Univerza na primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Glagoljaška 6, SI-6000 Koper
Tel.: (+386 5) 611 75 75
Fax: (+386 5) 611 75 71

referat@famnit.upr.siArhiv - Obvestila MATEMATIKA S FINANČNIM INŽENIRINGOM, 2. stopnja

Zbrano dne 21.02.2024 ob 11:19


Število vseh obvestil: 19

1. obvestilo: 13.02.2024 - Aktivacija prošenj za predmet v ŠISu / Activation of the requests for courses in SIS

2. obvestilo: 07.02.2024 - Obvestilo o nedostopnosti Mediteranskega centra v Livadah / Notice of unavailability of the Mediterranean Centre in Livade

3. obvestilo: 06.02.2024 - Obvestilo glede dostopa v objekt Kampus Livade / Notice regarding access to the Campus Livade facility

4. obvestilo: 30.01.2024 - Centralna enota UP Univerzitetne knjižnice v Kopru - delovni čas / Central unit of UP University Library in Koper - working hours

5. obvestilo: 15.01.2024 - Zimsko izpitno obdobje: prijava in odjava od izpita / Winter exam period: registering and withdrawal from the exam

6. obvestilo: 15.01.2024 - Centralna enota UP Univerzitetne knjižnice v Kopru - sprememba delovnega časa / Central unit of UP University Library in Koper - change of working

7. obvestilo: 08.01.2024 - Obvezne konzultacije po neuspešnem tretjem opravljanju izpita / Obligatory consultations after unsuccessful third attendance of an exam for the same c

8. obvestilo: 20.12.2023 - Univerzitetna knjižnica - sprememba delovnega časa / University Library - change of working hours

9. obvestilo: 11.12.2023 - Univerzitetna knjižnica - sprememba delovnega časa / University Library - change of working hours

10. obvestilo: 05.12.2023 - Opravljanje izpitov pri predmetih, pri katerih se je spremenil nosilec / Exam periods for exams where the lecturer has changed

11. obvestilo: 05.12.2023 - Izvedba izpitnih rokov za predmete, ki se v tekočem letu ne izvajajo / Exam periods for courses which are not preformed in current study year

12. obvestilo: 05.12.2023 - Podiplomski študij: število izpitnih rokov – četrti izpitni rok v dogovoru z nosilcem / Master's studies: number of exam periods – fourth exam period

13. obvestilo: 05.12.2023 - Objava izpitnih rokov za zimsko izpitno obdobje 2023/24

14. obvestilo: 10.11.2023 - Obvestilo o podaljšanem delovnem času knjižnice / Notice of extended opening hours of the University Library

15. obvestilo: 27.10.2023 - UP FHŠ – sprememba delovnega časa / UP FHS – change of working hours

16. obvestilo: 23.10.2023 - UP Univerzitetna knjižnica – sprememba delovnega časa / UP University Library – change of working hours

17. obvestilo: 12.10.2023 - Sanacijska dela v stavbi UP FHŠ / Renovation work in the building of UP FHŠ

18. obvestilo: 05.10.2023 - ERASMUS DNEVI – Pridruži se tudi ti! (od 9. do 14. oktobra) / Join us for ERASMUS DAYS - October 9 to October 14!

19. obvestilo: 04.10.2023 - ŠtartUP – športno & družabni dogodek / ŠtartUP – meet & greet event for all UP studentsAktivacija prošenj za predmet v ŠISu / Activation of the requests for courses in SIS
Datum: 13.02.2024

Aktivacija prošenj v ŠISu: Sprememba izbirnega predmeta, opravljanje obveznosti višjega letnika, opravljanje dodatnih obveznosti / Activation of the requests in SIS: Changing the elective courses, additional obligations for the higher year, additional obligations

 

Študente obveščamo, da bodo prošnje pri predmetu aktivne od ponedeljka, 19. 2. 2024, in sicer:

Rok za oddajo prošenj je petek, 1. 3. 2024 do 12. ure. 


Študent prošnjo izpolni v ŠISu.

 

POMEMBNO: Obvezna priloga prošnji je soglasje nosilca predmeta, ki ga študent izbira.

 

Študenti naj se predmeta udeležijo takoj po pričetku semestra, v izogib zamujeni snovi.

 

Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani: https://www.famnit.upr.si/sl/studenti/prosnje

 

Referat za študente UP FAMNIT

 

_________________________________________________________________________________

 

We would like to inform the students that the requests for courses will be active from Monday, 19 February 2024, as follows:

 

The deadline for submitting the requests is Friday, 1 March 2024 until 12:00 (noon).

 

Students have to fulfill the request in SIS.

