Univerza na primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Glagoljaška 6, SI-6000 Koper
Tel.: (+386 5) 611 75 75
Fax: (+386 5) 611 75 71

referat@famnit.upr.siArhiv - Obvestila BIODIVERZITETA, 1. stopnja

Zbrano dne 23.03.2018 ob 14:19


Število vseh obvestil: 139

1. obvestilo: 22.03.2018 - Delavnica arheozoologije

2. obvestilo: 19.03.2018 - URNIK – sprememba: BI3 (Ekotoksikologija – P)

3. obvestilo: 14.03.2018 - URNIK – sprememba: BI3,SK3 (Varstvena biologija – P)

4. obvestilo: 14.03.2018 - URNIK – sprememba: SK1, BF1, BI1 (Splošna zoologija – P)

5. obvestilo: 12.03.2018 - URNIK – sprememba: BI3, SK3 (Varstvena biologija - SE in SV)

6. obvestilo: 12.03.2018 - URNIK – sprememba: BI, SK (Ribištvo - P)

7. obvestilo: 12.03.2018 - URNIK – sprememba: BI3 (Ekotoksikologija - P)

8. obvestilo: 09.03.2018 - V ponedeljek, 12.3.2018 ni uradnih ur Referata za študente

9. obvestilo: 09.03.2018 - URNIK – sprememba: BF1, BF2, SK2, BI2 (Genetika - SE)

10. obvestilo: 08.03.2018 - URNIK – sprememba predavalnice: BF2, BF3, BI3, BP3 (Evolucijska biologija – SE)

11. obvestilo: 07.03.2018 - URNIK – sprememba: BI2, BI3 (GIS – LV)

12. obvestilo: 06.03.2018 - URNIK – sprememba: BI3, SK3 (Varstvena biologija – P)

13. obvestilo: 05.03.2018 - URNIK – sprememba: BF1, BF2, SK2, BI2 (Genetika - SE)

14. obvestilo: 05.03.2018 - URNIK – sprememba: BI3 (Ekologija – P in SE)

15. obvestilo: 02.03.2018 - URNIK – sprememba: BF1, BF2, SK2, BI2 (Genetika - SE)

16. obvestilo: 02.03.2018 - URNIK – sprememba: BI3 (Ekologija - P)

17. obvestilo: 02.03.2018 - URNIK – sprememba: BF2, BI2, SK2 (Statistika - SV)

18. obvestilo: 01.03.2018 - URNIK – sprememba: BI3, SK3 (Varstvena biologija - P)

19. obvestilo: 01.03.2018 - URNIK – sprememba: BI3, SK3 (Vasrtvena biologija - P)

20. obvestilo: 28.02.2018 - URNIK – sprememba: BI1, SK1, BF1 (Splošna zoologija – P)

21. obvestilo: 27.02.2018 - URNIK – sprememba predavalnice: BI3 (Ekotoksikologija – SV, SE)

22. obvestilo: 26.02.2018 - URNIK – sprememba: BF2, BI2, SK2 (Statistika - SV)

23. obvestilo: 26.02.2018 - URNIK – sprememba: BI3, SK3 (Varstvena biologija – SE)

24. obvestilo: 26.02.2018 - URNIK – sprememba: BI2, BF2 (Organska kemija in biokemija - P)

25. obvestilo: 23.02.2018 - URNIK – sprememba: BI3 (Ekotoksikologija – LV)

26. obvestilo: 23.02.2018 - URNIK – sprememba: BI3 (Ekotoksikologija – P)

27. obvestilo: 22.02.2018 - URNIK – sprememba: BI3 (Ekotoksikologija – LV)

28. obvestilo: 20.02.2018 - URNIK – sprememba: BI2, BF1, BF2 (Osnove genetike in genomike – LV)

29. obvestilo: 20.02.2018 - URNIK – sprememba predavalnice: BI3 (Ekotoksikologija – SV+SE)

30. obvestilo: 20.02.2018 - URNIK – sprememba predavalnice: MF1, BI1 (Računalniški praktikum /Osnove računalništva – SV)

31. obvestilo: 20.02.2018 - URNIK – sprememba: BI3, SK3 (Varstvena biologija – P)

32. obvestilo: 19.02.2018 - URNIK – sprememba: BI3 (Ekotoksikologija – SV, SE)

33. obvestilo: 19.02.2018 - URNIK – sprememba: BI2, BF2 (Organska kemija in biokemija – LV)

34. obvestilo: 19.02.2018 - URNIK – sprememba: BF3, BI3, BP3, BF2 (Evolucijska biologija – P)

35. obvestilo: 19.02.2018 - URNIK – sprememba: BI2, BF2 (Organska kemija in biokemija – P)

36. obvestilo: 16.02.2018 - Vabljeni na spletno podjetniško usposabljanje Euromentor

37. obvestilo: 12.02.2018 - Uradne ure Referata za študente / Opening hours of the Student Services

38. obvestilo: 12.02.2018 - Spomladanski semester: opravljanje predmetov višjega letnika / Spring Semester: taking the course for the subsequent year

39. obvestilo: 12.02.2018 - Spomladanski semester: sprememba izbirnega predmeta / Spring Semester: change of the elective course

40. obvestilo: 22.01.2018 - V sredo, 24.1.2018 ni uradnih ur Referata za študente

41. obvestilo: 19.01.2018 - URNIK – sprememba: BI3 (Fiziologija živali – SE+LV)

42. obvestilo: 16.01.2018 - URNIK – sprememba: BI1, SK2 (Upravljanje z zavarovanimi območji in trajnostna raba – P)

43. obvestilo: 15.01.2018 - Zimsko izpitno obdobje 2017/18: prijava in odjava od izpita – opomnik

44. obvestilo: 12.01.2018 - URNIK – sprememba: BI2 (Študijska praksa z osnovami raziskovalne metodologije – SE)

45. obvestilo: 12.01.2018 - URNIK – sprememba: BI1, SK1, BF1 (Splošna botanika – LV)

46. obvestilo: 12.01.2018 - URNIK – sprememba: BI3, BP3 (Evolucijska genetika – SE)

47. obvestilo: 11.01.2018 - URNIK – sprememba: BI3 (Fiziologija živali – SE+LV)

48. obvestilo: 11.01.2018 - URNIK – sprememba: BI2 (Sistematska zoologija – P)

49. obvestilo: 11.01.2018 - URNIK – sprememba: BI3 (Fiziologija živali – P)

50. obvestilo: 09.01.2018 - URNIK – sprememba: BI1, SK1, BF1 (Splošna in anorganska kemija – SV)

51. obvestilo: 09.01.2018 - URNIK – sprememba predavalnice: BI2 (Sistematska zoologija – LV)

52. obvestilo: 09.01.2018 - URNIK – sprememba predavalnice: BI3, BP3 (Evolucijska genetika – SE)

53. obvestilo: 09.01.2018 - Dodatna študijska soba za študente v času zimskega izpitnega obdobja 2017/18

54. obvestilo: 08.01.2018 - URNIK – sprememba: BI1, SK2 (Upravljanje z zavarovanimi območji in trajnostna raba – P, SE+SV)

55. obvestilo: 03.01.2018 - URNIK – sprememba predavalnice: BI2 (Študijska praksa z osnovami raziskovalne metodologije – SE)

56. obvestilo: 03.01.2018 - Obvestilo: študijska soba na Santorijevi 7

57. obvestilo: 27.12.2017 - URNIK – sprememba: BI2 (Študijska praksa z osnovami raziskovalne metodologije – SE)

58. obvestilo: 22.12.2017 - Navodila za pripravo zaključnih del na študijskih programih 1. in 2. stopnje Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT

59. obvestilo: 19.12.2017 - URNIK – sprememba: BI3, BP3 (Evolucijska genetika – SE+SV)

60. obvestilo: 18.12.2017 - Uradne ure Referata za študente v času novoletnih praznikov

61. obvestilo: 18.12.2017 - URNIK – sprememba: BI1, SK2 (Upravljanje z zavarovanimi območji in trajnostna raba – P)

62. obvestilo: 14.12.2017 - URNIK – sprememba: BI3 (Fiziologija živali – SE+LV)

63. obvestilo: 11.12.2017 - URNIK – sprememba: BI1, SK1, BF1 (Splošna botanika – P in LV)

64. obvestilo: 07.12.2017 - Pedagoškega procesa prosti dnevi v času novoletnih praznikov

65. obvestilo: 04.12.2017 - URNIK – sprememba: BI1, SK1, BF1 (Splošna in anorganska kemija – SV)

66. obvestilo: 30.11.2017 - URNIK – sprememba: SK2, BI2 (Fiziologija rastlin – LV)

67. obvestilo: 27.11.2017 - URNIK – sprememba: BI3 (Vodni ekosistemi – P in SE)

68. obvestilo: 27.11.2017 - URNIK – sprememba: BI2 (Sistematska zoologija – LV)

69. obvestilo: 27.11.2017 - URNIK – sprememba: BI1, SK1 (Matematika – SV)

70. obvestilo: 27.11.2017 - URNIK – sprememba: SK2, BI2-2.skupina (Fiziologija rastlin – LV)

71. obvestilo: 24.11.2017 - URNIK – sprememba: BI2-1.skupina (Fiziologija rastlin – LV)

72. obvestilo: 24.11.2017 - URNIK – sprememba: BI3, BP3 (Evolucijska genetika – SV+SE)

73. obvestilo: 24.11.2017 - URNIK – sprememba: BF3, BI2, BI3 (Strukture bioloških molekul – P+LV)

74. obvestilo: 23.11.2017 - URNIK – sprememba: BF3, BI2, BI3 (Strukture bioloških molekul – P+LV)

75. obvestilo: 21.11.2017 - URNIK – sprememba: BI2, SK2 (Fiziologija rastlin – P)

76. obvestilo: 20.11.2017 - URNIK – sprememba predavalnice: BI1, SK1, (Matematika – P)

