Univerza na primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Glagoljaška 6, SI-6000 Koper
Tel.: (+386 5) 611 75 75
Fax: (+386 5) 611 75 71

referat@famnit.upr.siArhiv - Obvestila RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA, 2. stopnja

Zbrano dne 25.09.2017 ob 13:17


Število vseh obvestil: 61

1. obvestilo: 10.08.2017 - Opravljanje izbirnih predmetov na drugih fakultetah UP v 2017/18 – prijava v Referatu UP FAMNIT možna do 8.9.2017

2. obvestilo: 31.07.2017 - Študijska soba za študente UP FAMNIT na Kettejevi 1 do 14. avgusta

3. obvestilo: 21.07.2017 - Vpis v prihodnje študijsko leto 2017/18

4. obvestilo: 17.07.2017 - Razpis za tutorje študente 2017/18 – Student tutoring in 2017/18

5. obvestilo: 04.07.2017 - Sprememba uradnih ur Referata za študente

6. obvestilo: 05.06.2017 - Poletno in jesensko izpitno obdobje: prijava in odjava od izpita – opomnik

7. obvestilo: 25.05.2017 - URNIK – sprememba predavalnice: PRIN (Seminar – projektni)

8. obvestilo: 25.05.2017 - URNIK – sprememba predavalnice: PRIN (Izbrana poglavja iz uporabe inteligentnih sistemov – P)

9. obvestilo: 18.05.2017 - Pregled izpitnih rokov v ŠISu

10. obvestilo: 17.05.2017 - URNIK – sprememba: PRIN (Sistemska dinamika - P)

11. obvestilo: 15.05.2017 - URNIK – sprememba: PRIN (Seminar – SE)

12. obvestilo: 04.05.2017 - URNIK – sprememba predavalnice: PRIN (Izbrana poglavja iz interakcije človek-računalnik - P)

13. obvestilo: 04.05.2017 - Vabilo na delavnico »Poslanstvo na spletu – orodje LinkedIn«

14. obvestilo: 25.04.2017 - URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz teoretičnih osnov računalništva)

15. obvestilo: 24.04.2017 - Objava izpitnih rokov za poletno in jesensko izpitno obdobje 2016/17

16. obvestilo: 21.04.2017 - Obvestilo: Uradne ure Referata v času prvomajskih praznikov

17. obvestilo: 07.04.2017 - URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz teoretičnih osnov računalništva)

18. obvestilo: 31.03.2017 - URNIK – sprememba: PRIN (Projektni seminar)

19. obvestilo: 28.03.2017 - URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz interakcije človek-računalnik – P)

20. obvestilo: 27.03.2017 - Štipendije Ad futura za študij v tujini

21. obvestilo: 23.03.2017 - POMEMBNO - do jutri možna prijava nalog za Primatijado 2017!

22. obvestilo: 23.03.2017 - URNIK – sprememba predavalnice: PRIN (Izbrana poglavja iz uporabe inteligentnih sistemov - P)

23. obvestilo: 20.03.2017 - Univerzitetni programerski maraton 2017

24. obvestilo: 17.03.2017 - URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz uporabe inteligentnih sistemov, Projektni seminar)

25. obvestilo: 10.03.2017 - URNIK – sprememba: PRIN (Seminar - raziskovalni - SE)

26. obvestilo: 07.03.2017 - Podjetje Infonova išče sodelavce

27. obvestilo: 27.02.2017 - URNIK – sprememba: PRIN (Projektni seminar)

28. obvestilo: 27.02.2017 - URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz uporabe inteligentnih sistemov)

29. obvestilo: 21.02.2017 - URNIK – sprememba: PRIN1,2 (Sistemska dinamika P)

30. obvestilo: 21.02.2017 - URNIK – sprememba: PRIN (Projektni seminar)

31. obvestilo: 21.02.2017 - URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz uporabe inteligentnih sistemov – P)

32. obvestilo: 17.02.2017 - Urnik spomladanskega semestra 2016/17 - naknadne spremembe po objavi

33. obvestilo: 17.02.2017 - Opravljanje predmetov višjega letnika, ki se izvajajo v spomladanskem semestru

34. obvestilo: 16.02.2017 - Opomnik: sprememba izbirnega predmeta, ki se izvaja v spomladanskem semestru

35. obvestilo: 15.02.2017 - PRIN: Izvedba predmetov s konzultacijami

36. obvestilo: 13.02.2017 - PODIPLOMSKI STUDIJ: Urniki za spomladanski semester 2016/17

37. obvestilo: 16.01.2017 - Zimsko izpitno obdobje: prijava in odjava od izpita – opomnik

38. obvestilo: 12.01.2017 - Publikacija »10 let poti navzgor«

39. obvestilo: 04.01.2017 - Ponovni razpis volitev v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2016/17

40. obvestilo: 20.12.2016 - URNIK – sprememba predavalnice: PRIN (Izbrana poglavja iz vzporednega programiranja – P)

41. obvestilo: 16.12.2016 - URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz vzporednega programiranja – P)

42. obvestilo: 15.12.2016 - Uradne ure Referata za študente v času novoletnih praznikov

43. obvestilo: 12.12.2016 - URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz vzporednega programiranja – P)

44. obvestilo: 09.12.2016 - URNIK – sprememba: PRIN1,2 (Inteligentni sistemi – P )

45. obvestilo: 09.12.2016 - PODIPLOMSKI ŠTUDIJ – 2. letnik (magistrski): Sestanek dekanje s študenti

46. obvestilo: 07.12.2016 - URNIK – sprememba predavalnice: PRIN (Teorija programskih jezikov (blok A) – P+LV)

47. obvestilo: 07.12.2016 - URNIK – sprememba predavalnice: PRIN (Izbrana poglavja iz informacijskih sistemov – blok B)

48. obvestilo: 28.11.2016 - Objava izpitnih rokov za zimsko izpitno obdobje 2016/17

49. obvestilo: 25.11.2016 - URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz vzporednega programiranja – P+LV)

50. obvestilo: 21.11.2016 - URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz vzporednega programiranja – P+LV)

51. obvestilo: 11.11.2016 - URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz vzporednega programiranja – P)

52. obvestilo: 09.11.2016 - URNIK – sprememba predavalnice: PRIN (Izbrana poglavja iz informacijskih sistemov – P)

53. obvestilo: 03.11.2016 - URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz vzporednega programiranja – P+LV)

54. obvestilo: 03.11.2016 - URNIK – sprememba: PRIN (Seminar – SE)

55. obvestilo: 24.10.2016 - test

56. obvestilo: 13.10.2016 - REKTORJEV DAN - sreda, 19.10.2016, PREDAVANJ PROST DAN ZA VSE ŠTUDENTE UP