 

IMPORTANT: A mandatory attachment to the request is the consent of the professor of the course a student want to take.

 

Students should also attend the course immediately after the beginning of the semester, in order to avoid missed content.

 

All information are available also on the website: https://www.famnit.upr.si//en/education/requests

 

Student Services UP FAMNIT

 

Na vrh


Obvestilo o nedostopnosti Mediteranskega centra v Livadah / Notice of unavailability of the Mediterranean Centre in Livade
Datum: 07.02.2024

Pozdravljeni,

 

zaradi konference ConservePlants, v sklopu COST akcije, bo Mediteranski center v Livadah nedostopen ob naslednjih terminih:

 

ponedeljek (12.2.): 12-14h; 16-18h

torek (13.2.): 12:30-14:30h

sreda (14.2.): 12:30-14:30h

 

Lep pozdrav!

 

 

Greetings,

 

because of the ConservePlants conference, within the COST action, the Mediterranean Centre in Livade will be unavalibe in the following periods:

 

Monday (12.2.): 12-14h; 16-18h

Tuesday (13.2.): 12:30-14:30h

Wednesday (14.2.): 12:30-14:30h

 

Best regards!

Na vrh


Obvestilo glede dostopa v objekt Kampus Livade / Notice regarding access to the Campus Livade facility
Datum: 06.02.2024

Pozdravljeni,

 

študente bi radi obvestili o času dostopa v Kampus Livade. Študeti imajo dostop od ponedeljka do vključno sobote med 6:00 in 22:00. Vse ure izven časa dostopa je vklopljen varnostni alarm.

 

Lep pozdrav!


 

 

Greetings,

 

we wolud like to inform the students regarding the timeline for access to the Campus Livade. Students have access from 6 am to 10 pm, Monday to Saturday inclusive. A security alarm is activated at all hours outside the access hours.

 

Best regards!


Na vrh


Centralna enota UP Univerzitetne knjižnice v Kopru - delovni čas / Central unit of UP University Library in Koper - working hours
Datum: 30.01.2024

Spoštovani.

 

Obveščamo Vas, da je centralna enota UP Univerzitetne knjižnice na Trubarjevi 1 v Kopru odprta 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Možna je uporaba čitalnic in računalnikov, za izposojo in vračilo gradiva pa je na voljo knjigomat v Dvorani 1.

Vstop v prostore in izstop iz prostorov UP UK je možen le s kartico uporabnika oz. z aplikacijo STUDO (študenti).

Več informacij na povezavi: https://www.upr.si/si/o-univerzi/univerzitetna-knjiznica/novosti/citalnice-sedaj-na-voljo-247

 

Lep pozdrav!

 

 

Dear users.

 

We would like to inform you that the central unit of the UP University Library at Trubarjeva 1 in Koper is open 24 hours a day, all days of the week.

You can use the study rooms and computers, and there is a book machine in Hall 1 for borrowing and returning books.

Entry to and exit from the UP UK premises is possible only with the user card or the STUDO application (students).

More information at: https://www.upr.si/en/about-university/university-library/469-news/citalnice-sedaj-na-voljo-247

 

Best regards!

Na vrh


Zimsko izpitno obdobje: prijava in odjava od izpita / Winter exam period: registering and withdrawal from the exam
Datum: 15.01.2024

(*English below*)

 

Študente spomnimo na pomembnejše informacije vezane na prijavo in odjavo od izpitov v prihajajočem zimskem izpitnem obdobju:

Dan pred izpitom v ŠIS-u preverite morebitne spremembe ure in predavalnice izpitnega roka, zaradi morebitnih sprememb pri izvedbi. Študente o navedenih spremembah ne bomo posebej obveščali.

 

Prijava na izpitni rok preko ŠISa je potrebna tudi v primeru, če ste končno oceno pri predmetu dosegli z vmesnimi preverjanji (npr. kolokviji) ali gre samo za vpis opravljene študijske obveznosti ali opravljenega seminarja na magistrskem ali doktorskem študiju.

 

PRIJAVA

K posameznemu izpitu se lahko prijavite najprej 15. dan pred pričetkom izpitnega obdobja in najkasneje 5. dan pred razpisanim izpitnim rokom (PRIMER PRIJAVE: v kolikor je izpit v PONEDELJEK, 22. 1., je zadnji rok za prijavo SREDA, 17. 1. do polnoči).

 

V kolikor imate za izbrani predmet že »odprto« preteklo prijavo, ki še ni zaključena, se na naslednji izpitni rok pri tem predmetu ne morete prijaviti. V primeru odprte prijave pravočasno obvestite Referat in nosilca predmeta po e-pošti. Le v primeru, da bo vaše sporočilo posredovano v roku, ko je še možna prijava na izpit, (to je najkasneje 5. dan pred razpisanim drugim izpitnim rokom), vas bo na izpit lahko prijavil Referat.