77. obvestilo: 16.11.2017 - URNIK – sprememba: BF1, BI1-2skup, SK1 (Splošna botanika – LV)

78. obvestilo: 15.11.2017 - URNIK – sprememba: BI2 (Uporabna matematika za naravoslovce – P)

79. obvestilo: 15.11.2017 - URNIK – sprememba: BI1, SK1 (Matematika – P) – popravek obvestila

80. obvestilo: 15.11.2017 - URNIK – sprememba: BI1, SK1 (Matematika – P)

81. obvestilo: 14.11.2017 - Objava izpitnih rokov za zimsko izpitno obdobje 2017/18

82. obvestilo: 14.11.2017 - OBISK DELOVNEGA OKOLJA ELETTRA – SINCROTRONE TRIESTE (TRST) / VISIT TO ELETTRA – SINCROTRONE TRIESTE

83. obvestilo: 13.11.2017 - URNIK – sprememba: BP3, BF3, BI3 (Evolucijska genetika – SV+SE)

84. obvestilo: 13.11.2017 - URNIK – sprememba: BI2, SK2 (Fiziologija rastlin – P)

85. obvestilo: 10.11.2017 - URNIK – sprememba: BI2, SK2 (Fiziologija rastlin – LV)

86. obvestilo: 08.11.2017 - URNIK – sprememba predavalnice: BI1, SK1 (Matematika – SV)

87. obvestilo: 06.11.2017 - Vabilo na delavnico za bruce: za lažji prestop v samostojno študijsko in raziskovalno delo

88. obvestilo: 06.11.2017 - URNIK – sprememba: BI1, SK2 (Upravljanje z zavarovanimi območji in trajnostna raba – P in SE+SV)

89. obvestilo: 02.11.2017 - URNIK – sprememba: BI2, SK2 (Fiziologija rastlin – P)

90. obvestilo: 02.11.2017 - URNIK – sprememba: BI2 (Uporabna matematika za naravoslovce - SV)

91. obvestilo: 27.10.2017 - URNIK – sprememba: BI1 (Splošna botanika – P, LV)

92. obvestilo: 27.10.2017 - URNIK – sprememba: BI1, SK1 (Temelji fizike z biofiziko – P+LV)

93. obvestilo: 27.10.2017 - URNIK – sprememba: BI2, SK2 (Fiziologija rastlin – LV)

94. obvestilo: 27.10.2017 - URNIK – sprememba: BI2 (Sistematska zoologija – LV)

95. obvestilo: 27.10.2017 - URNIK – sprememba: BI3 (Vodni ekosistemi – SE)

96. obvestilo: 27.10.2017 - URNIK – sprememba predavalnice: BI3 (Fiziologija živali – SE+LV)

97. obvestilo: 27.10.2017 - URNIK – sprememba predavalnice: BI1, SK1, BF1 (Splošna in anorganska kemija – P)

98. obvestilo: 27.10.2017 - URNIK – sprememba predavalnice: BF1, SK1, BI1 (Splošna botanika – LV)

99. obvestilo: 26.10.2017 - URNIK – sprememba: BI1, SK1, BF1 (Splošna in anorganska kemija – LV)

100. obvestilo: 26.10.2017 - URNIK – sprememba predavalnice: BI2 (Sistematska zoologija – LV)

101. obvestilo: 26.10.2017 - URNIK – sprememba: BI1, BF1, SK1 (Splošna in anorganska kemija – P)

102. obvestilo: 26.10.2017 - URNIK – sprememba: BI2, SK2 (Fiziologija rastlin – LV)

103. obvestilo: 25.10.2017 - URNIK – sprememba: BI2 (Sistematska zoologija – LV)

104. obvestilo: 24.10.2017 - Sestanek dekanje in predstojnice oddelka s študenti BI, SK, VN in BF – vabilo

105. obvestilo: 24.10.2017 - URNIK – sprememba: BI2, SK2 (Upravljanje z zavarovanimi območji in trajnostna raba – P, SV)

106. obvestilo: 24.10.2017 - URNIK – sprememba predavalnice: BI1, SK1, BF1 (Splošna in anorganska kemija – P)

107. obvestilo: 24.10.2017 - URNIK – sprememba predavalnice: BI1, BI2, BF3 (Biološke vsebine v angleškem jeziku – P, SV) / COURSE SCHEDULE – change: BI1, BI2, BF3 (Biological Topi

108. obvestilo: 23.10.2017 - URNIK – sprememba predavalnice: BI1, SK1, BF1 (Splošna botanika – P)

109. obvestilo: 23.10.2017 - URNIK – sprememba predavalnice: BI1, SK1 (Matematika – P)

110. obvestilo: 23.10.2017 - URNIK – sprememba predavalnice: BF3, BI3, BP3 (Evolucijska genetika – P)

111. obvestilo: 23.10.2017 - URNIK – sprememba: BI2, SK2 (Fiziologija rastlin – P)

112. obvestilo: 23.10.2017 - URNIK – sprememba: BI1, SK1, BF1 (Splošna botanika – P, LV)

113. obvestilo: 23.10.2017 - URNIK – sprememba: BI1, SK1, BF1 (Splošna in anorganska kemija – LV)

114. obvestilo: 23.10.2017 - URNIK – sprememba: BI1, SK1 (Temelji fizike z biofiziko – P+LV)

115. obvestilo: 23.10.2017 - URNIK – sprememba: BI2 (Sistematska zoologija – P in LV)

116. obvestilo: 23.10.2017 - URNIK – sprememba predavalnice: BI2, SK2 (Fiziologija rastlin – LV)

117. obvestilo: 23.10.2017 - URNIK – sprememba predavalnice: BI2, SK2 (Upravljanje z zavarovanimi območji in trajnostna raba – P)

118. obvestilo: 23.10.2017 - URNIK – sprememba: BI2 (Uporabna matematika za naravoslovce – P in SV)

119. obvestilo: 23.10.2017 - URNIK – sprememba: BI1, SK1 (Matematika – SV)

120. obvestilo: 23.10.2017 - URNIK – sprememba: BI1, BI2, BF3 (Biološke vsebine v angleškem jeziku – SV)

121. obvestilo: 23.10.2017 - URNIK – sprememba: BI1, SK1 (Matematika – P)

122. obvestilo: 23.10.2017 - URNIK – sprememba: BF3, BI1, BI2 (Biološke vsebine v angleškem jeziku – P)

123. obvestilo: 19.10.2017 - BI, BF, SK: Obvezni sistematski pregled in cepljenje za študente

124. obvestilo: 17.10.2017 - URNIK – sprememba: BI3 (Fiziologija rastlin – LV+SE)

125. obvestilo: 13.10.2017 - URNIK – sprememba: BI3 (Fiziologija živali – SE+LV)

126. obvestilo: 13.10.2017 - URNIK – sprememba: BP3, BF, BI3 (Evolucijska genetika - P)

127. obvestilo: 11.10.2017 - URNIK – sprememba: BF1, BI1, SK1 (Splošna in anorganska kemija - P)

128. obvestilo: 10.10.2017 - URNIK – sprememba: BF3, BI-EV-GEN, BP-EV-GEN (Evolucijska genetika – P)

129. obvestilo: 10.10.2017 - URNIK – sprememba: BI3 (Vodni ekosistemi – SE)

130. obvestilo: 09.10.2017 - URNIK – sprememba predavalnice: BI3 (Fiziologija živali – SE+LV)

131. obvestilo: 09.10.2017 - URNIK – sprememba: BI1, SK1, BF1 (Splošna botanika – P in LV)

132. obvestilo: 09.10.2017 - URNIK – sprememba: BF3, BI3, BP3 (Evolucijska genetika – SE+SV)

133. obvestilo: 06.10.2017 - Javni poziv za pridobitev štipendije iz Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem za študijsko leto 2017/2018

134. obvestilo: 06.10.2017 - Rektorjev dan - sreda, 18.10.2017, PREDAVANJ PROST DAN ZA VSE ŠTUDENTE UP

135. obvestilo: 06.10.2017 - Famnitove delavnice za bruce 2017

136. obvestilo: 03.10.2017 - BI, SK, BF, VN: ureditev dostopa do Univerzitetnega kampusa Livade

137. obvestilo: 02.10.2017 - URNIK – sprememba: BI2, SK2 (Fiziologija rastlin – P)

138. obvestilo: 02.10.2017 - URNIK – sprememba: BF1, BI1, SK1 (Splošna in anorganska kemija - P)

139. obvestilo: 02.10.2017 - URNIK – sprememba: BF3, BP3, BI3 (Evolucijska genetika – SE+SV)Delavnica arheozoologije
Datum: 22.03.2018

Oddelek za arheologijo in dediščino UP FHŠ vabi na delavnico ARHEOZOOLOGIJA, ki bo potekala 10. aprila 2018, od 12. do 17. ure na UP FHŠ (Titov trg 5, Koper).

Namen delavnice je poudariti pomen interdisciplinarnega povezovanja in sodelovanja s ciljem celostne obravnave materialne kulture iz arheoloških kontekstov.

 

URNIK:

Teoretični del, 12.00–14.00, UP FHŠ, Maestral 1
Prvi del je namenjen spoznavanju teoretičnih osnov arheozoologije in DNA analiz in je odprt za širšo javnost.
• Dr. Borut Toškan, znanstveni sodelavec (IA ZRC SAZU)
ARHEOZOOLOGIJA – DEFINICIJA, METODE, POMEN RAZISKAV IN PERSPEKTIVE
• Izr. prof. dr. Elena Bužan (OB UP FAMNIT)
STARODAVNA DNA – NOVO PISANJE ZGODOVINE

Praktični del, 14.00-17.00, UP FHŠ, Levant 2
• Dr. Borut Toškan, znanstveni sodelavec (IA ZRC SAZU)
V praktičnem delu delavnice se bodo udeleženci naučili osnov dela z živalskimi ostanki. Ta del je zaprt za širšo javnost in rezerviran za prijavljene udeležence.