57. obvestilo: 13.10.2016 - URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz informacijskih sistemov – P)

58. obvestilo: 11.10.2016 - URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz informacijskih sistemov – P)

59. obvestilo: 10.10.2016 - URNIK – sprememba: RIN2, RIN3 (Interakcija človek – računalnik – LV)

60. obvestilo: 04.10.2016 - URNIK – sprememba predavalnice: PRIN (Izbrana poglavja iz vzporednega programiranja – P)

61. obvestilo: 04.10.2016 - URNIK – sprememba: PRIN (Računalniški vid – P)Opravljanje izbirnih predmetov na drugih fakultetah UP v 2017/18 – prijava v Referatu UP FAMNIT možna do 8.9.2017
Datum: 10.08.2017

Študente obveščamo, da je objavljen Razpis za izbirnost med fakultetami Univerze na Primorskem (UP) za študijsko leto 2017/18, ki študentom omogoča, da izbirajo zunanje izbirne predmete na drugih fakultetah UP, tam opravijo študijske in izpitne obveznosti ter nabirajo kreditne točke, ki bodo priznane kot opravljene študijske obveznosti na UP FAMNIT, v obsegu, ki ga omogoča študijski program, v katerega so vpisani.

Prijavni obrazec oddate v Referat za študente UP FAMNIT najkasneje do 8.9.2017.

Pri tem študente posebej opozarjamo, da najprej natančno preberejo vsebinske omejitve zunanje izbirnosti svojega študijskega programa – le- te so predstavljene v predstavitvi posameznega študijskega programa na spletni strani UP FAMNIT v poglavju Izbirnost:

- dodiplomski programi: http://www.famnit.upr.si/sl/studij/dodiplomski-studij

- magistrski programi: http://www.famnit.upr.si/sl/studij/podiplomski-magistrski-studij

Razpis in informacijski paket (seznam ponujenih predmetov) sta dostopna na spletni strani Univerze na Primorskem, in sicer na povezavi https://www.upr.si/sl/studij/izbirnost-med-clanicami-univerze

Za več informacij o izbirnosti se lahko obrnete v Referat za študente UP FAMNIT.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Študijska soba za študente UP FAMNIT na Kettejevi 1 do 14. avgusta
Datum: 31.07.2017

Študente obveščamo, da bo študijska soba na Kettejeva 1 (avla v pritličju) do začetka jesenskega izpitnega obdobja, to je do ponedeljka, 14.8.2017 zaprta.
Študent se mora za uporabo študijske sobe javiti v tajništvu UP FAMNIT za prevzem ključa.

 

Referat za študente UP FAMNIT

 

Na vrh


Vpis v prihodnje študijsko leto 2017/18
Datum: 21.07.2017

Študente obveščamo, da bodo vse informacije glede vpisa v prihodnje študijsko leto 2017/18 za dodiplomski in podiplomski študij objavljene v torek, 25.7. na spletni strani fakultete (vpis v višji letnik, ponovni vpis, vpis v absolventski staž, prošnje za pogojni vpis) v rubriki Študenti / Vpis 2017/18.

 

Vpis se bo pričel v sredo, 26. julija 2017, ko bo ŠISu možno izpolniti vpisni list za študijsko leto 2017/18.

 

Spomnimo vas, da se študent ne more vpisati v višji letnik študija, dokler nima poravnanih morebitnih zapadlih finančnih obveznosti do fakultete (terenske vaje, knjižnična zamudnina, ipd.).

 

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Razpis za tutorje študente 2017/18 – Student tutoring in 2017/18
Datum: 17.07.2017

Študente obveščamo o objavi Razpisa za tutorje študente v študijskem letu 2017/2018.

Število razpisanih mest za posamezne programe je objavljeno v besedilu razpisa, rok za oddajo prijave z ustreznimi prilogami je 5. 9. 2017.

Več informacij na spletni strani fakultete: http://www.famnit.upr.si/sl/studenti/tutorstvo

 

Students interested in becoming tutors are invited to apply by filling in the form and send it no later than 5 September 2017.

Tutors help younger students, specially freshmen, to settle in the new country, town and university. They help other students to solve everyday life problems and enjoy free time with new colleagues.

More information: https://www.famnit.upr.si/en/cooperation/tutors


 

Referat UP FAMNIT

Na vrh


Sprememba uradnih ur Referata za študente
Datum: 04.07.2017

Študente obveščamo, da bodo v obdobju od 10.7. do 11.8.2017 uradne ure Referata potekale:

- ponedeljek in sreda od 9:00 do 11:00

- torek in četrtek od 13:00 do 15:00

Ob petkih v tem obdobju ni uradnih ur.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Poletno in jesensko izpitno obdobje: prijava in odjava od izpita – opomnik
Datum: 05.06.2017

Študente spomnimo na pomembnejše informacije vezane na prijavo in odjavo od izpitov:

Dan pred izpitom v ŠIS-u preverite morebitne spremembe ure in predavalnice izpitnega roka, zaradi morebitnih sprememb pri izvedbi. Študente o navedenih spremembah ne bomo posebej obveščali.

Prijava na izpitni rok preko ŠISa je potrebna tudi v primeru, če ste končno oceno pri predmetu dosegli z vmesnimi preverjanji (npr. kolokviji) ali gre samo za vpis opravljene študijske prakse (BI, SK, PBI, PBP, UPsi) ali gre samo za vpis opravljenega seminarja na magistrskem ali doktorskem študiju.

K posameznemu izpitu se lahko prijavite najprej 20. dan pred izpitnim rokom in najkasneje 5. dan pred razpisanim izpitnim rokom.

V kolikor imate za izbrani predmet že »odprto« preteklo prijavo, ki še ni zaključena, se na naslednji izpitni rok pri tem predmetu ne morete prijaviti. V primeru odprte prijave pravočasno obvestite Referat in nosilca predmeta po e-pošti. Le v primeru, da bo vaše sporočilo posredovano v roku, ko je še možna prijava na izpit, (to je najkasneje 5. dan pred razpisanim drugim izpitnim rokom), vas bo na izpit prijavil Referat.

Rok za odjavo je najkasneje 2 dni pred razpisanim izpitnim rokom. Če študent ne pristopi k izpitu, za katerega ima odprto prijavnico, se mu izpitni rok šteje.

V primeru nepričakovanih, a opravičljivih razlogov (npr. bolezen), ki nastopijo en dan pred oz. na dan izpita, torej po preteku roka odjave, mora študent še pred izpitom obvestiti nosilca predmeta in Referat.

