim rokom) obvestiti Referat za študente, ki bo študenta prijavil na izpit.

Število pristopov k izpitu

Študent, ki izpita pri istem predmetu ne opravi niti z zadnjim možnim opravljanjem, ne more dokončati študija na vpisanem študijskem programu.

Konzultacije v primeru neuspešnega tretjega opravljanja izpita

Po neuspešnem tretjem opravljanju izpita pri istem predmetu je obvezna izvedba konzultacij izvajalca predmeta s študentom. V primeru neuspešnega tretjega opravljanja izpita pri istem predmetu se študent ne bo mogel prijaviti na četrto opravljanje izpita, v kolikor pred tem ne bo opravil obveznih konzultacij.

Odjava od izpita

Če se študent ne odjavi od izpita zaradi nepremostljivih okoliščin (bolezen ipd.), ki so nastopile po preteku roka za odjavo, se šteje, da je študent pravočasno umaknil prijavo k izpitu. Študent mora najkasneje v petih (5) dni od dneva izvedbe izpita, dostaviti ustrezna dokazila v Referat za študente. Na vrh


PODIPLOMSKI STUDIJ: Urniki za spomladanski semester 2018/19
Datum: 11.02.2019

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za spomladanski semester 2018/19, ki se prične v ponedeljek, 18. 2. in zaključi v petek, 31. 5. 2019.

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


Študentska pomoč pri prenosu opreme v prostorih fakultete
Datum: 07.12.2018

Na fakulteti pogosto potrebujemo študentsko pomoč pri prenosu opreme v prostorih fakultete, zato vas vabimo, da v tajništvo dekanata na elektronski naslov info@famnit.upr.si sporočite kontaktne podatke (ime in priimek, telefonsko številko), v kolikor bi, proti plačilu, želeli pomagati pri prenosu opreme in sorodnih delih.

V primeru potrebe vas nato kontaktirajo.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na tajništvo dekanata (elektronski naslov: info@famnit.upr.si; telefonska številka 05/611-75-70).
Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Optimizacija urnika – shranjevanje kriterijev pregleda urnika
Datum: 28.11.2018

Uporabnike spletne platforme za pregledovanje urnika Wise timetable na spletni strani fakultete (urniki) obveščamo, da aplikacija omogoča shranjevanje iskalnih kriterijev, in sicer po sledečih korakih:

1)    izbira želenih kriterijih (skupine / izvajalci / prostori / predmeti);

2)    klik na četrto ikono pod kazalnikom Datum / teden (ikona knjiga).

3)    ponujeno povezavo je potrebno shraniti kot zaznamek. 

Na vrh


Podiplomski študij: število izpitnih rokov – četrti izpitni rok v dogovoru z nosilcem
Datum: 19.11.2018

Za predmete podiplomskih študijskih programov (za predmete, ki se izvajajo samo za podiplomske študente) so praviloma določeni 3 izpitni roki v letu za predmet. Četrti izpitni rok je določen po potrebi oz. na prošnjo nosilca predmeta. Na podlagi predhodnega dogovora s študenti nosilec predmeta sporoči dogovorjeni rok v Referat vsaj 7 dni pred izpitom.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Izvedba izpitnih rokov za predmete, ki se v tekočem letu ne izvajajo
Datum: 19.11.2018

V kolikor se predmet v tekočem študijskem letu ne izvaja, se morajo študenti, ki so predmet poslušali v preteklih študijskih letih, pa izpita še niso opravili, za razpis izpitnega roka pri predmetu obrniti neposredno na nosilca predmeta in z njim uskladiti termin izpita. Dogovorjeni termin mora nosilec predmeta vsaj 7 dni pred izpitom sporočiti / potrditi v Referat za študente UP FAMNIT.

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


Opravljanje izpitov pri predmetih, pri katerih se je spremenil nosilec
Datum: 19.11.2018

Študenti, ki so predmet poslušali v preteklih študijskih letih, pa izpita še niso opravili, opravljajo izpit pri »novem« nosilcu. Samo izjemoma in v kolikor dosedanji nosilec soglaša, lahko študenti, ki so opravili vse obveznosti za pristop k izpitu, najkasneje v enem letu po spremembi nosilca, še opravljajo izpit pri dosedanjem nosilcu. Za dodatni izpitni rok se ti študenti obrnejo neposredno na dosedanjega nosilca predmeta in z njim uskladijo termin izpita, ki mora biti v času izpitnega obdobja, nosilec predmeta pa termin vsaj 7 dni pred izpitom sporoči v Referat za študente UP FAMNIT.

