Visokošolski Informacijski Sistem

Univerza na Primorskem / Universita' del Litorale / University of Primorska

UP FHŠ

Fakulteta za Humanistične študije

VIS »

UP FM

Fakulteta za management

VIS » VIS - english »

UP FAMNIT

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

VIS » VIS - english »

UP PEF

Pedagoška fakulteta

VIS »

UP FTŠ Turistica

Fakulteta za turistične študije - Turistica

VIS »

UP FVZ

Fakulteta za vede o zdravju

VIS »