Prijava k izpitu ni možna, če ima študent neporavnane finančne obveznosti do fakultete v skupnem znesku več kot 30,00 EUR. Svoje odprte finančne obveznosti do fakultete lahko v ŠIS-u preverite v rubriki Moji podatki / Moje finance.

Račun za četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri predmetu ter opravljanje izpita pri predmetu za osebe, ki so brez statusa študenta (pavzerji) več kot eno leto prejme študent na e-naslov, in sicer po datumu izpita.

Veliko uspeha v prihajajočem izpitnem obdobju.

Referat UP FAMNIT

 

Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: PRIN (Seminar – projektni)
Datum: 25.05.2017

Obveščamo vas, da bo v četrtek, 8.6.2017 Seminar potekal v predavalnici FAMNIT-Muzejski 2.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: PRIN (Izbrana poglavja iz uporabe inteligentnih sistemov – P)
Datum: 25.05.2017

Obveščamo vas, da bodo v četrtek, 8.6.2017 P pri predmetu Izbrana poglavja iz uporabe inteligentnih sistemov potekale v predavalnici FAMNIT-Muzejski 2.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Pregled izpitnih rokov v ŠISu
Datum: 18.05.2017

Študente obveščamo, da pri pregledu terminov izpitnih rokov v Študentskem informacijskem sistemu (ŠIS) v rubriki Izpiti / Moji izpitni roki se ob kliku na gumb Potrditev izpišejo vsi izpitni roki za vse predmete, ki jih ima študent vnesene v indeks.

Tako imate lahko pregled nad vsemi izpitnimi roki.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: PRIN (Sistemska dinamika - P)
Datum: 17.05.2017

Obveščamo vas, da danes (sreda), 17.5.2017 odpadejo P pri predmetu Sistemska dinamika.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: PRIN (Seminar – SE)
Datum: 15.05.2017

Obveščamo vas, da v ponedeljek, 15.5.2017 odpade Seminar PRIN.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: PRIN (Izbrana poglavja iz interakcije človek-računalnik - P)
Datum: 04.05.2017

Obveščamo vas, da bodo v torek, 9.5.2017 P pri predmetu Izbrana poglavja iz interakcije človek-računalnik potekala v predavalnici FAMNIT-POŠTA.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


Vabilo na delavnico »Poslanstvo na spletu – orodje LinkedIn«
Datum: 04.05.2017

Študentke in študente UP FAMNIT vabimo na delavnico z naslovom »Poslanstvo na spletu – orodje LinkedIn«, na kateri boste med drugim izvedeli:

Delavnico prireja Karierni center UP in bo potekala v torek, 9. 5. 2017, od 14:00 do 15:30 v predavalnici FAMNIT-Galeb-RU.

Pogoj za udeležbo na delavnici je predhodna prijava na elektronski naslov: kariernicenter@upr.si

Na vrh


URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz teoretičnih osnov računalništva)
Datum: 25.04.2017

Obveščamo vas, da je prišlo do spremembe pri izvedbi P pri predmetu Izbrana poglavja iz teoretičnih osnov računalništva v času od srede, 3.5. do petka, 12.5.2017, zato vas prosimo, da ponovno preverite urnik.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


Objava izpitnih rokov za poletno in jesensko izpitno obdobje 2016/17
Datum: 24.04.2017

Študente obveščamo, da so izpitni roki za poletno (12.6.-7.7.2017) in jesensko (14.8.-8.9.2017) izpitno obdobje objavljeni v ŠISu.

Študenti se na izpite prijavite preko ŠISa. Postopek prijave je natančneje opisan v Navodilih za uporabo ŠISa, ki so dostopna po prijavi.

Študente prosimo, da dan pred izpitom preverijo v Šisu morebitne spremembe ure in predavalnice izpitnega roka. Študente o navedenih spremembah ne bomo posebej obveščali.

Študentom svetujemo, da si preberejo Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem, ki je dostopen tukaj: http://www.famnit.upr.si/sl/studenti/pravilniki-obrazci#heading3

POMEMBNO

Pregled izpitnih rokov v ŠISu

V ŠISu lahko izpitne roke za predmete pregledujete preko dveh podmenijev v rubriki IZPITI, in sicer v rubriki »Moji izpitni roki« lahko pregledujete razpisane izpitne roke za predmete, ki jih imate vpisane v indeksu.

V rubriki »Vsi izpitni roki« pa lahko pregledujete razpisane izpitne roke za vse predmete, ki se izvajajo na fakulteti.

Prijava in odjava

K posameznemu izpitu se lahko prijavite najprej 20. dan pred izpitnim rokom in najkasneje 5. dan pred razpisanim izpitnim rokom. Npr. če je izpit v sredo, 14.6.2017, se lahko prijavite do sobote, 10.6.2017 do 24:00.

Prijava na izpitni rok preko ŠISa je potrebna tudi v primeru, če ste končno oceno pri predmetu dosegli z vmesnimi preverjanji (kolokviji) ali gre samo za vpis opravljene študijske prakse (BI, SK, PBI, PBP, UPSI) ali pa gre za vpis opravljenega seminarja na magistrskem/doktorskem študiju.

Rok za odjavo je 2 dni pred razpisanim izpitnim rokom. Npr. če je izpit v sredo, 14.6.2017, se lahko odjavite najkasneje v ponedeljek, 12.6.2017 do 24:00.

V primeru nepričakovanih, a opravičljivih razlogov (npr. bolezen), ki nastopijo en dan pred oz. na dan izpita, torej po preteku roka odjave mora študent še pred izpitom obvestiti nosilca predmeta in Referat.

Na štetje opravljanj izpitov iz iste učne enote ne vpliva študentov status niti ponavljanje letnika niti način opravljanja izpita (pisni, ustni, oboje).

Študent lahko k opravljanju izpita pri isti učni enoti pristopi največ osemkrat v času študija.

Če študent ne umakne prijave na izpit se šteje, da je s tem izkoristil en izpitni rok in lahko pristopi k naslednjemu izpitnemu roku šele po preteku tridesetih (30) dni, razen v primeru, ko študent ni mogel umakniti prijave zaradi nepremostljivih okoliščin.

Pregled finančnih obveznosti v ŠISu

Svoje odprte finančne obveznosti do fakultete lahko v ŠISu preverite v rubriki Moji podatki / Moje finance. Spomniti vas želimo, da ni možna prijava k izpitu, če ima študent neporavnane finančne obveznosti do fakultete v skupnem znesku več kot 30 EUR.

V skladu z veljavnim pravilnikom in cenikom se obračuna četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri predmetu ter opravljanje izpita pri predmetu za osebe, ki so brez statusa študenta (pavzerji) več kot eno leto. Račun prejme študent na e-naslov po datumu izpita.