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


OPOMNIK: Roki za zaključek študija na magistrskih študijskih programih 2. stopnje
Datum: 03.05.2018

Naj vas spomnimo, da je Senat UP FAMNIT določil roke za prijavo teme in zagovor magistrskih del v študijskih programih 2. stopnje.

Študenti magistrskih študijskih programov, ki želijo zagovor magistrskega dela opraviti do 15. septembra tekočega leta, morajo:

Zagovori magistrskih del na UP FAMNIT potekajo v času od 5. oktobra do 15. septembra (od 16. septembra do 4. oktobra zagovori ne potekajo).

Študenti, ki ne bodo prijavili teme oz. oddali magistrskega dela do zgoraj navedenih rokov, bodo lahko zaključno nalogo zagovarjali po 5. oktobru.

Študent mora magistrsko delo (potrjeno s strani mentorja) oddati v Referat za študente najkasneje 10 dni pred datumom zagovora.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Roki za zaključek študija na magistrskih študijskih programih 2. stopnje
Datum: 20.02.2018

Študente obveščamo, da je Senat UP FAMNIT določil roke za prijavo teme in zagovor magistrskih del v študijskih programih 2. stopnje.

Študenti magistrskih študijskih programov, ki želijo zagovor magistrskega dela opraviti do 15. septembra tekočega leta, morajo:

- temo magistrskega dela oddati do 31. maja (temo potrdi Senat UP FAMNIT),

- magistrsko delo (potrjeno s strani mentorja) oddati do 10. avgusta.

Zagovori magistrskih del na UP FAMNIT potekajo v času od 5. oktobra do 15. septembra (od 16. septembra do 4. oktobra zagovori ne potekajo).

Študenti, ki ne bodo prijavili teme oz. oddali magistrskega dela do zgoraj navedenih rokov, bodo lahko zaključno nalogo zagovarjali po 5. oktobru.

Študent mora magistrsko delo (potrjeno s strani mentorja) oddati v Referat za študente najkasneje 10 dni pred datumom zagovora.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


BP, PBP, UPsi, PBI: oddaja dispozicij zaključnih del
Datum: 23.05.2017

Študente Biopsihologije (1. in 2. stopnja), Uporabne psihologije ter Varstva narave obveščamo, da dispozicije zaključnih del od sedaj naprej posredujejo po elektronski pošti v Word obliki na e-naslov Referata za študente (referat@famnit.upr.si).

Dispozicija je obvezna priloga obrazcu Prijava teme zaključne naloge / Prijava teme magistrskega dela, ki pa ga študenti še vedno oddajo v fizični obliki v Referat za študente - osebno ali pošljejo po navadni pošti.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Pojasnilo k Pravilniku o pripravi in zagovoru magistrskega dela – skupno mag. delo
Datum: 24.04.2017

Študente obveščamo, da je Senat UP FAMNIT dne 18.4.2017 sprejel naslednje pojasnilo k 2. členu Pravilnika o pripravi in zagovoru magistrskega dela na UP FAMNIT, in sicer glede priprave skupnega magistrskega dela:

Študent, ki želi pripraviti magistrsko delo, ki, na podlagi tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o pripravi in zagovoru magistrskega dela na UP FAMNIT, v celoti ali delno temelji na skupinskem raziskovalnem projektu, v katerem sodeluje več študentov, mora pripraviti samostojno (lastno) magistrsko delo.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Dostop do e-učilnice, brezžičnega omrežja in e-pošte
Datum: 03.10.2016

Študente želimo spomniti, da se za morebitne težave v zvezi z uporabniškim imenom in geslom za e-učilnico, brezžično omrežje, geslom za dostop do študentske e-pošte (student.upr.si) obrnete na Službo za informatiko (podpora@famnit.upr.si, 05 611 75 80).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Generiral programski paket VIS