Prijave so možne do 6. aprila 2018: zrinka.mileusnic@fhs.upr.si

Na vrh


URNIK – sprememba: BI3 (Ekotoksikologija – P)
Datum: 19.03.2018

Obveščamo vas, da v sredo, 21.3.2018, odpadejo predavanja pri predmetu Ekotoksikologija.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI3,SK3 (Varstvena biologija – P)
Datum: 14.03.2018

Obveščamo vas, da se danes, 14.3.2018 predavanja pri predmetu Varstvena biologija začnejo ob 12:00 uri.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: SK1, BF1, BI1 (Splošna zoologija – P)
Datum: 14.03.2018

Obveščamo vas, da bodo v torek, 20.3.2018 potekala dodatna predavanja pri predmetu Splošna zoologija od 14:00 do 17:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski3.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI3, SK3 (Varstvena biologija - SE in SV)
Datum: 12.03.2018

Obveščamo vas, da bodo v torek, 13.3.2018 SE pri predmetu Varstvena biologija potekali v predavalnici FAMNIT-MP2.

Hkrati vas obveščamo, da v četrtek, 15.3. odpadejo SV pri predmetu.

Nadomeščanje bo potekalo v sredo, 14.3.2018 od 14:00 do 16:30 v FAMNIT-Muzejski3.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI, SK (Ribištvo - P)
Datum: 12.03.2018

Obveščamo vas, da v četrtek, 15.3.2018 odpadejo P pri predmetu Ribištvo.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI3 (Ekotoksikologija - P)
Datum: 12.03.2018

Obveščamo vas, da v sredo, 14.3. odpadejo P pri predmetu Ekotoksikologija. Nadomeščanje bo potekalo v petek, 16.3. od 10.00 do 12.30 v Famnit-Muzejski2.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


V ponedeljek, 12.3.2018 ni uradnih ur Referata za študente
Datum: 09.03.2018

Študente obveščamo, da bo Referat v ponedeljek, 12.3.2018 zaprt (ni uradnih ur).

Študente prosimo, da pravočasno uredijo morebitne nujne zadeve.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BF1, BF2, SK2, BI2 (Genetika - SE)
Datum: 09.03.2018

Obveščamo vas, da bodo v petek, 16.3.2018 SE pri predmetu Genetika potekali v predavalnici FAMNIT-MP1.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: BF2, BF3, BI3, BP3 (Evolucijska biologija – SE)
Datum: 08.03.2018

Obveščamo vas, da bodo danes, četrtek, 8.3.2018, SE pri predmetu Evolucijska biologija potekale v DŠD-2-MP2.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: BI2, BI3 (GIS – LV)
Datum: 07.03.2018

Obveščamo vas, da jutri, četrtek 8.3.2018 odpadejo LV pri predmetu GIS in osnove tematske kartografije.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

 

Na vrh


URNIK – sprememba: BI3, SK3 (Varstvena biologija – P)
Datum: 06.03.2018

Obveščamo vas, da v petek, 9.3.2018 odpadejo P pri predmetu Varstvena biologija.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


URNIK – sprememba: BF1, BF2, SK2, BI2 (Genetika - SE)
Datum: 05.03.2018

Obveščamo vas, da bodo v petek, 16.3.2018 SE pri predmetu Genetika potekali v predavalnici FAMNIT-VP.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

 

Na vrh


URNIK – sprememba: BI3 (Ekologija – P in SE)
Datum: 05.03.2018

Obveščamo vas, da v ponedeljek, 5.3.2018 odpadejo P in SE pri predmetu  Ekologija.

O nadomestnem terminu boste obveščeni naknadno.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BF1, BF2, SK2, BI2 (Genetika - SE)
Datum: 02.03.2018

Obveščamo vas, da bodo v petek, 9.3.2018 SE pri predmetu Genetika potekali v predavalnici FHŠ-TRAMONTANA.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

 

Na vrh


URNIK – sprememba: BI3 (Ekologija - P)
Datum: 02.03.2018

Obveščamo vas, da bodo v ponedeljek, 5.3.2018 predavanja pri predmetu  Ekologija potekala v predavalnici FAMNIT-Muzejski2 od 10:00 do 12:00.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BF2, BI2, SK2 (Statistika - SV)
Datum: 02.03.2018

Obveščamo vas, da bodo od vključno 12.3.2018 dalje SV pri predmetu Statistika potekale v predavalnici FAMNIT-MP1, razen dne, 16.4.2018 ko bodo potekale v predavalnici FAMNIT-MP2.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI3, SK3 (Varstvena biologija - P)
Datum: 01.03.2018

Obveščamo vas, da bodo v petek, 9.3.2018 predavanja pri predmetu Varstvena biologija potekala od 12:00 do 14:30 v predavalnici FAMNIT-Muzejski4.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI3, SK3 (Vasrtvena biologija - P)
Datum: 01.03.2018

Obveščamo vas, da se jutri, 2.3.2018 predavanja pri predmetu Varstvena biologija začnejo ob 8:30.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI1, SK1, BF1 (Splošna zoologija – P)
Datum: 28.02.2018

Obveščamo vas, da bodo v torek, 6.3.2018 potekala dodatna P pri predmetu Splošna zoologija, in sicer od 15:00 do 17:00 v predavalnici FAMNIT-Muzejski2.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: BI3 (Ekotoksikologija – SV, SE)
Datum: 27.02.2018

Obveščamo vas, da bodo v torek, 6.3.2018 SV, SE pri predmetu Ekotoksikologija izjemoma potekale v predavalnici DŠD-2-MP1.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


URNIK – sprememba: BF2, BI2, SK2 (Statistika - SV)
Datum: 26.02.2018

Obveščamo vas, da bodo od ponedeljka, 5. 3. 2018 dalje SV pri predmetu Statistika potekale od 17.30 do 20.00 v FAMNIT-MP2.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: BI3, SK3 (Varstvena biologija – SE)
Datum: 26.02.2018

Obveščamo vas, da v torek, 27.2. odpadejo SE pri predmetu Varstvena biologija.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: BI2, BF2 (Organska kemija in biokemija - P)
Datum: 26.02.2018

Obveščamo vas, da danes (ponedeljek), 26.2.2018 odpadejo P pri predmetu Organska kemija in biokemija.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


URNIK – sprememba: BI3 (Ekotoksikologija – LV)
Datum: 23.02.2018

Obveščamo vas, da bo nadomeščanje odpadlih LV pri predmetu Toksikologija potekalo jutri, 24.2.2018 od 13:00 do 14:30 v predavalnici FAMNIT-Muzejski2.

Obenem sporočamo tudi, da dne, 28.2.2018 odpadejo LV pri predmetu Toksikologija. Nadomeščanje bo potekalo v petek, 2.3.2018 od 18:00 do 20:30 v predavalnici FAMNIT-Muzejski2.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI3 (Ekotoksikologija – P)
Datum: 23.02.2018

Obveščamo vas, da bodo P pri predmetu Ekotoksikologija od naslednjega tedna, 28.2.2018 dalje potekala od 8:30 do 11:00.

Navedene spremembe so vnesene v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI3 (Ekotoksikologija – LV)
Datum: 22.02.2018

Obveščamo vas, da danes, četrtek, 22.2. odpadejo LV pri predmetu Ekotoksikologija.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: BI2, BF1, BF2 (Osnove genetike in genomike – LV)
Datum: 20.02.2018

Obveščamo vas, da danes, 20.2.2018 ter jutri, 21.2.2018 odpadejo LV pri predmetu Osnove gentike in genomike.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

 

Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: BI3 (Ekotoksikologija – SV+SE)
Datum: 20.02.2018

Obveščamo vas, da bodo v torek, 13.3.2018 SV+SE pri predmetu Ekotoksikologija potekale v predavalnici DŠD-2-MP1.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: MF1, BI1 (Računalniški praktikum /Osnove računalništva – SV)
Datum: 20.02.2018

Obveščamo vas, da bodo od torka, 27.2. do torka, 15.5. SV pri predmetu Računalniški praktikum /Osnove računalništva potekale v FAMNIT-GALEB-RU3.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: BI3, SK3 (Varstvena biologija – P)
Datum: 20.02.2018

Obveščamo vas, da v sredo, 28.2.2018 odpadejo P pri predmetu Varstvena biologija.

Nadomeščanje bo potekalo v petek, 2.3.2018 od 8:00 do 10:00 v FAMNIT-Muzejski1.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI3 (Ekotoksikologija – SV, SE)
Datum: 19.02.2018

Obveščamo vas, da bodo v torek, 27.2. pri predmetu Ekotoksikologija odpadli SE in SV.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI2, BF2 (Organska kemija in biokemija – LV)
Datum: 19.02.2018

Obveščamo vas, da bodo v torek, 27.2. pri predmetu Organska kemija in biokemija odpadle LV.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

 

Na vrh


URNIK – sprememba: BF3, BI3, BP3, BF2 (Evolucijska biologija – P)
Datum: 19.02.2018

Obveščamo vas, da bodo P pri predmetu Evolucijska biologija od vključno četrtka, 22.2.2018 dalje potekala od 12:00 do 14:30 v FAMNIT-MP1.  