Težave s prijavo na izpitni rok

V kolikor imate težave s prijavo na izpitni rok preko ŠIS-a, o tem pravočasno obvestite Referat za študente UP FAMNIT (referat@famnit.upr.si, tel. 05 / 611 75 75).

V primeru, da bo vaše sporočilo posredovano v roku, ko je še možna prijava na izpit (pri e-pošti se upošteva dan in uro, ko je bilo posredovano e-sporočilo), vas bo na izpit prijavil Referat.

V primeru, da vaše sporočilo ne bo pravočasno posredovano Referatu, prijava preko Referata ni možna.

Referat UP FAMNIT

 

Na vrh


Obvestilo: Uradne ure Referata v času prvomajskih praznikov
Datum: 21.04.2017

Študente obveščamo, da bo v petek, 28.4.2017 Referat za študente zaprt.

Referat za študente UP FAMNIT

 

Notice: Opening hours during the holidays

We inform you that on Friday, 28 April 2017 the Student Services will be closed.

Student Services UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz teoretičnih osnov računalništva)
Datum: 07.04.2017

Obveščamo vas, da se je spremenil urnik izvedbe predmeta Izbrana poglavja iz teoretičnih osnov računalništva.

Prosimo vas, da ponovno preverite termine na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: PRIN (Projektni seminar)
Datum: 31.03.2017

Obveščamo vas, da se bo v ponedeljek, 3.4.2017 Projektni seminar pričel ob 16:00.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz interakcije človek-računalnik – P)
Datum: 28.03.2017

Obveščamo vas, da danes (torek), 28.3.2017 odpadejo P pri predmetu Izbrana poglavja iz interakcije človek-računalnik.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Štipendije Ad futura za študij v tujini
Datum: 27.03.2017

Študenti, ki načrtujejo nadaljevanje študija v tujini, se lahko prijavijo na razpis štipendij Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij za šolnino in življenjske stroške za študij v tujini.

Rok prijave je do vključno 19. 4. 2017! Študenti morajo biti ob prijavi sprejeti na tuji izobraževalni ustanovi.

Za vse informacije in vprašanja kliknite tukaj.

Na vrh


POMEMBNO - do jutri možna prijava nalog za Primatijado 2017!
Datum: 23.03.2017

Spoštovane študentke in spoštovani študentje!

Ne pozabite, da so prijave na tekmovanje iz znanja možne le še do petka, 24. marca 2017, plačilo prijavnine za športnike in »navijače« pa do 5. aprila 2017.

Na voljo je še nekaj prostih mest, zato ne odlašajte do zadnjega!

Ponovno vas vabimo, da se z nami udeležite Primatijade tudi vi. Za vse, ki zgrešili prejšnja sporočila pa posredujemo več informacij spodaj.

Več informacij dobite tudi preko elektronskega naslova: studentski-svet@famnit.upr.si.

 

Prijeten pozdrav,

Vaš ŠS UP FAMNIT

----------------------------------------------------------------------------------------

Leto je naokoli in spet je tu Primatijada. Po dveletnem premoru smo se odločili, da se letos ponovno potrudimo, da bo kot v preteklosti svoje barve zastopala tudi Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Pred tem smo se Primatijade redno udeleževali in pri tem bili tudi zelo uspešni tako v raziskovalnih/projektnih delih kot v športu. Čas je, da obudimo tradicijo in se spet podamo na tekmovanja iz znanja in športa ter da se pri tem tudi dobro sprostimo in zabavamo.

Utrinke iz prejšnjih Primatijad si lahko ogledate v fotogaleriji na Facebook strani UP Famnit Studenti, kjer bo objavljen dogodek, sproti pa vas bomo obveščali tudi o vsem potrebnem.

Kaj je PRIMATIJADA?

PRIMATIJADA je tekmovanje, ki se že vrsto let odvija na področju matematike, računalništva, biologije, kemije, fizike ter drugih naravoslovnih ved in v športnih disciplinah. Letno se ga udeleži okoli 1.500  študentov iz vseh držav Balkana, ki na dogodku predstavijo svoje izdelke (projektne/raziskovalne naloge), tekmujejo v športnih disciplinah ali pa si preprosto privoščijo oddih pred prihajajočimi zadnjimi meseci študijskega leta.

Tokrat bo poleg nas sodelovalo še 15 partnerskih fakultet bivše Jugoslavije.

PRIMATIJADA bo potekala od 28. aprila do 3. maja v Čanju v Črni Gori. Nastanjeni bomo v turističnem naselju Biserna obala.

Kdo organizira PRIMATIJADO?

Letošnjo PRIMATIJADO organizira Fakulteta za naravoslovne in matematične vede iz Kragujevca, Srbija.

Tekmovanja v znanju:

Na področju znanja bo mogoče tekmovati s projektnimi/raziskovalnimi nalogami iz matematike, računalništva, fizike, kemije, biologije in  geografije. 

Vsaka naloga mora vključevati podatke o fakulteti, študentu, mentorju, povzetek (do 200 besed), uvod, telo besedila in zaključek. Reference se navajajo po Harvardskem načinu citiranja.

Študenti, ki se želite udeležiti PRIMATIJADE s projektnimi nalogami, morate svoje naloge pripraviti pod strokovnim mentorstvom. Projektne naloge in predstavitve, ki jih lahko pripravi en sam študent ali par, so lahko v slovenščini, angleščini, srbščini, hrvaščini, makedonščini. Izbira jezika je odločitev posameznega študenta.

Prijavijo se lahko študenti dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov.

Naloge naj ne bodo predolge (max 10 strani z vsemi prilogami). Zagovor pa poteka s pomočjo predstavitve (10 min). 

POZOR! NI NUJNO, DA NAPIŠETE NOVO NALOGO, LAHKO SE PRIJAVITE Z ŽE PRIPRAVLJENIM IZDELKOM ALI PA PREDSTAVITE SVOJO DIPLOMSKO NALOGO. 

Športna tekmovanja:

Tekmujete lahko v: 

futsalu, rokometu, odbojki, odbojki na mivki, košarki, plavanju, namiznem tenisu.

Punce in fantje tekmujejo posebej.

Več informacij o sestavi ekip je na voljo na spletni strani: http://primatijada.rs/.


Do kdaj moram oddati prijavo?

Rok za prijavo na tekmovanje je petek, 24. marec 2017. Prijavo pošljite na e-naslov:

studentski-svet@famnit.upr.si.

V kolikor boste tekmovali v športnih disciplinah, prijavo pošljite skupinsko za posamezno disciplino (ekipa mora šteti 5 oseb). Prijava je dokončno potrjena z vplačilom nastanitve (tekmovalci v športnih disciplinah in navijači).

