SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO ŠIS

(ŠTUDENTSKI INFORMACIJSKI SISTEM TURISTICE)

 

Navodila so namenjena vsem študentom na dodiplomskem študiju in so dostopna tudi na spletni strani http://www.turistica.si/

 

SPLOŠNO O ŠIS-U

ŠIS omogoča poslovanje študentov s šolo preko interneta.

Dostop preko interneta

Zahteve: omogočen morate imeti dostop do interneta. Uporabljate lahko kateregakoli od brskalnikov npr. Microsoft Internet Explorer 4 ali več.

Varnost: prenos podatkov poteka po varnem kanalu (SSL) z uporabo certifikata, ki temelji na 128 bitnem ključu. V ta namen mora vaš internetni brskalnik to možnost omogočati (ustrezna različica SSL prenosa). Ta možnost se avtomatsko namesti pri vseh novejših verzijah internetnih brskalnikov.

Dostop do sistema je omogočen na internetni strani šole: http://www.turistica.si/ s klikom na gumb ŠIS.

Splošna navodila za uporabo sistema

Za vstop v sistem vnesite svoje uporabniško ime in geslo ter izberite potrditev.

Vaši podatki so dostopni le preko vašega uporabniškega imena in gesla, zato ju skrbno varujte. V primeru njune izgube to nemudoma sporočite v informacijsko službo šole, ki vam bo dodelila novo geslo.

Možnosti, ki jih nudi ŠIS

Študent lahko preko ŠIS-a izvede:

Prijava na izpit

V meniju izberite Prijava na izpit.

Na desni strani zaslona v oknu Predmet ali Praktično usposabljanje izberite predmet na katerega se želite prijaviti. Potrdite izbiro z gumbom Potrditev.

Odpre se vam seznam izpitnih rokov, ki so razpisani pri izbranem predmetu. Z dvojno puščico na levi strani tabele izberete želeni izpitni rok. S tem je prijava končana (vmesnik vam sporoči, da je prijava uspešno sprejeta)

V kolikor se prijavljate na izpit, za katerega je predvideno plačilo, boste najkasneje v treh dneh po pošti prejeli račun za plačilo izpitnega roka.

Opozorilo: Sistem ob vaši prijavi avtomatsko odpre terjatev ter v primeru komisijskega izpita tudi zahtevo po izdaji sklepa o komisijskem izpitu. Ne prijavljajte se na izpit, v kolikor nanj ne nameravate pristopiti, če pa se na izpit prijavite pomotoma, še isti dan to sporočite v referat šole.

V kolikor imate za izbrani predmet že odprto preteklo nezaključeno prijavo (vsaka prijava mora biti zaključena z oceno ali odjavo od izpita), se na isti predmet ne morete prijaviti. Odprte prijava lahko vidite z izbiro Pregled prijav na levi strani zaslona.

Odjava od izpita

V meniju izberite Odjava od izpita.

Na desni strani zaslona izberite prijavo na izpit, od katerega se želite odjaviti. Izbiro potrdite z izbiro dvojne puščice na levi strani tabele. S tem je odjava končana (vmesnik vam mora to potrditi s sporočilom na zaslonu).

Odjavite se lahko le od izpitnih rokov za  katere je v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja datum odjave še pravočasen.

Druge odprte prijave od katerih ni več možna odjava lahko vidite z izbiro Pregled prijav na levi strani zaslona.

Pregled odprtih prijavnic

V meniju izberite Pregled prijav. Na zaslonu se vam izpišejo vse vaše odprte prijave. Prijava je odprta dokler ni zaključena z oceno ali odjavo.

Pregled izpitnih rokov

V meniju izberite Izpitni roki.

Na desni strani zaslona v okencu izberite predmet ali praktično usposabljanje za katerega vas zanimajo izpitni roki. Potrdite izbiro z gumbom Potrditev.

Izpišejo se želeni izpitni roki.

Izpitne roke objavlja referat šole, a le po dogovoru z odgovornim sodelavcem (nosilcem, izvajalcem ali asistentom) pri predmetu. Ob morebitnem izpitnem roku, ki ga študenti dogovorite s sodelavcem, pa ta ni objavljen na internetu v nekaj dneh, zadevo sporočite v referat šole.

Pregled izpitnih rezultatov

V meniju izberite Rezultati izpitov.

Na desni strani zaslona v okencu Predmet ali Praktično usposabljanje izberite predmet za katerega vas zanima rezultat. Potrdite izbiro z gumbom Potrditev.

Izpiše se zadnji rezultat, ki ste ga dosegli pri opravljanju izbranega predmeta.

Rezultati na internetu so objavljeni takoj za tem, ko jih prejme referat šole, zato ni smotrno, da telefonsko ali drugače preverjate v referatu šole oz. enotah izrednega študija ali so rezultati znani.

Pregled opravljenih obveznosti

V meniju izberite Moj indeks.

Na zaslonu se izpišejo vse študijske obveznosti, ki ste jih že opravili. Izpis zajema predmet, število kreditnih točk, oceno in datumom opravljanja. Pod njimi se izpiše dosedanja povprečna ocena ter skupno število doseženih točk.

Za lastno evidenco lahko seznam natisnete z izbiro Natisni.

V kolikor ugotovite nepravilnosti pri izpisu vaših opravljenih obveznosti, to takoj sporočite v referat šole.

Pregled finančnih obveznosti

V meniju izberite Moje finančno stanje.

Na zaslonu se izpiše vaše finančno stanje v poslovanju s šolo glede na zapadle obveznosti. Zabeležene so vse finančne obveznosti iz naslova študija, knjižnice ter založbe. V kolikor je vaše skupno finančno stanje zapadlih obveznosti negativno (odprte zapadle terjatve), vam sistem ŠIS ne bo dovolil uporabe vseh želenih storitev. Enako velja za poslovanje s šolo preko referata.

V kolikor ugotovite nepravilnosti pri izpisu vašega finančnega stanja, to takoj sporočite v referat šole.

Opozorilo: V kolikor vam sistem ŠIS ne dovoli prijave na izpit zaradi neporavnanih obveznosti, tudi referat za študentske zadeve ne bo sprejel vaše pisne prijave.

Naročanje dokumentov

V meniju izberite Naročanje dokumentov.

Na desni strani zaslona se vam odpre okno z možnostjo izbire dokumenta, ki ga želite prejeti po pošti. Izberite želeni dokument ter število kopij, ki jih želite prejeti. V nekaj dneh boste potrdila prejeli na vaš naslov.

Vpis v letnik študija

Vpis v letnik študija omogoča vpis in tiskanje izpolnjenega vpisnega lista.

Natančen postopek vpisa je naveden v vsakoletnem Navodilu za vpis, ki ga pripravi Turistica. 

Pomoč in vprašanja

V primeru nejasnosti, nepravilnosti podatkov ali drugih težav pri uporabi ŠIS-a, se obrnite na informacijsko službo Turistice: sis@turistica.si, 05 617 7000.