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

 

Na vrh


URNIK – sprememba: BI2, BF2 (Organska kemija in biokemija – P)
Datum: 19.02.2018

Obveščamo vas, da danes, ponedeljek, 19.2.2018 odpadejo P pri predmetu Organska kemija in biokemija.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Vabljeni na spletno podjetniško usposabljanje Euromentor
Datum: 16.02.2018

Celjski mladinski center je v okviru projekta Mynnova razvil spletno platformo namenjeno mladim socialnim podjetnikom in inovatorjem ali tistim, ki bi to radi postali. Spletna platforma omogoča brezplačno mentoriranje na različnih področjih (mentoring, coaching, brand marketing, business development, strategic management, ipd,..). Trenutno iščejo dva študenta in dva mlada podjetnika, ki bi bili pripravljeni sodelovati v pilotnem spletnem usposabljanju  http://euromentor.eu/. Registrirate se brezplačno tukaj http://euromentor.eu/sl/get-mentoring-sl/ in si tako pridobite dostop do spletnih tečajev z različnih področij. Spletna platforma nudi kvalitetno mentorsko podporo pri razvoju podjetniške ideje, načrtovanju, izvajanju ter projektnemu menedžmentu.

Vabljeni k sodelovanju.

Na vrh


Uradne ure Referata za študente / Opening hours of the Student Services
Datum: 12.02.2018

Študente obveščamo, da bodo uradne ure Referata za študente v četrtek, 15.2.2018 potekale le v času od 13:30 do 14:00 in 15:00 do 15:30 ure.

Nadalje obveščamo, da bo Referat v sredo, 14.2.2018, zaprt.

Študente prosimo, da pravočasno uredijo morebitne nujne zadeve.

Referat za študente UP FAMNIT

We inform the students that on Thursday, 15th February 2018 the opening hours of the Student Services will be from 13:30 to 14:00 and from 15:00 to 15:30.

We inform the students also that on Wednesday, 14th February  2018 the Student Services will be closed.

Student Services UP FAMNIT

 

Na vrh


Spomladanski semester: opravljanje predmetov višjega letnika / Spring Semester: taking the course for the subsequent year
Datum: 12.02.2018

Študent lahko prošnjo za opravljanje predmetov višjega letnika, ki se izvajajo v spomladanskem semestru odda najkasneje do ponedeljka, 5.3.2018.

O vlogi študenta odloča Komisija za študijske in študentske zadeve UP FAMNIT.

Request for taking course for the subsequent year, which is held in spring semester 2017/18,  can be submitted until Monday, 5th March 2018.

Request for taking course for the subsequent year will be confirmed by the committee of UP FAMNIT.

 

Na vrh


Spomladanski semester: sprememba izbirnega predmeta / Spring Semester: change of the elective course
Datum: 12.02.2018

Prošnjo za spremembo (zamenjavo) izbirnega predmeta, ki se izvaja v spomladanskem semestru študijskega leta 2017/18 ter ga je študent izbral ob vpisu v študijsko leto 2017/18, lahko študent odda najkasneje do ponedeljka, 5.3.2018.

Za zamenjavo izbirnega predmeta v spomladanskem semestru mora študent pridobiti soglasje nosilca oz. izvajalca novo-izbranega predmeta. O prošnji študenta odloča koordinator študijskega programa.

Request for the change of the elective course, which is held in spring semester 2017/18 and it was chosen by the student at the enrolment,  can be submitted  until Monday, 5th March 2018.

For the change of the course, the student have to get the confirmation of the course leader of the new selected course. Request for the change will be confirmed by the coordinator of the study programme.

 

 

Na vrh


V sredo, 24.1.2018 ni uradnih ur Referata za študente
Datum: 22.01.2018

Študente obveščamo, da bo Referat v sredo, 24.1.2018 zaprt (ni uradnih ur).

Študente prosimo, da pravočasno uredijo morebitne nujne zadeve.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI3 (Fiziologija živali – SE+LV)
Datum: 19.01.2018

Obveščamo vas, da bodo v ponedeljek, 22.1.2018 potekale SE+LV pri predmetu Fiziologija živali od 10:00 do 13:30 v FAMNIT-1-RU1.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI1, SK2 (Upravljanje z zavarovanimi območji in trajnostna raba – P)
Datum: 16.01.2018

Obveščamo vas, da danes v torek, 16.1. odpadejo P pri predmetu Upravljanje z zavarovanimi območji in trajnostna raba.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Zimsko izpitno obdobje 2017/18: prijava in odjava od izpita – opomnik
Datum: 15.01.2018

Študente spomnimo na pomembnejše informacije vezane na prijavo in odjavo od izpitov:

Dan pred izpitom v ŠIS-u preverite morebitne spremembe ure in predavalnice izpitnega roka, zaradi morebitnih sprememb pri izvedbi. Študente o navedenih spremembah ne bomo posebej obveščali.

Prijava na izpitni rok preko ŠISa je potrebna tudi v primeru, če ste končno oceno pri predmetu dosegli z vmesnimi preverjanji (npr. kolokviji) ali gre samo za vpis opravljene študijske prakse (BI, SK, PBI, PBP, UPsi) ali gre samo za vpis opravljenega seminarja na magistrskem ali doktorskem študiju.

K posameznemu izpitu se lahko prijavite najprej 20. dan pred izpitnim rokom in najkasneje 5. dan pred razpisanim izpitnim rokom.

V kolikor imate za izbrani predmet že »odprto« preteklo prijavo, ki še ni zaključena, se na naslednji izpitni rok pri tem predmetu ne morete prijaviti.

V primeru odprte prijave pravočasno obvestite Referat in nosilca predmeta po e-pošti. Le v primeru, da bo vaše sporočilo posredovano v roku, ko je še možna prijava na izpit, (to je najkasneje 5. dan pred razpisanim drugim izpitnim rokom), vas bo na izpit prijavil Referat.

Rok za odjavo je najkasneje 2 dni pred razpisanim izpitnim rokom. Če študent ne pristopi k izpitu, za katerega ima odprto prijavnico, se mu izpitni rok šteje.

Če se študent ne odjavi pravočasno od izpita, lahko pristopi k naslednjemu izpitnemu roku šele po preteku tridesetih (30) dni.

V primeru nepričakovanih, a opravičljivih razlogov (npr. bolezen), ki nastopijo en dan pred oz. na dan izpita, torej po preteku roka odjave, mora študent še pred izpitom obvestiti nosilca predmeta in Referat.

Prijava k izpitu ni možna, če ima študent neporavnane finančne obveznosti do fakultete v skupnem znesku več kot 30,00 EUR. Svoje odprte finančne obveznosti do fakultete lahko v ŠIS-u preverite v rubriki Moji podatki / Moje finance.

Račun za četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri predmetu ter opravljanje izpita pri predmetu za osebe, ki so brez statusa študenta (pavzerji) več kot eno leto prejme študent na e-naslov, in sicer po datumu izpita.

Veliko uspeha v prihajajočem izpitnem obdobju.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI2 (Študijska praksa z osnovami raziskovalne metodologije – SE)
Datum: 12.01.2018

Obveščamo vas, da bodo v sredo, 17.1.2018 odpadli SE pri predmetu Študijska praksa z osnovami raziskovalne metodologije.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI1, SK1, BF1 (Splošna botanika – LV)
Datum: 12.01.2018

Obveščamo vas, da bodo v četrtek, 18.1.2018 LV pri predmetu Splošna botanika potekale le od 13:00 do 16:00 za vse skupine hkrati v FAMNIT-Muzejski2.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI3, BP3 (Evolucijska genetika – SE)
Datum: 12.01.2018

Obveščamo vas, da bodo v sredo, 17.1.2018 SE pri predmetu Evolucijska genetika potekali od 8:30 do 14:00 (FAMNIT-POŠTA).

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


URNIK – sprememba: BI3 (Fiziologija živali – SE+LV)
Datum: 11.01.2018

Obveščamo vas, da bodo v četrtek, 18.1.2018 SE+LV pri predmetu Fiziologija živali potekale od 17:00 do 20:30 v FAMNIT-1-RU1.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI2 (Sistematska zoologija – P)
Datum: 11.01.2018

Obveščamo vas, da bodo danes (četrtek), 11.1.2018 P pri predmetu Sistematska zoologija potekala od 13:00 do 15:30 v FAMNIT-MP1.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


URNIK – sprememba: BI3 (Fiziologija živali – P)
Datum: 11.01.2018

Obveščamo vas, da v četrtek, 11.1.2018 odpadejo P pri predmetu Fiziologija živali.

Nadomeščanje bo potekalo v ponedeljek, 15.1.2018 od 15:30 do 17:00 v FAMNIT-Muzejski1.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


URNIK – sprememba: BI1, SK1, BF1 (Splošna in anorganska kemija – SV)
Datum: 09.01.2018

Obveščamo vas, da danes v torek, 9.1. odpadejo SV pri predmetu Splošna in anorganska kemija.

Nadomeščanje bo potekalo v petek, 12.1. ob 15:00 uri v FAMNIT-MP2.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: BI2 (Sistematska zoologija – LV)
Datum: 09.01.2018

Obveščamo vas, da bodo v ponedeljek, 15.1.2018 LV pri predmetu Sistematska zoologija potekale v predavalnici FAMNIT-Muzejski1.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: BI3, BP3 (Evolucijska genetika – SE)
Datum: 09.01.2018

Obveščamo vas, da bodo v ponedeljek, 15.1.2018 SE pri predmetu Evolucijska genetika potekali v predavalnici FAMNIT-Muzejski4.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Dodatna študijska soba za študente v času zimskega izpitnega obdobja 2017/18
Datum: 09.01.2018

Študente obveščamo, da jim fakulteta v času zimskega izpitnega obdobja 2017/18, torej od 22.1. – 16.2.2018 omogoča uporabo dodatne študijske sobe, ki se nahaja v neposredni bližini fakultete, in sicer na naslovu Muzejski trg 7, Koper, predavalnica FAMNIT-Muzejski4.