Za študente, ki bodo tekmovali s projektnimi naloga je dovolj le prijava po mailu do 24. marca 2017 ter do 3. aprila 2017 morate dostaviti podpisano izjavo s strani mentorja, da bo naloga pravočasno pripravljena.

V kolikor do navedenega roka ne dostavite izjave mentorja, se smatra, da naloga ne bo pripravljena ter udeležbo plačate po polni ceni.


Prijava mora vsebovati:

1.    Ime in priimek tekmovalca

2.    Datum rojstva

3.    Emšo

4.    Št. dokumenta

5.    Kontakt (mail in gsm številka)

6.    Napiši ali potrebuješ dodatno zdravstveno zavarovanje (dodatnih cca 7€) - za športnike je še posebej priporočljivo

7.    Napiši ali boš doplačal/-a zapestnico za zabave

 

Rok oddaje projektnih/raziskovalnih nalog je 15. april 2017.

Kdo mi lahko pomaga (me usmerja) pri pripravi projektne/raziskovalne naloge?

Za pomoč in svetovanje so na voljo profesorji in asistenti UP FAMNIT. V kolikor ima študent že pripravljen projekt ali raziskovalno nalogo, se lahko prijavi na tekmovanje tudi s tem projektom/nalogo.


POZOR! NI NUJNO, DA NAPIŠETE NOVO NALOGO, LAHKO SE PRIJAVITE ŽE Z NAREJENO NALOGO ALI PA PREDSTAVITE SVOJO ZAKLJUČNO DELO.

Kaj pa cena?

Za tekmovalce, ki se bodo udeležili Primatijade s projektnimi nalogami, bosta fakulteta in študentski svet UP FAMNIT poskrbela za kritje vseh stroškov prevoza in nočitev s polnim penzionom.

Za tekmovalce, ki se bodo udeležili Primatijade v športnih disciplinah, bo fakulteta pokrila le stroške prevoza, nastanitev v hotelu s polnim penzionom pa si pokrijejo sami. Cena za 5 polnih penzionov je 110€ (ista cena velja tudi za vse tiste, ki se boste udeležili Primatijade kot navijači).

Pri tem je študentski svet UP FAMNIT sprejel sklep, da bo poleg kritja stroškov prevoza sofinanciral tudi del preostalih stroškov, s tem pa bo končna cena za tekmovalce iz športa in navijače nekoliko znižala.

In sicer:

Do 14. marca:

-    75€ za tekmovalce iz športa

-    90€ za vse ostale, ki ne tekmujete

Po 14. marcu:

-    85€ za tekmovalce iz športa

-    100€ za vse ostale, ki ne tekmujete

Po 21. marcu:

-    110€ za vse

Posteljo si lahko tudi delite, kar pomeni, da je cena 110€ za dve osebi. V tem primeru samo enemu študentu pripadajo obroki, drugi si jih bo moral doplačat. Prav tako v tem primeru študentski svet ne sofinancira nobenih drugih stroškov, razen stroškov prevoza obeh oseb (takšna mesta bodo omejena).

Tekmovalci v športnih disciplinah in navijači svojo nastanitev vplačajo do 5. aprila 2017 po predhodnem dogovoru prek maila. V primeru, da se pojavi težava s plačilom, se lahko dogovorimo tudi za plačilo v dveh obrokih.

Možen je tudi nakup zapestnice za vstop na dnevne in nočne zabave (10x). Cena je 10€.

Študentski svet pa bo poleg programa, ki ga nudijo organizatorji Primatijade, organiziral tudi obisk nekaterih znamenitosti Črne Gore.

Vse študente vabimo k udeležbi na PRIMATIJADI!

Dodatne informacije:

studentski-svet@famnit.upr.si

  

Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: PRIN (Izbrana poglavja iz uporabe inteligentnih sistemov - P)
Datum: 23.03.2017

Obveščamo vas, da bo P pri predmetu Izbrana poglavja iz uporabe inteligentnih sistemov potekala:

Na vrh


Univerzitetni programerski maraton 2017
Datum: 20.03.2017

ACM Slovenija razpisuje Univerzitetni programerski maraton 2017. Tekmovanje bo sestavljeno iz poskusnega kola, treh predkol in finala, ki bo letos v Kopru (na FAMNITu). Najboljše študentske ekipe se bodo udeležile srednjeevropskega tekmovanja ACM ICPC, ki bo letos v Zagrebu.

 

Ker se poskusno kolo že bliža (to bo v petek, 7. aprila), ste vabljeni, da prijavite svojo ekipo. Rok za prijavo je teden dni pred prvim kolom. Prvo kolo bo v četrtek, 20. aprila 2017.

 

Univerzitetni programerski maraton je slovensko tekmovanje za študente v programiranju, s poudarkom na poznavanju podatkovnih struktur in algoritmov. Kot programski jezik lahko uporabljate: C, C++, Javo, Pascal, Python 2, Python 3 ali C# (Mono). Na tekmovanju sodelujejo ekipe, sestavljene iz največ treh članov, ki na enem računalniku rešujejo naloge. Cilj ekipe je, da v omejenem času (posamezno kolo traja 4 ure) reši čimveč zastavljenih nalog.

 

Če vas programiranje zabava in se veselite novih izzivov ter druženja ob programerskih izzivih, vas vabimo, da se pridružite tekmovanju.

 

Več informacij: http://tekmovanja.acm.si/upm

Na vrh


URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz uporabe inteligentnih sistemov, Projektni seminar)
Datum: 17.03.2017

Obveščamo vas, da bo od četrtka, 23.3. do četrtka, 13.4.2017 na urniku:

-       Izbrana poglavja iz uporabe inteligentnih sistemov: 16:00 – 19:00,

-       Projektni seminar: 19:00 – 20:00.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: PRIN (Seminar - raziskovalni - SE)
Datum: 10.03.2017

Obveščamo vas, da v ponedeljek, 13.3.2017 odpade Seminar – raziskovalni (16h-17h).

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


Podjetje Infonova išče sodelavce
Datum: 07.03.2017

Mednarodno podjetje Infonova išče nove sodelavce v Gradcu.

Natančneje zaposlijo naslednje profile:

-       Software Tester (več na tej povezavi) in

-       Support Engineer (več na tej povezavi).