 

Težave s prijavo na izpitni rok

V kolikor imate težave s prijavo na izpitni rok preko ŠIS-a, o tem pravočasno obvestite Referat za študente UP FAMNIT (referat@famnit.upr.si). V primeru, da bo vaše sporočilo posredovano v roku, ko je še možna prijava na izpit (pri e-pošti se upošteva dan in uro, ko je bilo posredovano e-sporočilo), vas bo na izpit prijavil Referat. V primeru, da vaše sporočilo ne bo pravočasno posredovano Referatu, prijava preko Referata ni možna.

 

ODJAVA

Rok za odjavo je najkasneje 3 dni pred razpisanim izpitnim rokom. Če študent ne pristopi k izpitu, za katerega ima odprto prijavnico, se mu izpitni rok ne šteje v šest možnih pristopov. Če se študent ne odjavi pravočasno od izpita, lahko pristopi k naslednjemu izpitnemu roku šele po preteku tridesetih (30) dni (PRIMER ODJAVE: v kolikor je izpit v PONEDELJEK, 22. 1., je zadnji rok za odjavo PETEK, 19. 1. do polnoči).

 

V primeru nepričakovanih, a opravičljivih razlogov (npr. bolezen), ki nastopijo en dan pred oz. na dan izpita, torej po preteku roka odjave, mora študent še pred izpitom obvestiti nosilca predmeta in Referat.

 

Prijava k izpitu ni možna, če ima študent neporavnane finančne obveznosti do fakultete v skupnem znesku več kot 30,00 EUR. Svoje odprte finančne obveznosti do fakultete lahko v ŠIS-u preverite v rubriki Moji podatki / Moje finance.

 

Račun za četrto in nadaljnjo prijavo k izpitu pri predmetu ter opravljanje izpita pri predmetu za osebe, ki so brez statusa študenta (pavzerji) več kot eno leto, prejme študent na e-naslov, in sicer po datumu izpita.

 

KONZULTACIJE

Naj vas opomnimo, da je po neuspešnem tretjem opravljanju izpita pri istem predmetu obvezna izvedba konzultacij z izvajalcem predmeta. V primeru neuspešnega tretjega opravljanja izpita pri istem predmetu se študent ne bo mogel prijaviti na četrto opravljanje izpita, v kolikor pred tem ne bo opravil obveznih konzultacij.

 

Za izvedbo konzultacij mora študent kontaktirati izvajalca predmeta pravočasno.

 

Konzultacije morajo biti izvedene pravočasno, saj je od tega odvisna tudi prijava na izpit. Pri tem mora študent imeti v mislih, da lahko pride do nepredvidenih ali obveznih opravičljivih odsotnosti izvajalcev, zato mora študent kontaktirati izvajalca vsaj 14 dni pred PRIJAVO na izpit. Izvajalec bo študentu v ŠIS vnesel datum opravljenih konzultacij, s tem pa bo študentu omogočena prijava na naslednji izpitni rok.

 

Veliko uspeha v prihajajočem izpitnem obdobju.

Referat UP FAMNIT

 

___________________________________________________________________

 

We would like to remind you of some important information related to Winter examination period:

Students must register for the exams through ŠIS. Please take notice of the Instructions of use for students in SIS. The document is available after you log in SIS.

 

REGISTRATION TO THE EXAM

You register to the exam through Student Information System - SIS in the menu Exams / Exam registration.

 

The registration to the exam is possible up to 15 days before the start of examination period (earlier registration is not possible).

 

The registration to the exam is possible at least 5 days before the exam date.

Example: if the exam is on Monday, 22 January, you can register until Wednesday, 17 January until midnight.

 

The registration to the exam term is necessary also if you have achieved the final grade with colloquia, so the professor can enter your grade in the system.

 

A student can take the exam for the same course six (6) times during the studies.

 

If you cannot register for the exam during the registration deadline (due to technical problems of the SIS, an open registration for a previous exam date, etc.) you should immediately notify the UP FAMNIT Student Services (referat@famnit.upr.si). If your message has been submitted within the listed registration deadline (based on the date/time your email was forwarded) the Student Services can enter your exam registration. If the message has been forwarded outside the scheduled deadline, the registration through the UP FAMNIT Student Services is not possible.

 

CANCELLATION OF THE EXAM REGISTRATION

You cancel the exam through Student Information System - SIS in the menu Exams / Cancellation of the exam.

 

The cancellation of the exam is possible at least 3 days before the exam.