Študijska soba bo na voljo od ponedeljka do petka od 8:00 do 21:00.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI1, SK2 (Upravljanje z zavarovanimi območji in trajnostna raba – P, SE+SV)
Datum: 08.01.2018

Obveščamo vas, da v torek, 9.1. in četrtek, 11.1. odpadejo P in SE+SV pri predmetu Upravljanje z zavarovanimi območji in trajnostna raba.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: BI2 (Študijska praksa z osnovami raziskovalne metodologije – SE)
Datum: 03.01.2018

Obveščamo vas, da bo v sredo, 10.1.2018 SE pri predmetu Študijska praksa z osnovami raziskovalne metodologije potekal v predavalnici FAMNIT-Muzejski3.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Obvestilo: študijska soba na Santorijevi 7
Datum: 03.01.2018

Študente obveščamo, da študijska soba na Santorijevi 7 od dne 3.1.2018 ni več na voljo za potrebe študija.

Za potrebe študija je za študente na voljo avla v pritličju Ketttejeve 1 od ponedeljka do petka od 8:00 do 22:00.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI2 (Študijska praksa z osnovami raziskovalne metodologije – SE)
Datum: 27.12.2017

Obveščamo vas, da v sredo, 3.1. odpade SE pri predmetu Študijska praksa z osnovami raziskovalne metodologije.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


Navodila za pripravo zaključnih del na študijskih programih 1. in 2. stopnje Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT
Datum: 22.12.2017

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete v rubriki Študenti / Pravilniki in obrazci objavljena posodobljena Navodila za pripravo zaključnih del na študijskih programih 1. in 2. stopnje Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT, ki so stopila v veljavo z dnem 18.12.2017.

Navodila dopolnjujejo in so usklajena s splošnimi tehničnimi Navodili za pripravo zaključne naloge in magistrskega dela UP FAMNIT.

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


URNIK – sprememba: BI3, BP3 (Evolucijska genetika – SE+SV)
Datum: 19.12.2017

Obveščamo vas, da v sredo, 3.1. in 10.1.2018 odpadejo SE+SV pri predmetu Evolucijska genetika.

Nadomeščanje bo potekalo kot sledi:

- ponedeljek, 15.1.2018 od 9:00 do 12:00 v FAMNIT-Muzejski1

- sreda, 17.1.2018 od 10:00 do 14:00 v FAMNIT-POŠTA

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Uradne ure Referata za študente v času novoletnih praznikov
Datum: 18.12.2017

Študente obveščamo, da bodo uradne ure Referata za študente v sredo, 27.12. in četrtek, 28.12.2017 potekale le v dopoldanskem času od 8:00 do 11:00.

V popoldanskem času ne bo uradnih ur.

Nadalje obveščamo, da bo Referat v petek, 29.12.2017 zaprt.

Študente prosimo, da pravočasno uredijo morebitne nujne zadeve.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI1, SK2 (Upravljanje z zavarovanimi območji in trajnostna raba – P)
Datum: 18.12.2017

Obveščamo vas, da v torek, 19.12.2017 odpadejo P pri predmetu Upravljanje z zavarovanimi območji in trajnostna raba.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI3 (Fiziologija živali – SE+LV)
Datum: 14.12.2017

Obveščamo vas, da v četrtek, 21.12. in 4.1. odpadejo SE+LV pri predmetu Fiziologija živali. Nadomestna termina bosta sreda, 20.12. in 3.1. od 15:00 do 18:30 v Famnit-Muzejski2.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: BI1, SK1, BF1 (Splošna botanika – P in LV)
Datum: 11.12.2017

Obveščamo vas, da v četrtek, 14.12.2017 odpadejo LV pri predmetu Splošna botanika.

Ta dan bodo pri predmetu potekala le predavanja, in sicer od 12:00 do 15:30 v FAMNIT-Muzejski2.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT


Na vrh


Pedagoškega procesa prosti dnevi v času novoletnih praznikov
Datum: 07.12.2017

Študente obveščamo, da so v skladu s študijskim koledarjem v času od ponedeljka, 25.12.2017 do torka, 2.1.2018 pedagoškega procesa prosti dnevi, torej ni predavanj in vaj.

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


URNIK – sprememba: BI1, SK1, BF1 (Splošna in anorganska kemija – SV)
Datum: 04.12.2017

Obveščamo vas, da bodo od prihodnjega tedna dalje (do konca semestra) SV pri predmetu Splošna in anorganska kemija potekale ob torkih od 18:00 do 21:00 v FAMNIT-MP1.

Torej, prihodnji teden se SV pričnejo v torek, 12.12.2017 ob 18:00.

Termin v petek, 8.12.2017 ostaja kot je po urniku.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: SK2, BI2 (Fiziologija rastlin – LV)
Datum: 30.11.2017

Obveščamo vas, da v petek, 1.12.2017 odpadejo LV pri predmetu Fiziologija rastlin.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT


Na vrh


URNIK – sprememba: BI3 (Vodni ekosistemi – P in SE)
Datum: 27.11.2017

Obveščamo vas, da se je urnik P in SE pri predmetu Vodni ekosistemi že od torka, 28.11.2017 dalje spremenil.

Prosimo, da preverite spremembe v urniku na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI2 (Sistematska zoologija – LV)
Datum: 27.11.2017

Obveščamo vas, da se je urnik LV pri predmetu Sistematska zoologija spremenil.

Laboratorijske vaje ne potekajo več v dveh skupinah, ampak v eni.

Obenem obveščamo, da bosta prva dva kolokvija (nevretenčarji, strunarji) potekala:

- petek, 22.12.2017 od 11:00 do 13:00 prva skupina in od 13:00 do 15:00 druga skupina v FAMNIT-Muzejski2 (v času vaj)

- ponedeljek, 15.1.2018 od 8:00 do 12:00 v FAMNIT-Muzejski2 (v času vaj)

Na kolokvij se študenti prijavite preko ŠISa. Prijava je možna najprej 20. dan in najkasneje 5. dan pred kolokvijem.

Prosimo, da preverite spremembe v urniku na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI1, SK1 (Matematika – SV)
Datum: 27.11.2017

Obveščamo vas, da v torek, 16.1.2018 odpadejo SV pri predmetu Matematika.

Nadomeščanje bo potekalo v petek, 5.1.2018 od 9:00 do 11:30 v FAMNIT-Muzejski3.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: SK2, BI2-2.skupina (Fiziologija rastlin – LV)
Datum: 27.11.2017

Obveščamo vas, da bodo v petek, 1.12.2017 LV pri predmetu Fiziologija rastlin za 2. skupino BI in študente SK izjemoma potekale od 12:00 do 15:00.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI2-1.skupina (Fiziologija rastlin – LV)
Datum: 24.11.2017

Obveščamo vas, da bodo v petek, 1.12.2017 LV pri predmetu Fiziologija rastlin za 1. skupino izjemoma potekale od 9:00 do 12:00.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


URNIK – sprememba: BI3, BP3 (Evolucijska genetika – SV+SE)
Datum: 24.11.2017

Obveščamo vas, da bodo v ponedeljek, 27.11., 4.12., 11.12. in 18.12. potekala dodatna SV-SE pri predmetu Evolucijska genetika, in sicer od 9:00 do 11:00 v Famnit-1-RU1.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: BF3, BI2, BI3 (Strukture bioloških molekul – P+LV)
Datum: 24.11.2017

Obveščamo vas, da bo nadomeščanje odpadlih P+LV pri predmetu Strukture bioloških molekul potekalo v četrtek, 7.12.2017 od 17:30 do 21:30 v FAMNIT-P-RU2.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


URNIK – sprememba: BF3, BI2, BI3 (Strukture bioloških molekul – P+LV)
Datum: 23.11.2017

Obveščamo vas, da danes v četrtek, 23.11.2017 odpadejo P+LV pri predmetu Strukture bioloških molekul.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI2, SK2 (Fiziologija rastlin – P)
Datum: 21.11.2017

Obveščamo vas, da bodo v ponedeljek, 27.11. P pri predmetu Fiziologija rastlin potekale do 15:30.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: BI1, SK1, (Matematika – P)
Datum: 20.11.2017

Obveščamo vas, da bodo v torek, 16.1.2018 P pri predmetu Matematika potekala v FHŠ - TRAMONTANA.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BF1, BI1-2skup, SK1 (Splošna botanika – LV)
Datum: 16.11.2017

Obveščamo vas, da se bodo danes LV pri predmetu Splošna botanika pričele že ob 15:30.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: BI2 (Uporabna matematika za naravoslovce – P)
Datum: 15.11.2017

Obveščamo vas, da v torek, 9.1. odpadejo P pri predmetu Uporabna matematika za naravoslovce. Nadomeščanje bo potekalo v sredo, 13.12. od 15:30 do 18:00 v Famnit-MP2.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: BI1, SK1 (Matematika – P) – popravek obvestila
Datum: 15.11.2017

Obveščamo vas, da bo nadomeščanje odpadlih P pri predmetu Matematika potekalo v petek, 22.12. od 8:00 do 11:00 v Famnit-MP2 (in ne v sredo, 13.12.).

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI1, SK1 (Matematika – P)
Datum: 15.11.2017

Obveščamo vas, da v torek, 9.1. odpadejo P pri predmetu Matematika. Nadomeščanje bo potekalo v sredo, 13.12. od 15:30 do 18:00 v Famnit-MP2.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


Objava izpitnih rokov za zimsko izpitno obdobje 2017/18
Datum: 14.11.2017

Študente obveščamo, da so izpitni roki za zimsko (22.1.-16.2.2018) izpitno obdobje objavljeni v ŠISu.

Študenti se na izpite prijavite preko ŠISa. Postopek prijave je natančneje opisan v Navodilih za uporabo ŠISa, ki so dostopna po prijavi.

Do pričetka izpitnega obdobja lahko pride do sprememb terminov izpitnega roka. Študente prosimo, da dan pred izpitom preverijo v Šisu morebitne spremembe izpitnega roka. Študente o navedenih spremembah ne bomo posebej obveščali.

Študentom svetujemo, da si preberejo Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem, ki je dostopen tukaj: http://www.famnit.upr.si/sl/studenti/pravilniki-obrazci#heading3.