 

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: PRIN (Projektni seminar)
Datum: 27.02.2017

Obveščamo vas, da v četrtek, 2.3. in 9.3. odpadejo SV pri predmetu Projektni seminar. Nadomeščanje bo potekalo v ponedeljek, 3.4. od 17:00 do 19:30 ure v predavalnici FAMNIT- Muzejski4. Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz uporabe inteligentnih sistemov)
Datum: 27.02.2017

Obveščamo vas, da v četrtek, 2.3. in 9.3. odpadejo P pri predmetu Izbrana poglavja iz uporabe inteligentnih sistemov. Nadomeščanje bo potekalo v naslednjih terminih: v ponedeljek, 20.3., 27.3. in 10.4. od 17:00 do 20:00 ure v predavalnici FAMNIT- Muzejski4. Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: PRIN1,2 (Sistemska dinamika P)
Datum: 21.02.2017

Obveščamo vas, da v sredo, 22.2. in sredo, 1.3. odpadejo P pri predmetu Sistemska dinamika. Nadomeščanje bo potekalo v petek 3.3. od 16:00 do 19:00 ure v predavalnici FAMNIT-Muzejski 1.  

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: PRIN (Projektni seminar)
Datum: 21.02.2017

Obveščamo vas, da je na urniku umeščen tudi Projektni seminar. Do vključno 13.4.2017 bo potekal od 16:00 do 17:00, od vključno 20.4.2017 dalje pa od 15:00 do 16:00. Izvajal se bo v Famnit-Muzejski3.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz uporabe inteligentnih sistemov – P)
Datum: 21.02.2017

Obveščamo vas, da P pri predmetu Izbrana poglavja iz uporabe inteligentnih sistemov do vključno 13.4.2017 potekala od 17:00 do 20:00. Vsa P (do zaključka semestra) bodo potekala v Famnit-Muzejski3.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


Urnik spomladanskega semestra 2016/17 - naknadne spremembe po objavi
Datum: 17.02.2017

Obveščamo vas, da je bil po objavi urnika v ponedeljek, 13.2. še spremenjen, zato vas prosimo, da urnik ponovno natančno preverite. Posebej opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden semestra.

 

Vse spremembe urnika od vključno ponedeljka, 20.2.2017 dalje bodo objavljene med obvestili Referata (http://www.famnit.upr.si/sl/obvestila).

 

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


Opravljanje predmetov višjega letnika, ki se izvajajo v spomladanskem semestru
Datum: 17.02.2017

Prošnjo za opravljanje predmeta višjega letnika, ki se izvaja v spomladanskem semestru študijskega leta 2016/17, lahko študent odda najkasneje do petka, 3.3.2017.

O prošnji študenta odloča koordinator študijskega programa.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Opomnik: sprememba izbirnega predmeta, ki se izvaja v spomladanskem semestru
Datum: 16.02.2017

Prošnjo za spremembo izbirnega predmeta, ki se izvaja v spomladanskem semestru študijskega leta 2016/17 ter ga je študent izbral ob vpisu v študijsko leto 2016/17, lahko študent odda najkasneje do petka, 3.3.2017.

O prošnji študenta odloča koordinator študijskega programa.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


PRIN: Izvedba predmetov s konzultacijami
Datum: 15.02.2017

V 2. semestru letošnjega študijskega leta 2016/17 se bosta dva predmeta izvajala s konzultacijami:

-          Algoritmi na grafih,

-          Linearno programiranje z aplikacijami.

Študente, ki so izbrali navedena predmeta obveščamo, da vas bo nosilec predmeta ob pričetku semestra seznanil z načinom dela pri predmetu.

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


PODIPLOMSKI STUDIJ: Urniki za spomladanski semester 2016/17
Datum: 13.02.2017

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za spomladanski semester 2016/17, ki se prične v ponedeljek, 20.2. in zaključi v petek, 9.6.2017.

 

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

-          NAVODILA za pregledovanje urnikov so objavljena na zgoraj navedeni spletni strani;

-          objavljeni urniki veljajo za MAGISTRSKE študijske programe. DOKTORSKI ŠTUDIJ se zaradi majhnega števila študentov izvaja s konzultacijami. Program študija študenta se oblikuje individualno, v dogovoru z mentorjem doktorskega študenta. Doktorski študenti programa Računalništvo in informatika obiskujejo PODIPLOMSKI SEMINAR, ki se izvaja ob ponedeljkih ob 16. uri, in sicer skupaj za študente magistrskih in doktorskih študijskih programov, doktorski študenti programa Matematične znanosti pa obiskujejo RAZISKOVALNI MATEMATIČNI SEMINAR, ki se izvaja ob ponedeljkih ob 10. uri;

-          IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden semestra!;

-          SPREMEMBE URNIKA: vse spremembe urnika bodo objavljene med Obvestili Referata (http://www.famnit.upr.si/sl/obvestila).

 

Izvajanje Seminarja PRIN ob ponedeljkih (16:00-17:00): Seminar PRIN je obveznost za vse študente, vpisane v magistrski in doktorski študijski program Računalništvo in informatika. Ker se seminar praviloma izvaja vsak teden, se študente sproti obvešča o morebitni ne-izvedbi seminarja. Če bo seminar prihodnji ponedeljek odpadel, bo v petek do 16. ure objavljeno obvestilo Referata o spremembi urnika, prav tako bo ustrezno popravljen urnik, ki je objavljen na spletni strani fakultete.

 

Študente magistrskega programa Varstvo narave posebej obveščamo:

-          izvedba terenskih vaj: v spomladanskem semestru 2016/17 sta zadnja dva tedna semestra namenjena izvedbi terenskih vaj, in sicer: 35. teden: 29.5. – 2.6.2017 in 36. teden: 5.6. – 9.6.2017. V navedenih tednih se bodo izvajale terenske vaje, zato na urniku ni predvidenih ostalih študijskih obveznostih pri vseh predmetih (predavanja, seminarske vaje, seminarji, laboratorijske vaje);

-          predmet Terenski praktikum: pri predmetu se izvajajo le terenske vaje, zato predmet ni umeščen na urnik.

 

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


Zimsko izpitno obdobje: prijava in odjava od izpita – opomnik
Datum: 16.01.2017

Študente spomnimo na pomembnejše informacije vezane na prijavo in odjavo od izpitov:

- Dan pred izpitom v ŠIS-u preverite morebitne spremembe ure in predavalnice izpitnega roka, zaradi morebitnih sprememb pri izvedbi.

-  Prijava na izpitni rok preko ŠISa je potrebna tudi v primeru, če ste končno oceno pri predmetu dosegli z vmesnimi preverjanji (npr. kolokviji) ali gre samo za vpis opravljene študijske prakse (BI, SK, PBI, PBP, UPsi) ali gre samo za vpis opravljenega seminarja na magistrskem ali doktorskem študiju.

-  K posameznemu izpitu se lahko prijavite najprej 20. dan pred izpitnim rokom in najkasneje 5. dan pred razpisanim izpitnim rokom.