Example: if the exam is on Monday, 22 January, you can cancel your registration until Friday, 19 January until midnight.

 

If the student doesn’t cancel the exam registration in time, it will not be considered that he/she took the exam and it will not be counted into 6 (six) possible attempts. In this case the student cannot register for the next exam term for at least 30 days.

 

If you wish to cancel an exam registration, but you cannot do this due to technical problems of the SIS, you should immediately notify the UP FAMNIT Student Office (referat@famnit.upr.si, 05 611 75 75). If your message has been submitted before the listed registration deadline (based on the date/time the email was forwarded), the Student Office can cancel your exam registration. If your message has been submitted outside this deadline, the cancellation through the UP FAMNIT Student Office is not possible.

 

CONSULTATIONS

Let us remind you that after unsuccessful third attendance at exam for the same course a consultations with the professor are obligatory. In this case the student will not be able to register for the fourth time, unless he/she completes the obligatory consultations with the professor.

 

Student is obligated to contact the professor regarding the consultations date in a timely matter.

Consultations have to be done on time, otherwise the registration for the next exam will not be possible. Because the professors can have unpredictable or obligatory absences, the student must contact the professor about consultations at least 14 days before the APPLICATION to the exam.

 

After the consultations, the professor will enter it's date in SIS. Afterwards the register for an exam will be possible.

 

MY FINANCIAL POSITION

When the debt reaches 30 EUR, the student cannot register for exams. Any outstanding library debt is entered into the SIS when it reaches 30 EUR.

 

Good luck!

Student Services UP FAMNIT

Na vrh


Centralna enota UP Univerzitetne knjižnice v Kopru - sprememba delovnega časa / Central unit of UP University Library in Koper - change of working
Datum: 15.01.2024

Spoštovani.

 

Obveščamo Vas, da bo centralna enota UP Univerzitetne knjižnice v Kopru v tednu od ponedeljka, 15. 1. 2024 do petka, 19. 1. 2024, izjemoma odprta od 8.00 do 16.00.

 

Hvala za razumevanje!

 

 

Dear users.

 

From Monday, 15. 1. 2024, to Friday, 19. 1. 2024, the central unit of UP University Library in Koper will be open from 8.00 to 16.00.

 

Thank you for your understanding!

Na vrh


Obvezne konzultacije po neuspešnem tretjem opravljanju izpita / Obligatory consultations after unsuccessful third attendance of an exam for the same c
Datum: 08.01.2024

Pozdravljeni,

 

ker se izpitno obdobje bliža, vas želimo opomniti, da je po tretjem neuspešnem opravljanju izpita pri istem predmetu obvezna izvedba konzultacij z izvajalcem predmeta. V primeru neuspešnega tretjega opravljanja izpita pri istem predmetu se študent ne bo mogel prijaviti na četrto opravljanje izpita, v kolikor pred tem ne bo opravil obveznih konzultacij.

 

Za izvedbo konzultacij mora študent kontaktirati izvajalca predmeta pravočasno.

 

Konzultacije morajo biti izvedene pravočasno, saj je od tega odvisna tudi prijava na izpit. Pri tem mora študent imeti v mislih, da lahko pride do nepredvidenih ali obveznih opravičljivih odsotnosti izvajalcev, zato mora študent kontaktirati izvajalca vsaj 14 dni pred PRIJAVO na izpit. Izvajalec bo študentu v ŠIS vnesel datum opravljenih konzultacij, s tem pa bo študentu omogočena prijava na naslednji izpitni rok.

 

Referat UP FAMNIT

 

 

Dear students,

 

because the exam period is approaching let us remind you that after unsuccessful third attendance of an exam for the same course a consultations with the professor are obligatory. In this case the student will not be able to register for the fourth time, unless he/she completes the obligatory consultations with the professor.

 

Student is obligated to contact the professor regarding the consultations date in a timely matter.

Consultations have to be done on time, otherwise the registration for the next exam will not be possible. Because the professors can have unpredictable or obligatory absences, the student must contact the professor about consultations at least 14 days before the APPLICATION to the exam.

 

After the consultations, the professor will enter it's date in SIS. Afterwards the register for an exam will be possible.

 

Student Services UP FAMNIT

Na vrh


Univerzitetna knjižnica - sprememba delovnega časa / University Library - change of working hours
Datum: 20.12.2023

Spoštovani.

 

Obveščamo vas, da bosta obe enoti UP Univerzitetne knjižnice (v Kopru in Portorožu) med prazniki, od 25. decembra 2023 do 2. januarja 2024, zaprti za uporabnike.