POMEMBNO

Pregled izpitnih rokov v ŠISu

V ŠISu lahko izpitne roke za predmete pregledujete preko dveh podmenijev v rubriki IZPITI, in sicer v rubriki »Moji izpitni roki« lahko pregledujete razpisane izpitne roke za predmete, ki jih imate vpisane v indeksu.

V rubriki »Vsi izpitni roki« pa lahko pregledujete razpisane izpitne roke za vse predmete, ki se izvajajo na fakulteti.

Prijava in odjava

K posameznemu izpitu se lahko prijavite najprej 20. dan pred izpitnim rokom in najkasneje 5. dan pred razpisanim izpitnim rokom. Npr. če je izpit v sredo, 24.1.2018, se lahko prijavite do sobote, 20.1.2018 do 24:00.

Prijava na izpitni rok preko ŠISa je potrebna tudi v primeru, če ste končno oceno pri predmetu dosegli z vmesnimi preverjanji (kolokviji) ali gre samo za vpis opravljene študijske prakse (BI, SK, PBI, PBP, UPsi) ali pa gre za vpis opravljenega seminarja na magistrskem/doktorskem študiju.

Rok za odjavo je 2 dni pred razpisanim izpitnim rokom. Npr. če je izpit v sredo, 24.1.2018, se lahko odjavite najkasneje v ponedeljek, 22.1.2018 do 24:00.

V primeru nepričakovanih, a opravičljivih razlogov (npr. bolezen), ki nastopijo en dan pred oz. na dan izpita, torej po preteku roka odjave mora študent še pred izpitom obvestiti nosilca predmeta in Referat.

Na štetje opravljanj izpitov iz iste učne enote ne vpliva študentov status niti ponavljanje letnika niti način opravljanja izpita (pisni, ustni, oboje).

Študent lahko k opravljanju izpita pri isti učni enoti pristopi največ osemkrat v času študija.

Če študent ne umakne prijave na izpit se šteje, da je s tem izkoristil en izpitni rok in lahko pristopi k naslednjemu izpitnemu roku šele po preteku tridesetih (30) dni, razen v primeru, ko študent ni mogel umakniti prijave zaradi nepremostljivih okoliščin.

Pregled finančnih obveznosti v ŠISu

Svoje odprte finančne obveznosti do fakultete lahko v ŠISu preverite v rubriki Moji podatki / Moje finance. Spomniti vas želimo, da ni možna prijava k izpitu, če ima študent neporavnane finančne obveznosti do fakultete v skupnem znesku več kot 30 EUR.

V skladu z veljavnim pravilnikom in cenikom se obračuna četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri predmetu ter opravljanje izpita pri predmetu za osebe, ki so brez statusa študenta (pavzerji) več kot eno leto. Račun prejme študent na e-naslov po datumu izpita.

Težave s prijavo na izpitni rok

V kolikor imate težave s prijavo na izpitni rok preko ŠIS-a, o tem pravočasno obvestite Referat za študente UP FAMNIT (referat@famnit.upr.si, tel. 05 / 611 75 75).

V primeru, da bo vaše sporočilo posredovano v roku, ko je še možna prijava na izpit (pri e-pošti se upošteva dan in uro, ko je bilo posredovano e-sporočilo), vas bo na izpit prijavil Referat. V primeru, da vaše sporočilo ne bo pravočasno posredovano Referatu, prijava preko Referata ni možna.

Referat za študente UP FAMNITNa vrh


OBISK DELOVNEGA OKOLJA ELETTRA – SINCROTRONE TRIESTE (TRST) / VISIT TO ELETTRA – SINCROTRONE TRIESTE
Datum: 14.11.2017

V torek, 28.11.2017, Karierni center UP in UP FAMNIT organizirata obisk centra »Elettra Sincrotrone Trieste« - mednarodnega raziskovalnega centra, ki je specializiran v raziskovanju materialov z uporabo visokotehnoloških in zmogljivih orodij, glavno med njimi je sinhrotronska svetloba. Ta omogoča preučevanje materialov v industriji, farmakologiji, arheologiji, biologiji in medicini.

V centru upravljajo z dvema različnima pospeševalnikoma delcev, sinhrotronom »Elettra« ter laserjem prostih elektronov »Fermi«. Proizvedena svetloba s strani obeh pospeševalnikov se uporablja na več kot 30 eksperimentnih postajah, eksperimente pa nato analizirajo v laboratorijih za kemijo, mikroskopiranje, vede o materialih, elektrotehniko in informatiko.

 

POTEK OBISKA:

Do centra Elettra Sincrotrone Trieste se bomo zapeljali z avtobusom. Tam nas bodo sprejeli predstavniki Elettre, po uvodni predstaviti pa se bomo razdelili v 2 skupini:

Obisk bo potekal v angleškem jeziku in bo trajal približno 90 minut.

 

KDAJ: 28. 11. 2017, ob 14:25

KJE: Zbirno mesto na avtobusni postaji pri Oli Burger

POVRATEK: Ob 18.00

ŠTEVILO MEST: 48

 

OBISK DOGODKA IN AVTOBUSNI PREVOZ STA ZA ŠTUDENTE UP BREZPLAČNA!

Na dogodek je potrebna predhodna prijava NA TEJ POVEZAVI do vključno 26.11.2017.

 

Več informacij na: kariernicenter@upr.si.

 

 

VISIT TO ELETTRA – SINCROTRONE TRIESTE

 

UP Career Centre and UP FAMNIT invite Famnit students to visit »Elettra Sincrotrone Trieste« - the international multidisciplinary research centre of excellence, specialized in synchrotron and free electron laser radiation and their applications in materials and life sciences (pharmacology, archeology, biology and medicine).

The main assets of the research centre are two advanced light sources, the electron storage ring Elektra and the free-electron laser (FEL) FERMI, which continuously (H24) operated supplying light of the selected "colour" and quality to more than 30 experimental stations. Experiments are then analyzed in laboratories for chemistry, microscopy, material science, electrotechnology and informatics.

 

PROGRAMME:

Free bus transport will be organized. After a short introduction, visitors will split in two groups which will focus on:

Language of the visit: English.

Duration: 90 minutes.

 

 

WHEN: 28. 11. 2017, at 14:25

WHERE: Bus station by the market in Koper (Oli Burger)

RETURN: at 18.00

AVAILABLE PLACES: 48

 

THE VISIT IS FREE FOR ALL UP STUDENTS

 

REGISTRATION IS OBLIGATORY ON THIS LINK until 26. November 2017.

 

More info at: kariernicenter@upr.si.

Na vrh


URNIK – sprememba: BP3, BF3, BI3 (Evolucijska genetika – SV+SE)
Datum: 13.11.2017

Obveščamo vas, da bodo v ponedeljek, 20.11. potekala dodatna SV-SE pri predmetu Evolucijska genetika, in sicer od 9:00 do 11:00 v Famnit-1-RU1.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: BI2, SK2 (Fiziologija rastlin – P)
Datum: 13.11.2017

Obveščamo vas, da v ponedeljek, 13.11.2017 odpadejo P pri predmetu Fiziologija rastlin.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI2, SK2 (Fiziologija rastlin – LV)
Datum: 10.11.2017

Obveščamo vas, da bodo v petek, 15.12.2017 LV pri predmetu Fiziologija rastlin potekale od 9:00 do 11:00 v FAMNIT-MP1.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: BI1, SK1 (Matematika – SV)
Datum: 08.11.2017

Obveščamo vas, da bodo v torek, 21.11.2017 SV pri predmetu Matematika od 13:00 do 15:00 potekale v predavalnici FAMNIT-Muzejski3.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Vabilo na delavnico za bruce: za lažji prestop v samostojno študijsko in raziskovalno delo
Datum: 06.11.2017

Vse študente, ki so v študijskem letu 2017/18 prvič vpisani v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov UP FAMNIT, vabimo na kratko Delavnico za bruce – praktična vprašanja ob študiju, ki bo potekala v naslednjih terminih:

 

Sodelavci iz strokovnih služb vas bodo seznanili z uporabnimi informacijami s področja študija: Kako in kdaj se prijaviti na izpit? Kje bodo objavljeni izpitni roki? Kje pridobim več informacij o pravilih fakultete, o dogodkih na fakulteti? Na koga se lahko obrnem za vprašanja v zvezi z izmenjavo? Itd.

 

Vabljeni!

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI1, SK2 (Upravljanje z zavarovanimi območji in trajnostna raba – P in SE+SV)
Datum: 06.11.2017

Obveščamo vas, da pri predmetu Upravljanje z zavarovanimi območji in trajnostna raba odpadejo P v torek, 7.11., v četrtek, 16.11. pa SV+SE.

O terminih za nadomeščanje boste obveščeni naknadno.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: BI2, SK2 (Fiziologija rastlin – P)
Datum: 02.11.2017

Obveščamo vas, da v bo nadomeščanje odpadlih P pri predmetu Fiziologija rastlin potekalo tako, da bodo predavanja v naslednjih terminih podaljšana:

- pon, 6.11.2017 od 12:30 do 15:15 v FAMNIT-Muzejski3

- pon, 13.11.2017 od 12:30 do 15:15 v FAMNIT-Muzejski3

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI2 (Uporabna matematika za naravoslovce - SV)
Datum: 02.11.2017

Obveščamo vas, da bodo SV (kolokvij) pri predmetu Uporabna matematika za naravoslovce, v torek, 21.11. izjemoma potekala v predavalnici FHŠ-TRAMONTANA.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI1 (Splošna botanika – P, LV)
Datum: 27.10.2017

Obveščamo vas, da bodo v četrtek, 2.11.2017 P pri predmetu Splošna botanika potekala od 11:00 do 12:00 v FAMNIT-VP. Sledile bodo LV v predavalnici FAMNIT-Muzejski2:

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI1, SK1 (Temelji fizike z biofiziko – P+LV)
Datum: 27.10.2017

Obveščamo vas, da v ponedeljek, 30.10.2017 odpadejo P+LV pri predmetu Temelji fizike z biofiziko.