-  V kolikor imate za izbrani predmet že »odprto« preteklo prijavo, ki še ni zaključena, se na naslednji izpitni rok pri tem predmetu ne morete prijaviti. V primeru odprte prijave pravočasno obvestite Referat in nosilca predmeta po e-pošti.

Le v primeru, da bo vaše sporočilo posredovano v roku, ko je še možna prijava na izpit, (to je najkasneje 5. dan pred razpisanim drugim izpitnim rokom), vas bo na izpit prijavil Referat.

- Rok za odjavo je najkasneje 2 dni pred razpisanim izpitnim rokom. Če študent ne pristopi k izpitu, za katerega ima odprto prijavnico, se mu izpitni rok šteje.

-  V primeru nepričakovanih, a opravičljivih razlogov (npr. bolezen), ki nastopijo en dan pred oz. na dan izpita, torej po preteku roka odjave, mora študent še pred izpitom obvestiti nosilca predmeta in Referat.

- Prijava k izpitu ni možna, če ima študent neporavnane finančne obveznosti do fakultete v skupnem znesku več kot 30,00 EUR. Svoje odprte finančne obveznosti lahko v ŠIS-u preverite v rubriki Moji podatki / Moje finance.

- Račun za četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri predmetu, opravljanje diferencialnega izpita ter opravljanje izpita pri predmetu za osebe, ki so brez statusa študenta (pavzerji) več kot eno leto prejme študent na e-naslov, in sicer po datumu izpita.

Veliko uspeha v prihajajočem izpitnem obdobju.

Referat UP FAMNIT

 

Na vrh


Publikacija »10 let poti navzgor«
Datum: 12.01.2017

Študente obveščamo, da je ob 10-letnici ustanovitve UP FAMNIT izšla publikacija »10 let poti navzgor«, ki povzema naše delovanje in dosežke od leta 2006. Publikacija je dostopna na tej spletni povezavi.

Vabljeni k branju.
Na vrh


Ponovni razpis volitev v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2016/17
Datum: 04.01.2017

Študente obveščamo, da je objavljen ponovni razpis volitev v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2016/17.

Razpis in obrazec za kandidaturo so dostopni tukaj: http://www.famnit.upr.si/sl/studenti/studentski-svet#heading3

Študenti lahko oddajo kandidaturo od 5. do vključno 11.1.2017. Kandidatura mora biti poslana po priporočeni pošti na spodnji naslov ali vložena osebno v dekanat UP FAMNIT (v primeru osebne vložitve prejme kandidat potrdilo dekanata UP FAMNIT):
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Študentski svet UP FAMNIT
Glagoljaška 8
6000 Koper

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi »Volitve v ŠS UP FAMNIT – NE ODPIRAJ«.

Volitve bodo potekale v torek, 17.1.2017 od 9. do 17. ure v prostorih UP FAMNIT na Glagoljaški 8 (E-točka za študente), Koper.
Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: PRIN (Izbrana poglavja iz vzporednega programiranja – P)
Datum: 20.12.2016

Obveščamo vas, da bodo v ponedeljek, 16.1.2017 P pri predmetu Izbrana poglavja iz vzporednega programiranja potekala v predavalnici FAMNIT-Muzejski1.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz vzporednega programiranja – P)
Datum: 16.12.2016

Obveščamo vas, da v ponedeljek, 19.12.2016 odpadejo P pri predmetu Izbrana poglavja iz vzporednega programiranja.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Uradne ure Referata za študente v času novoletnih praznikov
Datum: 15.12.2016

Študente obveščamo, da bodo uradne ure Referata za študente UP FAMNIT v naslednjih terminih potekale le v dopoldanskem času od 9:00 – 11:00:

-       torek, 27.12.

-       sreda, 28.12.

V popoldanskem času ne bo uradnih ur – referat bo zaprt.

Referat bo v četrtek, 29.12. in petek, 30.12.2016 zaprt.

Študente prosimo, da pravočasno uredijo morebitne nujne zadeve.

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz vzporednega programiranja – P)
Datum: 12.12.2016

Obveščamo vas, da danes, ponedeljek, 12.12.2016 odpadejo P pri predmetu Izbrana poglavja iz vzporednega programiranja.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: PRIN1,2 (Inteligentni sistemi – P )
Datum: 09.12.2016

Obveščamo vas, da danes, v petek, 9.12.2016 odpadejo P pri predmetu Inteligentni sistemi.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


PODIPLOMSKI ŠTUDIJ – 2. letnik (magistrski): Sestanek dekanje s študenti
Datum: 09.12.2016

Študente 2. letnikov magistrskih študijskih programov obveščamo, da bo v ponedeljek, 12.12.2016 ob 15:00 v FAMNIT-MP2 potekal sestanek z dekanjo izr. prof. dr. Klavdijo Kutnar na temo študentskega anketiranja za študijsko leto 2015/16.

To obvestilo je poslano tudi študentom študijskega programa Uporabna psihologija, saj so nekateri študenti v preteklem študijskem letu bili vpisani v študijski program Biopsihologija. 

Referat za študente UP FAMNIT

 

Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: PRIN (Teorija programskih jezikov (blok A) – P+LV)
Datum: 07.12.2016

Obveščamo vas, da bodo v sredo, 4.1., 11.1. in 18.1.2017 P+SV pri predmetu Teorija programskih jezikov (blok A) potekala v predavalnici FAMNIT-Muzejski3.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: PRIN (Izbrana poglavja iz informacijskih sistemov – blok B)
Datum: 07.12.2016

Obveščamo vas, da bodo v četrtek, 8.12.2016 P pri predmetu Izbrana poglavja iz informacijskih sistemov (blok B)  potekala v predavalnici FAMNIT-P-RU2.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Objava izpitnih rokov za zimsko izpitno obdobje 2016/17
Datum: 28.11.2016

Študente obveščamo, da so izpitni roki za zimsko (23.1.-17.2.2017) izpitno obdobje objavljeni v ŠISu.

Študenti se na izpite prijavite preko ŠISa. Postopek prijave je natančneje opisan v Navodilih za uporabo ŠISa, ki so dostopna po prijavi.

Študente prosimo, da dan pred izpitom preverijo v Šisu morebitne spremembe ure in predavalnice izpitnega roka. Študente o navedenih spremembah ne bomo posebej obveščali.

Študentom svetujemo, da si preberejo Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem, ki je dostopen tukaj: http://www.famnit.upr.si/sl/studenti/pravilniki-obrazci#heading3

Pregled izpitnih rokov v ŠISu

V ŠISu lahko izpitne roke za predmete pregledujete preko dveh podmenijev v rubriki IZPITI, in sicer v rubriki »Moji izpitni roki« lahko pregledujete razpisane izpitne roke za predmete, ki jih imate vpisane v indeksu. V rubriki »Vsi izpitni roki« pa lahko pregledujete razpisane izpitne roke za vse predmete, ki se izvajajo na fakulteti.