 

Obe enoti bosta svoja vrata ponovno odprli v sredo, 3. januarja 2024. Zamudnine v času, ko je knjižnica zaprta za uporabnike, ne tečejo.

 

V prihajajočem letu 2024 vam želimo veliko sreče, zdravja in uspeha, še posebej pa veliko dobrega branja!

 

 

Dear users.

 

We inform you that both units of the UP University Library (in Koper and Portorož) will be closed from 25 December 2023 to 2 January 2024.

 

Both units will reopen their doors on Wednesday, 3 January 2024. Late fees do not apply when the library is closed for users.

 

In 2024 we wish you a lot of happiness, health, and success, and especially a lot of good reading!

Na vrh


Univerzitetna knjižnica - sprememba delovnega časa / University Library - change of working hours
Datum: 11.12.2023

Spoštovani.

 

Obveščamo Vas, da bo UP Univerzitetna knjižnica v torek, 12. 12. 2023, izjemoma odprta od 8.00 do 16.00.

 

Hvala za razumevanje!

 

 

Dear users.

 

On Tuesday, 12. 12. 2023, UP University Library will be open from 8.00 to 16.00.

 

Thank you for your understanding!

Na vrh


Opravljanje izpitov pri predmetih, pri katerih se je spremenil nosilec / Exam periods for exams where the lecturer has changed
Datum: 05.12.2023

Študenti, ki so predmet poslušali v preteklih študijskih letih, pa izpita še niso opravili, opravljajo izpit pri »novem« nosilcu. Samo izjemoma in v kolikor dosedanji nosilec soglaša, lahko študenti, ki so opravili vse obveznosti za pristop k izpitu, najkasneje v enem letu po spremembi nosilca, še opravljajo izpit pri dosedanjem nosilcu. Za dodatni izpitni rok se ti študenti obrnejo neposredno na dosedanjega nosilca predmeta in z njim uskladijo termin izpita, ki mora biti v času izpitnega obdobja, nosilec predmeta pa termin vsaj 7 dni pred izpitom sporoči v Referat za študente UP FAMNIT.

Referat za študente UP FAMNIT

________________________________________

Students who already participated at the course and did not complete the exam, must participate to the exam of a »new« lecturer. Only in exceptional situations and to the extent that the current lecturer agrees, the student is allowed to participate to the exam of a previous lecturer. The condition is also that the student completed all the obligations which are demanded for the participation to the exam, no longer than a year before the change of lecturer. The date must be arranged directly with the lecturer in the timely matter and should be forwarded to Student Services 7 days before exam term. The arranged exam term must be during the exam period.

Student Services UP FAMNIT

Na vrh


Izvedba izpitnih rokov za predmete, ki se v tekočem letu ne izvajajo / Exam periods for courses which are not preformed in current study year
Datum: 05.12.2023

V kolikor se predmet v tekočem študijskem letu ne izvaja, se morajo študenti, ki so predmet poslušali v preteklih študijskih letih, pa izpita še niso opravili, za razpis izpitnega roka pri predmetu obrniti neposredno na nosilca predmeta in z njim uskladiti termin izpita. Dogovorjeni termin mora nosilec predmeta vsaj 7 dni pred izpitom sporočiti/potrditi v Referat za študente UP FAMNIT.

Referat za študente UP FAMNIT

_____________________________________

If the course is not preformed in the current study year the students who already participated at course must contact the lecturer for the arrangement of exam periods. The date must be arranged in the timely matter and should be forwarded to Student Services 7 days before exam period.

Student Services UP FAMNIT

Na vrh


Podiplomski študij: število izpitnih rokov – četrti izpitni rok v dogovoru z nosilcem / Master's studies: number of exam periods – fourth exam period
Datum: 05.12.2023

Za predmete podiplomskih študijskih programov (za predmete, ki se izvajajo samo za podiplomske študente) so praviloma določeni 3 izpitni roki v letu za predmet. Četrti izpitni rok je določen po potrebi oz. na prošnjo nosilca predmeta. Na podlagi predhodnega dogovora s študenti nosilec predmeta pravočasno sporoči dogovorjeni rok.

Referat za študente UP FAMNIT

______________________________________

For the courses of master's studies are by the rules on assessment of knowledge assigned 3 exam periods for each course. Fourth exam period can be arranged only if students coordinate it with the lecturer. The date must be arranged in the timely matter.

Student Services UP FAMNIT

Na vrh


Objava izpitnih rokov za zimsko izpitno obdobje 2023/24
Datum: 05.12.2023

Študente obveščamo, da so izpitni roki za zimsko izpitno obdobje (22. 1. - 16. 2. 2024) objavljeni v ŠISu.