Odpadle ure boste nadomestili tako, da bodo v novembru P+LV potekala od 8:00 do 12:30.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: BI2, SK2 (Fiziologija rastlin – LV)
Datum: 27.10.2017

Obveščamo vas, da se je spremenil urnik LV pri predmetu Fiziologija rastlin od petka, 3.11. dalje. Prosimo vas, da natančno preverite urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: BI2 (Sistematska zoologija – LV)
Datum: 27.10.2017

Obveščamo vas, da se je spremenil urnik LV pri predmetu Sistematska zoologija od petka, 3.11. dalje. Prosimo vas, da natančno preverite urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: BI3 (Vodni ekosistemi – SE)
Datum: 27.10.2017

Obveščamo vas, da v sredo, 29.11. odpadejo SE pri predmetu Vodni ekosistemi. Nadomestni termin bo 28.11. od 17:00 do 18:30 v Famnit-Muzejski4.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: BI3 (Fiziologija živali – SE+LV)
Datum: 27.10.2017

Obveščamo vas, da bodo od 30.11. dalje SE+LV pri predmetu Fiziologija živali potekali v predavalnici FAMNIT-MP1.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: BI1, SK1, BF1 (Splošna in anorganska kemija – P)
Datum: 27.10.2017

Obveščamo vas, da bodo v sredo, 15.11.2017 P pri predmetu Splošna in anorganska kemija potekala v predavalnici FAMNIT-MP1.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: BF1, SK1, BI1 (Splošna botanika – LV)
Datum: 27.10.2017

Obveščamo vas, da bodo od vključno četrtka, 2.11.2017 dalje LV pri predmetu Splošna botanika potekale v FAMNIT-Muzejski2.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI1, SK1, BF1 (Splošna in anorganska kemija – LV)
Datum: 26.10.2017

Obveščamo vas, da se je urnik LV za predmet Splošna in anorganska kemija spremenil.

Nadalje obveščamo, da študenti študijskega programa Biodiverziteta pri tem predmetu (LV) ne bodo več deljeni na dve skupini.

Prosimo, da preverite spremembe v urniku na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: BI2 (Sistematska zoologija – LV)
Datum: 26.10.2017

Obveščamo vas, da bodo LV pri predmetu Sistematska zoologija od vključno petka, 3.11. dalje potekala v Famnit-Muzejski2.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: BI1, BF1, SK1 (Splošna in anorganska kemija – P)
Datum: 26.10.2017

Obveščamo vas, da v sredo, 8.11.2017 odpadejo P pri predmetu Splošna in anorganska kemija.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI2, SK2 (Fiziologija rastlin – LV)
Datum: 26.10.2017

Obveščamo vas, da v petek, 27.10.2017 odpadejo LV pri predmetu Fiziologija rastlin za vse skupine.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI2 (Sistematska zoologija – LV)
Datum: 25.10.2017

Obveščamo vas, da v petek, 27.10. in ponedeljek, 30.10. odpadejo LV pri predmetu Sistematska zoologija.

Prosimo, da preverite spremembe v urniku na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Sestanek dekanje in predstojnice oddelka s študenti BI, SK, VN in BF – vabilo
Datum: 24.10.2017

Študente obveščamo, da bo v četrtek, 26.10. ob 11:00 v FAMNIT-VP  potekal sestanek z dekanjo izr. prof. dr. Klavdijo Kutnar in predstojnico oddelka za biodiverziteto izr. prof. dr. Eleno Bužan zaradi izredne situacije v kampusu v Livadah. Študentom bodo podana pojasnila v zvezi s potekom pedagoškega procesa v jesenskem semestru.

 

Prosimo vas, da se srečanja zanesljivo udeležite.

 

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI2, SK2 (Upravljanje z zavarovanimi območji in trajnostna raba – P, SV)
Datum: 24.10.2017

Obveščamo vas, da bodo v četrtek, 26.10. potekala P pri predmetu Upravljanje z zavarovanimi območji in trajnostna raba od 8:00 do 10:30 v DŠD-2-MP2.

Nadalje bodo od četrtka, 2.11 dalje SV pri premetu potekale v predavalnici DŠD-2-MP2.  

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: BI1, SK1, BF1 (Splošna in anorganska kemija – P)
Datum: 24.10.2017

Obveščamo vas, da bodo od srede, 25.10. dalje P pri predmetu Splošna in anorganska kemija potekala v Famnit-MP2.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Študentske strani – Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: BI1, BI2, BF3 (Biološke vsebine v angleškem jeziku – P, SV) / COURSE SCHEDULE – change: BI1, BI2, BF3 (Biological Topi
Datum: 24.10.2017

Obveščamo vas, da bodo P in SV pri predmetu Biološke vsebine v angleškem jeziku od 6.11. dalje potekala v Famnit-Muzejski3.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

 

---

 

We inform you that from 6 November the lectures and tutorials for the course Biological Topics in English will be in the classroom Famnit-Muzejski3.

Please check the changes on the website (Course schedules).

Student Services UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: BI1, SK1, BF1 (Splošna botanika – P)
Datum: 23.10.2017

Obveščamo vas, da bodo od vključno četrtka, 2.11. dalje P pri predmetu Splošna botanika potekala v predavalnici FAMNIT-VP.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: BI1, SK1 (Matematika – P)
Datum: 23.10.2017

Obveščamo vas, da bodo od vključno torka, 7.11.2017 dalje P pri predmetu Matematika potekala v predavalnici FAMNIT-VP.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: BF3, BI3, BP3 (Evolucijska genetika – P)
Datum: 23.10.2017

Obveščamo vas, da bodo od vključno torka, 7.11.2017 dalje P pri predmetu Evolucijska genetika potekala v predavalnici FAMNIT-MP1.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI2, SK2 (Fiziologija rastlin – P)
Datum: 23.10.2017

Obveščamo vas, da bodo od vključno ponedeljka, 30.10.2017 do konca semestra P pri predmetu Fiziologija rastlin potekala v predavalnici FAMNIT-Muzejski3.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI1, SK1, BF1 (Splošna botanika – P, LV)
Datum: 23.10.2017

Obveščamo vas, da v četrtek, 26.10. odpadejo LV pri predmetu Splošna botanika. P bodo potekala od 12:00 do 13:30 v Famnit-MP1 in od 14:00 do 15:30 v Famnit-1-RU1.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: BI1, SK1, BF1 (Splošna in anorganska kemija – LV)
Datum: 23.10.2017

Obveščamo vas, da v četrtek, 26.10. odpadejo LV pri predmetu Splošna in anorganska kemija.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: BI1, SK1 (Temelji fizike z biofiziko – P+LV)
Datum: 23.10.2017

Obveščamo vas, da bodo od vključno ponedeljka, 30.10.2017 do konca semestra P+LV pri predmetu Temelji fizike z biofiziko potekala v predavalnici FAMNIT-Muzejski3.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI2 (Sistematska zoologija – P in LV)
Datum: 23.10.2017

Obveščamo vas, da se je urnik P in LV pri predmetu Sistematska zoologija od vključno četrtka, 26.10.2017 dalje spremenil.

Prosimo, da preverite spremembe v urniku na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: BI2, SK2 (Fiziologija rastlin – LV)
Datum: 23.10.2017

Obveščamo vas, da bodo v petek, 27.10.2017 LV pri predmetu Fiziologija rastlin potekale v predavalnici FAMNIT-Muzejski4.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: BI2, SK2 (Upravljanje z zavarovanimi območji in trajnostna raba – P)
Datum: 23.10.2017

Obveščamo vas, da bodo P pri predmetu Upravljanje z zavarovanimi območji in trajnostna raba od torka, 24.10. dalje potekala v Famnit-Muzejski4.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: BI2 (Uporabna matematika za naravoslovce – P in SV)
Datum: 23.10.2017

Obveščamo vas, da bodo v torek, 24.10.2017 P in SV pri predmetu Uporabna matematika za naravoslovce potekale v predavalnici FAMNIT-MP2.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI1, SK1 (Matematika – SV)
Datum: 23.10.2017

Obveščamo vas, da bodo v torek, 24.10.2017 SV pri predmetu Matematika potekale v predavalnici FAMNIT-VP.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI1, BI2, BF3 (Biološke vsebine v angleškem jeziku – SV)
Datum: 23.10.2017

Obveščamo vas, da bo nadomeščanje odpadlih SV pri predmetu Biološke vsebine v angleškem jeziku potekalo v sredo, 25.10.2017 od 15:30 do 17:30 v FAMNIT-Muzejski4.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI1, SK1 (Matematika – P)
Datum: 23.10.2017

Obveščamo vas, da bodo v torek, 24.10.2017 P pri predmetu Matematika potekala od 7:30 do 10:00 v FAMNIT-VP.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BF3, BI1, BI2 (Biološke vsebine v angleškem jeziku – P)
Datum: 23.10.2017

Obveščamo vas, da bodo v ponedeljek, 23.10.2017 P pri predmetu Biološke vsebine v angleškem jeziku potekala v predavalnici FAMNIT-P-RU2.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


BI, BF, SK: Obvezni sistematski pregled in cepljenje za študente
Datum: 19.10.2017

Vsi študenti prvič vpisani v 1. in 3. letnik morajo opraviti sistematski pregled in obvezno cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu.

Termine pregleda določi Zdravstveni dom Koper (ZD Koper, Dellavallejeva ulica 3, Koper).

Termini so navedeni v nadaljevanju.