Prijava in odjava

K posameznemu izpitu se lahko prijavite najprej 20. dan pred izpitnim rokom in najkasneje 5. dan pred razpisanim izpitnim rokom. Npr. če je izpit v sredo, 25.1.2017, se lahko prijavite do sobote, 21.1.2017 do 24:00. Prijava na izpitni rok preko ŠISa je potrebna tudi v primeru, če ste končno oceno pri predmetu dosegli z vmesnimi preverjanji (kolokviji) ali gre samo za vpis opravljene študijske prakse (BI, SK, PBI, PBP) ali pa gre za vpis opravljenega seminarja na magistrskem/doktorskem študiju. Rok za odjavo je 2 dni pred razpisanim izpitnim rokom. Npr. če je izpit v sredo, 25.1.2017, se lahko odjavite najkasneje v ponedeljek, 23.1.2017 do 24:00. V primeru nepričakovanih, a opravičljivih razlogov (npr. bolezen), ki nastopijo en dan pred oz. na dan izpita, torej po preteku roka odjave mora študent še pred izpitom obvestiti nosilca predmeta in Referat.

Na štetje opravljanj izpitov iz iste učne enote ne vpliva študentov status niti ponavljanje letnika niti način opravljanja izpita (pisni, ustni, oboje).

Študent lahko k opravljanju izpita pri isti učni enoti pristopi največ osemkrat v času študija.

Če študent ne umakne prijave na izpit se šteje, da je s tem izkoristil en izpitni rok in lahko pristopi k naslednjemu izpitnemu roku šele po preteku tridesetih (30) dni, razen v primeru, ko študent ni mogel umakniti prijave zaradi nepremostljivih okoliščin.

Pregled finančnih obveznosti v ŠISu

Svoje odprte finančne obveznosti do fakultete lahko v ŠISu preverite v rubriki Moji podatki / Moje finance. Spomniti vas želimo, da ni možna prijava k izpitu, če ima študent neporavnane finančne obveznosti do fakultete v skupnem znesku več kot 30 EUR. V skladu z veljavnim pravilnikom in cenikom se obračuna četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri predmetu ter opravljanje izpita pri predmetu za osebe, ki so brez statusa študenta (pavzerji) več kot eno leto. Račun prejme študent na e-naslov po datumu izpita.

Težave s prijavo na izpitni rok

V kolikor imate težave s prijavo na izpitni rok preko ŠIS-a, o tem pravočasno obvestite Referat za študente UP FAMNIT (referat@famnit.upr.si, tel. 05 / 611 75 75). V primeru, da bo vaše sporočilo posredovano v roku, ko je še možna prijava na izpit (pri e-pošti se upošteva dan in uro, ko je bilo posredovano e-sporočilo), vas bo na izpit prijavil Referat. V primeru, da vaše sporočilo ne bo pravočasno posredovano Referatu, prijava preko Referata ni možna.

Referat UP FAMNIT

 

Na vrh


URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz vzporednega programiranja – P+LV)
Datum: 25.11.2016

Obveščamo vas, da v ponedeljek, 28.11.2016 odpadejo P+LV pri predmetu Izbrana poglavja iz vzporednega programiranja.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz vzporednega programiranja – P+LV)
Datum: 21.11.2016

Obveščamo vas, da v ponedeljek, 21.11.2016 odpadejo P+LV pri predmetu Izbrana poglavja iz vzporednega programiranja.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz vzporednega programiranja – P)
Datum: 11.11.2016

Obveščamo vas, da v ponedeljek, 14.11.2016 odpadejo P pri predmetu Izbrana poglavja iz vzporednega programiranja.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: PRIN (Izbrana poglavja iz informacijskih sistemov – P)
Datum: 09.11.2016

Obveščamo vas, da bodo v četrtek, 17.11.2016 P pri predmetu Izbrana poglavja iz informacijskih sistemov potekala v predavalnici FAMNIT-Muzejski2.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

 

Na vrh


URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz vzporednega programiranja – P+LV)
Datum: 03.11.2016

Obveščamo vas, da se bodo v ponedeljek, 7.11.2016 P+LV pri predmetu Izbrana poglavja iz vzporednega programiranja pričela ob 16:00.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: PRIN (Seminar – SE)
Datum: 03.11.2016

Obveščamo vas, da v ponedeljek, 7.11.2016 odpade Seminar.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


test
Datum: 24.10.2016

test Na vrh


REKTORJEV DAN - sreda, 19.10.2016, PREDAVANJ PROST DAN ZA VSE ŠTUDENTE UP
Datum: 13.10.2016

Študente obveščamo, da je v sredo, 19.10.2016 Rektorjev dan. Študentska organizacija UP (ŠOUP) in Univerzitetna športna zveza Primorske (UŠZP) na Rektorjev dan prirejata družabni dogodek ČISTA DESETKA 2016 v Areni Bonifika Koper.

Več informacij: https://soup.si/sl/dogodki/2016/10/19/jesenska-%C4%8Dista-desetka-5

Predavanja in vaje v sredo, 19.10.2016 odpadejo.

Študente vabimo, da se dogodka udeležijo v čim večjem številu.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz informacijskih sistemov – P)
Datum: 13.10.2016

Obveščamo vas, da v četrtek, 20.10.2016 odpadejo P pri predmetu Izbrana poglavja iz informacijskih sistemov. O nadomestnem terminu boste obveščeni naknadno.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: PRIN (Izbrana poglavja iz informacijskih sistemov – P)
Datum: 11.10.2016

Obveščamo vas, da bodo od četrtka, 13.10.2016 dalje P pri predmetu Izbrana poglavja iz informacijskih sistemov potekala od 16:30 do 19:30.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: RIN2, RIN3 (Interakcija človek – računalnik – LV)
Datum: 10.10.2016

Obveščamo vas, da v torek, 11.10.2016 odpadejo LV pri predmetu Interakcija človek – računalnik.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: PRIN (Izbrana poglavja iz vzporednega programiranja – P)
Datum: 04.10.2016

Obveščamo vas, da bodo P pri predmetu Izbrana poglavja iz vzporednega programiranja od vključno ponedeljka, 10.10.2016 dalje potekala v predavalnici FAMNIT-MP2.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: PRIN (Računalniški vid – P)
Datum: 04.10.2016

Obveščamo vas, da bodo P pri predmetu Računalniški vid potekala ob torkih, in sicer od vključno 4.10.2016 do konca semestra od 16:00 do 19:00 v FAMNIT-Muzejski2.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


Generiral programski paket VIS