 

Želeli bi poudariti, da so izpitni roki razpisani v skladu z željami izvajalcev, zmožnostmi (prostorskimi) fakultete, ter Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP.

 

Študenti se na izpite prijavite preko ŠISa. Postopek prijave je natančneje opisan v Navodilih za uporabo ŠISa, ki so dostopna po prijavi. Študente prosimo, da dan pred izpitom preverijo v ŠISu morebitne spremembe ure in predavalnice izpitnega roka. Študente o navedenih spremembah ne bomo posebej obveščali. Študente ponovno opozarjamo, da jim bomo nujne zadeve vezane na izpitno obdobje posredovali izključno na univerzitetne e-naslove. Prav tako pa študentom svetujemo, da si preberejo Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem, ki je dostopen tukaj: https://www.famnit.upr.si/sl/resources/files/o-fakulteti/pravilniki-obrazci/poznpb-21102020.pdf
 
Pregled izpitnih rokov v ŠISu
V ŠISu lahko izpitne roke za predmete pregledujete preko dveh podmenijev v rubriki IZPITI, in sicer v rubriki »Moji izpitni roki« lahko pregledujete razpisane izpitne roke za predmete, ki jih imate vpisane v indeksu. V rubriki »Vsi izpitni roki« pa lahko pregledujete razpisane izpitne roke za vse predmete, ki se izvajajo na fakulteti. 

 

Veliko uspeha v prihajajočem izpitnem obdobju.

Referat UP FAMNIT

Na vrh


Obvestilo o podaljšanem delovnem času knjižnice / Notice of extended opening hours of the University Library
Datum: 10.11.2023

Spoštovani,


obveščamo vas, da bo od ponedeljka, 13. novembra 2023, do nadaljnjega v veljavi podaljšan delovni čas Centralne enote UP Univerzitetne knjižnice (Trubarjeva ulica 1, Koper).

Od ponedeljka do četrtka bo knjižnica odprta od 8.00 do 20.00. Ob petkih pa bo knjižnica do nadaljnjega odprta med 8.00 in 18.00.

Delovni čas dislocirane enote knjižnice UP FTŠ - Turistica ostaja nespremenjen.

 

Vabljeni!

 

 

 

 

Dear Students,


From Monday, 13 November 2023, the opening hours of the Central unit UP University Library (Trubarjeva ulica 1, Koper) will be extended until further notice.

From Monday to Thursday, the library will be open from 8.00 to 20.00. On Fridays, the library will be open between 8.00 and 18.00.

Opening hours of dislocated unit library UP FTŠ – Turistica remain unchanged.

 

Welcome!

Na vrh


UP FHŠ – sprememba delovnega časa / UP FHS – change of working hours
Datum: 27.10.2023

Spoštovani!

 

Obveščamo vas, da bo UP FHŠ v ponedeljek, 30. oktobra 2023, ZAPRTA zaradi kolektivnega dopusta.

 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

 

 

Dear Students,

 

UP FHS will be CLOSED on Monday, 30 October 2023, due to collective leave.

 

Thank you for understanding.

Na vrh


UP Univerzitetna knjižnica – sprememba delovnega časa / UP University Library – change of working hours
Datum: 23.10.2023

Spoštovani!

 

Obveščamo vas, da bo UP Univerzitetna knjižnica v ponedeljek, 30. oktobra 2023, ZAPRTA zaradi kolektivnega dopusta.

 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

 

 

Dear Students,

 

UP University Library will be CLOSED on Monday, 30 October 2023, due to collective leave.

 

Thank you for understanding.

Na vrh


Sanacijska dela v stavbi UP FHŠ / Renovation work in the building of UP FHŠ
Datum: 12.10.2023

Spoštovani,

 

Obveščamo vas, da v stavbi UP FHŠ potekajo nujna sanacijska dela hladilno-ogrevalnega sistema.

Dela se bodo izvajala tako, da čim manj motijo izvedbo predavanj in drugih aktivnosti v stavbi.

V kolikor bo potrebno, bodo nekatere ženske sanitarije zaradi varnosti zaklenjene.

 

Hkrati vas obveščamo, da je podaljšan urnik vstopa na UP FHŠ brez kartic, in sicer:

 

Prosimo vas tudi, da za dostop do predavalnic uporabljate stopnice. Dvigalo bodo potrebovali izvajalci za prenos opreme in materiala.

 

Zahvaljujemo se za razumevanje in strpnost,

 

Referat UP FHŠ

 

 

Dear Students,

 

We would like to inform you that renovation work on the heating and cooling system is taking place in the UP FHŠ building.

The work will be carried out in a way that minimizes disruption to lectures and other activities in the building.

If necessary, some women's restrooms will be locked for safety reasons.