1. LETNIK: Biodiverziteta, Bioinformatika, Sredozemsko kmetijstvo

Laboratorij (laboratorij je pogoj za pristop k sistematskemu pregledu):

- Ponedeljek, 20.11.2017 ob 12:00 – vsi študenti

Sistematski pregled (pregled pri zdravniku in cepljenje):

- Sreda, 22.11.2017 ob 7:00 – študenti s priimkom od BAB do MIR

- Sreda, 22.11.2017 ob 12:00 – študenti s priimkom od PAV do PRU

- Petek, 1.12.2017 ob 7:00 – študenti s priimkom od SLO do TRU

3. LETNIK: Biodiverziteta, Bioinformatika, Sredozemsko kmetijstvo

Laboratorij (laboratorij je pogoj za pristop k sistematskemu pregledu):

- Ponedeljek, 27.11.2017 ob 12:00 – vsi študenti

Sistematski pregled (pregled pri zdravniku - BREZ cepljenja):

- Sreda, 29.11.2017 ob 7:00 – študenti s priimkom od BEL do SLA

- Sreda, 29.11.2017 ob 12:00 – študenti s priimkom od ŠUM do VAL

Študenti, ki so ponovno vpisani v 1. letnik in so pregled opravili v preteklem študijskem letu, ponovnega pregleda ne potrebujejo.

Prosimo vas, da se pregleda zanesljivo udeležite in da s seboj prinesete zdravstveno kartico z urejenim zdravstvenim zavarovanjem.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI3 (Fiziologija rastlin – LV+SE)
Datum: 17.10.2017

Obveščamo vas, da bodo LV+SE pri predmetu Fiziologija rastlin v sredo, 25.10. potekala od 16:00 do 19:30 v Famnit-P-RU2.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT
Na vrh


URNIK – sprememba: BI3 (Fiziologija živali – SE+LV)
Datum: 13.10.2017

Obveščamo vas, da v petek, 27.10.2017 odpadejo SE+LV pri predmetu Fiziologija živali. Nadomeščanje bo potekalo v sredo, 25.10. od 14:30 do 18:00 v predavalnici FAMNIT-1-RU1.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BP3, BF, BI3 (Evolucijska genetika - P)
Datum: 13.10.2017

Obveščamo vas, da bodo od vključno torka, 17.10.2017 do konca semestra P pri predmetu Evolucijska genetika potekala od 10:00 do 11:30 v FAMNIT-VP.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BF1, BI1, SK1 (Splošna in anorganska kemija - P)
Datum: 11.10.2017

Obveščamo vas, da bodo danes, v sredo, 11.10.2017 P pri predmetu Splošna in anorganska kemija pričela ob 12:30.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

 

Na vrh


URNIK – sprememba: BF3, BI-EV-GEN, BP-EV-GEN (Evolucijska genetika – P)
Datum: 10.10.2017

Obveščamo vas, da bodo od vključno torka, 17. 10. 2017 dalje P pri predmetu Evolucijska genetika potekala od 10:30 do 12:30 (FAMNIT-VP).

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI3 (Vodni ekosistemi – SE)
Datum: 10.10.2017

Obveščamo vas, da se je urnik SE pri predmetu Vodni ekosistemi od 12.10.2017 do vključno 23.11.2017 spremenil.

Prosimo, da preverite spremembe v urniku na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba predavalnice: BI3 (Fiziologija živali – SE+LV)
Datum: 09.10.2017

Obveščamo vas, da bodo v četrtek, 21.12.2017 SE+LV pri predmetu Fiziologija živali potekale v laboratoriju LIVADE-Zemlja.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BI1, SK1, BF1 (Splošna botanika – P in LV)
Datum: 09.10.2017

Obveščamo vas, da v četrtek, 12.10.2017 odpadejo P in LV pri predmetu Splošna botanika.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BF3, BI3, BP3 (Evolucijska genetika – SE+SV)
Datum: 09.10.2017

Obveščamo vas, da v sredo, 11.10.2017 odpadejo SE+SV pri predmetu Evolucijska genetika.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Javni poziv za pridobitev štipendije iz Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem za študijsko leto 2017/2018
Datum: 06.10.2017

Univerza na Primorskem vabi vse študente UP, da se prijavijo na javni poziv za pridobitev štipendije ter s tem izrazijo svoj interes za vključitev v sklad.

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem je namenjen nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, ponudbi teh študentov delodajalcem še v času študijskega procesa in zagotavljanju možnosti za zaposlitev teh študentov takoj, ko zaključijo s študijem.

V štipendijski program sklada se lahko vključijo študenti, ki so vpisani v kateri koli program ene od članic UP (vsi letniki in absolventi), ne morejo pa se vključiti študenti, ki so zaposleni ali samozaposleni, imajo status poslovodne osebe gospodarske družbe ali so direktorji zasebnega zavoda ali so vpisani v evidenco brezposelnih oseb, pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Posebnost letošnjega poziva je razdelitev štipendij na dve kategoriji:
- splošna štipendija in
- štipendija za perspektivne in vrhunske športnike.

Vloge je potrebno oddati v elektronski obliki preko spletnega obrazca, ki je dostopen na naslovu http://stipendije.kariernicenter.upr.si.

Javni poziv je dostopen na spletni strani Kariernega centra UP, traja pa od danes, 6. 10. 2017, do vključno 15. 10. 2017 do 23:59 ure.

Vabljeni k prijavi!

Na vrh


Rektorjev dan - sreda, 18.10.2017, PREDAVANJ PROST DAN ZA VSE ŠTUDENTE UP
Datum: 06.10.2017

Študente obveščamo, da je v sredo, 18.10.2017 Rektorjev dan. Študentska organizacija UP (ŠOUP) in Univerzitetna športna zveza Primorske (UŠZP) na Rektorjev dan prirejata družabni dogodek ČISTA DESETKA 2017.

Predavanja in vaje v sredo, 18.10.2017 odpadejo.

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Famnitove delavnice za bruce 2017
Datum: 06.10.2017

Ob začetku novega študijskega UP FAMNIT ponuja bruckam in brucem dve delavnici, na se katerih boste osredotočili na neformalna znanja, ki koristijo čisto vsakemu posamezniku, predvsem pa so pomembna pri vključevanju v novo okolje.

Delavnice bodo tudi odlična priložnost za spoznavanje novih kolegov. Potekale bodo v obliki različnih aktivnosti, iger vlog in diskusije.


Motivacija in pasivnost – 24. 10. 2017, ob 18.00 (FAMNIT-Muzejski2)

Počitek je vsekakor pomemben del vsakdanjika. A vendar – kaj se zgodi, če počivamo preveč in delamo premalo? Nazadujemo. Postavimo se v cono udobja, iz katere težko pobegnemo. Zavlačujemo z nalogami, se izgovarjamo, izmikamo obveznostim, poskušamo na vsak način opraviči svoje vedenje ter ne priznavamo odgovornosti.
Na delavnici se bomo pogovarjali o tem, kako pride do pasivnosti in o možnih izhodih iz tega začaranega kroga. Zelo pomemben faktor pri tem pa je seveda motivacija, zato bomo nekaj povedali tudi o različnih motivatorjih ter iskanju optimalnih načinov za doseganje zastavljenih ciljev.
Trajanje: 90 minut.


Komunikacija in reševanje konfliktov – 7. 11. 2017, ob 18.00 (FAMNIT-Muzejski2)

Ljudje se vsakodnevno soočamo s številnimi nesoglasji, ki jih, včasih bolj in drugič manj, uspešno rešujemo. Konflikti se pojavljajo tako v družini kot med prijatelji, na fakulteti, v službi in podobno. Zato se bomo na delavnici poskušali naučiti konstruktivnega spopadanja s konflikti.
Velik del reševanja sporov predstavlja komunikacija, zato se bomo dotaknili tudi tem neverbalne in verbalne komunikacije, kar sicer koristi čisto vsem, še posebej pa je ključnega pomena za bruce na začetku novega življenjskega obdobja.
Trajanje: 90 minut.


Kako se prijavim?

Vsak se lahko prijavi na eno ali obe delavnici. Za prijavo izpolnite spletni obrazec:

https://www.famnit.upr.si/sl/dogodek/uvod-v-studij-2017

Zaradi omejenega števila mest (največ 15), bodo prednost imele zgodnje prijave oziroma študenti prvih letnikov.


Kje lahko dobim več informacij?

Delavnici bosta izvajali študentki dodiplomskega študijskega programa Biopsihologija Ana Kuder in Andreja Olovec, ki sta na voljo na e-naslovu: info.dsbp@gmail.com.

Vabljeni!

Na vrh


BI, SK, BF, VN: ureditev dostopa do Univerzitetnega kampusa Livade
Datum: 03.10.2017

Študente 1. letnika (prvič vpisani) študijskih programov Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo, Bioinformatika ter Varstvo narave prosimo, da se za ureditev dostopa do Kampusa Livade oglasijo v Knjižnici Temena (v času uradnih ur).

S seboj obvezno prinesite osebno izkaznico.

Referat za študente

Na vrh


URNIK – sprememba: BI2, SK2 (Fiziologija rastlin – P)
Datum: 02.10.2017

Obveščamo vas, da bodo P pri predmetu Fiziologija rastlin potekala že v ponedeljek, 9.10.2017 (12:30-14, Livade-Delta).

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT Na vrh


URNIK – sprememba: BF1, BI1, SK1 (Splošna in anorganska kemija - P)
Datum: 02.10.2017

Obveščamo vas, da v sredo, 4.10.2017 odpadejo P pri predmetu Splošna in anorganska kemija.

Navedena sprememba je vnesena v urnik na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


URNIK – sprememba: BF3, BP3, BI3 (Evolucijska genetika – SE+SV)
Datum: 02.10.2017

Obveščamo vas, da se je urnik SE+SV pri predmetu Evolucijska genetika spremenil.

Prve SE+SV bodo potekale že to sredo, 4.10.2017 od 11:30 do 14:30 v FAMNIT-1-RU1.

Prosimo, da preverite spremembe v urniku na spletni strani fakultete (Urniki).

Referat za študente UP FAMNIT

Na vrh


Generiral programski paket VIS