 

Also the schedule for entry to UP FHŠ without student ID cards has been extended as follows:

 

We kindly ask you to use the stairs for access to classrooms. The elevator will be needed by contractors for transporting equipment and material.

 

Thank you for your understanding and patience.

 

Student office UP FHŠ

Na vrh


ERASMUS DNEVI – Pridruži se tudi ti! (od 9. do 14. oktobra) / Join us for ERASMUS DAYS - October 9 to October 14!
Datum: 05.10.2023

Z veseljem vas obveščamo ter obenem prisrčno vabimo, da se pridružite razburljivim aktivnostim, ki jih organiziramo v sklopu Erasmus dni, med 9. in 14. oktobrom.

 

Za študente na UP FAMNIT pripravljamo dve interaktivni delavnici o možnostih Erasmus+ mobilnosti za študente, in sicer:

 

Delavnica I: Erasmus+ praktično usposabljanje

 

           Datum: ponedeljek, 9. oktober

           Ura: 14:00 - 15:15

           Lokacija: FAMNIT VP3 in preko Zooma

 

Delavnica II: Erasmus+ študijska izmenjava

 

           Datum: torek, 10. oktober

           Ura: 12:30 - 14:45

           Lokacija: FAMNIT VP3 in preko Zooma

 

Delavnici sta namenjeni seznanitvi študentov z možnostmi Erasmus+ mobilnosti, pri čemer bo v ospredju aktiven dialog med študenti, ki so se že udeležili Erasmus+ izmenjav in študenti, ki se za izmenjavo šele zanimajo ali pripravljajo.

 

ERASMUS+ WORLD CAFE (11. oktober)

 

Z željo po spodbujanju mobilnosti v sklopu programov Erasmus+, smo se na Univerzi na Primorskem odločili pridružiti vseevropskemu projektu ERASMUS DAYS in organizirati Erasmus+ World Cafe.

 

Na dogodek vljudno vabimo vse študente UP, tiste, ki razmišljate o Erasmus+ izmenjavi kot tudi te, ki ste že bili in ste pripravljeni deliti svojo izkušnjo.

 

Dogodek je zasnovan v obliki spoščenega sejma, kjer bodo omizja posamezne države (Portugalska, Norveška, Češka, Finska, Španija, Italija in druge) in bo potekal v sredo, 11. oktobra, od 13.00 - 16.00 ure, pred MixUP (atrij Rektorata).

 

Na dogodku ste lahko prisotni ves čas ali delno. Za vse informacije vam bodo na voljo predstavniki mednarodnih pisarn vseh fakultet UP kot tudi Erasmus Student Network Primorska.

 

 

Pred pričetkom sejma bo ob 13.00 potekala uradna otvoritev razstave “Moja Erasmus+ izkušnja”, ki jo bo odprl UP prorektor za internacionalizacijo, prof. dr. Michaël Mrissa.

 

Vaša prisotnost in sodelovanje bosta neprecenljiva za uspeh te pobude.

 

Za lažjo organizacijo, vas vabimo, da se na Erasmus+ World Cafe prijavite TUKAJ.

 

Več o projektu Erasmus days: https://www.erasmusdays.eu/

Prijavnica: https://forms.office.com/e/DDv5hqu2Vq

 

Informacije o UP odhodnih mobilnosti: https://www.upr.si/si/studenti-up/754-mednarodna-mobilnost/odhodna-mobilnost/

 

 

 

 

 


We are thrilled to announce and warmly invite you to join the exciting activities we've organized for Erasmus Days, taking place from October 9th to October 14th.

 

Discover the world of Erasmus mobility with two exciting workshops at UP FAMNIT:

 

Erasmus+ Student Mobility Workshop I: Traineeships

 

           Date: Monday, October 9

           Time: 14:00 - 15:15

           Location: FAMNIT VP3 and via Zoom

 

Erasmus+ Student Mobility Workshop II: Studies

 

           Date: Tuesday, October 10

           Time: 12:30 - 14:45

           Location: FAMNIT VP3 and via Zoom

 

Can't make it in person? No problem! These workshops are also accessible virtually through Zoom Meetings.

 

Our mission is to provide valuable insights into Erasmus mobility opportunities, focusing on practical advice from those who have been there. This is your chance to get answers to all your burning questions about Erasmus mobility.

 

ERASMUS+ WORLD CAFE (11 October)

 

We are thrilled to announce an exciting event aimed at enhancing mobility opportunities within the Erasmus+ programs at the University of Primorska, the upcoming Erasmus+ World Cafe event, organized as part of the European initiative ERASMUS DAYS.

 

The Erasmus+ World Cafe is designed to bring together UP students who have already been on an exchange program, as well as those who are contemplating the idea of embarking on an international exchange adventure.

 

The Erasmus+ World Cafe will take place in the form of a fair, featuring country-specific tables (Portugal, Norway, Czech Republic, Finland, Spain, Italy and others), so we invite you to mark your calendars for Wednesday, 11 October, from 13.00 to 16.00. The event will take place in front of the MixUP space (Rectorate Atrium). 

 

The international offices of all UP faculties as well as the Erasmus Student Network Primorska will be at your assistance for all information.

 

Before the fair starts, the official opening of the exhibition “My Erasmus+ experience” will take place at 13.00 in Armeria Hall, and will be opened by the Vice-Rector for Internationalisation, Prof. Dr. Michaël Mrissa.

 

Your active participation will not only contribute to the success of the event, but we believe we will motivate many aspiring students to pursuit mobility experiences.

 

Please sign in for the Erasmus+ World Cafe HERE.

 

More about the project: https://www.erasmusdays.eu/

Application link: https://forms.office.com/e/DDv5hqu2Vq

Information on outgoing UP mobility: https://www.upr.si/en/students-up/754-international-mobility/756-outgoing-mobility/

 

Thank you in advance for participating.

Na vrh


ŠtartUP – športno & družabni dogodek / ŠtartUP – meet & greet event for all UP students
Datum: 04.10.2023

ŠtartUP – športno & družabni dogodek za VSE študente UP

 

Kdaj?: 7. 10. 2023, 10.00-17.00

Kje?: Obmorski park Žusterna, Koper 

Kaj?: Spoznavanje - Druženje - Igre - Zabava 


Dogodek je namenjen vsem študentom UP, torej tako brucem kot obstoječim študentom vseh stopenj in letnikov. Na dogodku se bruci in brucke povežejo med seboj in spoznajo s starejšimi študenti. Poseben pečat medsebojnega povezovanja je mreženje s strokovnimi in pedagoškimi sodelavci univerze.


Predstavile se bodo vse fakultete UP in njene enote ter več kot 40 lokalnih organizacij, društev, zavodov, podjetij, ki so pripravili zabavne aktivnosti skozi katere vam bodo bližje predstavili svoje delovanje in možnosti vključevanja ter sodelovanja tekom študijskega leta. ŠportUP (uradna rekreacija študentov UP) bo poskrbel za športne aktivnosti - badminton, zorbing.


Študentje boste lahko na stojnicah zbirali žige na kartonu, ki ga prejmete ob registraciji na dogodku. Zadostno število žigov vam prinese praktično promocijsko darilo.


Za vse sodelujoče bo organizirano kosilo, vendar vas zaradi želje po trajnejšemu ravnanju (»zero waste«) spodbujamo, da s seboj prinesete pribor in globlji krožnik ali posodico. Na prizorišču bosta postavljena pitnika Rižanskega vodovoda, zato s seboj imejte bidon oz. flaško za hidracijo. Lokacija dogodka tudi letos omogoča neizmerne možnosti poležavanja na sončku, zato imejte v nahrbtniku ali torbi tudi kakšno kopalno brisačo ali piknik odejo.


Prijava za študente UP: https://forms.office.com/e/eXhLneqiuU


Se vidimo to soboto v Obmorskem parku Žusterna, od 10. ure dalje!


Univerza na Primorskem

_________________________________________________________________________________


ŠtartUP – meet & greet event for all UP students


When?: 7. 10. 2022, od/ from 10.00

Where?: Obmorski park Žusterna, Koper

What?: Meet - Socialise - Games – Fun


The event is organized for ALL students of the University of Primorska. It is a perfect chance to meet, socialize and network with students as well as with university’s administrative and pedagogical staff.


At the event all the faculties of the University of Primorska and more than 40 local organisations, associations, institutions, and companies will present themselves and their possibilities for extracurricular activities for UP students. Each booth prepared a fun activity that gets you a stamp on your StartUP stamp collection card, after you successfully complete it. SportUP (official recreation of the students of the UP) will take care of the fun sports activities (badminton, zorbing, "štrbunk").


Lunch will be provided for all participants, but in the interest of "zero waste” sustainability, we encourage you to bring your own cutlery and a deeper plate or bowl. There will be drinking fountain with running water at the venue, so please bring your own water bottle for hydration. The location of the event provides ample opportunities for lounging in the sun, so keep a bath towel or picnic blanket in your rucksack or bag.


Students of the University of Primorska can apply for the event here: https://forms.office.com/e/eXhLneqiuU


See you this Saturday in Žusterna Seaside Park, from 10 am!


University of Primorska
Na vrh


Generiral programski paket VIS